Download manual or user guide for the product:
GARMIN GPSMAP 751 - GPS Navigation


On this page you can get: GPS Navigation GARMIN GPSMAP 751 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free GPS Navigation GARMIN GPSMAP 751
Click to preview
GPS Navigation GARMIN GPSMAP 751 GPS Navigation GARMIN GPSMAP 751

If this site help you save (or earn) some money.
Say thanks by making a small donation ;)For each support THANK YOU very much!!!
Size of file: 6242 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
GPSMAP 700-serie gebruikershandleiding
®


========1========

© 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgebracht, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyrightbepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten. Garmin®, het Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GFSTM, GHPTM, GMRTM, GSDTM, HomePortTM en UltraScrollTM zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochterondernemingen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. NMEA2000® en het NMEA2000-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de National Maritime Electronics Association. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. XM® en XM WX Satellite Weather® zijn gedeponeerde handelsmerken van XM Satellite Radio Inc.


========2========

Inleiding

Inleiding
WAARSCHUWING Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
In deze handleiding vindt u informatie over de volgende producten: · GPSMAP® 720/720s · GPSMAP 740/740s · GPSMAP 750/750s

Tips en snelkoppelingen
· · · ·

In elk scherm kunt u op Home drukken om direct terug te keren naar het startscherm. Selecteer Menu in een van de hoofdpagina's om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen. Druk op en laat de knop vervolgens weer los om de schermverlichting en de kleurmodus in te stellen. Houd ingedrukt om de kaartplotter in of uit te schakelen.

Uitleg over de handleiding

Als in deze handleiding wordt gevraagd een bepaald item te selecteren, tik dan met uw vinger op het desbetreffende item op het scherm. Kleine pijltjes (>) in de tekst geven aan in welke volgorde u de items moet selecteren. Als er bijvoorbeeld Selecteer Kaarten > Zeekaart staat, moet u eerst op Kaarten tikken en vervolgens op Zeekaart.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

i


========3========

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Tips en snelkoppelingen............................................ i Uitleg over de handleiding......................................... i

Inleiding............................................................i Aan de slag.....................................................1

De kaartplotter automatisch inschakelen...............44 Het scherm instellen...............................................45 Navigatievoorkeuren..............................................45 Informatie over uw boot..........................................50 Alarmen..................................................................51 Beheer van kaartplottergegevens..........................52

Voor- en achterpaneel..............................................1 De kaartplotter inschakelen......................................1 De kaartplotter uitschakelen.....................................1 De begininstellingen van de kaartplotter..................2 Zoeken van het GPS-satellietsignaal.......................2 De schermverlichting aanpassen.............................2 De kleurmodus aanpassen.......................................2 Gegevens- en geheugenkaarten plaatsen en verwijderen.......................................................2 Systeeminformatie weergeven.................................3 Informatie over het startscherm................................3 Zeekaart...................................................................4 Automatic Identification System.............................12 Perspective 3D.......................................................15 BlueChart g2 Vision................................................16 Mariner's Eye 3D....................................................17 Fish Eye 3D............................................................18 Viskaart. ..................................................................19 Satellietbeelden op de zeekaart weergeven..........19 Luchtfoto's van oriëntatiepunten weergeven..........20 Bewegende indicaties voor getijden en stromingen...........................................................21 Gedetailleerde gegevens over wegen en nuttige punten......................................................21 Autobegeleiding......................................................21

Radar.............................................................54

Radiosignalen uitzenden........................................54 De zoomschaal op het radarscherm aanpassen...........................................................54 Weergavemodi voor de radar.................................55 Waypoints en routes op het radarscherm. ..............60 Info over de radaroverlay.......................................61 Het radarbeeld optimaliseren.................................62 Presentatie van het radarbeeld..............................66 Presentatie van het radaroverlaybeeld...................69

Weergave van kaarten en 3D-kaarten...........4

Echoloodweergaven...............................................71 Dieptelog................................................................73 Temperatuurlog van de transducer.........................73 Waypoints in het echoloodscherm. .........................74 Presentatie van het echoloodscherm.....................74 Echoloodalarmen...................................................77 De transducer instellen...........................................78

Echolood.......................................................71

DCS(Digital Selective Calling)....................79

Combinaties..................................................22

Informatie over het combinatiescherm...................22 Configuratie van het combinatiescherm.................22

Navigatie.......................................................25

Elementaire navigatievragen..................................25 Navigatie met een kaartplotter...............................25 Waypoints...............................................................26 Routes....................................................................28 Sporen....................................................................30 Navigeren met een Garmin-stuurautomaat............32

Kaartplotter en marifoonfunctionaliteit....................79 DSC inschakelen....................................................79 Informatie over de DSC-lijst...................................79 Inkomende noodoproepen.....................................80 Noodoproepen (man-over-boord) uitvoeren via een marifoon..................................................80 MOB-noodoproepen uitvoeren vanaf de kaartplotter...........................................................80 Positie bijhouden....................................................81 Persoonlijke standaardoproepen............................83 Een individuele routineoproep voor een AIS-doel...............................................................83

Appendix.......................................................84

Waarheen?....................................................33
Watersportdiensten als bestemming......................33

Almanak-, boot- en omgevingsgegevens....................................36

Almanakgegevens..................................................36 Bootgegevens........................................................38 Omgevingsgegevens..............................................41

Specificaties...........................................................84 Het aanraakscherm kalibreren...............................84 Schermafbeeldingen..............................................85 GPS-satellietlocaties weergeven............................85 WAAS/EGNOS gebruiken......................................85 Systeeminformatie..................................................85 NMEA 0183 en NMEA 2000 ..................................86 Het toestel registreren............................................89 Contact opnemen met Garmin Product Support................................................................89 Conformiteitverklaring............................................89 Softwarelicentieovereenkomst...............................89

Het toestel instellen.....................................44

Standaardvragen over het instellen van het toestel............................................................44 Simulatormodus.....................................................44

Index..............................................................90

ii

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========4========

Aan de slag

Aan de slag
Voor- en achterpaneel
Vooraanzicht GPSMAP 700-serie

Aan-uitknop Sensor automatische schermverlichting SD-kaartuitsparing


Achteraanzicht GPSMAP 700-serie
NMEA 2000-connector Voedings-/gegevensconnector SD-kaartuitsparing Aansluiting voor externe GPS-antenne

De kaartplotter inschakelen
Druk op Houd

en laat de knop vervolgens los.

De kaartplotter uitschakelen
ingedrukt.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

1


========5========

Aan de slag

De begininstellingen van de kaartplotter

Wanneer u de kaartplotter voor het eerst gaat gebruiken, moet u een aantal begininstellingen configureren. U moet deze instellingen ook configureren wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt (pagina 86). Deze instellingen kunnen naderhand afzonderlijk worden bijgewerkt. Volg de instructies op het scherm om de begininstellingen te configureren.

Zoeken van het GPS-satellietsignaal

Wanneer u de kaartplotter inschakelt, moet de GPS-ontvanger de gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. Wanneer de kaartplotter satellietsignalen ontvangt, worden de signaalsterktebalken boven aan het . Wanneer de kaartplotter het satellietsignaal verliest, verdwijnen de groene balken en startscherm groen knippert er een vraagteken op het voertuigpictogram (boot) op het kaartscherm. Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Pieper/scherm > Scherm. TIP: U kunt vanuit ieder scherm op om het startscherm weer te geven. 2. De schermverlichting aanpassen: · Selecteer Schermverlichting > Automatisch als u de schermverlichting op basis van het omgevingslicht automatisch door de kaartplotter wilt laten aanpassen. · Gebruik de schuifregelaar als u de schermverlichting handmatig wilt instellen. Selecteer Schermverlichting om te schakelen tussen de modus Automatisch en Handmatig. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Pieper/scherm > Scherm. TIP: U kunt vanuit ieder scherm op om het startscherm weer te geven. 2 Selecteer Kleurmodus. 3. Selecteer Dagkleuren, Nachtkleuren of Auto. Met de instelling Automatisch wordt het kleurschema automatisch aan de zonsopkomst en -ondergang aangepast.

De schermverlichting aanpassen

De kleurmodus aanpassen

Gegevens- en geheugenkaarten plaatsen en verwijderen

U kunt de optionele BlueChart® g2 Vision®-gegevenskaarten plaatsen om satellietbeelden met een hoge resolutie en luchtfoto's van havens, jachthavens en andere interessante locaties weer te geven. U kunt een lege SD-geheugenkaart in het toestel plaatsen om gegevens, zoals de waypoints, routes en sporen, naar een andere, compatibele Garminkaartplotter of een computer over te zetten (pagina 52). De SD-kaartuitsparing vindt u aan de voorkant van de kaartplotter. · Open het klepje, steek de gegevens- of geheugenkaart in de uitsparing (met de labelzijde naar rechts) en duw de kaart voorzichtig naar binnen totdat u een klik hoort. · U verwijdert een geplaatste kaart door op de kaart te duwen waarna deze enigszins naar buiten komt.2

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========6========

Aan de slag

Systeeminformatie weergeven

U kunt de softwareversie, de basiskaartversie, aanvullende kaartinformatie (indien beschikbaar), de softwareversie van de optionele Garmin-radar (indien beschikbaar) en de toestel-ID weergeven. U kunt deze gegevens nodig hebben om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Systeeminformatie.

Informatie over het startscherm

Via het startscherm hebt u toegang tot alle andere schermen. Opmerking: de beschikbare opties in dit scherm zijn afhankelijk van het type kaartplotter en de overige aangesloten toestellen.

· Kaarten: hiermee hebt u toegang tot de volgende kaarten: de zeekaart, Perspective 3D, Mariner's Eye 3D, Fish Eye 3D, de viskaart en de radaroverlay. Opmerking: Mariner's Eye 3D en Fish Eye 3D zijn alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt (pagina 16). De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. · Echolood: hiermee kunt u echoloodinformatie instellen en ontvangen (alleen beschikbaar de als de letter "S" in de typenaam voorkomt, zoals de GPSMAP 720s) (pagina 71). · Combinaties: hiermee splitst u het scherm zodat u bijvoorbeeld twee kaarten, één kaart en echolood, één kaart en radar, echolood en radar of echolood en temperatuurlog kunt weergeven (pagina 22). · Informatie: bevat informatie over bijvoorbeeld getijden, stromingen, zon- en maanstanden, gebruikersgegevens, gegevens over andere schepen en meters (pagina 36). · Markeren: hiermee markeert, bewerkt of verwijdert u uw huidige positie als een waypoint- of man-overboordlocatie (pagina 27). · Waarheen?: hiermee hebt u toegang tot de navigatiefuncties (pagina 33). · Radar: hiermee kunt u de radar instellen en weergeven (alleen beschikbaar als de kaartplotter is aangesloten op een Garmin-scheepsradar) (pagina 54). · Weer: (alleen voor Noord-Amerika) hiermee stelt u de diverse weerparameters in en geeft u die weer, zoals neerslag, weersverwachting, visvooruitzichten, situatie op zee en zichtbaarheid (alleen beschikbaar als de kaartplotter is aangesloten op een weermodule en u een XM®-abonnement hebt afgesloten). Zie GPSMAP 700 Series Weather® and XM Satellite Radio Supplement (alleen voor Noord-Amerika). · Configureer: hiermee kunt u de instellingen van de kaartplotter en het systeem weergeven en wijzigen (pagina 44). · Man-over-boord: hiermee markeert u uw huidige positie als een waypoint en wordt een koers berekend die terugvoert naar de gemarkeerde locatie (pagina 27).

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

3


========7========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

Weergave van kaarten en 3D-kaarten
Alle kaartplotters uit de GPSMAP 700-serie zijn voorzien van een eenvoudige basiskaart. De onderstaande weergaven van kaarten en 3D-kaarten zijn beschikbaar op de kaartplotter. Opmerking: Mariner's Eye 3D en Fish Eye 3D zijn alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt (pagina 16). De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SDkaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. · Zeekaart: geeft alle beschikbare navigatiegegevens weer die op de vooraf geïnstalleerde kaarten en eventuele extra kaarten beschikbaar zijn. Deze gegevens omvatten boeien, lichten, kabels, dieptepeilingen, jachthavens en getijdenstations in één overzichtskaart (pagina 4). · Perspective 3D: geeft een panoramisch beeld van boven/achter de boot als visueel navigatiemiddel (pagina 15). · Mariner's Eye 3D: geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van boven/achter de boot als visueel navigatiemiddel (pagina 17). · Fish Eye 3D: geeft een panoramisch onderwaterbeeld met visuele weergave van de zeebodem volgens de kaartinformatie (pagina 18). · Viskaart: verwijdert de navigatiegegevens van de kaart en legt de nadruk op bodemcontouren voor dieptewaarneming (pagina 19). · Radaroverlay: projecteert radargegevens over de zeekaart of de viskaart heen (pagina 61).

Zeekaart

Gebruik de zeekaart om uw koers te bepalen, kaartinformatie weer te geven en als navigatiehulpmiddel. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart.


Zeekaart met BlueChart g2 Vision-gegevens
Licht Uw boot Boei ZoomschaalWatersportdiensten Wrak onder water Zichtbaar wrak

Op de kaart in- en uitzoomen Het zoomniveau wordt aangegeven door de zoomschaal onder aan de zeekaart ( de afstand op de kaart weer. Selecteer en om uit en in te zoomen. Naar een andere kaart overschakelen 1. Kies in een kaart of 3D-kaartweergave Menu > Wijzig kaart. 2. Selecteer de gewenste kaart.

). Het balkje onder het cijfer geeft

4

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========8========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

Kaartsymbolen Op BlueChart g2- en BlueChart g2 Vision-kaarten worden bepaalde kaartelementen met grafische symbolen aangegeven conform de Amerikaanse en internationale normen. Hieronder ziet u enkele andere algemene symbolen die u kunt tegenkomen.
Pictogram Beschrijving Stromingenstation Informatie Pictogram Beschrijving Watersportdiensten Getijdenstation Pictogram Beschrijving Foto van bovenaf beschikbaar Perspectieffoto beschikbaar

Andere zaken die op de meeste kaarten voorkomen, zijn dieptecontourlijnen (bij diep water zijn deze wit), getijdenzones, puntpeilingen (zoals weergegeven op de oorspronkelijke papieren kaart), navigatiekenmerken en -symbolen, obstakels en kabelgebieden. Navigeren naar een punt op de kaart

LET OP De functie Autobegeleiding van de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie. De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Vergelijk de koers met alle visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.
Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden. Opmerking: de viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. 1. 2. 3. 4. 5. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart of Viskaart. Tik op de kaart om de locatie met behulp van de cursor ( ) te selecteren. Selecteer Navigeren naar. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Ga naar als u rechtstreeks naar de positie wilt navigeren. · Selecteer Route naar als u een route naar de locatie wilt maken, inclusief koerswijzigingen (pagina 28). · Selecteer Begeleid naar als u de functie Autobegeleiding wilt inschakelen (pagina 21). 6. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven. Opmerking: als u de functie Autobegeleiding gebruikt, geeft een grijs gedeelte op de magenta lijn aan dat de functie Autobegeleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte (pagina 46). 7. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

De zeekaart, viskaart of radaroverlay verschuiven U kunt het beeld van uw huidige positie op de zeekaart, viskaart of radaroverlay naar een andere positie schuiven. Opmerking: de viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. De radaroverlay is beschikbaar als het toestel op een compatibele radar is aangesloten. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart, Viskaart of Radaroverlay. 3. Tik op het scherm en versleep de kaart met uw vinger. Als u voorbij de rand van de kaart schuift, schuift het scherm mee, zodat de route die u volgt continu zichtbaar blijft. 4. Selecteer Stop schuiven om het schuiven te stoppen en terug te keren naar uw huidige positie.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

5


========9========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

De weergave van waypointsymbolen configureren 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart of Viskaart. 3. Selecteer Menu > Waypoints en sporen > Waypoint-weergave. 4. Selecteer een waypointsymbool. 5. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Label om de naam en het symbool weer te geven. · Selecteer Alleen symbolen om alleen het symbool weer te geven. · Selecteer Commentaar om de opmerkingen weer te geven die u hebt ingevoerd (pagina 27). · Selecteer Verbergen om het symbool te verbergen. De kleur van het actieve spoor instellen Zie (pagina 31). Gekleurde sporen weergeven of verbergen U kunt kleuren voor sporen opgeven (pagina 31) en vervolgens alle sporen met een bepaalde kleur weergeven of verbergen. 1. 2. 3. 4. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart of Viskaart. Selecteer Menu > Waypoints en sporen > Sporenweergave. Selecteer de kleur van de sporen die u wilt weergeven of verbergen.

Informatie over locaties en objecten op een kaart weergeven Op de zeekaart of de viskaart kunt u informatie over een locatie of een object bekijken. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart of Viskaart. 3. Tik op een locatie of een object. Er wordt een lijst met opties rechts van de kaart weergegeven. Het hangt van de locatie of het object af welke opties er in de lijst staan. 4. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Herzie om de details van objecten in de buurt van de cursor weer te geven. (Herzie wordt niet weergegeven als de cursor niet vlak bij een object staat. Staat de cursor in de buurt van één object, dan wordt de naam van dat object weergegeven.) · Selecteer Navigeer naar om naar de geselecteerde locatie te gaan (pagina 5). · Selecteer Waypoint maken om een waypoint te maken op de plaats waar de cursor staat. · Selecteer Afstand meten om de afstand en de peiling van het object weer te geven vanaf de huidige positie. De informatie wordt linksboven op het scherm weergegeven. Selecteer Referentie om de meting vanaf de geselecteerde positie uit te voeren, in plaats vanaf uw huidige positie. · Selecteer Informatie om getijden (pagina 36), stromingen (pagina 37), zon- en maanstanden (pagina 38), kaartnotities of informatie over lokale diensten in de nabijheid van de cursor weer te geven. · Selecteer Stop wijzen om de aanwijzer van het scherm te verwijderen. Selecteer Stop schuiven om het schuiven te stoppen en terug te keren naar uw huidige positie. Overige objectinformatie bekijken U kunt informatie over kaartitems, waypoints en kaarten op het scherm weergeven. Opmerking: Mariner's Eye 3D en Fish Eye 3D zijn alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt (pagina 16). De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SDkaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart.

6

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========10========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

3. Tik op een object . 4. Selecteer de knop met de naam van het item waarover u informatie wilt weergeven.Informatie van het getijdenstation weergeven Informatie van een getijdenstation wordt met een pictogram van een getijdenstation ( ) op de kaart weergegeven. U kunt een uitgebreide grafiek voor een getijdenstation weergeven aan de hand waarvan u het getijde voor verschillende tijdstippen of dagen kunt voorspellen (pagina 36). Opmerking: pictogrammen van getijdenstations worden alleen weergegeven als u een BlueChartg2Vision SDkaart gebruikt (pagina 16). De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. 1. 2. 3. 4. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart of Viskaart. Selecteer het getijdenstationspictogram ( ). Naast het pictogram wordt informatie weergegeven over de getijdenrichting en het getijdenniveau . Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer de knop met de stationsnaam . · Selecteer Herzie als er zich meerdere objecten in de nabijheid bevinden en selecteer vervolgens de knop met de stationsnaam.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

7


========11========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

Getijden en stromingen weergeven en configureren

U kunt informatie over de getijden en stromingen op de zeekaart of viskaart weergeven en configureren. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart of Viskaart. Selecteer Menu. Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling. Selecteer Getijde/stromingen. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Aan als u de indicaties van het stromingenstation en het getijdenstation op de kaart wilt weergeven of Uit als u deze wilt verbergen. · Selecteer Geanimeerd als u de indicaties van het getijdenstation en de richting van de stroming met beweging op de kaart wilt weergeven (pagina 21).

Details over navigatiekenmerken weergeven Op de zeekaart, de viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D kunt u de details over de diverse typen navigatiemiddelen zoals bakens, lichten en obstructies bekijken. Zie (pagina 10) als u de weergave van de navigatiesymbolen wilt wijzigen. Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt (pagina 16). De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. 3. Selecteer een navigatiekenmerk met de cursor ( ). Daarop wordt het type navigatiekenmerk aangegeven, bijvoorbeeld Baken of Licht. 4. Selecteer de naam van het navigatiekenmerk (of Herzie en vervolgens de naam van het navigatiekenmerk) om de details over het navigatiekenmerk weer te geven. Weergave van de zeekaart
De oriëntatie van de kaart wijzigen

U kunt het perspectief van de kaart op de zeekaart of de viskaart instellen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart of Viskaart. Selecteer Menu. Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling. Selecteer Kaartweergave > Oriëntatie. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Noord boven om de bovenkant van de kaart naar het noorden te laten wijzen. · Selecteer Koers boven om de bovenkant van de kaart in te stellen volgens de gegevens van de voorliggende koers die van een koerssensor zijn ontvangen (ook wel de magnetische koers genaamd) of om de GPSkoersgegevens te gebruiken. De koerslijn wordt verticaal op het scherm weergegeven. · Selecteer Koers boven om de kaart zodanig in te stellen dat er op de kaart altijd naar boven wordt gevaren.

Het zoomdetail van de kaart wijzigen

Voor de zeekaart en de viskaart kunt u instellen hoe gedetailleerd die kaarten op verschillende zoomniveaus moeten zijn. 1. 2. 3. 4. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart of Viskaart. Selecteer Menu. Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling.

8

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========12========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

5. Selecteer Kaartweergave > Detail. 6. Gebruik de schuifregelaar om het gewenste niveau op te geven.
Een wereldkaart selecteren

U kunt een normale wereldkaart of een gearceerde reliëfkaart gebruiken voor de zeekaart of de viskaart. Het verschil tussen deze twee kaarten is alleen zichtbaar als zodanig is uitgezoomd dat de gedetailleerde kaarten niet meer worden weergegeven. Opmerking: gearceerde reliëfkaarten zijn alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. Op alle kaartplotters uit de GPSMAP 700-serie staat een normale wereldkaart. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart of Viskaart. Selecteer Menu. Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling. Selecteer Kaartweergave. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Wereldkaart > Volledig om de gearceerde reliëfkaart weer te geven. · Selecteer Wereldkaart > Basis om alleen de hoofdgegevens op de kaart weer te geven.

De koerslijn weergeven en configureren

De koerslijn is een lijn op de kaart vanaf de boeg van de boot in de richting van de koers die de boot gaat varen. U kunt de weergave van de koerslijn voor de zeekaart of de viskaart instellen.

Koerslijn

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart of Viskaart. Selecteer Menu. Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling. Selecteer Kaartweergave > Koerslijn > Weergeven. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Afstand > Wijzig afstand, geef de afstand op tot het eind van de koerslijn en selecteer OK. · Selecteer Tijd > Wijzig tijd, geef de hoeveelheid tijd op die u nodig hebt om het eind van de koerslijn te halen en selecteer OK.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

9


========13========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

De bron van de koerslijn selecteren

De bron voor de weergave van de koerslijn op de kaartplotter wordt bepaald door de instelling van de bron van de koerslijn (Auto of GPS-koers) en de beschikbaarheid van koersinformatie van een koerssensor. · Als er koersinformatie beschikbaar is van een koerssensor en de bron van de koers is ingesteld op Auto, worden zowel de koerslijn als het voertuigpictogram uitgelijnd met de koers van de sensor. · Als er koersinformatie beschikbaar is van een koerssensor en de bron van de koers is ingesteld op GPS-koers, wordt de koerslijn uitgelijnd met de GPS-koers, maar wordt het voertuigpictogram uitgelijnd met de koers van de sensor. · Als er geen koersinformatie beschikbaar is van een koerssensor, worden zowel de koerslijn als het voertuigpictogram uitgelijnd met de GPS-koers. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart of Viskaart. 3. Selecteer Menu. 4. Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling. 5. Selecteer Kaartweergave > Koerslijn > Bron. 6. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer GPS-koers. · Selecteer Auto.
Peilingen van plaatselijke diepten weergeven en configureren

Op de zeekaart kunt u dieptepeilingen inschakelen en een gevaarlijke diepte instellen. Dieptepeilingen die overeenkomen met de opgegeven gevaarlijke diepte of minder diep zijn, worden met rode tekst weergegeven. 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Kaartweergave > Puntpeilingen > Aan. 2. Selecteer Puntpeilingen > Gevaarlijk. 3. Voer de gevaarlijke diepte in. 4. Selecteer OK.
De arcering van de diepte instellen

U kunt de weergave van de arcering van de diepte op de zeekaart aanpassen. Opmerking: de viskaart staat op een voorgeprogrammeerde gegevenskaart van BlueChart g2 Vision. 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Kaartweergave > Veiligheidsarcering. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Voer de diepte in en selecteer OK. Gebieden op de kaart die ondieper zijn dan de opgegeven waarde, worden blauw gearceerd, en gebieden die dieper zijn dan de opgegeven waarde, worden wit gearceerd. De contour wordt altijd getekend op de geselecteerde diepte of dieper dan de geselecteerde diepte. · Selecteer Auto als u de standaarddiepte van de g2 Vision-kaart wilt gebruiken.
Navigatiesymbolen weergeven en configureren

U kunt navigatiesymbolen op de zeekaart en de viskaart tonen en de weergave configureren. 1. 2. 3. 4. 5. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart of Viskaart. Selecteer Menu. Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling. Selecteer Kaartweergave > Symbolen.

10

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========14========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

6. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Grootte van navigatiekenmerk om in te stellen hoe groot de symbolen van de navigatiekenmerken op de kaart worden weergegeven en selecteer de gewenste grootte. · Selecteer Type navigatie > NOAA om het navigatiekenmerk als NOAA-symbool op de kaart weer te geven. · Selecteer Type navigatie > IALA om het navigatiekenmerk als IALA-symbool (International Association of Lighthouse Authorities) op de kaart weer te geven.
Aanvullende kaartdetails weergeven

U kunt nuttige punten, lichtsectoren en fotopunten op de zeekaart weergeven. 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Kaartweergave > Symbolen. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Nuttige punten > Aan om de interessante punten op het land weer te geven. · Selecteer Lichtsectoren om de sector weer te geven waar zich een navigatielicht bevindt. Selecteer Aan als u de lichtsectoren altijd wilt weergeven of Auto als u wilt dat de kaartplotter de lichtsectoren al dan niet weergeeft op basis van het zoomniveau. · Selecteer Fotopunten > Aan om camerapictogrammen weer te geven als u een BlueChart g2 Visiongegevenskaart gebruikt. Hiermee kunt u luchtfoto's van oriëntatiepunten weergeven (pagina 20).
Een ander voertuigpictogram kiezen

U kunt een kleine, middelgrote of kleine boot of een driehoek als voertuigpictogram instellen. 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Kaartweergave > Symbolen > Voertuigpictogram. 2. Selecteer het gewenste voertuigpictogram voor de zeekaart en de viskaart.
Watersportdiensten weergeven

Servicepunten zijn locaties waar u terecht kunt voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan uw boot. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Servicepunten > Aan.
Kompasroos weergeven en configureren

Op de zeekaart of de viskaart kunt u een kompasroos rond uw boot weergeven en daarmee de kompasrichting aangeven op basis van de koers van de boot. De ware of schijnbare windrichting wordt weergegeven als de kaartplotter is aangesloten op een compatibele maritieme windsensor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart of Viskaart. Selecteer Menu. Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling. Selecteer Rozen. Selecteer een type kompasroos (Kompas, Ware wind of Schijnbare wind).GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

11


========15========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

Overige schepen weergeven

Zie "De weergave van andere schepen configureren" (pagina 50). Zie "Cijfers projecteren op kaarten" (pagina 48). Zie "Waypoints" (pagina 26). Zie "Sporen" (pagina 30).

Gegevensprojectie weergeven en configureren Waypoints gebruiken Sporen gebruiken

Automatic Identification System

Met het Automatic Identification System (AIS) kunt u andere schepen identificeren en volgen. Informatie over AIS AIS waarschuwt u als er zich schepen in uw buurt bevinden. Wanneer de kaartplotter is aangesloten op een extern AIS-toestel, kan de kaartplotter AIS-informatie geven over andere schepen in de nabijheid die een transponder hebben en die actief AIS-informatie uitzenden. Over die schepen ontvangt u informatie, zoals Maritime Mobile Service Identity (MMSI), de locatie, de GPS-snelheid, de GPS-koers, de tijd die is verstreken na de melding van de laatste positie van het schip, het moment waarop dat schip het dichtst bij u was en het tijdstip daarvan.


AIS-doelen volgen op de zeekaart AIS Search and Rescue-zendersAIS Search and Rescue-zenders (AIS-SART of SART) zijn volledig zelfstandig werkende toestellen die uw positie uitzenden indien deze in noodgevallen worden geactiveerd. SART-uitzendingen zijn andere uitzendingen dan standaardAIS-uitzendingen. Ze zien er ook anders uit dan standaard-AIS-symbolen op de kaartplotter. In plaats van een SARTuitzending te volgen om een aanvaring te voorkomen, kunt u een SART-uitzending volgen om een vaartuig in nood te lokaliseren en te helpen.
Navigeren naar een SART-uitzending

Als u een SART-uitzending ontvangt, wordt er een noodsignaalalarm weergegeven. Selecteer Herzie > Ga naar om naar de oorsprong van de SART-uitzending te navigeren.
Symbolen van AIS-doelen Symbool Beschrijving Het AIS-doel is geactiveerd. Het object wordt groter op de kaart. Een groene lijn die aan het object vastzit, geeft de voorliggende koers van het object aan. De MMSI, snelheid en richting van het schip staan onder het object als de instelling hiervoor is gezet op Toon (pagina 14). Als de AIStransmissie van het schip is weggevallen, wordt er een melding weergegeven. Het gevaarlijke object is weggevallen. Een rode X geeft aan dat de AIS-transmissie van het schip is weggevallen. Op de kaartplotter wordt dan een melding weergegeven met de vraag of het schip verder moet worden gevolgd. Als u het schip niet meer volgt, verdwijnt het symbool voor het weggevallen gevaarlijke object van de kaart of de driedimensionale weergave van een kaart.

12

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========16========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

AIS-schip. Het schip geeft AIS-informatie. De richting waarin het driehoekje wijst, geeft de richting aan waarin het AIS-schip vaart. De plaats van dit symbool geeft de kortste afstand tussen uw schip en het gevaarlijke object aan. De getallen naast het symbool geven bij de kortste afstand tussen uw schip en dat object aan hoe lang het nog zou duren voordat beide met elkaar in aanvaring zouden komen. Gevaarlijk object binnen bereik. Het object knippert als het waarschuwingssignaal klinkt en er een melding verschijnt. Nadat het alarm is bevestigd, geeft een rode driehoek met een rode lijn de locatie en de voorliggende koers van het object aan. Als het alarm voor aanvaringsgevaar is ingesteld op Uit, knippert het object maar gaat er geen waarschuwingssignaal af en wordt er geen melding getoond (pagina 15). Als de AIS-transmissie van het schip is weggevallen, wordt er een melding weergegeven. Het doel is weggevallen. Een groene X geeft aan dat de AIS-transmissie van het schip is weggevallen. Op de kaartplotter wordt dan een melding weergegeven met de vraag of het schip verder moet worden gevolgd. Als u het schip niet meer volgt, verdwijnt het symbool voor het weggevallen object van de kaart of de driedimensionale weergave van een kaart. Het doel is geselecteerd. AIS-SART-uitzending. U kunt dit symbool selecteren om meer informatie over de SART-uitzending weer te geven en de navigatie te starten. AIS-SART-uitzending weggevallen.

AIS-SART-testuitzending. Dit symbool wordt weergegeven als het SART-toestel van een vaartuig wordt getest. Het gaat in dit geval niet om een noodgeval. U kunt deze testsymbolen en waarschuwingen uitschakelen (pagina 14). AIS-SART-testuitzending weggevallen.

Voorliggende koers en geprojecteerde koers van geactiveerde AIS-doelen

Wanneer informatie over de voorliggende koers en over de COG (koers over de grond) door een geactiveerd AIS-doel wordt aangeleverd, wordt de voorliggende koers van het doel als een lijn die aan het symbool van het AIS-doel vastzit op de kaart weergegeven. Koerslijnen worden niet weergegeven in een driedimensionale weergave van een kaart. De geprojecteerde koers van een geactiveerd AIS-doel wordt als een stippellijn op een kaart of in een driedimensionale weergave van een kaart weergegeven. De lengte van de geprojecteerde koerslijn is gebaseerd op de waarde van de instelling van de geprojecteerde koers (pagina 14). Als er voor een geactiveerd AIS-doel geen informatie over de snelheid wordt verschaft of als het schip voor anker ligt of is afgemeerd, wordt er geen geprojecteerde koerslijn weergegeven. Veranderingen in de snelheid, de COG (Course Over Ground) of informatie over de richting van de koerswijziging die door het schip wordt uitgezonden, kunnen van invloed zijn op de berekende koerslijn. Wanneer er door een geactiveerd AIS-doel informatie over de koers over de grond, de voorliggende koers of de grootte van de koerscirkel wordt aangeleverd, wordt de geprojecteerde koers van het object berekend op basis van de informatie over de koers over de grond en de grootte van de koerscirkel. De richting waarin het object draait, die eveneens is gebaseerd op de informatie over de grootte van de koerscirkel, wordt aangegeven door de richting van de pijlpunt aan het einde van de koerslijn . De lengte van de pijlpunt verandert niet.Doel met Geprojecteerde koers, Voorliggende koers en Richting van koerswijziging

Wanneer er informatie over de koers over de grond en de voorliggende koers door een geactiveerd AIS-doel wordt geleverd, maar geen informatie over de grootte van de koerscirkel, dan wordt de geprojecteerde koers van het object berekend op basis van de informatie over de koers over de grond.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding 13


========17========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten


Doel met Geprojecteerde koers en Voorliggende koers AIS-ontvangst uitschakelen

De ontvangst van het AIS-signaal is standaard ingeschakeld. Selecteer in het startscherm Configureer > Overige schepen > AIS > Uit. De AIS-functionaliteit wordt uitgeschakeld voor alle kaarten en 3D-kaarten, inclusief het zoeken en volgen van AISschepen, het melden van aanvaringsgevaar als schepen te dicht in de buurt komen en informatie over AIS-schepen.
AIS-SART-uitzendingen met testwaarschuwingen inschakelen

Omdat u in drukke gebieden zoals jachthavens een groot aantal testwaarschuwingen en symbolen ontvangt, worden AIS-SART-testwaarschuwingen standaard genegeerd. Als u een AIS SART-toestel wilt testen, moet u de kaartplotter inschakelen om testwaarschuwingen te ontvangen. Selecteer in het startscherm de opties Configureer > Overige schepen > AIS SART-test.
AIS-schepen op een kaart of een 3D-kaart weergeven

AIS werkt alleen als er een extern AIS-toestel en signalen van een actieve transponder van andere schepen worden gebruikt. U kunt instellen hoe andere schepen op een kaart of een driedimensionale weergave van een kaart worden weergegeven. Het weergavebereik dat voor één kaart of één 3D-kaart wordt opgegeven, heeft alleen betrekking op die kaart of 3D-kaart. De instellingen voor details, geprojecteerde koersen en sporen die voor één kaart of één driedimensionale weergave van een kaart worden opgegeven, gelden voor alle kaarten en alle driedimensionale kaartweergaven. Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. 1. 2. 3. 4. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. Selecteer Menu > Overige schepen > AIS-weergave-instelling. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Bereik AIS-weergave en geef de afstand op ten opzichte van uw locatie waarbinnen AIS-schepen zichtbaar moeten zijn. Selecteer de gewenste afstand of kies Toon alles. · Selecteer Details > Toon om gegevens over schepen waarvoor AIS is geactiveerd, weer te geven. · Selecteer Geprojecteerde koers, geef de tijd voor de geprojecteerde koers op voor AIS-schepen en selecteer OK. · Selecteer Sporen om de sporen van schepen met AIS weer te geven en selecteer de lengte van het spoor dat moet worden weergegeven. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. Tik op een schip met AIS. Selecteer AIS-schip > Activeer doel.

Een doel voor een AIS-schip activeren

1. 2. 3. 4.

Informatie over een gevonden AIS-schip bekijken

U kunt de status van het AIS-signaal, MMSI, GPS-snelheid, GPS-koers en andere informatie over een gevonden AISschip bekijken. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D.

14

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========18========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

3. Tik op een schip met AIS. 4. Selecteer AIS-schip.
Een doel voor een AIS schip deactiveren

1. 2. 3. 4.

Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. Tik op het schip met AIS. Selecteer AIS-schip > Uitschakelen.

Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen

Het alarm voor de veilige zone bij aanvaringsgevaar wordt alleen in combinatie met AIS gebruikt. De veilige zone wordt gebruikt om aanvaringen met andere schepen te voorkomen. Deze zone kan worden aangepast. Alle instellingen voor de veilige zone voor aanvaringsgevaar gelden voor alle kaarten, alle driedimensionale weergaven van kaarten, alle radarmodi en de radaroverlay. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Overige schepen > AIS-alarm > Aan. Wanneer een schip met AIS de veilige zone rond uw schip binnenvaart, wordt er een melding weergegeven en gaat er een alarmsignaal af. Het object wordt als een gevaar op het scherm aangegeven. Bij de instelling Uit zijn de melding en het hoorbare alarmsignaal uitgeschakeld. Het object wordt echter nog wel als een gevaar op het scherm aangegeven. 2. Selecteer Bereik om de straal van de cirkel voor de veilige zone te wijzigen in een afstand van 500 voet tot 2,0 zeemijl (of 150 m tot 3 km, of 500 voet tot 2,0 mijl). 3. Selecteer een afstand. 4. Selecteer Tijd tot om een alarm af te laten gaan als AIS vaststelt dat een vaartuig of object de veilige zone binnen het vooraf ingestelde tijdinterval zal doorkruisen (van 1 tot 24 minuten). 5. Selecteer een tijd.
Een lijst met AIS-doelen weergeven

Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. 3. Selecteer Menu > Overige schepen > AIS-lijst.
Een oproep voor een AIS-doel

Zie "Een individuele routineoproep voor een AIS-doel" (pagina 83).

Perspective 3D

Perspective 3D biedt een panoramisch beeld van bovenaf en van achter uw boot (in overeenstemming met uw koers) en dient als visueel navigatiekenmerk. Deze weergave is nuttig voor het navigeren rond verraderlijke ondiepten, riffen, bruggen of kanalen en komt van pas bij het binnenvaren en verlaten van onbekende havens of ankerplaatsen. Selecteer in het startscherm Kaarten > Perspective 3D.

Perspective 3D

Zeekaart

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

15


========19========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

De weergave aanpassen · Selecteer om het perspectief dichter bij de boot en het water te brengen. om het perspectief verder van de boot af te plaatsen. · Selecteer ) wordt kort onder aan het scherm weergegeven. De schaal ( De weergave Perspective 3D, Mariner's Eye 3D of Fish Eye 3D verschuiven U kunt de weergave Perspective 3D, Mariner's Eye 3D of Fish Eye 3D naar wens verschuiven. Opmerking: Mariner's Eye 3D en Fish Eye 3D zijn alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt (pagina 16). 1. 2. 3. 4. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Mariner's Eye 3D, Perspective 3D of Fish Eye 3D. Sleep het scherm naar links of naar rechts om de 3D-weergave te verplaatsen. Selecteer Stop schuiven om het schuiven te stoppen en terug te keren naar uw huidige positie.

De kaartweergaven Perspective 3D en Mariner's Eye 3D
Afstandcirkels weergeven

Met behulp van de afstandcirkels kunt u de afstanden in Perspective 3D of Mariner's Eye 3D weergeven. Opmerking: de kaart Mariner's Eye 3D staat op een voorgeprogrammeerde gegevenskaart van BlueChart g2 Vision. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. 3. Selecteer Menu > Kaartweergave > Afstandcirkels > Aan.
Een corridorbreedte selecteren

De navigatiecorridor is de magenta lijn in de weergave Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. Tijdens de navigatie geeft deze lijn de koers naar uw bestemming aan. U kunt de breedte van de navigatiecorridor opgeven. Opmerking: de kaart Mariner's Eye 3D staat op een voorgeprogrammeerde gegevenskaart van BlueChart g2 Vision. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. 3. Selecteer Menu > Kaartweergave > Corridorbreedte. 4. Geef de breedte op. 5. Selecteer OK.
Overige schepen weergeven

Zie "De weergave van andere schepen configureren" (pagina 50). Zie "Cijfers projecteren" (pagina 48).

Gegevensprojectie weergeven en configureren Waypoints en sporen gebruiken

Zie "Waypoints" (pagina 26) of "Sporen" (pagina 30).

BlueChart g2 Vision

Met een optionele, voorgeprogrammeerde gegevenskaart voor BlueChart g2 Vision kunt u alle functies van de kaartplotter gebruiken. Naast gedetailleerde zeekaarten biedt BlueChart g2 Vision de volgende functies: · Mariner's Eye 3D (pagina 17): geeft een beeld van bovenaf en van achter uw boot dat kan worden gebruikt als een driedimensionaal navigatiehulpmiddel. De gegevens van BlueChart g2 Vision Mariner's Eye 3D zijn gedetailleerder dan de vooraf geïnstalleerde gegevens. · Fish Eye 3D (pagina 18): toont een driedimensionale onderwaterweergave van de zeebodem met behulp van de gegevens op de kaart. · Viskaarten (pagina 19): toont een weergave van de kaart met extra aandacht voor de bodemcontouren, maar zonder navigatiegegevens. Deze kaart is zeer geschikt voor diepzeevissen. · Satellietbeelden met een hoge resolutie (pagina 20): toont satellietbeelden met een hoge resolutie voor een realistische weergave van land en water op de zeekaart.

16

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========20========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

· Luchtfoto's (pagina 20): toont luchtfoto's van jachthavens en andere belangrijke navigatiepunten helpen u een beeld te krijgen van uw omgeving. · Gedetailleerde gegevens voor wegen en nuttige punten (pagina 21): toont wegen, restaurants en andere nuttige punten (POI's) langs de kust. · Autobegeleiding (pagina 21): maakt gebruik van ingevoerde gegevens voor de veilige diepte en veilige hoogte en de kaartgegevens om de beste doorvaartroute naar uw bestemming te bepalen. BlueChart g2 Vision-gegevenskaarten OPMERKING Gegevenskaarten van BlueChart g2 Vision zijn niet waterbestendig. Bewaar de kaart die u niet gebruikt, in de originele verpakking en op een veilige plaats en laat de kaart niet in het zonlicht of de regen liggen om beschadiging te voorkomen. BlueChart g2 Vision-gegevenskaarten zijn gevoelig voor statische elektriciteit. Bij een lage vochtigheid moet u eerst een metalen voorwerp aanraken voordat u de kaart beetpakt, om beschadiging van de kaart te voorkomen. U kunt geen BlueChart g2 Vision-gegevens van de gegevenskaart als back-up naar uw computer overzetten of op uw computer bekijken. U kunt de gegevenskaart alleen gebruiken bij Garmin GPS-toestellen of Garmin HomePortsTM die compatibel zijn met BlueChart g2 Vision. Gegevenskaarten van BlueChart g2 Vision kunt u plaatsen en verwijderen als de kaartplotter is in- of uitgeschakeld (pagina 2).

Mariner's Eye 3D

Een BlueChart g2 Vision-gegevenskaart bevat de weergave Mariner's Eye 3D, een gedetailleerd, driedimensionaal beeld van boven en achter uw boot op basis van uw koers dat u als visueel navigatiehulpmiddel kunt gebruiken. Deze weergave komt van pas bij het navigeren rond verraderlijke ondiepten, riffen, bruggen of kanalen en bij het binnenvaren en verlaten van onbekende havens of ankerplaatsen. Selecteer in het startscherm Kaarten > Mariner's Eye 3D.

Mariner's Eye 3D met afstandcirkels

Zeekaart

De weergave aanpassen Zie "De weergave aanpassen" (pagina 16). Details over navigatiekenmerken weergeven Zie "Details over navigatiekenmerken weergeven" (pagina 8). Weergave van de kaart Mariner's Eye 3D
De weergave van 3D-terrein aanpassen

U kunt instellen hoe kaartgegevens bij driedimensionaal terrein worden weergegeven. 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Mariner's Eye 3D > Menu > Kaartweergave > Stijl. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Klassiek om 3D-terrein met een kleurenschema aan te geven. · Selecteer Kaarten om kaartgegevens driedimensionaal weer te geven. · Selecteer Foto's om satellietbeelden en kaartgegevens driedimensionaal weer te geven.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

17


========21========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

Gevarenkleuren weergeven of verbergen

1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Mariner's Eye 3D > Menu > Kaartweergave > Gevarenkleuren. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Aan om ondiep water en land met behulp van een kleurenschaal weer te geven. Blauw geeft diep water aan, geel betekent ondiep water en rood staat voor zeer ondiep water. · Selecteer Uit om het land weer te geven zoals gezien vanaf het water.

Mariner's Eye 3D, gevarenkleuren uitgeschakeld Afstandcirkels weergeven

Mariner's Eye 3D, gevarenkleuren ingeschakeld

Zie "Afstandcirkels weergeven" (pagina 16).

Een veilige diepte selecteren

U kunt de weergave van een veilige diepte voor Mariner's Eye 3D instellen. Opmerking: deze instelling heeft alleen gevolgen voor de gevarenkleuren in Mariner's Eye 3D. Deze instelling heeft geen gevolgen voor de ingestelde veilige waterdiepte voor Autobegeleiding (pagina 46) of voor de instelling van het alarm voor ondiep water (echolood) (pagina 77). 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Mariner's Eye 3D > Menu > Kaartweergave > Veilige diepte. 2. Geef de diepte op. 3. Selecteer OK.
Een corridorbreedte selecteren Overige schepen weergeven

Zie "Een corridorbreedte selecteren" (pagina 16). Zie "De weergave van andere schepen configureren" (pagina 50). Zie "Cijfers projecteren" (pagina 48).

Gegevensprojectie weergeven en configureren Waypoints en sporen gebruiken

Zie "Waypoints" (pagina 26) of "Sporen" (pagina 30).

Fish Eye 3D

Aan de hand van de dieptecontouren van de BlueChart g2 Vision-kaarten geeft Fish Eye 3D een onderwaterweergave van de bodem van de zee of het meer. Als er een echolood-transducer is aangesloten, worden zwevende doelen (zoals vissen) aangeduid met rode, groene en gele bollen. Rood verwijst hierbij naar de grootste objecten en groen naar de kleinste objecten.

18

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========22========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

Fish Eye 3D met een echoloodkegel

De weergave aanpassen Zie "De weergave aanpassen" (pagina 16). Weergave van de Fish Eye 3D-kaart
De richting van de weergave op de Fish Eye 3D-kaart aangeven

1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Fish Eye 3D > Menu > Weergeven. 2. Selecteer Voorschip, Achterschip, Bakboord of Stuurboord.
Een echoloodkegel op de kaart weergeven

U kunt een kegel weergeven die het gebied aangeeft dat onder de dekking van uw transducer valt. Selecteer in het startscherm Kaarten > Fish Eye 3D > Menu > Echoloodkegel > Aan.
Zwevende doelen weergeven Sporen weergeven Cijfers projecteren

Selecteer in het startscherm Kaarten > Fish Eye 3D > Menu > Vissymbolen > Aan. Selecteer in het startscherm Kaarten > Fish Eye 3D > Menu > Sporen > Aan. Zie "Cijfers projecteren" (pagina 48).

Viskaart

Gebruik de viskaart voor een gedetailleerde weergave van de bodemcontouren en dieptepeilingen op de kaart.

Viskaart

Zeekaart

De viskaart maakt gebruik van gedetailleerde bathymetrische gegevens en is de meest geschikte kaart voor diepzeevissen. Weergave van de viskaart
Waypoints gebruiken

Zie "Waypoints" (pagina 26).

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

19


========23========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

Sporen gebruiken

Zie "Sporen" (pagina 30). Zie "De weergave van andere schepen configureren" (pagina 50). Selecteer in het startscherm Kaarten > Viskaart > Menu > Navigatiehulp > Aan. Zie "Cijfers projecteren" (pagina 48).

Overige schepen weergeven

Navigatiekenmerken weergeven Cijfers projecteren

Satellietbeelden op de zeekaart weergeven

Bij gebruik van een voorgeprogrammeerde BlueChart g2 Vision-gegevenskaart kunt u op de zeekaart satellietbeelden met hoge resolutie weergeven van het land alleen of van zowel het land als de zee. OPMERKING: als deze functie is ingeschakeld, worden de satellietbeelden alleen bij lagere zoomniveaus met een hoge resolutie weergegeven. Als u geen satellietbeelden met hoge resolutie in uw BlueChart g2 Vision-gebied ziet, kunt u verder inzoomen met de toets . U kunt het detailniveau ook hoger instellen door de zoomdetails van de kaart te wijzigen (pagina 8). 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Foto's. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Alleen land om voor het water alleen standaardkaartinformatie weer te geven, terwijl voor het land overlappende foto's worden gebruikt. · Selecteer Mengpercentage fotokaart om foto's van zowel land als water weer te geven met de ingestelde doorzichtigheid. Gebruik de schuifregelaar om het gewenste percentage op te geven. Hoe hoger het percentage, hoe meer het land en het water door satellietfoto's worden bedekt.

Foto-overlapping uit

Foto-overlapping alleen voor land

Fotokaart op 50%

Fotokaart op 100%

Luchtfoto's van oriëntatiepunten weergeven

Om luchtfoto's op de zeekaart te kunnen weergeven moet de instelling Fotopunten zijn ingeschakeld (pagina 11). Voorgeprogrammeerde gegevenskaarten van BlueChart g2 Vision bevatten luchtfoto's van een groot aantal oriëntatiepunten, jachthavens en havens. Met deze foto's kunt u zich op de omgeving oriënteren of uzelf voor aankomst alvast vertrouwd maken met (jacht)havens.

20

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========24========

Weergave van kaarten en 3D-kaarten

1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart. 2. Selecteer een camerapictogram. · Een standaardcamerapictogram ( ) verwijst naar een panoramische foto. ) verwijst naar een foto vanuit een lager perspectief. · Een camerapictogram met een kegelvormige lijn ( De foto is gemaakt vanuit het perspectief van de camera in de richting van de kegelvormige lijn. 3. Selecteer Herzie > Luchtfoto. en om in of uit te zoomen terwijl de luchtfoto op volledige schermgrootte wordt Opmerking: selecteer weergegeven.

Bewegende indicaties voor getijden en stromingen

U kunt de bewegende indicaties van het getijdenstation en de indicatoren voor de stromingen op de zeekaart of de viskaart weergeven. Dan moet de informatie over het getijdenstation en de stromingsrichting wel op de voorgeladen kaart of in de BlueChart g2 Vision-regio beschikbaar zijn. U moet voor de instelling Getijde/stromingen ook de waarde Geanimeerd selecteren (pagina 8). Een getijdenstation wordt als een verticale balk met een pijl op de kaart aangegeven. Een omlaag wijzende rode pijl wijst op een afgaand getijde en een omhoog wijzende pijl wijst op een opkomend getijde. Wanneer u met de cursor over de indicatie van het getijdenstation gaat, wordt de hoogte van het getijde bij het station boven de stationsindicatie weergegeven.

De richting van de stroming wordt met pijlen op de kaart aangegeven. De richting van elke pijl geeft de richting van de stroming bij de desbetreffende locatie op de kaart aan. De kleur van de stromingspijl geeft het snelheidsbereik van de stroming op die locatie aan. Wanneer u de cursor over de richtingindicator van de stroming beweegt, wordt de snelheid van de stroming op die locatie boven de richtingindicatie weergegeven.
Richtingindicatie Kleur Geel Oranje Rood Snelheidsbereik van de stroming 0 tot 1 knoop 1 tot 2 knopen 2 of meer knopen

Getijdenstation met vallend tij

Informatie van het stromingenstation weergeven Zie "Informatie over stromingen" (pagina 37).

Gedetailleerde gegevens over wegen en nuttige punten

BlueChart g2 Vision bevat gedetailleerde gegevens over wegen en nuttige punten, waaronder zeer gedetailleerde kustwegen en nuttige punten, zoals restaurants, logies, plaatselijke attracties en nog veel meer. Zoeken en navigeren naar nuttige punten Zie "Waarheen?" (pagina 33). Bij Autobegeleiding wordt op basis van de beschikbare kaartgegevens van BlueChart g2 Vision de beste route naar een bestemming gemaakt en voorgesteld. Autobegeleiding is beschikbaar wanneer u naar een bestemming navigeert met de functie Begeleid naar (pagina 26). Instellingen voor autobegeleiding configureren Zie "Configuraties van automatische begeleidingslijnen" (pagina 45).

Autobegeleiding

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

21


========25========

Combinaties

Combinaties
Informatie over het combinatiescherm
In het combinatiescherm kunt u meerdere schermen tegelijkertijd weergeven. Het aantal beschikbare opties voor het combinatiescherm is afhankelijk van de extra toestellen die u op de kaartplotter hebt aangesloten en van het feit of u een optionele BlueChart g2 Vision-gegevenskaart gebruikt.

Configuratie van het combinatiescherm
Een combinatie selecteren 1. Selecteer de optie Combinaties in het startscherm. 2. Selecteer een combinatie. Het combinatiescherm aanpassen 1. Selecteer de optie Combinaties in het startscherm. 2. Selecteer een combinatie. 3. Selecteer Menu. 4. Selecteer het scherm dat u wilt aanpassen. 5. Pas de instellingen aan zoals beschreven onder "Kaarten en 3D-kaartweergaven" (pagina 4), "Radar" (pagina 54) of "Echolood" (pagina 71). Cijfers projecteren in een combinatiescherm Cijfers projecteren inclusief gegevensvelden is ook mogelijk in combinatieschermen. De velden bevatten realtime informatie die u in één oogopslag kunt zien. De cijfers en de bijbehorende gegevens die worden weergegeven kunt u voor iedere combinatie afzonderlijk configureren. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor cijfers projecteren in combinatieschermen. Voor iedere cijferweergave kunt u selecteren welke velden moeten worden weergegeven.

22

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========26========

Combinaties

Als de gegevens op het scherm worden weergegeven, wordt de navigatiebijkaart tijdens de navigatie weergegeven. De kompaslijn kan voor iedere gegevensprojectie worden weergegeven of verborgen.

Combinatiescherm met gegevensprojectie Een gegevensvak in een combinatiescherm selecteren

1. 2. 3. 4.

Selecteer de optie Combinaties in het startscherm. Selecteer een combinatie. Selecteer Menu > Cijfers projecteren. of om de gewenste gegevens te selecteren. Tik op

Gegevensvelden in een combinatiescherm configureren

Ukunt zelf aangeven welk type gegevens in een veld moet worden weergegeven. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Selecteer de optie Combinaties in het startscherm. Selecteer een combinatie. Selecteer Menu > Cijfers projecteren. of om de gewenste gegevens te selecteren. Tik op Tik op een gegevensveld. Selecteer een gegevenscategorie. Selecteer de gegevens die u wilt weergeven.

De navigatiebijkaart in een combinatiescherm configureren

De navigatiebijkaart wordt alleen weergegevens als het schip naar een bestemming navigeert. 1. Selecteer de optie Combinaties in het startscherm. 2. Selecteer een combinatie. 3. Selecteer Menu > Cijfers projecteren. of om de gewenste gegevens te selecteren. 4. Tik op 5. Selecteer Navigatiebijkaart > Nav.bijkaart config. 6. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Routedeelbalk > Aan om de behouden snelheid (VMG)van het waypoint weer te geven tijdens de navigatie van een route met meer dan één routedeel. · Selecteer Volgende koerswijziging > Afstand om de volgende koerswijziging op basis van de afstand te bekijken. · Selecteer Volgende koerswijziging > Tijd om de volgende koerswijziging op basis van de tijd weer te geven. · Selecteer eerst Bestemming en vervolgens Afstand, Tijd tot bestemming of ETA om aan te geven hoe de bestemmingsgegevens worden weergegeven.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

23


========27========

Combinaties

De kompaslijn in een combinatiescherm weergeven

De kompaslijn wordt als een rij boven in het combinatiescherm weergegeven. Deze bevat de volgende informatie: de huidige voorliggende koers en een indicatie van de peiling voor de gewenste koers tijdens het navigeren. 1. Selecteer de optie Combinaties in het startscherm. 2. Selecteer een combinatie. 3. Selecteer Menu > Cijfers projecteren > Toon kompaslijn. Volledige schermweergave gebruiken U kunt de inhoud van elk combinatiescherm weergeven op het volledige kaartplotterscherm. 1. 2. 3. 4. 5. Selecteer de optie Combinaties in het startscherm. Selecteer een combinatie. Tik op het scherm dat u op het volledige kaartplotterscherm wilt weergeven. Selecteer Stop wijzen om de aanwijzer van het scherm te verwijderen. Selecteer Stop schuiven om naar het combinatiescherm terug te keren.

Naar het combinatiescherm terugkeren vanuit de weergave Volledig scherm 1. Selecteer in de weergave Volledig scherm Stop wijzen om de aanwijzer van het scherm te verwijderen. 2. Selecteer Stop schuiven om naar het combinatiescherm terug te keren.

24

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========28========

Navigatie

Navigatie
Elementaire navigatievragen
Vraag Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kaartplotter mij in de richting wijst waarin ik wil gaan (peiling)? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kaartplotter mij in een rechte lijn naar een locatie begeleidt (met minimale koersafwijkingen), waarbij de kortste weg vanaf de huidige positie wordt gevolgd? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kaartplotter obstakels omzeilt bij het navigeren naar een locatie? Antwoord Navigeren met Ga naar. Zie "Een directe koers instellen en volgen met behulp van Ga naar" (pagina 26). Stel een route in die uit één routedeel bestaat en navigeer langs deze route met behulp van Route naar (pagina 28).

Stel een route in die uit meerdere routedelen bestaat en navigeer langs deze route met behulp van Route naar. Zie "Een route vanaf uw huidige positie maken en navigeren" (pagina 28). Navigeer met behulp van Route naar (pagina 28). Als u over een BlueChart g2 Vision-gegevenskaart beschikt, kunt u navigeren met behulp van Autobegeleiding. Zie "Een koers instellen en volgen met behulp van Autobegeleiding" (pagina 26). Zie "Configuraties van automatische begeleidingslijnen" (pagina 45).

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kaartplotter gebruikmaakt van de stuurautomaat? Kan de kaartplotter een koers voor mij samenstellen?

Hoe kan ik de instellingen voor Autobegeleiding wijzigen voor mijn boot?

Navigatie met een kaartplotter

Als u wilt navigeren met een kaartplotter uit de GPSMAP 700-serie, moet u eerst een bestemming kiezen, een koers uitzetten of een route maken en vervolgens de koers of route volgen. Volg de koers of route op de zeekaart, op de viskaart, in het Perspective 3D of in het scherm Mariner's Eye 3D. Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. Bestemmingen U kunt bestemmingen selecteren met behulp van de zeekaart of de viskaart of u kunt de functie Waarheen? gebruiken om een bestemming te selecteren.
Een bestemming selecteren op de zeekaart

1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart. 2. Tik op de zeekaart om de bestemming te selecteren.
De navigatie stoppen terwijl de zeekaart wordt gebruikt Een bestemming kiezen met Waarheen?

Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Stop navigatie.

1. Selecteer in het beginscherm Waarheen? 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Waypoints om een lijst met vooraf geladen locaties en eerder gemarkeerde locaties te bekijken (pagina 26). · Selecteer Routes om een lijst met eerder opgeslagen routes te bekijken (pagina 28). · Selecteer Sporen om een lijst met opgenomen sporen te bekijken (pagina 30). · Selecteer Buitengaatsdiensten om een lijst met jachthavens en andere nuttige buitengaatse punten in de nabijheid op naam weer te geven (pagina 33). · Selecteer Zoek op naam om op naam te zoeken naar waypoints, routes, sporen en nuttige buitengaatse punten (pagina 33). 3. Selecteer een bestemming.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

25


========29========

Navigatie

Koersen U kunt een koers naar een bestemming instellen en deze volgen met behulp van een van de volgende drie methoden: Ga naar, Route naar of Begeleid naar. · Ga naar: brengt u direct naar uw bestemming. · Route naar: berekent een route van uw locatie naar een bestemming, met de mogelijkheid om koerswijzigingen aan te brengen. · Begeleid naar: zoekt in de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart de optimale route naar uw bestemming met behulp van Autobegeleiding. Voor deze optie moet u beschikken over een BlueChart g2 Vision-geheugenkaart.
Een directe koers instellen en volgen met behulp van Ga naar

LET OP Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.
U kunt een directe koers uitzetten en deze volgen vanaf uw huidige positie naar een geselecteerde bestemming. 1. Selecteer een bestemming met behulp van een kaart of met Waarheen? (pagina 25). 2. Selecteer Navigeer naar > Ga naar. Er wordt een magenta lijn weergegeven. De dunnere paarse lijn in de magenta lijn geeft de gecorrigeerde koers van uw huidige positie naar de bestemming aan. De gecorrigeerde koers is dynamisch en beweegt met uw boot mee wanneer u van de koers afwijkt. 3. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels. Opmerking: Wanneer u van de koers bent afgeweken, volg dan de paarse lijn (gecorrigeerde koers) om naar uw bestemming te gaan of ga terug naar de magenta lijn (directe koers).
Een nieuwe route maken en volgen met behulp van Route naar Een opgeslagen route volgen met Route naar

Zie "Een route vanaf uw huidige positie maken en navigeren" (pagina 28). Zie "Naar een opgeslagen route zoeken en navigeren" (pagina 34).

Een koers instellen en volgen met behulp van Autobegeleiding

LET OP De functie Autobegeleiding van de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie. De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Vergelijk de koers met alle visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.
1. Selecteer een bestemming met behulp van een kaart of met Waarheen? (pagina 25). 2. Selecteer Navigeer naar > Begeleid naar. 3. Controleer de koers, die met de magenta lijn voor Autobegeleiding is aangegeven. Opmerking: als u de functie Autobegeleiding gebruikt, geeft een grijze lijn binnen de magenta lijn aan dat de functie Autobegeleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte (pagina 46). 4. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

Waypoints

U kunt maximaal 3000 waypoints opslaan met een door de gebruiker gedefinieerd(e) naam, symbool, diepte, watertemperatuur en opmerking voor elke waypoint. Uw huidige positie als waypoint markeren Selecteer in het startscherm de optie Markeren. U kunt uw huidige positie markeren door boven in ieder willekeurig scherm op Markeren te tikken. Een waypoint op een andere positie maken 1. Selecteer in het startscherm Kaarten. 2. Selecteer Zeekaart of Viskaart.

26

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========30========

Navigatie

3. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Tik op een locatie op het kaart. · Versleep het scherm naar een nieuwe locatie. Tik op een locatie op het kaart. 4. Selecteer Waypoint maken. 5. Indien nodig kunt u het waypoint een naam geven en informatie over de waypoint invoeren. Selecteer vervolgens het waypoint aan de rechterkant van het scherm en selecteer Wijzig waypoint. · Selecteer Naam, geef een naam op en selecteer OK. · Selecteer Symbool en kies een symbool. · Selecteer Diepte, geef een diepte op en selecteer OK. · Selecteer Watertemperatuur, geef de watertemperatuur op en selecteer OK. · Selecteer Commentaar, geef een opmerking op en selecteer OK. Een MOB-positie markeren en er naartoe navigeren Als u uw huidige positie als waypoint markeert, kunt u deze als MOB-positie (man-over-boord) opslaan. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer in een willekeurig scherm Markeren > Man-over-boord. · Selecteer in het startscherm Man-over-boord. Een internationaal MOB-symbool markeert het actieve MOB-punt en de kaartplotter stelt met de functie Ga naar een koers in terug naar de gemarkeerde positie. Een lijst met alle waypoints weergeven Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints-lijst. Een opgeslagen waypoint bewerken 1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints-lijst. 2. Selecteer een waypoint. 3. Selecteer Wijzig waypoint. 4. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Naam, wijzig de naam en selecteer OK. · Selecteer Symbool en kies een nieuw symbool. · Selecteer Diepte, wijzig de diepte en selecteer OK. · Selecteer Watertemperatuur, wijzig de watertemperatuur en selecteer OK. · Selecteer Commentaar, wijzig de opmerking en selecteer OK. Een nieuw waypoint maken vanuit de lijst met waypoints 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints-lijst > Nieuw waypoint. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Voer coördinaten in om een nieuw waypoint te maken door coördinaten op te geven. · Selecteer Gebruik kaart om een nieuw waypoint op de kaart te selecteren. · Selecteer Huidige positie gebruiken om een nieuw waypoint te maken op uw huidige locatie. Een opgeslagen waypoint verplaatsen 1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints-lijst. 2. Selecteer een waypoint. 3. Selecteer Wijzig waypoint > Positie. 4. Geef een nieuwe locatie voor het waypoint aan: · Selecteer Gebruik kaart om het waypoint te verplaatsen terwijl de kaart wordt weergegeven. Tik vervolgens op een nieuwe locatie op de kaart en selecteer Waypoint verplaatsen. · Selecteer Voer coördinaten in, verplaats het waypoint en selecteer OK.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

27


========31========

Navigatie

Een waypoint of MOB verwijderen U kunt een opgeslagen waypoint of een MOB ook verwijderen. 1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints-lijst. 2. Selecteer een waypoint of MOB. 3. Selecteer Wis. Alle waypoints verwijderen Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Wis gebruikersgegevens > Waypoints > Alles. Waypoints kopiëren Zie "Beheer van kaartplottergegevens" (pagina 52).

Routes

U kunt maximaal 100 routes maken en opslaan. Elke route kan maximaal 250 waypoints bevatten. Een route vanaf uw huidige positie maken en navigeren U kunt een route op de zeekaart of de viskaart maken en deze meteen gaan volgen. Als u uw bestemming hebt bereikt, kunt u de route opslaan. Opmerking: de viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart of Viskaart. 3. Tik op een bestemming .4. Selecteer Navigeer naar > Route naar. 5. Tik op de locatie waar u de laatste koerswijziging in de richting van uw bestemming wilt maken . 6. Selecteer Voeg koerswijziging toe.28

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========32========

Navigatie

7. Herhaal de stappen 5 en 6 als u meer koerswijzigingen wilt toevoegen. Werk daarbij terug vanaf de bestemming naar de huidige positie van uw boot. De laatste koerswijziging die u toevoegt, dient overeen te komen met de eerste koerswijziging van vanaf uw huidige positie. Dit is dus de koerswijziging die zich het dichtst bij de boot bevindt. 8. Selecteer OK als de route is voltooid. 9. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven. 10.Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels. Als u uw bestemming hebt bereikt, wordt u erop gewezen dat u de route kunt opslaan. 11.Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Nee. · Selecteer Ja > Wijzig route > Naam, geef de naam op voor de route en selecteer OK. Een route maken en opslaan Met deze procedure worden de route en alle hierin opgenomen waypoints opgeslagen. Het startpunt kan uw huidige positie of een willekeurige andere positie zijn. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Routes > Nieuwe route > Gebruik kaart. 2. Selecteer het beginpunt van de route.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Selecteer Voeg koerswijziging toe om het beginpunt van de route te markeren. Tik op de locatie van de kaart waar u de volgende koerswijziging wilt aanbrengen. Selecteer Voeg koerswijziging toe. De kaartplotter markeert de positie van de koerswijziging met een waypoint. Herhaal de stappen 4 en 5 als u meer koerswijzigingen wilt opgeven. Selecteer de eindbestemming. Selecteer OK. Selecteer Wijzig route > Naam en voer een naam in voor de route.

Een lijst met opgeslagen routes weergeven Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Routes. Een opgeslagen route bewerken U kunt de naam van een route wijzigen of de koerswijzigingen in een route aanpassen. 1. 2. 3. 4. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Routes. Selecteer de route die u wilt bewerken. Selecteer Wijzig route. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Naam en geef een naam op voor de route. · Selecteer Wijzig koerswijziging > Gebruik kaart en tik op de kaart op een koerswijziging. · Selecteer Wijzig koerswijziging > Lijst met koerswijzigingen en selecteer een waypoint in de lijst.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

29


========33========

Navigatie

5. Selecteer OK. Een opgeslagen route verwijderen 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Routes. 2. Selecteer een route. 3. Selecteer Wis. Alle opgeslagen routes verwijderen Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Wis gebruikersgegevens > Routes > OK. Een waypoint op een opgeslagen route omzeilen U kunt vanaf elk willekeurig waypoint in de route beginnen met het langs een opgeslagen route navigeren. 1. 2. 3. 4. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Routes. Selecteer een route. Selecteer Navigeer naar. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Volgende om langs de route te navigeren in de omgeving van het beginpunt dat is gebruikt bij het maken van de route. · Selecteer Terug om langs de route te navigeren in de omgeving van het bestemmingspunt dat is gebruikt bij het maken van de route. · Selecteer Offset om parallel aan de route te navigeren, op een specifieke afstand van de route (pagina 35). Tik op de waypoint die u als volgende koerswijziging in uw route wilt gebruiken. Selecteer Navigeer naar > Route naar. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

5. 6. 7. 8.

Routes kopiëren Zie "Beheer van kaartplottergegevens" (pagina 52).

Sporen

Een spoor is een registratie van de door uw boot afgelegde weg. Het spoor dat momenteel wordt geregistreerd is het actieve spoor. Dit kan worden opgeslagen. U kunt sporen weergeven op elke kaart of in elke 3D-kaartweergave. Sporen weergeven 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart of Viskaart. 3. Selecteer Menu > Waypoints en sporen > Sporen > Aan. Een lijn achter uw boot op de kaart geeft de route aan.30

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========34========

Navigatie

De kleur van het actieve spoor instellen Als de zeekaart of de viskaart wordt weergegeven, kunt de kleur van uw huidige spoor selecteren. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Actieve spooropties > Spoorkleur. 2. Selecteer een spoorkleur. Het actieve spoor opslaan Het spoor dat momenteel wordt geregistreerd, wordt het actieve spoor genoemd. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Actief spoor opslaan. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer de tijd waarop het actieve spoor is begonnen of kies Middernacht, indien beschikbaar. · Selecteer Geheel log. 3. Selecteer Sla op. Een lijst met opgeslagen sporen weergeven Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Opgeslagen sporen. Een opgeslagen spoor bewerken 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Opgeslagen sporen. 2. Selecteer een spoor. 3. Selecteer Wijzig spoor. 4. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Naam, geef de nieuwe naam op en selecteer OK. · Selecteer Spoorkleur en selecteer een kleur. Een spoor opslaan als route 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Opgeslagen sporen. 2. Selecteer een spoor. 3. Selecteer Wijzig spoor > Route opslaan. Een opgeslagen spoor verwijderen 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Opgeslagen sporen. 2. Selecteer een spoor. 3. Selecteer Wis. Alle opgeslagen sporen verwijderen Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Wis gebruikersgegevens > Opgeslagen sporen. Het actieve spoor volgen in tegengestelde richting 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Volg actief spoor. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer de tijd waarop het actieve spoor is begonnen of kies Middernacht, indien beschikbaar. · Selecteer Geheel log. 3. Controleer de koers, die met een gekleurde lijn is aangegeven. 4. Volg de gekleurde lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels. Het actieve spoor wissen Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Wis actief spoor. Het spoorgeheugen wordt gewist, maar het huidige spoor wordt wel opgeslagen.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

31


========35========

Navigatie

Het spoorloggeheugen beheren tijdens het opslaan 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Actieve spooropties > Opnamemodus. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Vul om een spoorlogboek bij te houden tot het geheugen vol is. · Selecteer Wikkel om het spoorlogboek continu bij te houden, waarbij de oudste koersgegevens worden vervangen door nieuwe gegevens. Het opslaginterval van het spoorlog configureren U kunt de frequentie aangeven waarmee de sporen worden geregistreerd. Het frequent registreren van profielen is nauwkeuriger maar hierdoor raakt het spoorlog wel sneller vol. Het interval Resolutie wordt aanbevolen voor het meest efficiënte gebruik van het geheugen. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Actieve spooropties > Interval > Interval. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Afstand om het spoor vast te leggen op basis van de afstand tussen twee punten of selecteer Wijzig om de afstand te wijzigen. · Selecteer Tijd om het spoor vast te leggen op basis van tijdinterval of selecteer Wijzig om het tijdinterval te wijzigen. · Selecteer Resolutie om het spoor vast te leggen op basis van een afwijking in de koers. Selecteer Wijzig om de maximaal toegestane fout van de werkelijke koers in te voeren voordat er een spoorpunt wordt vastgelegd. 3. Selecteer OK. Sporen kopiëren Zie "Beheer van kaartplottergegevens" (pagina 52). Alle opgeslagen waypoints, routes en sporen verwijderen Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Wis gebruikersgegevens > Alles > OK.

Navigeren met een Garmin-stuurautomaat

Als u de navigatie start (met Ga naar, Route naar of Begeleid naar) en via een National Marine Electronics Association (NMEA) 2000-netwerk bent verbonden met een compatibele Garmin-stuurautomaat (zoals de GHPTM 10), wordt gevraagd of u de stuurautomaat wilt inschakelen.

32

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========36========

Waarheen?

Waarheen?
Gebruik de optie Waarheen? in het startscherm om te zoeken en te navigeren naar brandstofleveranciers, reparatiewerkplaatsen en andere services in de omgeving, maar ook naar waypoints en routes die u hebt samengesteld.

Watersportdiensten als bestemming

De kaartplotter bevat informatie over duizenden bestemmingen waar watersportdiensten worden aangeboden. OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar. Naar een watersportdienst navigeren

LET OP De functie Autobegeleiding van de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie. De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Vergelijk de koers met alle visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.
Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden. Opmerking: Autobegeleiding is beschikbaar bij gebruik van een voorgeprogrammeerde BlueChart g2 Visiongegevenskaart. 1. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Buitengaats diensten. 2. Selecteer de watersportdienst waar u naartoe wilt navigeren. De kaartplotter geeft een lijst met de 50 dichtstbijzijnde posities en de afstand en peiling tot deze posities weer. 3. Selecteer een bestemming. of om extra informatie of de positie op een kaart weer te geven. Tip: Selecteer 4. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Ga naar. · Selecteer Route naar. · Selecteer Begeleid naar als u de functie Autobegeleiding wilt gebruiken. 5. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven. Opmerking: als u de functie Autobegeleiding gebruikt, geeft een grijze lijn binnen de magenta lijn aan dat de functie Autobegeleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte (pagina 46). 6. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

Scherm Ga naar

Scherm Begeleid naar

Stoppen met navigeren Selecteer in het startscherm Waarheen? > Stop navigatie. Naar een bestemming zoeken en navigeren

LET OP De functie Autobegeleiding van de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie. De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Vergelijk de koers met alle visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

33


========37========

Waarheen?

Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden. U kunt op naam zoeken naar opgeslagen waypoints, opgeslagen routes, opgeslagen sporen en watersportdiensten. 1. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Zoek op naam. 2. Voer minimaal een gedeelte van de naam van de bestemming in. 3. Selecteer OK. De 50 dichtstbijzijnde bestemmingen die met uw zoekcriteria overeenkomen, worden weergegeven. 4. Selecteer de locatie. 5. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Ga naar. · Selecteer Route naar. · Selecteer Begeleid naar als u de functie Autobegeleiding wilt gebruiken. 6. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven. Opmerking: als u de functie Autobegeleiding gebruikt, geeft een grijze lijn binnen de magenta lijn aan dat de functie Autobegeleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte (pagina 46). 7. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels. Naar een opgeslagen waypoint zoeken en navigeren

LET OP De functie Autobegeleiding van de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie. De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Vergelijk de koers met alle visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.
Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden. Voordat u een lijst met waypoints kunt doorzoeken en naar de gewenste waypoint kunt navigeren, moet u ten minste één waypoint maken en opslaan (pagina 26). 1. 2. 3. 4. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Waypoints. Selecteer een waypoint. Selecteer Navigeren naar. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Ga naar. · Selecteer Route naar. · Selecteer Begeleid naar als u de functie Autobegeleiding wilt gebruiken. 5. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven. Opmerking: als u de functie Autobegeleiding gebruikt, geeft een grijze lijn binnen de magenta lijn aan dat de functie Autobegeleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte (pagina 46). 6. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

Naar een opgeslagen route zoeken en navigeren Voordat u een lijst met routes kunt doorzoeken en naar de gewenste route kunt navigeren, moet u ten minste één route maken en opslaan (pagina 29). 1. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Routes. 2. Selecteer een route. 3. Selecteer Navigeren naar.

34

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========38========

Waarheen?

4. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Vooruit om de route te navigeren vanaf het vertrekpunt dat tijdens het maken van de route is ingesteld. · Selecteer Terug om de route te navigeren vanaf de bestemming die tijdens het maken van de route is ingesteld. Er wordt een magenta lijn weergegeven. De dunnere paarse lijn in de magenta lijn geeft de gecorrigeerde koers van uw huidige positie naar de bestemming aan. De gecorrigeerde koers is dynamisch en beweegt met uw boot mee wanneer u van de koers afwijkt. 5. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven. 6. Volg de magenta lijn langs elk traject van de route, vermijd land, ondiep water en andere obstakels. Opmerking: Wanneer u van de koers bent afgeweken, volg dan de paarse lijn (gecorrigeerde koers) om naar uw bestemming te gaan of ga terug naar de magenta lijn (directe koers). Naar een opgeslagen route zoeken en parallel naar deze route navigeren Voordat u een lijst met routes kunt doorzoeken en naar de gewenste route kunt navigeren, moet u ten minste één route maken en opslaan (pagina 29). 1. 2. 3. 4. 5. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Routes. Selecteer een route. Selecteer Navigeren naar. Selecteer Offset om met een opgegeven afstand parallel aan de oorspronkelijke route te navigeren. Geef aan hoe u langs de route wilt navigeren: · Selecteer Vooruit - bakboord om de route te volgen vanaf het vertrekpunt bij het maken van de route naar links van de oorspronkelijke route. · Selecteer Vooruit - stuurboord om de route te volgen vanaf het vertrekpunt bij het maken van de route naar rechts van de oorspronkelijke route. · Selecteer Achteruit - bakboord om de route te volgen vanaf de bestemming bij het maken van de route naar links van de oorspronkelijke route. · Selecteer Achteruit - stuurboord om de route te volgen vanaf de bestemming bij het maken van de route naar rechts van de oorspronkelijke route. Geef de gewenste afstand op. Selecteer OK. Er wordt een magenta lijn weergegeven. De dunnere paarse lijn in de magenta lijn geeft de gecorrigeerde koers van uw huidige positie naar de bestemming aan. De gecorrigeerde koers is dynamisch en beweegt met uw boot mee wanneer u van de koers afwijkt. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven. Volg de magenta lijn langs elk traject van de route, vermijd land, ondiep water en andere obstakels. Opmerking: Wanneer u van de koers bent afgeweken, volg dan de paarse lijn (gecorrigeerde koers) om naar uw bestemming te gaan of ga terug naar de magenta lijn (directe koers).

6. 7.

8. 9.

Naar een opgeslagen spoor zoeken en navigeren Voordat u een lijst met sporen kunt doorzoeken en naar het gewenste spoor kunt navigeren, moet u ten minste één spoor maken en opslaan (pagina 31). 1. 2. 3. 4. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Sporen. Selecteer een spoor. Selecteer Volg spoor. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Vooruit om het spoor te volgen vanaf het vertrekpunt dat tijdens het maken van het spoor is ingesteld. · Selecteer Terug om het spoor te volgen vanaf de bestemming die tijdens het maken van het spoor is ingesteld. 5. Controleer de koers, die met een gekleurde lijn is aangegeven. 6. Volg de gekleurde lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

35


========39========

Almanak-, boot- en omgevingsgegevens

Almanak-, boot- en omgevingsgegevens
Het informatiescherm bevat informatie over getijden, stromingen, zon- en maanstanden en de diverse meters.

Almanakgegevens
Informatie van getijdenstation Het scherm Getijden verschaft informatie over een getijdenstation voor een specifieke datum en tijd , zoals de vloedhoogte en de eb- en vloedtijden. Standaard bevat de kaartplotter informatie over het laatst weergegeven getijdenstation en informatie voor de huidige datum en tijd. Selecteer in het startscherm Informatie > Getijde-informatie.


Informatie van getijdenstation Informatie weergeven over een nabijgelegen getijdenstation

1. Selecteer in het startscherm Informatie > Getijde > Nabije stations. 2. Selecteer een station.
Getijdenstationinformatie voor een andere datum weergeven

1. Selecteer in het startscherm Informatie > Getijde > Nabije stations. 2. Selecteer een station. 3. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Datum wijzigen > Handmatig om getijde-informatie voor een andere datum weer te geven. Voer de datum in en selecteer OK. · Selecteer Volgende dag om getijde-informatie weer te geven voor de dag na de weergegeven datum. · Selecteer Vorige dag om getijde-informatie weer te geven voor de dag vóór de weergegeven datum.

36

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========40========

Almanak-, boot- en omgevingsgegevens

Informatie over stromingen Opmerking: informatie over stromingenstations is beschikbaar via een BlueChart g2 Vision-kaart. Het scherm Stromen bevat informatie over een stromingenstation voor een specifieke datum en tijd, zoals de actuele snelheid van de stroming en het niveau . Standaard bevat de kaartplotter informatie over het laatst weergegeven stromingenstation en informatie voor de huidige datum en tijd. Selecteer in het startscherm Informatie > Stromen.Informatie van stromingenstation Informatie weergeven over een nabijgelegen stromingenstation

Opmerking: informatie over stromingenstations is beschikbaar via een BlueChart g2 Vision-kaart. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Stromen > Nabije stations. 2. Selecteer een station.
Informatie over stromingenstations instellen

U kunt aangeven voor welke datum u informatie over stromingenstations wilt weergeven en u kunt deze informatie weergeven in grafiek- of rapportvorm. Opmerking: informatie over stromingenstations is beschikbaar via een BlueChart g2 Vision-kaart. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Stromen > Nabije stations. 2. Selecteer een station. 3. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Datum wijzigen > Handmatig om getijde-informatie voor een andere datum weer te geven. Voer de datum in en selecteer OK. · Selecteer Toon rapport om het getijderapport voor het geselecteerde station weer te geven. Dit rapport bevat informatie over doodtij, vloed en eb. · Selecteer Volgende dag om de getijde-informatie voor de dag na de weergegeven datum weer te geven. · Selecteer Vorige dag om de getijde-informatie voor de dag vóór de weergegeven datum weer te geven. of om de tijd in intervallen van vier of vijf minuten in te stellen. · Selecteer

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

37


========41========

Almanak-, boot- en omgevingsgegevens

Zon- en maanstanden Het scherm Zon en maan bevat informatie over de zonsopgang en zonsondergang, de op- en ondergang van de maan, de maanfase en een benadering van de positie van de zon en de maan . Standaard geeft de kaartplotter informatie over de zon- en maanstanden van de actuele dag en tijd weer. Het midden van het scherm stelt de lucht voor en de buitenste cirkels de horizon. Selecteer in het startscherm Informatie > Zon en maan.


Zon- en maanstanden Informatie over de zon- en maanstanden voor een andere datum weergevenU kunt een datum en tijd selecteren waarvoor u informatie over de zon- en maanstanden wilt weergeven en u kunt de maanfase voor de geselecteerde datum en tijd weergeven. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Zon en maan. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Datum wijzigen > Handmatig om informatie voor een andere datum weer te geven. Voer een datum in. Selecteer OK. · Selecteer Maanfase weergeven om de maanfase voor de aangegeven datum en tijd weer te geven. of om de tijd in intervallen van één uur in te stellen. · Selecteer Informatie over getijden, stromingen en over de zon en de maan selecteren op de zeekaart 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart. 2. Selecteer een gebied in de buurt van een getijdestation, een stromingenstation of een informatiestation over de zon en de maan. 3. Selecteer Informatie. 4. Selecteer Getijden, Stromen of Zon en maan.

Bootgegevens
Motor- en brandstofmeters
Motormeters weergeven

U moet zijn aangesloten op een NMEA 2000-netwerk dat motorgegevens kan verwerken om de motormeters te kunnen weergeven. Raadpleeg de installatie-instructies voor de GPSMAP 700-serie voor meer informatie. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor.
Door het motormeterscherm en brandstofmeterscherm navigeren

1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor. 2. Gebruik de pijlen naar links en naar rechts om naar een ander meterscherm te gaan. 3. Herhaal stap 2 om alle motor- en brandstofmeterschermen te doorlopen.
De grenzen van de motormeter en de brandstofmeter aanpassen

Als u de onderste en bovenste grens van een meter en het bereik voor normaal functioneren wilt opgeven, kunt u tot vier waarden voor de motormeter of de brandstofmeter instellen. Als een waarde dit bereik overschrijdt, wordt de balk of de display van de meter rood.

38

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========42========

Almanak-, boot- en omgevingsgegevens

Instelling Schaalminimum Schaalmaximum Vastgesteld minimum Vastgesteld maximum

Beschrijving Deze waarde is lager dan het vastgestelde minimum en vertegenwoordigt de ondergrens van de meter. Deze instelling is niet op alle meters beschikbaar. Deze waarde is hoger dan het vastgestelde maximum en vertegenwoordigt de bovengrens van de meter. Deze instelling is niet op alle meters beschikbaar. Vertegenwoordigt de minimumwaarde van het standaardbedrijfsbereik. Vertegenwoordigt de maximumwaarde van het standaardbedrijfsbereik.

1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen > Stel metergrenzen in. 2. Selecteer een meter. 3. Selecteer Metergrenzen > Aangepast > Wijzig grenzen. 4. Selecteer de meter die u wilt instellen (Schaalmin., Schaalmax., Vastgest. min of Vastgest. max). Opmerking: niet alle opties zijn voor alle meters beschikbaar. 5. Selecteer de gewenste grens. 6. Herhaal stap 4 en 5 om meer grenzen in te stellen.
Statusalarmen voor motormeters en brandstofmeters activeren

Als u de alarmen voor de meterstatus hebt geactiveerd en de motor een waarschuwing verzendt over het NMEA 2000-netwerk, wordt een alarmbericht over de meterstatus weergegeven. Afhankelijk van het type alarm, kan de display of de balk rood worden. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen > Statusalarmen > Aan.
Alarmen voor motor- en brandstofmeterstatus aanpassen

1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen > Statusalarmen > Aangepast. 2. Selecteer een of meer alarmen voor de brandstof- of motormeters die u wilt in- of uitschakelen. 3. Selecteer Terug.
Het aantal motoren selecteren dat door de meters wordt weergegeven

De brandstofmeters kunnen informatie over maximaal vier motoren weergeven. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen > Motorselectie > Aantal motoren. 2. Selecteer het aantal motoren. 3. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Terug. · Selecteer Wijzig motoren en voltooi de stappen 2 t/m 5 van "Selecteren welke motoren in de meters worden weergegeven" (pagina 39) om de motoren te selecteren waarvan u de meterinstellingen wilt weergeven.
Selecteren welke motoren in de meters worden weergegeven

U moet handmatig het aantal motoren selecteren dat wordt weergegeven in de brandstofmeters (pagina 39) voordat u kunt selecteren voor welke motoren informatie wordt weergegeven. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen > Motorselectie > Wijzig motoren. 2. Selecteer Eerste motor. 3. Typ het nummer van de motor waarvoor u informatie wilt zien in de eerste meter of balk. Als u bijvoorbeeld 3 selecteert, ziet u in de eerste motorbalk informatie over de motor die in het NMEA 2000-netwerk wordt aangeduid als Motor 3. 4. Herhaal desgewenst stap 3 voor de tweede, derde en vierde motorbalk. 5. Selecteer Terug.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

39


========43========

Almanak-, boot- en omgevingsgegevens

Brandstofmeters weergeven

Om brandstofinformatie te kunnen zien, moet uw kaartplotter zijn aangesloten op een externe brandstofsensor, zoals de Garmin GFSTM 10. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor.

Brandstofmeters configureren

De hoeveelheid brandstof aan boord kan het totale brandstofniveau zijn (numeriek) of het niveau van afzonderlijke tanks (grafisch). 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen > Brandstofweergave. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Tot. brndst. a/b om de numerieke waarde weer te geven voor de totale hoeveelheid brandstof. · Selecteer Gebruik brandstoftankniveaus > Aantal brandstoftanks voor een grafische weergave van de geselecteerde tanks.
Metergrenzen aanpassen

Zie "De motor- en brandstofmetergrenzen aanpassen" (pagina 38). Zie "Alarmen voor motor- en brandstofmeterstatus activeren" (pagina 39) en "Alarmen voor motor- en brandstofmeterstatus aanpassen" (pagina 39).

Meteralarmen activeren en aanpassen

Brandstofmetermetingen synchroniseren met het brandstofniveau

1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Vul alle tanks als de tanks vol zijn. Het brandstofniveau wordt ingesteld op de maximale capaciteit. Pas deze indien nodig aan. · Selecteer Voeg brandstof toe als u een tank hebt toegevoegd die niet vol is. Voer de toegevoegde hoeveelheid brandstof in en selecteer OK. Er wordt dan een schatting van de hoeveelheid toegevoegde brandstof weergegeven. Pas deze indien nodig aan. · Selecteer Stel totaal brandstof in om het totaal aan brandstof in de tanks op te geven en selecteer OK. Tripmeters
Tripmeters weergeven

Reistellers bevatten gegevens over de afgelegde kilometers, snelheid, tijd en brandstof voor de huidige trip. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Trip.

40

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========44========

Almanak-, boot- en omgevingsgegevens

De tripmeters opnieuw instellen

1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Trip > Menu. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Reset trip om alle metingen voor de huidige trip in te stellen op 0,0. · Selecteer Reset maximale snelheid om de meting van de maximumsnelheid in te stellen op 0,0. · Selecteer Reset tripteller om de kilometerteller op 0,0 te zetten. · Selecteer Reset alles om alle waarden op 0,0 te zetten. Kompas
Het kompas weergeven

Terwijl u naar een bestemming navigeert, geeft het kompas informatie over de afstand van de koersfout, de afstand tot de eindbestemming, de tijd tot de volgende waypoint en de afstand tot de volgende waypoint. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Kompas.

Omgevingsgegevens
Windmeters
Windmeters weergeven

Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Wind.

De werkelijke wind of schijnbare wind voor de windmeters selecteren

De kaartplotter moet zijn aangesloten op de hieronder vermelde randapparatuur om de gegevens te kunnen registreren die in de windsnelheidgrafiek worden weergegeven.
windsnelheid Beschrijving Schijnbare wind Hiermee worden gegevens over de windsnelheid weergegeven op basis van de luchtstroom die wordt gemeten terwijl een boot in beweging is. Ware wind Hiermee worden gegevens over de windsnelheid weergegeven op basis van de luchtstroom die wordt gemeten op een stationaire boot. De meest nauwkeurige gegevens krijgt u als de instelling VMG-bron op Auto wordt gezet (pagina 42). Vereiste sensors Een windsensor. Een windsensor en een watersnelheidsensor; of een windsensor en een GPS-antenne.

1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Wind > Menu. 2. Selecteer Toon ware wind of Toon schijnbare wind.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

41


========45========

Almanak-, boot- en omgevingsgegevens

De VMG-bron configureren

U kunt de bron voor de VMG-gegevens bepalen op basis waarvan de werkelijke windsnelheid wordt berekend. Voordat u de VMG-bron kunt configureren, moet u de windmeter instellen op Toon ware wind (pagina 41). De watersnelheid is de door een water-snelheidsensor gemeten snelheidmeting; de GPS-snelheid wordt berekend op basis van uw GPSpositie. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Wind > Menu > VMG bron. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer GPS-snelheid. · Selecteer Watersnelheid. · Selecteer Auto als u de kaartplotter automatisch de bron wilt laten selecteren.
De bron van de windsnelheid configureren

U kunt opgeven of de snelheid van het vaartuig die op het kompas wordt weergegeven op de watersnelheid of de GPSsnelheid moet worden gebaseerd. De watersnelheid is de door een water-snelheidsensor gemeten snelheidmeting; de GPS-snelheid wordt berekend op basis van uw GPS-positie. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Wind > Menu. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Snelheidsweergave > GPS-snelheid om de weergegeven snelheid op GPS te baseren. · Selecteer Snelheidsweergave > Watersnelheid om de weergegeven snelheid op de gegevens van de watersnelheidsensor te baseren.
De bron van de koers voor de windmeter configureren

U kunt de bron van de koers opgeven die in de windmeter moet worden weergegeven. De magnetische koers bevat de koersgegevens die van een koerssensor afkomstig zijn; de GPS-koersgegevens worden door de GPS van de kaartplotter berekend. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Omgeving > Menu. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Bron van koers > GPS-koers. · Selecteer Bron van koers > Magnetisch.
Het bereik van de close hauled-windmeter selecteren

U kunt het bereik van de close hauled-windmeter voor zowel de schaal Wind tegen als de schaal Wind mee opgeven. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Wind > Menu. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Wijzig schaal wind tegen. Stel de maximum- en minimumwaarde in die op de close hauledwindmeter voor wind tegen moeten worden weergegeven. · Selecteer Wijzig schaal wind mee. Stel de maximum- en minimumwaarde in die op de close hauled-windmeter voor wind mee moeten worden weergegeven.

42

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========46========

Almanak-, boot- en omgevingsgegevens

Omgevingsmeters
Omgevingsmeters weergeven

Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Omgeving.

De uitlijning van de windmeter configureren

U kunt de uitlijning van de windmeter opgeven die op de pagina Omgeving moet worden weergegeven. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Omgeving > Menu. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Uitlijning > Noord boven om de bovenkant van de windmeter naar het noorden te laten richten. · Selecteer Uitlijning > Koers boven zodat de windmeter meedraait met de oriëntatie van het kompas.
De bron van de koers voor de windmeter configureren

Zie (pagina 42).

De referentietijd voor de barometer instellen

U kunt de referentietijd opgeven die nodig is om de barometerwaarde te berekenen. Deze waarde wordt in het veld Barometer weergegeven. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Omgeving > Menu > Drukreferentie. Tijd.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

43


========47========

Het toestel instellen

Het toestel instellen
Standaardvragen over het instellen van het toestel
Vraag Hoe kan ik de mate van detail op de kaart aanpassen? Hoe kan ik de tijdzone-instelling wijzigen? Hoe kan ik de taalinstelling wijzigen? Hoe kan ik de helderheid van de schermverlichting aanpassen? Hoe kan ik een kompaslijn weergeven boven aan de kaart? Hoe kan ik de kleur van het actieve spoor wijzigen? Hoe kan ik het spoorlog op de kaart verwijderen? Hoe kan ik waypoints overbrengen naar een geheugenkaart? Hoe kan ik alle waypoints, routes en sporen wissen? Hoe kan ik de software- en kaartversie op de kaartplotter controleren? Antwoord Zie "Het zoomdetail van de kaart wijzigen" (pagina 8). Zie "De tijd instellen" (pagina 47). Zie "De taal instellen" (pagina 45). Zie "De schermverlichting aanpassen" (pagina 2). Zie "De kompaslijn in een kaart weergeven" (pagina 49). Zie "De kleur van het actieve spoor instellen" (pagina 31). Zie "Het actieve spoor wissen" (pagina 31). Zie "Beheer van kaartplottergegevens" (pagina 52). Zie "Alle opgeslagen waypoints, routes en sporen verwijderen" (pagina 32). Zie "Systeeminformatie weergeven" (pagina 3).

Simulatormodus
WAARSCHUWING U dient in de simulatormodus niet te navigeren omdat de GPS-ontvanger is uitgeschakeld. Weergegeven signaalsterktebalken zijn simulaties en geven dus niet de sterkte van werkelijke satellietsignalen weer.
De simulatormodus schakelt de GPS-ontvanger uit, voor gebruik binnenshuis of om te oefenen met de kaartplotter. De kaartplotter ontvangt in de simulatormodus geen satellietsignalen. De simulatormodus inschakelen Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Simulator > Aan. De simulatormodus instellen 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Simulator > Instellen. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Snelheid, geef de snelheid van de boot in de simulatormodus op en selecteer OK. · Selecteer Spoorcontrole. Selecteer Autokoers om de voorliggende koers automatisch te laten instellen door de kaartplotter of Gebr. spoor om de koers handmatig in te stellen. · Selecteer Inst.pos, selecteer de gesimuleerde positie van uw boot en kies Selecteer. · Selecteer Tijd instellen, voer de gesimuleerde tijd in en kies OK. · Selecteer Stel datum in, voer de gesimuleerde datum in en kies OK.

De kaartplotter automatisch inschakelen

U kunt ervoor zorgen dat de kaartplotter automatisch wordt ingeschakeld als de spanning wordt ingeschakeld. Als u dat niet doet, schakelt u de kaartplotter in met . Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Automatisch > Aan. Opmerking: als Automatisch inschakelen op Aan staat, de kaartplotter is uitgeschakeld met , en u de spanning van het toestel afhaalt en niet binnen twee minuten weer activeert, moet u op drukken om de kaartplotter opnieuw te starten.

44

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========48========

Het toestel instellen

Het scherm instellen
Het geluid instellen U kunt instellen wanneer de kaartplotter hoorbare signalen afgeeft. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Pieper/scherm > Pieper. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Alleen alarmen om de kaartplotter alleen een alarmsignaal te laten weergeven wanneer de alarmen worden geactiveerd (standaardinstelling). · Selecteer Aan (aanr. en alarmen) om de kaartplotter een alarmsignaal te laten weergeven wanneer het scherm wordt aangeraakt en wanneer de alarmen worden geactiveerd. De taal instellen U kunt kiezen welke taal wordt weergegeven op de kaartplotter. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Taal. 2. Selecteer een taal.

Navigatievoorkeuren
Route-instellingen
Een labeltype selecteren voor een route

U kunt selecteren welk type labels wordt weergegeven voor koerswijzigingen op de kaart. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Navigatie > Routelabels. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Naam weergeven om koerswijzigingen aan te duiden aan de hand van waypointnamen. · Select Toon cijfer om koerswijzigingen aan te duiden aan de hand van nummers, zoals Koerswijziging 1 en Koerswijziging 2.
Koerswijzigingovergangen instellen

U kunt instellen hoe ver of hoe lang vóór een koerswijziging in een route u overgaat op het volgende routedeel. Door deze waarde te verhogen, kunt u de nauwkeurigheid van de stuurautomaat bij het navigeren van een route of het volgen van een automatische begeleidingslijn vergroten bij veel wendingen en bij hoge snelheden. Voor rechtere routes en lagere snelheden kan het verlagen van deze waarde de nauwkeurigheid van de stuurautomaat vergroten. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Navigatie > Koerswijziging activeren. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Tijd > Tijd krs.wijz.overgang en voer de tijd in. · Selecteer Afstand > Afstand tot en voer de afstand in. 3. Selecteer OK. Bronnen voor snelheidsgegevens instellen U kunt de bron bepalen van de snelheidsgegevens op basis waarvan de ware windsnelheid of het brandstofverbruik wordt berekend. De watersnelheid is de door een water-snelheidsensor gemeten snelheidmeting; de GPS-snelheid wordt berekend op basis van uw GPS-positie. 1. Selecteer in het startscherm Configueer > Systeem > Snelheidsbronnen. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Wind en geef aan of de berekende windsnelheidsgegevens afkomstig zijn van een watersnelheidsensor, gebaseerd zijn op de GPS-snelheid, of dat de kaartplotter automatisch een snelheidsgegevensbron selecteert. · Selecteer Brandstofverbruik en geef aan of de snelheidsgegevens op basis waarvan het brandstofverbruik wordt berekend, afkomstig zijn van een watersnelheidsensor of gebaseerd zijn op de GPS-snelheid. Configuraties van automatische begeleidingslijnen U kunt de parameters instellen die door de kaartplotter worden gebruikt bij het berekenen van een automatische begeleidingslijn. Opmerking: Autobegeleiding is beschikbaar bij gebruik van een voorgeprogrammeerde BlueChart g2 Visiongegevenskaart.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

45


========49========

Het toestel instellen

Veilige waterdiepte en veilige obstakelhoogte

LET OP De instellingen voor Veilige diepte en Veilige hoogte zijn van invloed op de manier waarop de kaartplotter een automatische begeleidingslijn berekent. Als de waterdiepte of de obstakelhoogte in een gebied niet bekend is, wordt geen automatische begeleidingslijn berekend voor dat gebied. Als een gebied aan het begin of einde van een automatische begeleidingslijn minder diep is dan de veilige waterdiepte of lager dan de veilige obstakelhoogte, wordt geen automatische begeleidingslijn berekend voor dat gebied. De koers door deze gebieden wordt op de kaart weergegeven als een grijze lijn. Er wordt een alarmbericht weergegeven wanneer uw boot een van deze gebieden binnenvaart.
De veilige waterdiepte en de veilige obstakelhoogte instellen

1. Selecteer in het startscherm Configureer > Navigatie > Autobegeleiding. 2. Selecteer Veilige diepte om de minimale diepte in te stellen die door de kaartplotter wordt gebruikt voor het berekenen van de automatische begeleidingslijn. 3. Geef de minimale veilige diepte op. 4. Selecteer OK. 5. Selecteer Veilige hoogte om de minimale hoogte voor een brug in te stellen waar uw boot veilig onderdoor kan varen. 6. Geef de minimale veilige hoogte op. 7. Selecteer OK.
Instelling voor afstand tot de kustlijn (automatische begeleiding)

De instelling Afstand kustlijn geeft aan hoe dicht op de kust u de automatische begeleidingslijn wilt plaatsen. De automatische begeleidingslijn wordt mogelijk verplaatst als u deze instelling tijdens het navigeren wijzigt. De beschikbare waarden voor de instelling Afstand kustlijn (Dichtstbijzijnd, Nabij, Normaal, Ver of Verst) zijn relatief, niet absoluut. Om ervoor te zorgen dat de automatische begeleidingslijn op een geschikte afstand van de kust wordt geplaatst, kunt u de plaatsing van de lijn beoordelen aan de hand van een of meer bekende bestemmingen waarvoor navigatie door nauw vaarwater is vereist. Meer uw boot af of ga voor anker. Selecteer in het startscherm Configureer > Navigatie > Autobegeleiding > Afstand kustlijn > Normaal. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart. Selecteer een bestemming waar u eerder naartoe bent gevaren. Selecteer Navigeer naar > Begeleid naar. Bekijk de plaatsing van de autobegeleidingslijn. Bepaal of de lijn veilig om bekende obstakels heen gaat en of de route met koerswijzigingen een efficiënte route is. 7. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Als u tevreden bent met de plaatsing van de automatische begeleidingslijn, selecteer dan Menu > Stop navigatie. Ga door naar stap 11. · Als de autobegeleidingslijn te dicht bij bekende obstakels is geplaatst, selecteer dan in het startscherm Configureer > Navigatie > Autobegeleiding > Afstand tot kustlijn > Ver. · Als de koerswijzigingen in de automatische begeleidingslijn te groot zijn, selecteer dan in het startscherm Configureer > Navigatie > Autobegeleiding > Afstand tot kustlijn > Nabij. 8. Als u in stap 7 Nabij of Ver hebt gekozen, controleer dan de plaatsing van de autobegeleidingslijn. Bepaal of de lijn veilig om bekende obstakels heen gaat en of de route met koerswijzigingen een efficiënte route is. De automatische begeleidingslijn zorgt ervoor dat u ver bij obstakels in open water vandaan blijft, ook als u Afstand kustlijn instelt op Nabij of Dichtstbijzijnd. Dit betekent dat de kaartplotter de positie van de automatische begeleidingslijn wellicht niet wijzigt, tenzij navigatie door nauw vaarwater is vereist voor de in stap 3 geselecteerde bestemming. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
De afstand ten opzichte van de kust instellen

46

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========50========

Het toestel instellen

9. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Als u tevreden bent met de plaatsing van de automatische begeleidingslijn, selecteer dan Menu > Stop navigatie. Ga door naar stap 11. · Als de autobegeleidingslijn te dicht bij bekende obstakels is geplaatst, selecteer dan in het startscherm Configureer > Navigatie > Autobegeleiding > Afstand tot kustlijn > Verst. · Als de koerswijzigingen in de automatische begeleidingslijn te groot zijn, selecteer dan Configureer > Navigatie > Autobegeleiding > Afstand tot kustlijn > Dichtstbijzijnd. 10.Als u in stap 9 Verst of Dichtstbijzijnd hebt gekozen, controleer dan de plaatsing van de automatische begeleidingslijn. Bepaal of de lijn veilig om bekende obstakels heen gaat en of de route met koerswijzigingen een efficiënte route is. De automatische begeleidingslijn zorgt ervoor dat u ver bij obstakels in open water vandaan blijft, ook als u Afstand kustlijn instelt op Nabij of Dichtstbijzijnd. Dit betekent dat de kaartplotter de positie van de automatische begeleidingslijn wellicht niet wijzigt, tenzij navigatie door nauw vaarwater is vereist voor de in stap 4 geselecteerde bestemming. 11.Herhaal stap 1 t/m 10 in ieder geval nog één keer. Gebruik daarbij iedere keer een andere afstand tot u vertrouwd bent met de functionaliteit van de instelling Afstand kustlijn. De koersreferentie instellen U kunt de koersreferentie instellen die wordt gebruikt voor het berekenen van de voorliggende koers. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Eenheden > Koers. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Auto magnetisch (automatische magnetische afwijking) om de magnetische afwijking voor uw locatie automatisch in te stellen. · Selecteer Waar om het ware noorden in te stellen als de koersreferentie. · Selecteer Grid om Grid (noorden) in te stellen als de koersreferentie (000º). · Selecteer Gebruiker magnetisch om de waarde voor de magnetische afwijking handmatig in te stellen, geef de gewenste waarde op en kies OK. Coördinatensystemen
De coördinatensystemen op basis van positieformaat of kaartdatum instellen

U kunt zowel het positieformaat waarin een bepaalde locatiemeting wordt weergegeven als het coördinatensysteem voor de structuur van de kaart instellen. Het standaardcoördinatensysteem is WGS 84. Opmerking: wijzig het positieformaat of het coördinatensysteem van de kaart alleen als u een kaart gebruikt die een ander positieformaat voorschrijft. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Eenheden. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Positieformaat om het formaat te bepalen waarin een bepaalde locatiemeting wordt weergegeven. Selecteer vervolgens een positieformaat. · Selecteer Kaartdatum om het coördinatensysteem in te stellen dat de structuur van de kaart bepaalt. Selecteer daarna een coördinatensysteem. De tijd instellen 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Eenheden > Tijd. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Tijdweergave om een standaard voor het bijhouden van de tijd in te stellen en selecteer 12 uur, 24 uur of UTC (Universal Time Coordinate). · Selecteer Tijdzone > Automatische tijdzone om de tijdzone automatisch te laten instellen door de kaartplotter. · Selecteer Tijdzone > Aangepaste tijdzone om de tijdzone handmatig in te stellen, voer de gewenste tijdzone in en selecteer OK.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

47


========51========

Het toestel instellen

Eenheden U kunt de eenheden instellen die op de kaartplotter worden weergegeven. U kunt een standaardsysteem voor eenheden gebruiken of uw eigen systeem instellen.
Een standaardsysteem voor eenheden selecteren

1. Selecteer in het startscherm Configureer > Eenheden > Systeemeenheden. 2. Selecteer Statuut (m/u, vt, ºF), Metrisch (k/u, m, ºC) of Nautisch (kt, vt, ºF).
Een aangepast eenhedensysteem maken

Om informatie over diepte en temperatuur te kunnen weergeven, moet u de NMEA-dieptegegevens van een echolood ontvangen of moet u een kaartplotter met een geïntegreerde peilmodule gebruiken uit de s-serie (bijvoorbeeld de GPSMAP 720s). U kunt individuele eenheden selecteren om een aangepast eenhedensysteem te maken dat de kaartplotter kan weergeven. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Eenheden > Systeemeenheden > Aangepast. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer eerst Diepte en vervolgens Voet, Vadem of Meters. · Selecteer Temperatuur en vervolgens Fahrenheit (ºF) of Celsius (ºC). · Selecteer Afstand en vervolgens Mijlen, Kilometers, Zeemijlen (nm) of Naut. (nm, m). · Selecteer Snelheid > Snelheid vaartuig en selecteer Mijlen per uur, Kilometers per uur of Knopen. · Selecteer Snelheid > Windsnelheid en vervolgens Mijlen per uur, Meter per sec of Knopen. · Selecteer eerst Hoogte en vervolgens Voeten of Meters. · Selecteer eerst Volume en vervolgens Liters, US Gallons of UK Gallons. · Selecteer eerst Druk > Meterdruk en vervolgens kPa of psi. · Selecteer eerst Druk > Atmosferische druk en vervolgens Millibar of Inches kwik. Cijfers projecteren op kaarten Cijfers projecteren met gegevensvelden is mogelijk voor bepaalde kaarten, 3D-kaarten, de radarweergave (pagina 66) en combinatieschermen (pagina 22). De cijfers en de bijbehorende gegevens kunnen voor iedere kaart of 3D-kaart afzonderlijk worden ingesteld.

Zeekaart met gegevensprojectie

Er bestaan verschillende mogelijkheden om cijfers te projecteren. Voor iedere cijferweergave kunt u selecteren welke gegevensvelden daarbij moeten worden weergegeven. Als de cijfers en de bijbehorende gegevens in de kaart worden weergegeven, wordt de navigatiebijkaart tijdens de navigatie weergegeven. De kompaslijn kan voor iedere gegevensprojectie worden weergegeven of verborgen.

48

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========52========

Het toestel instellen

Een gegevensprojectie selecteren

1. 2. 3. 4.

Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart. Selecteer Menu. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Zeekaartinstelling > Cijfers projecteren. · Selecteer Viskaartinstelling > Cijfers projecteren. · Selecteer Cijfers projecteren. of om de gewenste gegevens te selecteren. 5. Tik op

Gegevensvelden op een kaart configureren

Ukunt zelf aangeven welk type gegevens in een veld moet worden weergegeven. 1. 2. 3. 4. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart. Selecteer Menu. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Zeekaartinstelling > Cijfers projecteren. · Selecteer Viskaartinstelling > Cijfers projecteren. · Selecteer Cijfers projecteren. of om de gewenste gegevens te selecteren. Tik op Tik op een gegevensveld. Selecteer een gegevenscategorie. Selecteer de gegevens die moeten worden weergegeven.

5. 6. 7. 8.

De navigatiebijkaart in een kaart configureren

De navigatiebijkaart wordt alleen weergegevens als het schip naar een bestemming navigeert. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart. 3. Selecteer Menu. 4. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Zeekaartinstelling > Cijfers projecteren. · Selecteer Viskaartinstelling > Cijfers projecteren. · Selecteer Cijfers projecteren. of om de gewenste gegevens te selecteren. 5. Tik op 6. Selecteer Navigatiebijkaart > Nav. bijkaart configureren. 7. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Routedeelbalk > Aan om de behouden snelheid (VMG)van het waypoint weer te geven tijdens de navigatie van een route met meer dan één routedeel. · Selecteer Volgende koerswijziging > Afstand om de volgende koerswijziging op basis van de afstand te bekijken. · Selecteer Volgende koerswijziging > Tijd om de volgende koerswijziging op basis van de tijd weer te geven. · Selecteer eerst Bestemming en vervolgens Afstand, Tijd tot bestemming of ETA om aan te geven hoe de bestemmingsgegevens worden weergegeven.
De kompaslijn in een kaart weergeven

De kompaslijn wordt boven in een kaart of een 3D-kaart weergegeven. Deze bevat de volgende informatie: de huidige voorliggende koers en een indicatie van de peiling voor de gewenste koers tijdens het navigeren. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart. 3. Selecteer Menu.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

49


========53========

Het toestel instellen

4. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Zeekaartinstelling > Cijfers projecteren. · Selecteer Viskaartinstelling > Cijfers projecteren. · Selecteer Cijfers projecteren. 5. Selecteer Toon kompaslijn. Het snelheidsfilter gebruiken Het snelheidsfilter middelt de snelheid van uw boot over een korte tijdsperiode voor meer verfijnde snelheidswaarden. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > GPS. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Snelheidsfilter > Aan om het snelheidsfilter constant aan te laten staan. Geef de tijdsduur op voor het snelheidsfilter en selecteer OK. · Selecteer Snelheidsfilter > Auto voor optimale prestaties op basis van uw huidige situatie, zoals varen met een constante snelheid of juist met steeds wisselende snelheden. Overige schepen U kunt informatie over andere schepen tonen en instellen op de zeekaart, de viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. Opmerking: uw kaartplotter moet zijn aangesloten op een extern AIS-toestel om AIS-gegevens (Automatic Identification System) voor andere schepen te kunnen instellen.
Een lijst met AIS-doelen weergeven

Zie "Een lijst met AIS-doelen weergeven" (pagina 15).

De weergave van andere schepen configureren

Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. 1. 2. 3. 4. Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. Selecteer Menu > Overige schepen > AIS-weergave-instelling. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer AIS-lijst om de lijst met AIS-doelen weer te geven (pagina 12). · Selecteer DSC-lijst om een overzicht weer te geven van de meest recente DCS-oproepen en de DCScontactgegevens die u hebt ingevoerd (pagina 79). · Selecteer AIS-weergave-instellingen om aan te geven hoe AIS-schepen op de kaart moeten worden weergegeven (pagina 14). · Selecteer DSC-sporen om de sporen van DSC-schepen weer te geven en selecteer de lengte van het spoor dat moet worden weergegeven (pagina 82). · Selecteer AIS-alarm om een veilige zone voor aanvaringsgevaar voor AIS-schepen in te stellen (pagina 15).

Informatie over uw boot
Een toestel voor watersnelheid kalibreren Als u over een transducer met snelheidmeting beschikt, kunt u dat toestel voor de snelheid door het water kalibreren. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Mijn boot > Vaarsnelheid kalibreren. 2. Volg de instructies op het scherm. Opmerking: als de boot te traag is of als de snelheidsensor niets registreert, verschijnt de melding "Snelheid te laag". Selecteer OK en verhoog geleidelijk de snelheid van de boot. Als het bericht weer wordt weergegeven, stop dan de boot en controleer of het wieltje met de sensor niet is vastgelopen. Als het wieltje zonder problemen draait, controleer dan de kabelverbindingen. Neem contact op met de productondersteuning van Garmin als de melding blijft bestaan.

50

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========54========

Het toestel instellen

De brandstofcapaciteit van uw boot instellen 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Mijn boot > Brandstofcapaciteit. 2. Voer de totale brandstofcapaciteit in van alle motoren van uw boot. 3. Selecteer OK.

Alarmen

Standaard zijn alle alarmen uitgeschakeld, behalve het bestemmings- en weeralarm. De alarmen werken alleen als de kaartplotter is ingeschakeld. Opmerking: Zie GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® and XM Satellite Radio Supplement (alleen voor Noord-Amerika) voor meer informatie over weeralarmen. Navigatiealarmen
Een aankomstalarm instellen

U kunt een alarm laten klinken wanneer u binnen een bepaalde afstand of tijd van een koerswijziging of bestemmingswaypoint aankomt. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Navigatie > Aankomst. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Type en geef aan of u alleen een aankomstalarm wilt horen wanneer u uw bestemming nadert of ook wanneer u een koerswijziging nadert. · Selecteer Activering en geef aan of het aankomstalarm af moet gaan op basis van de Tijd of de Afstand ten opzichte van de aankomst. · Selecteer Wijzig tijd (als Activering is ingesteld op Tijd) of Wijzig afstand (als Activering is ingesteld op Afstand) om aan te geven hoe lang (in minuten) of hoe ver (in afstandseenheden) vóór aankomst het alarm moet afgaan. Geef de gewenste tijdsduur of afstand op en kies OK.
Het krabbend-ankeralarm instellen

U kunt een alarm laten afgaan wanneer u voor anker ligt en verder dan een opgegeven afstand afdrijft. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Navigatie > Krabbend anker > Aan. 2. Voer de afdrijfafstand in waarbij het alarm moet worden geactiveerd. 3. Selecteer OK.
Het koersfoutalarm instellen

U kunt een alarm laten afgaan wanneer u een opgegeven afstand van de koers afwijkt. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Navigatie > Van koers > Aan. 2. Voer de afwijkende afstand in waarbij het alarm wordt geactiveerd. 3. Selecteer OK. Systeemalarmen
De wekker instellen

U kunt een alarm instellen met gebruik van de klok van het (GPS-)systeem. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Systeem > Klok > Aan. 2. Voer de tijd in waarop het alarm moet afgaan. 3. Selecteer OK.
Het voedingspanningsalarm instellen

U kunt een alarm instellen dat afgaat wanneer de accuspanning is gedaald tot een opgegeven spanning. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Systeem > Accuspanning > Aan. 2. Voer de spanning in waarbij het alarm moet afgaan. 3. Selecteer OK.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

51


========55========

Het toestel instellen

Het alarm voor GPS-nauwkeurigheid instellen

U kunt een alarm laten afgaan wanneer de nauwkeurigheid van de GPS-locatie buiten een door de gebruiker gedefinieerde waarde valt. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Systeem > GPS > Aan. 2. Voer de nauwkeurigheid van de GPS-locatie in waarbij het alarm moet afgaan. 3. Selecteer OK.
Het alarm voor de totale brandstof aan boord instellen

De kaartplotter moet zijn aangesloten op een externe brandstofsensor om gegevens over het brandstofverbruik te kunnen registreren. U kunt een alarm laten afgaan wanneer de totale hoeveelheid resterende brandstof aan boord het door u opgegeven niveau bereikt. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Brandstof > Totaal brandstof aan boord > Aan. 2. Voer de hoeveelheid brandstof in waarbij het alarm afgaat. 3. Selecteer OK. Aanvaringsgevaar Zie "Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen" (pagina 15). Echoloodwaarschuwingen instellen Zie "Echoloodalarmen" (pagina 77). Weeralarmen instellen Zie GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® and XM Satellite Radio Supplement (alleen voor Noord-Amerika).

Beheer van kaartplottergegevens
Waypoints, routes en sporen kopiëren naar een kaartplotter Voer de volgende handelingen uit voordat u MapSource®- of HomePort-gegevens naar een kaartplotter kopieert: · Voordat u voor de eerste keer HomePort- of MapSource®-gegevens van een geheugenkaart naar een kaartplotter kopieert, moet u de geheugenkaart voorbereiden. Dat doet u door de geheugenkaart in de kaartplotter te plaatsen zodat de plotter een bestand op de kaart kan zetten. Dit bestand verschaft HomePort of MapSource informatie over de gegevensindeling. · Controleer welke versie van MapSource op de computer staat door op Help > Info over MapSource te klikken. Als de softwareversie ouder is dan versie 6.12.2, voer dan als volgt een update uit naar de huidige versie: klik op Help > Controleer of er software-updates zijn of ga naar www.garmin.com. 1. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Kopieer de gegevens van HomePort naar de voorbereide geheugenkaart (via een SD-kaartlezer die op de computer is aangesloten). Volg hierbij het proces dat wordt beschreven in de Help van HomePort. · Kopieer de gegevens van MapSource naar de voorbereide geheugenkaart (via een SD-kaartlezer die op de computer is aangesloten). Volg hierbij het proces dat wordt beschreven in de Help van MapSource. 2. Kopieer de gegevens van de gegevenskaart naar de kaartplotter. Zie "Gegevens van een gegevenskaart kopiëren" (pagina 52). Gegevens van een gegevenskaart kopiëren 1. Plaats een gegevenskaart in de SD-kaartuitsparing van de kaartplotter. 2. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > Kaart. 3. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Voeg in van kaart om gegevens op de gegevenskaart over te brengen naar de kaartplotter en deze te combineren met de bestaande gebruikersgegevens. · Selecteer Vervang van kaart om gegevens op de gegevenskaart over te brengen naar de kaartplotter en zo de bestaande gebruikersgegevens te vervangen. 4. Selecteer de bestandsnaam in de lijst als er meerdere bestanden worden vermeld.

52

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========56========

Het toestel instellen

Waypoints, routes en sporen kopiëren naar een geheugenkaart 1. Plaats een geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing van de kaartplotter. 2. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > Kaart > Opslaan op kaart. 3. Selecteer een actie om een naam voor het nieuwe bestand op te geven: · Selecteer de bestandsnaam in de lijst. · Selecteer Voeg nieuw bestand toe om een nieuw bestand te maken, geef de bestandsnaam op en selecteer OK. 4. Selecteer Opslaan op kaart. De bestandsnaam krijgt de toevoeging .ADM. Geïntegreerde kaarten naar een geheugenkaart kopiëren U kunt kaarten van de kaartplotter kopiëren naar een geheugenkaart, zodat u deze kunt gebruiken met HomePort. 1. Plaats een geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing van de kaartplotter. 2. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > Kaart. 3. Selecteer Ingebouwde kaart kopiëren om de kaarten die op de kaartplotter zijn geladen naar de geheugenkaart te kopiëren. Waypoints, routes en sporen van of naar alle kaartplotters in een NMEA 2000-netwerk kopiëren U kunt de gegevens van waypoints, routes en sporen van een kaartplotter die op een NMEA 2000-netwerk is aangesloten naar alle andere kaartplotters op het netwerk overzetten. Het overzetten kan soms lang duren. Dat is afhankelijk van het aantal waypoints dat moet worden overgezet. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > NMEA 2000. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Kloon om gegevens van de kaartplotter over te brengen naar de andere op het netwerk aangesloten kaartplotters. De bestaande gegevens op deze kaartplotters worden overschreven. · Selecteer Voeg gebruikergegevens in om gegevens over te brengen tussen alle op het netwerk aangesloten kaartplotters. Unieke gegevens worden op elke kaartplotter gecombineerd met bestaande gegevens. Een back-up van gegevens maken op een PC 1. Plaats een geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing van de kaartplotter. 2. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > Kaart > Opslaan op kaart. 3. Voer een van de volgende handelingen uit om aan te geven van welk bestand u een back-up wilt maken: · Selecteer de bestandsnaam in de lijst. · Selecteer Voeg nieuw bestand toe om een nieuw bestand te maken, geef de bestandsnaam op en selecteer OK. 4. Selecteer Opslaan op kaart. De bestandsnaam krijgt de toevoeging .ADM. 5. Verwijder de geheugenkaart uit de kaartplotter en plaats deze in een SD-kaartlezer die is aangesloten op een computer. 6. Open in Windows® Verkenner de map Garmin\UserData op de geheugenkaart. 7. Kopieer het desbetreffende back-upbestand op de kaart en plak dit in een willekeurige locatie op de computer. De back-upgegevens herstellen naar een kaartplotter 1. Plaats de geheugenkaart in een SD-kaartlezer die is aangesloten op de computer. 2. Kopieer een back-upbestand van de computer naar de map Garmin\UserData op de geheugenkaart. 3. Plaats de geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing op de kaartplotter. 4. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > Kaart > Vervang van kaart.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

53


========57========

Radar

Radar
WAARSCHUWING De scheepsradar zendt microgolfenergie uit, die een gevaar kan vormen voor mens en dier. Controleer, vóór de radar wordt ingeschakeld, of de directe omgeving vrij is. De radarbundel bestrijkt een gebied van ca. 12° boven en onder de horizontale lijn vanuit het midden van de radar. Kijk niet direct in de radarbundel; de ogen zijn namelijk het gevoeligste deel van het lichaam.
Wanneer u de kaartplotter aansluit op een optionele Garmin-radar, bijvoorbeeld een GMRTM 404/406 of GMR 18/24, kunt u meer informatie weergeven over uw omgeving. De GRM zendt tijdens het ronddraaien in een patroon van 360° een smalle bundel microgolfenergie uit. Wanneer die energiebundel op een object stuit, kaatst een deel van de energie terug naar de radar.

Radiosignalen uitzenden

1. Schakel de kaartplotter uit en sluit de radar aan zoals beschreven in de installatie-instructies van de radar. 2. Schakel de kaartplotter in. De radar warmt op en een aftelsignaal maakt u erop attent wanneer de radar gereed is. OPMERKING: om veiligheidsredenen gaat de radar na het opwarmen in de stand-bymodus. Dat geeft u de gelegenheid om te controleren of de omgeving van de radar vrij is, voordat u met de radartransmissie begint. 3. Selecteer Radar in het startscherm. 4. Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. Tijdens het opstarten van de radar wordt er een aftelbericht weergegeven, waarna wordt gemeld dat de radar kan gaan zenden. 5. Selecteer Zenden. Gedurende enkele seconden verschijnt een "indraai"-bericht, waarna de radar een beeld begint op te bouwen. Het uitzenden van radarsignalen stopzetten Selecteer in het radarscherm Naar stand-by. Radarsignalen vanuit een willekeurig scherm verzenden 1. Druk op en laat de knop weer los om het scherm weer te geven. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Radar zenden. · Selecteer Radar in stand-by.

De zoomschaal op het radarscherm aanpassen

De zoomschaal (ook radarbereik genoemd) geeft de afstand van uw positie (het midden) tot aan de buitenste rand van de cirkel weer. Elke ring vertegenwoordigt een gelijk deel van de zoomschaal. Als bijvoorbeeld de zoomschaal is ingesteld op drie kilometer, is elke ring gelijk aan één kilometer verder uit het midden. Tik op en om uit en in te zoomen.

54

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========58========

Radar

Weergavemodi voor de radar

Op het radarscherm staan vier standaard bedrijfsmodi. Iedere modus kan alleen voor een compatibele radar worden gebruikt. · De modus Kruisvaart: hiermee worden de verzamelde radargegevens schermvullend weergegeven. · De modus Haven: deze modus is bedoeld voor binnenwateren en werkt het beste bij radarsignalen met een kort bereik (2 zeemijl of minder). · De modus Buitengaats: deze modus is bedoeld voor open water en werkt het beste bij radarsignalen met een lang bereik. · De modus Wachtpost: hiermee kunt u de radar op bepaalde tijden laten overschakelen op transmissie en zo een transmissie/stand-bycyclus configureren en daarmee stroom besparen. U kunt ook een bewakingszone instellen in de wachtpostmodus waarmee u een veilige zone rond uw boot instelt.
Radarmodus Compatibele radar GMR 20, 21, 40, 41 Onder motor Haven Buitengaats Wachtpost X GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD X GMR 404, 406 X X X X GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD, 1206 xHD

X

X

X

De modus Onder motor De modus Onder motor is de standaardmodus van een aantal radars (GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 en 406). Opmerking: als u overschakelt van de modus Wachtpost naar de modus Kruisvaart, schakelt de radar over op fulltimetransmissie en worden alle bewakingszones uitgeschakeld.
De modus Onder motor weergeven

Selecteer in het startscherm Radar > Kruisvaart. Er wordt een schermvullend beeld weergeven van de verzamelde radarinformatie. Uw positie is in het midden van het scherm en de cirkels geven de afstanden weer. De afstand tussen de cirkels en het radarbereik wordt onder in het scherm weergegeven.


De modus Onder motorGPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

55


========59========

Radar

De modus Haven De modus Haven is de standaardradar voor binnenwateren bij de volgende typen radar: GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD en 1206 xHD. Deze modus werkt het beste bij radarsignalen met een kort bereik (2 zeemijlen of minder). Opmerking: als u overschakelt van de modus Wachtpost naar de modus Havens, schakelt de radar over op fulltimetransmissie en worden alle bewakingszones uitgeschakeld.
De modus Haven weergeven

Selecteer in het startscherm Radar > Haven.

De modus Haven

De modus Buitengaats De modus Buitengaats is de standaardradar voor open water bij de volgende typen radar: GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD en 1206 xHD. Opmerking: als u overschakelt van de modus Wachtpost naar de modus Buitengaats, schakelt de radar over op fulltimetransmissie en worden alle bewakingszones uitgeschakeld.
De modus Buitengaats weergeven

Selecteer in het startscherm Radar > Buitengaats.

De modus Buitengaats

56

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========60========

Radar

De modus Wachtpost In de modus Wachtpost gaat de radar op bepaalde tijden over op transmissie. U kunt zo een transmissie/stand-bycyclus configureren en daarmee stroom besparen. In deze modus kunt u ook een bewakingszone inschakelen. Deze zone is het veilige gebied rond uw boot. Wanneer de radar een object oppikt dat deze zone binnengaat, wordt u door middel van een waarschuwingssignaal gewaarschuwd. De modus Wachtpost werkt bij alle Garmin GMR-radars.
De modus Wachtpost weergeven Gepland zenden inschakelen

Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost. Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost > Menu > Stel wachtpost in > Gepland zenden > Aan.

De tijd voor stand-by en zenden instellen

Voordat u de stand-bytijd en zendtijd kunt instellen, moet u eerst gepland uitzenden inschakelen (pagina 57). U kunt stroom besparen door de stand-bytijd en zendtijd zo in te stellen dat er maar op bepaalde tijden radarsignalen worden uitgezonden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost > Menu > Stel wachtpost in. Selecteer Stand-bytijd. Geef de tijdinterval op tussen het verzenden van de radarsignalen. Selecteer OK. Selecteer Zendtijd. Voer de lengte in voor de duur van ieder radarsignaal. Selecteer OK. Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost > Menu > Stel wachtpost in > Bewakingszone.

Een bewakingszone inschakelen

Een gedeeltelijke bewakingszone inschakelen

U moet een bewakingszone inschakelen voordat u de grenzen van de zone kunt bepalen (pagina 57). U kunt ook de grenzen opgeven van een bewakingszone die uw boot niet volledig omsluit. 1. Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost > Menu > Stel wachtpost in > Aanpassen bewakingszone > Verplaats bewakingszone > Hoek 1. 2. Versleep de hoek van de buitenste bewakingszone ( ).

3. Selecteer Hoek 2.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

57


========61========

Radar

4. Versleep de hoek van de binnenste bewakingszone.

5. Selecteer OK.
Een cirkelvormige bewakingszone inschakelen

U moet een bewakingszone inschakelen voordat u de grenzen van de zone kunt bepalen (pagina 57). U kunt een cirkelvormige bewakingszone definiëren die uw boot volledig omsluit. 1. Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost > Menu > Stel wachtpost in > Bijstellen bewakingszone > Verplaats bewakingszone > Cirkel. 2. Versleep de cirkel van de buitenste bewakingszone ( ). 3. Selecteer Hoek 2. 4. Versleep de hoek van de binnenste bewakingszone. 5. Selecteer Cirkel.

Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen Een lijst met AIS-gevaren weergeven

Zie "Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen" (pagina 15).

Vanuit een radarweergave of de radaroverlay kunt u de lijst met AIS-gevaren weergeven en aanpassen. 1. Selecteer Radar in het startscherm. 2. Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats, Wachtpost of Radaroverlay. 3. Selecteer Menu > Overige schepen > AIS-lijst.

58

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========62========

Radar

AIS-schepen op het radarscherm weergeven

AIS werkt alleen als er een extern AIS-toestel en signalen van een actieve transponder van andere schepen worden gebruikt. U kunt instellen hoe andere schepen op het radarscherm moeten worden weergegeven. Als u een instelling voor één radarmodus wijzigt, worden de nieuwe instellingen ook op alle andere radarmodi toegepast (met uitzondering van de instelling Bereik AIS-weergave). De details en instellingen van de geprojecteerde koers die zijn geconfigureerd voor één radarmodus, gelden voor elke andere radarmodus en voor de radaroverlay. 1. 2. 3. 4. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. Selecteer Menu > Overige schepen > AIS-weergave-instelling. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Bereik AIS-weergave en geef de afstand op ten opzichte van uw locatie waarbinnen AIS-schepen zichtbaar moeten zijn. · Selecteer Details > Toon om gegevens over schepen waarvoor AIS is geactiveerd, weer te geven. · Selecteer Geprojecteerd, geef de tijd voor de geprojecteerde koers op voor schepen met AIS en selecteer OK. · Selecteer Sporen om de sporen van schepen met AIS weer te geven en selecteer de lengte van het spoor dat moet worden weergegeven.

VRM en EBL De VRM (variabele afstandsring) en de EBL (elektronische peillijn) meten de afstand en peiling van uw schip tot een doelobject. De VRM wordt op het radarscherm als een cirkel rond de huidige positie van uw schip weergegeven en de EBL is een lijn die op de huidige positie van uw schip begint en de VRM snijdt. Het snijpunt is het object van de VRM en de EBL.
De VRM en de EBL weergeven

De VRM en de EBL die voor één modus zijn geconfigureerd, gelden ook voor alle andere radarmodi. 1. Selecteer Radar in het startscherm. 2. Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats. 3. Selecteer Menu > VRM/EBL tonen.
De VRM en de EBL aanpassen

Voordat u de VRM en de EBL kunt aanpassen, moet u deze weergeven (pagina 59). U kunt de diameter van de VRM en de hoek van de EBL aanpassen, waardoor het snijpunt van de VRM en EBL wordt verplaatst. De VRM en de EBL die voor één modus zijn geconfigureerd, gelden ook voor alle andere radarmodi. 1. 2. 3. 4. 5. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats. Selecteer Menu > VRM/EBL aanpassen > Verplaats VRM/EBL. Selecteer een nieuwe locatie voor het snijpunt van de VRM en de EBL. Selecteer OK.

Het bereik en de peiling tot een doelobject meten

Voordat u de VRM en de EBL kunt aanpassen, moet u deze weergeven (pagina 59). De VRM en de EBL die voor één modus zijn geconfigureerd, gelden ook voor alle andere radarmodi. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats. Selecteer Menu > VRM/EBL aanpassen > Verplaats VRM/EBL. Tik op de doellocatie. Het bereik en de peiling voor de doellocatie staan linksboven op het scherm. 5. Selecteer OK. 1. 2. 3. 4.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

59


========63========

Radar

De VRM en de EBL verbergen

1. Selecteer Radar in het startscherm. 2. Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats. 3. Selecteer Menu > VRM/EBL aanpassen > Verberg VRM/EBL.
Het bereik en de peiling voor een doelobject meten terwijl de VRM en EBL zijn verborgen

Als u de VRM en EBL hebt verborgen (pagina 60), kunt u het bereik en de peiling van een locatie weergeven door op het scherm te tikken. 1. 2. 3. 4. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats. Tik op een locatie. Selecteer VRM/EBL verwijderen.

De afstand tot een punt meten op het radarscherm

U kunt een punt op het radarscherm aanraken om de afstand en de peiling van die locatie ten opzichte van uw huidige locatie in de linkerbovenhoek van het scherm weer te geven. 1. 2. 3. 4. 5. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats. Tik op een locatie op het scherm. Selecteer Afstand meten. Selecteer Referentie om de meting vanaf de geselecteerde locatie uit te voeren, in plaats van uw huidige locatie.

Waypoints en routes op het radarscherm
Een waypoint op het radarscherm markeren 1. Selecteer Radar in het startscherm. 2. Selecteer een radarmodus. 3. Tik op een locatie. 4. Selecteer Waypoint maken. Waypoints op het radarscherm weergeven U kunt waypoints weergeven die zich binnen het bereik op het radarscherm bevinden. Deze instelling geldt niet voor de radaroverlay. 1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Waypoints. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Toon om alle waypoints weer te geven. · Selecteer Alleen navigatie om alleen de waypoints voor de huidige route weer te geven. Waypoints op het radarscherm verbergen U kunt de waypoints die zich binnen het bereik op het radarscherm bevinden verbergen. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Waypoints > Verbergen. Naar een opgeslagen route op het radarscherm navigeren Om door een lijst met routes te kunnen bladeren en naar een van de routes te kunnen navigeren, moet u minimaal één route hebben vastgelegd en opgeslagen (pagina 28). De navigatielijnen moeten worden weergegeven voordat er een route op het radarscherm kan worden weergegeven (pagina 68). 1. 2. 3. 4. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Routes. Selecteer een route. Selecteer Navigeren naar. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Vooruit om de route te navigeren vanaf het vertrekpunt dat tijdens het maken van de route is ingesteld. · Selecteer Terug om de route te navigeren vanaf de bestemming die tijdens het maken van de route is ingesteld. 5. Selecteer Radar in het startscherm.

60

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========64========

Radar

6. 7. 8.

Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. De route wordt weergegeven als een magenta lijn met het beginpunt, de bestemming en de koerswijzigingen. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven. Volg de magenta lijn langs elk traject van de route, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

Parallel naar een opgeslagen route op het radarscherm navigeren Om door een lijst met routes te kunnen bladeren en naar een van de routes te kunnen navigeren, moet u minimaal één route hebben vastgelegd en opgeslagen (pagina 28). De navigatielijnen moeten worden weergegeven voordat er een route op het radarscherm kan worden weergegeven (pagina 68). 1. 2. 3. 4. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Routes. Selecteer een route. Selecteer Navigeren naar > Offset. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Vooruit - bakboord om de route te volgen vanaf het vertrekpunt bij het maken van de route naar links van de oorspronkelijke route. · Selecteer Vooruit - stuurboord om de route te volgen vanaf het vertrekpunt bij het maken van de route naar rechts van de oorspronkelijke route. · Selecteer Achteruit - bakboord om de route te volgen vanaf de bestemming bij het maken van de route naar links van de oorspronkelijke route. · Selecteer Achteruit - stuurboord om de route te volgen vanaf de bestemming bij het maken van de route naar rechts van de oorspronkelijke route. 5. Geef de gewenste afstand op. 6. Selecteer OK. 7. Selecteer Radar in het startscherm. 8. Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. De route wordt weergegeven als een magenta lijn met het beginpunt, de bestemming en de koerswijzigingen. 9. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven. 10.Volg de magenta lijn langs elk traject van de route, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

Info over de radaroverlay

Bij de radaroverlay worden er radargegevens op de zeekaart en de viskaart geplaatst. De gegevens worden op de radaroverlay weergegeven op basis van de laatst gebruikte radarmodus (Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost). Alle instellingen die op de radaroverlay worden toegepast, gelden ook voor de laatst gebruikte radarmodus. Als u bijvoorbeeld de modus Haven gebruikt en u schakelt over naar de radaroverlay, worden op de radaroverlay de radargegevens uit de modus Haven weergegeven. Hebt u de versterkingsinstelling via het menu Radaroverlay gewijzigd, dan wordt de versterkingsinstelling voor de modus Haven automatisch gewijzigd.

Radaroverlay op de zeekaart

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

61


========65========

Radar

Radaroverlay en uitlijning van kaartgegevens Wanneer u de radaroverlay gebruikt, lijnt de kaartplotter de radargegevens op basis van de voorliggende koers van het schip uit op de kaartgegevens. De koers wordt standaard bepaald door middel van de gegevens van een mechanische koerssensor die is aangesloten op een NMEA 0183- of een NMEA 2000-netwerk. Als er geen koerssensor beschikbaar is, wordt de koers van het schip bepaald aan de hand van de GPS-koersgegevens. De GPS-koersgegevens geven de richting aan waarin het schip vaart, en niet de richting waarnaar het schip wijst. Als het schip vanwege de stroming of de wind naar achteren of zijwaarts drijft, ligt de radaroverlay waarschijnlijk niet volledig op één lijn met de kaartgegevens. Dit kan worden vermeden door de gegevens over de voorliggende koers van een elektronisch kompas te gebruiken. Als de voorliggende koers van het schip wordt bepaald op basis van de gegevens van een magnetische koerssensor of aan automatische stuurinrichting, kunnen de gegevens over de voorliggende koers onnauwkeurig zijn vanwege een verkeerde instelling, mechanisch defect, magnetische storing of andere factoren. In dat geval ligt de radaroverlay waarschijnlijk niet precies op één lijn met de kaartgegevens. De radaroverlay weergeven De gegevens die door de radaroverlay worden weergegeven, zijn gebaseerd op de laatst gebruikte radarmodus. Selecteer in het startscherm Radar > Radaroverlay. Het radarbeeld wordt weergegeven in oranje en op de zeekaart geprojecteerd. In- en uitzoomen op de radaroverlay Als u zoomt terwijl u de kaart schuift, heeft dit alleen invloed op de zoomschaal van de kaart. Het radarbereik blijft gelijk. Als u zoomt terwijl de kaart op de boot is vergrendeld (niet schuift) heeft dit invloed op de zoomschaal van de kaart en het radarbereik. Gebruik de knoppen en om uit en in te zoomen.

Het radarbeeld optimaliseren

U kunt het radarbeeld voor iedere radarmodus optimaliseren. 1. Selecteer Radar in het startscherm. 2. Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. 3. Selecteer een radarbereik (pagina 62). 4. De standaardwaarde van de ingestelde versterking herstellen (pagina 63). 5. De standaardwaarde van de ingestelde zeeruis herstellen (pagina 64). 6. De standaardwaarde van de ingestelde regenruis herstellen (pagina 65). 7. De standaardwaarde van de FTC-instelling herstellen (pagina 65). 8. De standaardwaarde van de radarstoring herstellen (pagina 66). 9. De instelling voor versterking handmatig aanpassen (pagina 64). 10.De instelling voor zeeruis handmatig aanpassen (pagina 65). 11.De instellingen voor regenruis en FTC handmatig aanpassen (pagina 65). Info over het bereik van radarsignalen Het bereik van het radarsignaal geeft de lengte van het impulssignaal aan dat door de radar wordt verzonden en ontvangen. Als het bereik groter wordt, zendt de radar langere pulsen uit om verre objecten te kunnen bereiken. Objecten die dichterbij zijn, zoals vooral regen en golven, weerkaatsen ook de langere pulsen en dat geeft ruis op het radarscherm. Als informatie over objecten die zich verder weg bevinden op het scherm wordt weergegeven, is er minder ruimte op het scherm beschikbaar voor het weergeven van informatie over objecten die zich dichterbij bevinden.

62

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========66========

Radar

Tips voor het selecteren van een radarbereik

· Bepaal eerst welke informatie u op het radarscherm wilt kunnen bekijken. Wilt u bijvoorbeeld informatie over het weer of informatie over objecten en scheepsverkeer waar u op dat moment meer aan hebt dan aan het weer in verre gebieden? · Maak een inventarisatie van de omgeving waarin u de radar gaat gebruiken. Vooral bij zeer slechte weersomstandigheden kunnen radarsignalen met een lang bereik het radarscherm onoverzichtelijker maken, waardoor het lastiger wordt om de informatie over objecten in de onmiddellijke nabijheid van uw schip goed te kunnen interpreteren. Bij regen kunt u met radarsignalen met een kort bereik objecten in de buurt duidelijker zien, mits de instellingen voor regenruis en FTC optimaal zijn geconfigureerd. · Selecteer het kortste, effectieve bereik voor de radar, gebaseerd op de op dat moment geldende omstandigheden (weer, omgeving, enzovoort).
Een radarbereik selecterenZie "De zoomschaal op het radarscherm aanpassen" (pagina 54).

Info over versterking en ruis Met de versterking bepaalt u de gevoeligheid van de ontvanger van de radar. De standaardinstelling voor de versterking is Auto. De versterking wordt op basis van de gemiddelde omstandigheden, het bereik van het radarsignaal en de geselecteerde radarmodus één keer automatisch ingesteld. Als de omstandigheden veranderen, wordt de versterking echter niet automatisch door de kaartplotter aangepast. U kunt de radarweergave voor bepaalde omstandigheden optimaliseren door de versterking handmatig aan te passen (pagina 64). Ruis (ook wel clutter genoemd) is interferentie die wordt veroorzaakt door de ongewenste terugkaatsing van radarsignalen vanaf objecten die niet belangrijk zijn. Enkele algemene oorzaken van ruis zijn neerslag, golven en radarbronnen in de onmiddellijke nabijheid.
Instellingen en type radar

Alle ruis- en versterkingsinstellingen voor een radar van het type GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 of 406 die voor één radarmodus zijn opgegeven, gelden ook voor alle andere radarmodi en voor de radaroverlay. Bij een radar van het type GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD of 1206 xHD moeten de instellingen voor versterking, FTC en zeeruis die voor een bepaalde radarmodus zijn opgegeven, voor alle andere modi afzonderlijk worden ingesteld. De instellingen voor radarstoring die voor een bepaalde radarmodus zijn ingesteld, gelden ook voor alle andere radarmodi. De laatste instellingen voor versterking en ruis die voor een radarmodus zijn opgegeven, worden automatisch toegepast op de radaroverlay. Als de versterking voor bijvoorbeeld de modus Haven wordt ingesteld op 50%, wordt de versterking voor de radaroverlay automatisch ingesteld op 50%. Wordt de versterking voor de modus Buitengaats naderhand teruggebracht naar 40%, dan wordt de versterking voor de radaroverlay automatisch ingesteld op 40%.
Standaardinstellingen voor versterking en ruis Instelling Standaardwaarde Instructies Versterking Auto Zie "De versterking op het radarscherm automatisch aanpassen" (pagina 63). Zeeruis Kalm, Middel of Wild Zie "De standaardinstelling voor zeeruis herstellen" (pagina 64). Regenruis Uit Zie "De standaardinstelling voor zeeruis herstellen" (pagina 65). FTC Uit Zie "De standaard FTC-instelling herstellen" (pagina 65). Radarstoring Aan Zie "Radarstoringruis op het radarscherm aanpassen" (pagina 66). De versterking op het radarscherm automatisch aanpassen

Auto is de standaardinstelling voor de versterking. De automatische versterkingsinstelling voor de radarmodi is specifiek op elke radarmodus afgestemd en kan verschillen van de automatische versterkingsinstelling voor een andere modus. Opmerking: of de versterking die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63). 1. Selecteer Radar in het startscherm. 2. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. 3. Selecteer Menu > Versterking > Auto. De kaartplotter stelt de versterking automatisch in op basis van de gemiddelde omstandigheden, het bereik van het radarsignaal en de geselecteerde radarmodus. Als de omstandigheden veranderen, wordt de versterking echter niet automatisch door de kaartplotter aangepast.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

63


========67========

Radar

De versterking handmatig op het radarscherm aanpassen

Als u de versterking indien nodig handmatig aanpast, werkt de radar optimaal bij de huidige omstandigheden. Opmerking: of de versterking die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63). 1. 2. 3. 4. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. Selecteer Menu > Versterking. Selecteer Omhoog om de versterking te verhogen totdat er lichtpuntjes op het radarscherm verschijnen. De gegevens op het radarscherm worden elke paar seconden vernieuwd. Daardoor is de handmatig aangepaste versterking niet direct zichtbaar. Pas de versterking dus langzaam aan. Selecteer Omlaag om de versterking te verlagen totdat de puntjes verdwijnen. Als er zich boten of andere objecten binnen het bereik van uw schip bevinden, selecteer dan Omlaag om de versterking te verlagen totdat de objecten gaan knipperen. Selecteer Omhoog om de versterking te verhogen totdat boten, land en andere objecten niet meer op het radarscherm knipperen. Maak zo nodig de weergave van nabijgelegen grote objecten zo klein mogelijk (pagina 64). Maak zo nodig de echo's door zijbandinterferentie zo klein mogelijk (pagina 64).

5. 6. 7. 8. 9.

De interferentie van nabijgelegen objecten minimaliseren

Grote objecten dichtbij, zoals aanlegsteigers, kunnen zeer helder op het radarscherm worden weergegeven. Kleinere objecten in de buurt van dergelijke grote objecten zijn daardoor vaak minder goed te zien. Opmerking: of de versterking die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63). 1. 2. 3. 4. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. Selecteer Menu > Versterking. Selecteer Omlaag om de versterking zodanig te verminderen dat de kleinere objecten ook duidelijk op het radarscherm worden weergegeven. Door het verminderen van de versterking om interferentie van dichtbij gelegen grote objecten te elimineren kunnen verre objecten op het radarscherm gaan knipperen of van het scherm verdwijnen.

De interferentie door stralingslobben op het radarscherm tot een minimum beperken

Interferentie door stralingslobben kan als een halfcirkelvormig patroon van strepen komend vanuit een object worden weergegeven. De effecten door stralingslobben kunnen worden voorkomen door de versterking te verminderen of door het radarbereik korter te maken. Opmerking: of de versterking die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63). 1. 2. 3. 4. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. Selecteer Menu > Versterking. Selecteer Omlaag om de versterking te verlagen totdat het halfcirkelvormige streepjespatroon van het radarscherm is verdwenen. Door het verminderen van de versterking om interferentie door stralingslobben te elimineren kunnen kleinere of verre objecten op het radarscherm gaan knipperen of van het scherm verdwijnen.

De standaardinstelling voor zeeruis herstellen

Opmerking: of de instelling voor de zeeruis die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63). 1. 2. 3. 4. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Zeeruis > Voorinstellingen. Selecteer een instelling die de toestand van de zee weergeeft, bijvoorbeeld Wild, Gemiddeld of Kalm.

64

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========68========

Radar

Zeeruis op het radarscherm aanpassen

U kunt de weergave aanpassen van ruis die wordt veroorzaakt door een wilde zee. De instelling van de zeeruis heeft meer invloed op de weergave van ruis en objecten in de buurt van uw schip dan op de weergave van de ruis en objecten op grotere afstand. Bij een hogere instelling voor zeeruis wordt de ruis die wordt veroorzaakt door golven rond het schip, minder duidelijk weergegeven, maar dat kan ook gebeuren bij objecten in de buurt van uw schip die zelfs helemaal van het scherm kunnen verdwijnen. Opmerking: of de instelling voor de zeeruis die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63). 1. 2. 3. 4. 5. 6. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Zeeruis > Voorinstellingen. Selecteer een instelling die de toestand van de zee weergeeft, bijvoorbeeld Wild, Gemiddeld of Kalm. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Zeeruis. Selecteer Omhoog of Omlaag om de zeeruis minder duidelijk of duidelijker weer te geven totdat andere objecten duidelijk zichtbaar zijn op het radarscherm. De ruis die door de zee wordt veroorzaakt, blijft waarschijnlijk steeds zichtbaar op het scherm.

De standaard FTC-instelling herstellen

Opmerking: of de instelling voor de zeeruis die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63). 1. Selecteer Radar in het startscherm. 2. Selecteer de modus Haven, Buitengaats of Wachtpost. 3. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > FTC > Uit.
De standaardinstelling voor regenruis herstellen

Opmerking: of de instelling voor regenruis die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63). 1. Selecteer Radar in het startscherm. 2. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. 3. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Regenruis > Uit.
Regenruis op het radarscherm aanpassen

U kunt de weergave aanpassen van ruis die door regen wordt veroorzaakt. Als u het bereik van de radar beperkt, wordt het effect van de regenruis op het scherm waarschijnlijk ook minder (pagina 54).
Instelling FTC Regenruis Beschrijving Deze instelling bepaalt de weergave van grote, vage ruismassa's als gevolg van regen, op elke afstand. Deze instelling heeft een grotere invloed op de weergave van de regenruis en objecten in de buurt dan op de weergave van de regenruis en objecten op grotere afstand. Een hogere instelling voor regenruis reduceert de weergave van ruis die wordt veroorzaakt door nabije regen, maar kan ook de weergave van nabije doelen reduceren of voorkomen.

Opmerking: of de instelling voor regenruis en FTC die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63). 1. Selecteer Radar in het startscherm. 2. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. 3. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > FTC.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

65


========69========

Radar

4. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Hoog, Gemiddeld of Laag om de weergave van regenruis bij gebruik van een radar van het type GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 of 406 te verzwakken of te versterken. Andere objecten op het radarscherm moeten duidelijk zichtbaar blijven. · Selecteer Omhoog of Omlaag om de weergave van regenruis bij een radar van het type GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD of 1206 xHD te verzwakken of te versterken. Andere objecten op het radarscherm moeten duidelijk zichtbaar blijven. Als de FTC-instelling groter is dan 50%, zou u het radarbereik kunnen beperken. 5. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Regenruis. 6. Selecteer Omhoog of Omlaag om de regenruis dichtbij minder duidelijk of duidelijker weer te geven totdat andere objecten duidelijk zichtbaar zijn op het radarscherm. De ruis die door de regen wordt veroorzaakt, blijft waarschijnlijk steeds zichtbaar op het scherm.
Radarstoringruis op het radarscherm aanpassen

U kunt de weergave verminderen van ruis die door storing van een andere radarbron in de buurt wordt veroorzaakt. De instelling Aan is de standaardinstelling voor de radarstoring. Opmerking: of de versterking die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63). 1. Selecteer Radar in het startscherm. 2. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. 3. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Overspr. neg. > Aan.

Presentatie van het radarbeeld
Cijfers projecteren op de radar Cijfers projecteren inclusief gegevensvelden is mogelijk in alle radarmodi. De velden bevatten realtime informatie die u in één oogopslag kunt zien. Alle gegevensbalken die voor gebruik in één radarmodus worden ingesteld, worden vervolgens ook in de andere radarmodi weergegeven. Bij de radaroverlay is dat anders, omdat gegevensbalken die voor de radaroverlay worden geconfigureerd, alleen bij de radaroverlay kunnen worden gebruikt. Er zijn verschillende gegevensprojecties met gegevensvelden beschikbaar. Voor iedere cijferweergave kunt u selecteren welke gegevensvelden daarbij moeten worden weergegeven. Als de cijfers op het scherm worden weergegeven, wordt de navigatiebijkaart tijdens de navigatie weergegeven. De kompaslijn kan voor iedere gegevensprojectie worden weergegeven of verborgen.Radar met gegevensprojectie Een gegevensprojectie selecteren

1. 2. 3. 4.

Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. Selecteer Menu >Radarinstelling > Cijfers. of om de gewenste gegevens te selecteren. Tik op

66

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========70========

Radar

Gegevensvelden op een radar configureren

Ukunt zelf aangeven welk type gegevens in een veld moet worden weergegeven. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. Selecteer Menu > Radarinstelling > Cijfers projecteren. of om de gewenste gegevens te selecteren. Tik op Tik op een gegevensveld. Selecteer een gegevenscategorie. Selecteer de gegevens die u wilt weergeven.

De navigatiebijkaart op het radarscherm configureren

De navigatiebijkaart wordt alleen weergegevens als het schip naar een bestemming navigeert. 1. Selecteer Radar in het startscherm. 2. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. 3. Selecteer Menu > Radarinstelling > Cijfers projecteren. of om de gewenste gegevens te selecteren. 4. Tik op 5. Selecteer Navigatiebijkaart. 6. Selecteer Nav. bijkaart configureren. 7. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Routedeelbalk > Aan om de behouden snelheid (VMG)van het waypoint weer te geven tijdens de navigatie van een route met meer dan één routedeel. · Selecteer Volgende koerswijziging > Afstand om de volgende koerswijziging op basis van de afstand te bekijken. · Selecteer Volgende koerswijziging > Tijd om de volgende koerswijziging op basis van de tijd weer te geven. · Selecteer eerst Bestemming en vervolgens Afstand, Tijd tot bestemming of ETA om aan te geven hoe de bestemmingsgegevens worden weergegeven.
De kompaslijn op het radarscherm weergeven

De kompaslijn wordt als een rij boven in het radarscherm weergegeven. Deze bevat de volgende informatie: de huidige voorliggende koers en een indicatie van de peiling voor de gewenste koers tijdens het navigeren. 1. 2. 3. 4. Selecteer Radar in het startscherm. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost. Selecteer Menu > Radarinstelling > Cijfers projecteren. Selecteer Toon kompaslijn.

Instellingen voor het radarbeeld
Het kleurenschema voor de radar instellen

U kunt het kleurenschema voor alle radarschermen instellen. Deze instelling geldt niet voor de radaroverlay. 1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Kleurenschema. 2. Selecteer Wit, Zwart of Blauw.
De oriëntatie van het radarbeeld instellen

U kunt het perspectief van het radarbeeld opgeven. Deze instelling geldt voor elke radarmodus. Deze instelling geldt niet voor de radaroverlay. 1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Oriëntatie. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Noord boven om de bovenkant van de radar naar het noorden te laten wijzen. · Selecteer Koers boven om de bovenkant van de radar in te stellen op basis van de gegevens over de koers die van een koerssensor zijn ontvangen. Dit wordt ook wel de magnetische koers genoemd. De koerslijn wordt verticaal op het scherm weergegeven. · Selecteer Koers boven om de radar zodanig in te stellen dat er op de kaart altijd naar boven wordt gevaren.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

67


========71========

Radar

Het weergaveveld op het radarscherm verschuiven

Als uw snelheid toeneemt, kunt u uw huidige positie automatisch naar de onderkant van het scherm laten verplaatsen. Voer voor de beste werking uw topsnelheid in. Deze instelling geldt voor elke radarmodus. Deze instelling geldt niet voor de radaroverlay. 1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Vooruitkijksnelheid > Aan. 2. Voer de te verwachten topsnelheid in. 3. Selecteer OK. Instellingen voor de radarnavigatie
De koerslijn op het radarscherm weergeven

U kunt op het radarscherm een lijn vanaf de boot laten weergeven die de koersrichting aangeeft. Deze instelling geldt niet voor de radaroverlay. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Koerslijn > Toon.
Afstandcirkels op het radarscherm weergeven en verbergen

Aan de hand van de afstandcirkels kunt u afstanden op het radarscherm zichtbaar maken. Deze instelling geldt niet voor de radaroverlay. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Cirkels > Toon.
Navigatielijnen op het radarscherm weergeven

De navigatielijnen geven de koers aan die u hebt ingesteld met Route naar, Begeleid naar of Ga naar. Deze instelling geldt niet voor de radaroverlay. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Navigatielijnen > Toon. Instellingen voor de scanner en de antenne van de radar
De draaisnelheid van de antenne instellen

Opmerking: u kunt de draaisnelheid van de antenne alleen voor de volgende typen radar instellen: GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD en 1206 xHD. 1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Draaisnelheid. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Normale snelheid. · Selecteer Hoge snelheid om de draaisnelheid van de antenne te verhogen, waardoor het scherm sneller wordt vernieuwd.
De afmeting van de radarantenne instellen

U kunt voor een optimaal beeld de afmeting van de radarantenne opgeven. De melding "Radar moet worden geconfigureerd" wordt weergegeven zolang u geen afmeting voor de antenne hebt opgegeven. Opmerking: u kunt de afmeting van de antenne alleen voor de volgende typen radar instellen: GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD en 1206 xHD. 1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Antenneafmeting. 2. Selecteer 4 voet of 6 voet.
Een radarvrije zone inschakelen en configureren

U kunt een gebied aangeven waarin door de radarscanner geen signalen worden verzonden. Opmerking: u kunt een radarvrije zone alleen voor de volgende typen radar instellen: GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD en 1206 xHD. 1. Selecteer in het startscherm achtereenvolgens Radar > Radarinstelling > Stel radarvrije zone bij > Radarvrije zone verplaatsen. De radarvrije zone is het gearceerde gebied op het radarscherm. 2. Selecteer Hoek 1. 3. Versleep de cursor om de grootte van de radarvrije zone aan stuurboord aan te passen. 4. Selecteer Hoek 2. 5. Versleep de cursor om de grootte van de radarvrije zone aan bakboord aan te passen.

68

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========72========

Radar

Boegcorrectie

De boegcorrectie compenseert de fysieke locatie van de radarscanner op het schip als de radarscanner niet op één lijn ligt met de boegas.
De mogelijke boegcorrectie meten

1. Maak met behulp van een magnetisch kompas een optische peiling van een stilliggend object dat zich binnen het zichtbare bereik bevindt. 2. Meet de peiling van het object op de radar. 3. Als de afwijking van de peiling meer dan +/- 1° bedraagt, stelt u de boegcorrectie in.
De boegcorrectie instellen

Om de boegcorrectie te kunnen instellen moet u eerst de potentiële boegcorrectie meten (zie vorige procedure). De instelling van de boegcorrectie die voor één radarmodus wordt opgegeven, geldt voor alle andere radarmodi en voor de radaroverlay. 1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Voorkant boot. 2. Houd de toets Omhoog of Omlaag ingedrukt om de correctie in te stellen.

Presentatie van het radaroverlaybeeld
Sporen op de radaroverlay weergeven U kunt instellen of sporen van schepen op de radaroverlay moeten worden weergegeven. Selecteer in het startscherm Kaarten > Radaroverlay > Menu > Waypoints en sporen > Sporen > Aan. Een type waypointlabel selecteren U kunt opgeven welk type label er bij waypoints op de radaroverlay worden weergegeven. 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Radaroverlay > Menu > Waypoints en sporen > Waypoint-weergave. 2. Selecteer een waypoint. 3. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Label om waypoints aan de hand van de labels te herkennen. · Selecteer Commentaar om opmerkingen als waypointlabels weer te geven. · Selecteer Symbool om waypoints aan de hand van de symbolen te herkennen. Andere schepen op de radaroverlay weergeven AIS werkt alleen als er een extern AIS-toestel en signalen van een actieve transponder van andere schepen worden gebruikt. U kunt instellen hoe andere schepen op de radaroverlay moeten worden weergegeven. De opgegeven instelling van het beeldbereik voor de radaroverlay geldt alleen voor de radaroverlay. De details en de instellingen van de geprojecteerde koers die zijn opgegeven voor de radaroverlay, gelden eveneens voor alle radarmodi. 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Radaroverlay > Menu > Overige schepen > AIS-weergave. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Bereik AIS-weergave en geef de afstand op ten opzichte van uw locatie waarbinnen AIS-schepen zichtbaar moeten zijn. · Selecteer Details > Toon om gegevens over schepen waarvoor AIS is geactiveerd, weer te geven. · Selecteer Geprojecteerde voorliggende koers om de tijd voor de geprojecteerde koers op voor schepen met AIS in te stellen en selecteer OK. · Selecteer Sporen om de sporen van schepen met AIS weer te geven en selecteer de lengte van het spoor dat moet worden weergegeven.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

69


========73========

Radar

Instellingen voor het navigatiebeeld van de radaroverlay
Het zoomdetail van de kaart wijzigen

U kunt opgeven hoe gedetailleerd de kaart bij verschillende zoomniveaus voor de radaroverlay moet worden weergegeven. 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Radaroverlay > Menu > Instellen > Kaartinstelling > Detail. 2. Selecteer een detailniveau.
De koerslijn weergeven en configureren

De koerslijn is een lijn op de kaart vanaf de boeg van de boot in de richting van de koers die de boot gaat varen. U kunt de weergave van de koerslijn op de radaroverlay instellen. 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Radaroverlay > Menu > Instellen > Kaartinstelling > Koerslijn. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Afstand > Wijzig afstand en geef de afstand op tot het eind van de koerslijn. · Selecteer Tijd > Wijzig tijd en geef de hoeveelheid tijd op die u nodig hebt om het eind van de koerslijn te halen. 3. Selecteer OK.

70

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========74========

Echolood

Echolood
Wanneer de volgende modellen uit de 700-serie op een transducer zijn aangesloten, kunnen ze als viszoeker worden gebruikt: · GPSMAP 720s · GPSMAP 740s · GPSMAP 750s

Echoloodweergaven

De kaartplotter kan echoloodgegevens weergeven aan de hand van drie verschillende weergaven: een weergave op volledig scherm, een gesplitst zoomscherm en een gesplitst frequentiescherm. Echoloodweergave volledig scherm In de echoloodweergave op volledig scherm worden de echoloodgegevens van een transducer in een grafiek op het volledige scherm weergegeven. De diepteschaal rechts op het scherm geeft de diepte van de waargenomen objecten weer, terwijl het scherm van rechts naar links schuift. Selecteer in het startscherm Echolood > Volledig scherm.


Echoloodweergave volledig scherm
Knoppen Bereik aanpassen Zwevend doel Bereik TransducerfrequentieDiepte, watersnelheid en accuspanning Bodem GPS-snelheid en GPS-koers

Het zoomniveau instellen op volledige schermweergave

U kunt inzoomen op een sectie van de echoloodweergave op volledig scherm. 1. Selecteer in het startscherm Echolood > Volledig scherm > Menu > Zoom. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer 2x autozoom om twee keer vergroot in te zoomen op de echoloodgegevens. · Selecteer 4x autozoom om vier keer vergroot in te zoomen op de echoloodgegevens. · Selecteer Handmatig zoomen om het uitvergrote gebied handmatig in te stellen. Selecteer Weerg. hoger of Weerg. dieper om het bereik van het uitvergrote gebied in te stellen. Selecteer Inzoomen of Uitzoomen om de vergroting van het uitvergrote gebied te verhogen of te verlagen.en kies OK. · Selecteer Bodem vast om in te zoomen op echoloodgegevens op bodemdiepte, selecteer Omhoog of Omlaag om het dieptebereik van het uitvergrote gebied in te stellen en kies OK.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

71


========75========

Echolood

Echoloodweergave Splits zoom Het gesplitste zoomscherm voor echoloodweergave bevat een volledige grafiek van de echoloodmetingen plus een uitvergroting van een gedeelte van de grafiek op hetzelfde scherm. Selecteer in het startscherm Echolood > Splits zoom.


Echoloodweergave Splits zoom


Diepte, watersnelheid en accuspanning GPS-snelheid en GPS-koers Bereik TransducerfrequentieIngezoomde diepteschaal Zoomvenster Zoomvenster

Echoloodweergave Gesplitste frequentie De linkerzijde van het gesplitste frequentiescherm voor echoloodweergave bevat een grafiek van echoloodgegevens met een frequentie van 200 kHz op volledige grootte, terwijl u aan de rechterzijde van het scherm een grafiek voor gegevens van 50 kHz op volledige grootte ziet. Opmerking: voor het gesplitste frequentiescherm is een transducer met dubbele frequentie vereist. Selecteer in het startscherm Echolood > Gesplitste frequentie.

Echoloodweergave Gesplitste frequentie

Naar een andere echoloodweergave overschakelen 1. Selecteer Echolood in het startscherm. 2. Selecteer een echoloodweergave. 3. Selecteer Menu > Wijzig echolood. 4. Kies een andere echoloodweergave.

72

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========76========

Echolood

Dieptelog

Als u een transducer met temperatuurmeting gebruikt of als u de watertemperatuur via NMEA0183 of NMEA2000 ontvangt, bevat het scherm Dieptelog een grafiek met de dieptelezingen afgezet tegen de tijd. De diepte wordt linksboven in het scherm weergegeven. De grafiek verschuift naar links met het verstrijken van de tijd. Selecteer in het startscherm Echolood > Volledig scherm. Het bereik en de tijdschaal voor het dieptelog instellen U kunt opgeven hoe lang diepten worden weergegeven in het dieptelog en welk dieptebereik wordt weergegeven. 1. Selecteer in het startscherm Echolood > Dieptelog. 2. Selecteer Menu. 3. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Tijdsduur om de schaal voor de verstreken tijd in te stellen. De standaardinstelling is 10 minuten. Als u een hogere waarde instelt, kunt u de dieptevariaties gedurende een langere periode bekijken. Als u een lagere waarde instelt, kunt u meer details voor een kortere periode weergeven. · Selecteer Schaal om de schaal voor het dieptebereik in te stellen. Wanneer u een hogere waarde voor de diepte opgeeft, kan er meer variatie in de temperatuur worden weergegeven. Wanneer u een lagere waarde voor de diepte opgeeft, kunnen er meer details in de variatie worden weergegeven. De huidige diepte wordt in de linkerbovenhoek weergegeven. · Selecteer Reset om het automatische bereik van de diepteschaal te opnieuw te berekenen. Reset is alleen beschikbaar als de diepteschaal is ingesteld op Automatisch.


Dieptelog

Temperatuurlog van de transducer

Als u een transducer met temperatuurmeting gebruikt of als u de watertemperatuur via NMEA0183 of NMEA2000 ontvangt, bevat het scherm Temperatuurlog een grafiek in realtime waarin de temperatuurwijzigingen worden afgezet tegen de tijd. De huidige temperatuur en diepte worden linksboven in het scherm weergegeven. De temperatuur wordt aan de rechterkant weergegeven en de verstreken tijd staat eronder. De grafiek verschuift naar links met het verstrijken van de tijd. Selecteer in het startscherm Echolood > Temp log. Het bereik en de tijdschaal voor het temperatuurlog instellen U kunt opgeven hoe lang temperaturen worden weergegeven in het temperatuurlog van de transducer en welk temperatuurbereik wordt weergegeven. 1. Selecteer in het startscherm Echolood > Temp log. 2. Selecteer Menu.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

73


========77========

Echolood

3. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Tijdsduur om de schaal voor de verstreken tijd in te stellen. De standaardinstelling is 10 minuten. Als u een hogere waarde instelt, kunt u de temperatuurvariaties gedurende een langere periode bekijken. Als u een lagere waarde instelt, kunt u meer details voor een kortere periode weergeven. · Selecteer Schaal om de schaal voor het temperatuurbereik in te stellen. De standaardinstelling is 4 graden. Wanneer u een hogere waarde opgeeft, kunt u meer variatie in de temperatuur weergeven. Wanneer u een lagere waarde kiest, kunt u meer details voor de variatie weergeven. · Selecteer Reset om het automatische bereik van de diepteschaal te opnieuw te berekenen. Reset is alleen beschikbaar als de schaal is ingesteld op Automatisch.


Transducertemperatuurlog

Waypoints in het echoloodscherm
De weergave van echoloodgegevens pauzeren 1. Selecteer Echolood in het startscherm. 2. Selecteer een echoloodweergave. 3. Selecteer Menu > Echolood pauzeren. Een waypoint maken in het echoloodscherm 1. Selecteer Echolood in het startscherm. 2. Selecteer een echoloodweergave. 3. Selecteer Menu > Echolood pauzeren. 4. Versleep het snijpunt van de dieptelijn en de afstandslijn om de locatie van de waypoint in te stellen. 5. Selecteer Waypoint maken.

Presentatie van het echoloodscherm

U kunt de instellingen voor alle echoloodweergaven definiëren en aanpassen. De schuifsnelheid van het echoloodscherm instellen U kunt bepalen hoe snel de echoloodgegevens van rechts naar links schuiven. 1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Schuifsnelheid. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer UltrascrollTM, Snel, Medium of Langzaam om de schuifsnelheid handmatig in te stellen. · Selecteer Auto als u de schuifsnelheid automatisch wilt laten aanpassen aan de watersnelheid van de boot als u een watersnelheidsensor of een transducer met snelheidmeting gebruikt.

74

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========78========

Echolood

Oppervlakteruis weergeven U kunt instellen of u de echoloodsignalen nabij het wateroppervlak wilt weergeven. Als u de oppervlakteruis verbergt, wordt de weergave overzichtelijker. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Oppervlakteruis > Toon. Een dieptelijn tonen en instellen U kunt instellen of ter snelle referentie een dieptelijn moet worden weergegeven. 1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Dieptelijn > Toon. 2. Versleep de referentielijn om de diepte van de lijn in te stellen. De A-scope tonen De A-scope is een verticale flitser aan de rechterzijde van het scherm die aan de hand van een schaal meteen het bereik ten opzichte van doelen aangeeft. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > A-Scope > Aan. Beeld-vooruit instellen Met de instelling Beeld-vooruit kunt u het beeld van de echolood versnellen door meer dan een kolom met gegevens op het scherm te tekenen voor iedere kolom met echoloodgegevens die wordt ontvangen. Dat is vooral handig als u de echolood gebruikt in diep water, omdat het echoloodsignaal langer onderweg is naar de bodem en weer terug naar de transducer. Met de instelling 1/1 wordt één kolom met informatie op het scherm getekend voor ieder signaal dat retour wordt ontvangen van de echolood. Met de instelling 2/1 worden twee kolommen met informatie op het scherm getekend voor ieder signaal dat retour wordt ontvangen van de echolood en dit systeem wordt voorgezet bij de instellingen 4/1 en 8/1. 1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Beeld-vooruit. 2. Selecteer de gewenste instelling. Cijfers projecteren U dient over een watersnelheidsensor of een transducer met snelheidmeting te beschikken om informatie over de watersnelheid te kunnen weergeven, en over een watertemperatuursensor of een transducer met temperatuurmeting om informatie over de watertemperatuur te kunnen weergeven. U kunt de watertemperatuur, de voedingspanning, de watersnelheid (als u over een geschikte transducer beschikt) en navigatiegegevens automatisch laten weergeven in de echoloodschermen. Tot de navigatiegegevens behoren altijd de GPS-snelheid en de GPS-koers en tijdens navigeren ook informatie over peiling en koersafwijking. 1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Cijfers projecteren. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Diepte > Toon. · Selecteer Watertemperatuur > Auto. · Selecteer Watersnelheid > Auto. · Selecteer Toestelspanning > Toon. · Selecteer Navigatie > Auto. Als u Auto selecteert en er gegevens beschikbaar zijn, worden de gegevens in het echoloodscherm weergegeven. De presentatie van zwevende doelen instellen U kunt instellen hoe zwevende doelen door het echolood moeten worden geïnterpreteerd. 1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Presentatie > Vissymbolen. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: om zwevende doelen weer te geven als symbolen met echoloodgegevens op de achtergrond. · Selecteer om zwevende doelen weer te geven als symbolen met echoloodgegevens op de achtergrond en · Selecteer diepte-informatie over de doelen. om zwevende doelen weer te geven als symbolen. · Selecteer om zwevende doelen weer te geven als symbolen met diepte-informatie over de doelen. · Selecteer

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

75


========79========

Echolood

De whiteline tonen en instellen U kunt het sterkste signaal van de bodem markeren om de hardheid of zachtheid van het signaal te kunnen definiëren. 1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Whiteline. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Hoog om de whiteline met de meest gevoelige instelling in te schakelen. Vrijwel alle sterke retoursignalen worden wit gemarkeerd weergegeven. · Selecteer Middelmatig om de whiteline zodanig in te schakelen dat vele sterke retoursignalen wit worden gemarkeerd. · Selecteer Laag om de whiteline in te schakelen met de minst gevoelige instelling. Alleen de sterkste retoursignalen worden wit gemarkeerd. Het kleurenschema instellen 1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Kleurenschema > Blauw. · Selecteer Kleurenschema > Wit. De versterking in het echoloodscherm aanpassen U kunt de gevoeligheid van de echoloodontvanger bepalen. Verhoog de versterking als u meer details wilt zien. Als het scherm onoverzichtelijk is, verlaagt u de versterking. 1. 2. 3. 4. Selecteer Echolood in het startscherm. Selecteer een echoloodweergave. Selecteer Menu > Versterking. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Auto om de versterking automatisch te laten aanpassen door de kaartplotter. · Selecteer Omhoog of Omlaag om de versterking handmatig te verhogen of te verlagen. 5. Selecteer OK.

De ruisonderdrukking in het echoloodscherm aanpassen De instelling Ruisonderdrukking wordt alleen weergegeven als u de versterking handmatig hebt verhoogd of verlaagd (pagina 76). U kunt de weergave van zwakke echoloodsignalen tot een minimum beperken door de instelling voor ruisonderdrukking te verhogen. 1. 2. 3. 4. Selecteer Echolood in het startscherm. Selecteer een echoloodweergave. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking. Selecteer Omhoog of Omlaag.

Frequenties selecteren U kunt opgeven welke frequenties in het echoloodscherm worden weergegeven wanneer u een transducer met dubbele frequentie gebruikt. U kunt de gegevens van een 200-kHz echoloodsignaal, van een 50-kHz echoloodsignaal of de gegevens van beide signalen tegelijk weergeven. 1. 2. 3. 4. Selecteer Echolood in het startscherm. Selecteer een echoloodweergave. Selecteer Menu > Frequentie. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer 200 kHz om de gegevens van een 200-kHz echoloodsignaal te tonen. Deze instelling is vooral handig in ondiep binnenwater. · Selecteer 50 kHz om de gegevens van een 50-kHz echoloodsignaal te tonen. Deze instelling is vooral handig in dieper water. · Selecteer Dubbel om zowel de 200 kHz- als de 50 kHz-gegevens op het scherm weer te geven.

76

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========80========

Echolood

Het bereik van de diepteschaal aanpassen U kunt het bereik van de rechts in het scherm weergegeven diepteschaal aanpassen. 1. 2. 3. 4. Selecteer Echolood in het startscherm. Selecteer een echoloodweergave. Selecteer Menu > Bereik. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Auto om de diepte automatisch te laten aanpassen door de kaartplotter. · Selecteer Omhoog of Omlaag om het bereik van de diepteschaal handmatig te verhogen of te verlagen. 5. Selecteer OK. of om het bereik van de diepteschaal handmatig Opmerking: druk in het scherm Echolood op aan te passen.

Echoloodalarmen
De alarmen voor diep en ondiep water instellen 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Echolood. 2. Selecteer Ondiep water > Aan om een alarm te laten afgaan wanneer de diepte lager is dan de opgegeven waarde. 3. Voer de diepte in waarbij het alarm voor ondiep water moet afgaan. 4. Selecteer OK. 5. Selecteer Diep water > Aan om een alarm te laten afgaan wanneer het water dieper is dan de opgegeven waarde. 6. Voer de diepte in waarbij het alarm voor diep water moet afgaan. 7. Selecteer OK. Het alarm voor de watertemperatuur instellen U kunt een alarm instellen dat afgaat wanneer de transducer een temperatuur doorgeeft die 2° F (1,1° C) hoger of lager is dan de opgegeven temperatuur. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Echolood > Watertemperatuur > Aan. 2. Voer een watertemperatuur in. 3. Selecteer OK. Het visalarm instellen U kunt een alarm instellen dat afgaat wanneer de kaartplotter een zwevend doel met de opgegeven symbolen detecteert. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Echolood > Vis. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: als u een alarm wilt horen voor vissen van alle grootten. · Selecteer als u alleen een alarm wilt horen voor middelgrote en grote vissen. · Selecteer als u alleen een alarm wilt horen voor grote vissen. · Selecteer

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

77


========81========

Echolood

De transducer instellen
De kielcorrectie instellen De kielcorrectie compenseert de afstand (offset) tussen de transducer en de onderkant van de kiel, zodat u de diepte kunt meten vanaf de bodem van de kiel in plaats van vanaf de positie van de transducer. Voer voor deze afstand een positief getal in. U kunt een negatief getal invoeren als u wilt compenseren voor een grote boot die een paar voet diep in het water ligt. 1. Voer een actie uit, op basis van de locatie van de transducer: · Als de transducer op de waterlijn is geïnstalleerd, meet u de afstand tussen de locatie van de transducer en de kiel van de boot. Voer deze waarde in stap 3 in als een positief getal. · Als de transducer onder aan de kiel is geïnstalleerd, meet u de afstand tussen de transducer en de waterlijn. Voer deze waarde in stap 3 in als een negatief getal.

Kielcorrectie

2. Selecteer in het startscherm Configureer > Mijn boot > Kielcorrectie. 3. Voer de afstand in die in stap 1 is gemeten. Voer een positief of negatief getal in, al naar gelang de locatie van de transducer. 4. Selecteer OK. De watertemperatuurcorrectie instellen Hiervoor hebt u een NMEA 0183-watertemperatuursensor of een transducer met temperatuurmeting nodig. De temperatuurcorrectie compenseert de temperatuurmeting van een temperatuursensor. 1. Meet de watertemperatuur aan de hand van een temperatuursensor of een transducer met temperatuurmeting die is aangesloten op de kaartplotter. 2. Meet de watertemperatuur met een andere temperatuursensor of een thermometer die nauwkeuriger is. 3. Trek de in stap 1 gemeten watertemperatuur af van de watertemperatuur die u hebt gemeten in stap 2. Het resultaat is de temperatuurcorrectie. Voer deze waarde in stap 5 in als een positief getal als de op de kaartplotter aangesloten sensor een koudere watertemperatuur aangeeft dan in werkelijkheid het geval is. Voer deze waarde in stap 5 in als een negatief getal als de op de kaartplotter aangesloten sensor een warmere watertemperatuur aangeeft dan in werkelijkheid het geval is. 4. Selecteer in het startscherm Configureer > Mijn boot > Temperatuurcorrectie. 5. Voer de in stap 3 berekende temperatuurcorrectie in. 6. Selecteer OK.

78

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========82========

DCS(Digital Selective Calling)

DCS(Digital Selective Calling)
Kaartplotter en marifoonfunctionaliteit
In de volgende tabel ziet u welke functies beschikbaar zijn wanneer u uw kaartplotter via een NMEA 0183-netwerk of een NMEA 2000-netwerk aansluit op een marifoon.
Functionaliteit NMEA 0183-marifoon X NMEA 2000-marifoon X Garmin NMEA 0183-marifoon X Garmin NMEA 2000-marifoon X

De kaartplotter kan uw GPS-positie doorsturen naar uw marifoon. De GPSpositie-informatie wordt tegelijk met de DSCoproepen verzonden als uw marifoon daartoe ondersteuning biedt. De kaartplotter kan DSC-noodoproepen en X positiegegevens van de marifoon ontvangen (pagina 80). De kaartplotter kan de posities bijhouden van X schepen die positierapporten verzenden (pagina 81). Met de kaartplotter kunt u snel informatie over persoonlijke standaardoproepen instellen en verzenden naar uw Garmin-marifoon (pagina 83). Wanneer u een noodoproep voor een manover-boord vanaf de marifoon doet, wordt op de kaartplotter het scherm Man-over-boord weergegeven en wordt u gevraagd naar de positie te navigeren waar de persoon in het water is gevallen (pagina 80). Wanneer u een noodoproep voor een man-over-boord vanaf de kaartplotter doet, wordt op de marifoon de pagina Noodoproep weergegeven zodat u meteen een noodoproep voor een man-over-boord kunt plaatsen (pagina 80).

X X

X X

X X X

X

X

DSC inschakelen


Selecteer in het startscherm Configureer > Overige schepen > DSC > Aan.

Informatie over de DSC-lijst

De DSC-lijst is een overzicht van de meest recente DSC-oproepen en andere DSC-contactpersonen die u hebt ingevoerd. De DSC-lijst kan maximaal 100 vermeldingen bevatten. De DSC-lijst geeft de meest recente oproepen weer die vanaf een boot zijn gemaakt. Wanneer een tweede oproep van dezelfde boot wordt ontvangen, vervangt deze de eerste oproep van deze boot in de lijst. De DSC-lijst weergeven U kunt de DSC-lijst alleen weergeven als uw kaartplotter is aangesloten op een marifoon die ondersteuning biedt voor DSC (Digital Selective Calling). Ga naar het startscherm en selecteer Informatie > Overige schepen > DSC-lijst.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

79


========83========

DCS(Digital Selective Calling)

Een DSC-contactpersoon toevoegen U kunt een schip toevoegen aan uw DSC-lijst. U kunt oproepen vanaf de kaartplotter naar een DSC-contactpersoon verzenden (pagina 83). 1. 2. 3. 4. 5. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst > Voeg contactpersoon toe. Voer het MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity) van het schip in. Selecteer OK. Voer de naam van het schip in. Selecteer OK.

Inkomende noodoproepen

Als uw Garmin-kaartplotter en marifoon via NMEA 0183 of NMEA 2000 zijn verbonden, ontvangt u een waarschuwing van uw kaartplotter wanneer uw marifoon een DSC-noodoproep ontvangt. Als er positiegegevens zijn verzonden bij de noodoproep, wordt die informatie tegelijk met de oproep opgenomen en beschikbaar gesteld. verwijst naar een noodoproep in de DSC-lijst en markeert de positie van het schip op de zeekaart op Het symbool het moment dat de DSC-noodoproep werd verzonden. Het rapport met DSC-noodoproepen weergeven Zie "Een positiemelding weergeven" (pagina 81). Een schip in nood oproepen Zie "Een persoonlijke standaardoproep uitvoeren" (pagina 83). Naar een schip in nood navigeren Het symbool verwijst naar een noodoproep in de DSC-lijst en markeert de positie van een schip op de zeekaart op het moment dat de DSC-noodoproep werd verzonden. Zie "Naar een schip navigeren waarvan u de positie bijhoudt" (pagina 81). Een waypoint maken op de positie van een schip in nood Zie "Een waypoint maken op de positie van een schip waarvan u de positie bijhoudt" (pagina 81). Informatie bewerken in een rapport met DSC-noodoproepen Zie "Informatie in een positiemelding bewerken" (pagina 81). Informatie verwijderen uit een rapport met DSC-noodoproepen Zie "Een positiemelding weergeven" (pagina 81).

Noodoproepen (man-over-boord) uitvoeren via een marifoon

Wanneer uw Garmin-kaartplotter is verbonden met een marifoon die compatibel is met Garmin NMEA 2000 en u een DSC-noodoproep voor man-over-boord initieert vanaf uw marifoon, wordt het man-over-boordscherm weergegeven op de Garmin-kaartplotter en wordt u gevraagd naar het punt te navigeren waar de persoon van boord is gevallen. Als de stuurautomaat van Garmin is verbonden met het netwerk, vraagt uw kaartplotter u een Williamson's-koerswijziging uit te voeren naar dit punt. Als u de noodoproep voor man-over-boord annuleert via de marifoon, verdwijnt het kaartplotterscherm waarin u wordt gevraagd te navigeren naar het punt waarop de persoon van boord is gevallen.

MOB-noodoproepen uitvoeren vanaf de kaartplotter

Wanneer uw Garmin-kaartplotter is verbonden met een marifoon die compatibel is met Garmin NMEA 2000 en u de navigatie naar een punt waarop iemand van boord is gevallen activeert, wordt op de marifoon de pagina Noodoproep weergegeven zodat u snel een noodoproep voor man-over-boord kunt activeren. Houd op de marifoon de toets NOODOPROEP (DISTRESS) minstens drie seconden ingedrukt om de noodoproep te doen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de marifoon voor informatie over het uitvoeren van noodoproepen via de marifoon. U kunt een MOB selecteren en naar de MOB navigeren (pagina 27).

80

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========84========

DCS(Digital Selective Calling)

Positie bijhouden

Wanneer u uw Garmin-kaartplotter via NMEA 0183 aansluit op een marifoon, kunt u de positie bijhouden van schepen die positiemeldingen verzenden. Deze functie is ook beschikbaar met NMEA 2000, ervan uitgaande dat het schip de juiste PGN-gegevens verzendt (PGN 129808; DSC-oproepinformatie). Elke ontvangen oproep met een positiemelding wordt opgenomen in de DSC-lijst (pagina 79). Een positiemelding weergeven 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst. 2. Selecteer een oproep met een positiemelding. of om te schakelen tussen de details van de positiemelding en de zeekaart waarop de 3. Selecteer locatie is gemarkeerd. Een schip oproepen waarvan u de positie bijhoudt. Zie "Een persoonlijke standaardoproep uitvoeren" (pagina 83). Naar een schip navigeren waarvan u de positie bijhoudt 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst. 2. Selecteer een oproep met een positiemelding. 3. Selecteer Navigeren naar. 4. Selecteer Ga naar of Route naar (pagina 25). Een waypoint maken op de positie van een schip waarvan u de positie bijhoudt 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst. 2. Selecteer een oproep met een positiemelding. 3. Selecteer Waypoint maken. Informatie in een positiemelding bewerken 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst. 2. Selecteer een oproep met een positiemelding. 3. Selecteer Wijzig. 4. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Naam. Voer de naam van het schip in. Selecteer OK. · Selecteer Symbool. Selecteer een nieuw symbool. Selecteer OK. · Selecteer Commentaar. Typ de opmerking. Selecteer OK. · Selecteer Spoor > Toon om een lijn weer te geven die het spoor van het schip aangeeft als uw marifoon de positie van het schip bijhoudt. · Selecteer Lijn van spoor. Selecteer een kleur voor de lijn van het spoor. Een oproep met een positiemelding verwijderen 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst. 2. Selecteer een oproep met een positiemelding. 3. Selecteer Wis rapport.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

81


========85========

DCS(Digital Selective Calling)

Sporen van schepen op de zeekaart U kunt het spoor van de schepen waarvan u de positie bijhoudt weergeven op de zeekaart, de viskaart en in de weergave Mariner's Eye 3D. Standaard wordt een zwarte stip weergegeven voor elke eerder gemelde positie van een schip waarvan u de positie bijhoudt. Tevens geeft een symbool in de vorm van een blauwe vlag de laatst gemelde positie van het schip aan. Daarnaast wordt een zwarte lijn weergegeven met de route van het schip. U moet de instelling voor DSC-sporen inschakelen om de sporen van de schepen waarvan u de positie bijhoudt weer te geven (pagina 82). Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.


Spoor van schip op de zeekaart Het aantal minuten tonen en instellen dat de sporen van schepen waarvan u de positie bijhoudt worden weergegeven

Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. 3. Selecteer Menu > Overige schepen > DSC-sporen. 4. Selecteer het aantal uren dat schepen waarvan u de positie bijhoudt, worden weergegeven op de kaart of in de 3D-kaartweergave. Als u bijvoorbeeld 4 uur selecteert, worden alle spoorpunten die minder dan vier uur oud zijn van de schepen waarvan u de positie bijhoudt op de kaart weergegeven.
De lijn weergeven voor het spoor van een schip waarvan u de positie bijhoudt

U kunt de lijn weergeven voor het spoor van een specifiek schip waarvan u de positie bijhoudt. Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. 3. Selecteer Menu > Overige schepen > DSC-lijst. 4. Selecteer een schip. 5. Selecteer Wijzig > Spoor > Toon.

82

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========86========

DCS(Digital Selective Calling)

De vormgeving van een lijn voor een spoor wijzigen

U kunt de vormgeving wijzigen van de lijn voor het spoor van een specifiek schip waarvan u de positie bijhoudt. Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChartg2Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. 1. Selecteer Kaarten in het startscherm. 2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D. 3. Selecteer Menu > Overige schepen > DSC-lijst. 4. Selecteer een schip. 5. Selecteer Herzie > Wijzig > Lijn van spoor. 6. Selecteer een kleur voor de lijn van het spoor. Wanneer u de Garmin-kaarplotter aansluit op een met Garmin VHF NMEA 2000 compatibele marifoon, kunt u de interface van de kaartplotter gebruiken voor het uitvoeren van persoonlijke standaardoproepen. Wanneer u een persoonlijke standaardoproep uitvoert vanaf de kaartplotter, kunt u het DSC-kanaal selecteren voor de communicatie (pagina 83). De marifoon verzendt dit verzoek tegelijk met uw oproep. Een DSC-kanaal selecteren Opmerking: u kunt alleen de DSC-kanalen selecteren die in alle frequentiebanden beschikbaar zijn: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 of 77. Het standaardkanaal is 72. Als u een ander kanaal selecteert, gebruikt de kaartplotter dat kanaal voor alle volgende oproepen, totdat u een oproep uitvoert via een ander kanaal. 1. 2. 3. 4. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst. Selecteer een schip of een station dat u wilt oproepen. Selecteer Oproepen met radio > Kanaal. Selecteer een kanaal.

Persoonlijke standaardoproepen

Een persoonlijke standaardoproep uitvoeren Opmerking: bij het initiëren van een oproep vanaf de kaartplotter ontvangt de marifoon geen oproepgegevens als er geen MMSI-nummer in de marifoon is geprogrammeerd. 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst. 2. Selecteer een schip of een station dat u wilt oproepen. 3. Selecteer Oproepen met radio > Verzenden. De kaartplotter verzendt informatie over de oproep naar de marifoon. 4. Selecteer Oproep op uw Garmin-marifoon. Wanneer u de Garmin-kaarplotter aansluit op een met Garmin VHF NMEA 2000-compatibele marifoon, kunt u de interface van de kaartplotter gebruiken voor het uitvoeren van persoonlijke standaardoproepen naar een AIS-doel. Voordat u de oproep start, kunt u een ander DSC-kanaal selecteren dan standaardkanaal 72 (pagina 83). Selecteer Kaarten in het startscherm. Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart. Tik op een AIS-doel . Selecteer AIS-schip > Oproepen met radio > Verzenden. De kaartplotter verzendt informatie over de oproep naar de marifoon. 5. Selecteer Oproep op uw Garmin-marifoon. 1. 2. 3. 4.

Een individuele routineoproep voor een AIS-doel

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

83


========87========

Appendix

Appendix
Specificaties
Fysieke specificaties
Specificatie Grootte Gewicht Scherm Behuizing Temp.-bereik Kompasveilige afstand Afmetingen B × H × D: 226 × 142 × 80 mm (8 29/32 × 5 19/32 × 3 1/8 inch) 1,125 kg (2,48 lb.) B × H: 152 × 91 mm (6 × 3 19/32 inch) Behuizing: volledig afgedicht, schokbestendig kunststof en aluminiumlegering, waterbestendig conform IEC 60529 IPX-7 Van -15 °C tot 55 °C (van 5 °F tot 131 °F) 813 mm (32,0 inch)

GPS-prestaties
Specificatie Ontvanger: Zoektijd Parameter Warm Koud Opnieuw zoeken Bijwerkfrequentie Miswijzing GPS DGPS Snelheid Afmetingen Uiterst gevoelige ontvanger met 12 parallelle kanalen, geschikt voor WAAS Ongeveer 1 sec. (Het toestel bevindt zich op of vlakbij de locatie waar u onlangs naar satellieten hebt gezocht.) Ongeveer 38 sec. (Het toestel is meer dan 800 km verwijderd van de locatie waarhet de laatste keer is uitgeschakeld.) < 1 sec. 1/sec., continu < 10 m (33 ft) 95% standaard 3-5 m (10-16 ft) 95% standaard (WAAS/EGNOS-nauwkeurigheid) 0,05 m/sec. stabiele toestand Afmetingen 10­32 VDC 8,56 W max. bij 13,8 VDC 3A 2 100 mA maximaal

Voeding
Specificatie Bron Gebruik Zekering NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN) Stroomverbruik NMEA 2000

Het aanraakscherm kalibreren

Het aanraakscherm van de kaartplotter uit de GPSMAP 700-serie hoeft doorgaans niet te worden gekalibreerd. Als de knoppen echter niet goed reageren, kunt u het scherm als volgt kalibreren. 1. Terwijl de kaartplotter is uitgeschakeld, drukt u op . Het waarschuwingsscherm verschijnt. 2. Raak een zwart gedeelte van het scherm ongeveer 15 seconden aan totdat het kalibratiescherm wordt geopend. 3. Volg de instructies op het scherm tot "Kalibratie voltooid" wordt weergegeven. 4. Tik op OK.

84

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========88========

Appendix

Schermafbeeldingen

U kunt van elk scherm dat op de kaartplotter wordt weergegeven, een afbeelding (.BMP-bestand) maken en dat bestand vervolgens naar uw computer overzetten.
Schermafbeeldingen vastleggen

Plaats een geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing aan de voorkant van de kaartplotter. Selecteer Configureer > Systeem > Pieper/scherm > Schermafdruk > Aan. Ga naar een scherm waarvan u een opname wilt maken. Druk minimaal zes seconden op Home. Het venster Schermafbeelding gemaakt verschijnt. 5. Selecteer OK.
Schermafbeeldingen naar een computer kopiëren

1. 2. 3. 4.

1. Verwijder de geheugenkaart uit de kaartplotter en plaats deze in een SD-kaartlezer die is aangesloten op een computer. 2. Open in Windows Verkenner de map Garmin\scrn op de geheugenkaart. 3. Kopieer een .BMP-bestand op de kaart en plak dit bestand in de gewenste map op de computer.

GPS-satellietlocaties weergeven

U kunt de relatieve positie van GPS-satellieten bekijken. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > GPS > Toon vogelvlucht.

WAAS/EGNOS gebruiken

WAAS (in Noord-Amerika) of EGNOS (in Europa) verschaft nog nauwkeurigere informatie omtrent de GPS-positie. Vergeet echter niet dat het toestel meer tijd nodig heeft om de satellieten te vinden wanneer u WAAS/EGNOS gebruikt. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > WAAS/EGNOS > Aan.

Systeeminformatie
Systeeminformatie weergeven Zie "Systeeminformatie weergeven" (pagina 3). Het gebeurtenislog weergeven In het gebeurtenislog wordt een lijst met systeemgebeurtenissen weergegeven. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Systeeminformatie > Gebeurtenislog. Systeeminformatie op een geheugenkaart opslaan U kunt de systeeminformatie op een geheugenkaart opslaan en indien nodig gebruiken als hulp bij het oplossen van problemen. Een medewerker van de productondersteuning van Garmin kan u namelijk vragen deze informatie te gebruiken om gegevens over het netwerk op te halen. 1. Plaats een geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing van de kaartplotter. 2. Selecteer Configureer > Systeem > Systeeminformatie > Garmin-toestellen > Opslaan op kaart. 3. Verwijder de geheugenkaart.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

85


========89========

Appendix

De fabrieksinstellingen van de kaartplotter herstellen Opmerking: tijdens deze procedure worden alle gegevens verwijderd die u hebt ingevoerd. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Systeeminformatie > Af-fabriekinstellingen. 2. Selecteer Ja.

NMEA 0183 en NMEA 2000

Een kaartplotter uit de GPSMAP 700-serie kan gegevens verwerken van zowel NMEA 0183-conforme toestellen als bepaalde NMEA 2000-conforme toestellen die zijn aangesloten op een bestaand NMEA 2000-netwerk op uw boot. NMEA 0183 De NMEA 0183-gegevenskabel die wordt meegeleverd met de kaartplotters uit de GPSMAP 700-serie, ondersteunt de NMEA 0183-norm die geldt voor de bekabeling van diverse NMEA 0183-conforme toestellen, zoals marifoons, NMEAinstrumenten, stuurautomaten, windsensoren en koerssensoren. Raadpleeg voor het aansluiten van de kaartplotter uit de GPSMAP 700-serie op optionele NMEA 0183-conforme toestellen de Installatie-instructies voor de GPSMAP 700-serie.
Goedgekeurde NMEA 0183-telegrammen

GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE en eigen Garmin-telegrammen: PGRME, PGRMM en PGRMZ. Deze kaartplotter ondersteunt ook het WPL-telegram, DSC en NMEA 0183-echoloodinvoer met ondersteuning voor de telegrammen DPT (diepte) of DBT, MTW (watertemperatuur) en VHW (watertemperatuur, snelheid en voorliggende koers).
NMEA 0183-uitvoertelegrammen configureren

U kunt instellen hoe NMEA 0183-uitvoertelegrammen door de kaartplotter worden gelezen. 1. 2. 3. 4. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 0183-instelling. Selecteer de gewenste instelling: Route, Systeem, Garmin of Echolood. Selecteer een of meer NMEA 0183-uitvoertelegrammen. Herhaal stap 2 en 3 voor het configureren van extra instellingen.

De communicatie-indeling voor elke NMEA 0183-poort instellen

U kunt de invoer-/uitvoerindeling configureren voor elke poort die moet worden gebruikt wanneer u uw kaartplotter aansluit op externe NMEA-toestellen, een computer of andere Garmin-toestellen. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 0183-instelling. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer seriële poort 1. · Selecteer seriële poort 2. 3. Selecteer een invoer-/uitvoerindeling: · Selecteer Garmin-gegevensoverdracht voor ondersteuning van in- of uitvoer van de Garmin-gegevens voor communicatie met de Garmin-software. · Selecteer NMEA-stnd. voor ondersteuning van in- en uitvoer van standaard NMEA 0183-gegevens en DSC en ondersteuning van NMEA-invoer voor DPT-, MTW- en VHW-telegrammen voor echolood. · Selecteer Hoge snelheid NMEA voor ondersteuning van de in- of uitvoer van standaard 0183-gegevens voor de meeste AIS-ontvangers.
Decimale precisie instellen voor NMEA 0183-uitvoer

U kunt het aantal cijfers achter de decimale komma instellen voor het overbrengen van NMEA-uitvoer. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 0183-instelling > Positie Precisie. 2. Selecteer Twee cijfers, Drie cijfers of Vier cijfers.

86

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========90========

Appendix

Waypoint-ID's configureren

1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 0183-instelling > Waypoint ID's. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Namen als u tijdens de navigatie de waypoint-namen via NMEA 0183 wilt overzetten. · Selecteer Cijfers als u tijdens de navigatie de waypoint-cijfers wilt overzetten. Deze optie kan compatibiliteitsproblemen met oudere NMEA 0183-stuurautomaten verhelpen.
Diagnostische informatie van de NMEA 0183 bekijken

Met het diagnosescherm van NMEA 0183 kunnen problemen worden opgelost. Hiermee kan bij het installeren worden gecontroleerd of de NMEA 0183-gegevens via het systeem worden verzonden. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 0183-instelling > Diagnose. NMEA 2000 Kaartplotters uit de GPSMAP 700-serie zijn NMEA 2000-gecertificeerd en kunnen gegevens ontvangen via een NMEA 2000-netwerk dat in de boot is geïnstalleerd. Deze gegevens, zoals diepte, snelheid, watertemperatuur, windsnelheid, windrichting en motorgegevens, worden op het informatiescherm weergegeven. U kunt uw motoren en tanks een naam geven zodat u de locaties van motoren en tanks op de boot beter kunt bepalen. Zie de Installatie-instructies voor de GPSMAP 700-serie voor het aansluiten van een kaartplotter uit de GPSMAP 700-serie op een bestaand NMEA 2000-netwerk en voor een lijst met ondersteunde NMEA 2000 PGN-nummers.
Een lijst met NMEA 2000-netwerktoestellen weergeven

U kunt zien welke toestellen verbinding met het NMEA 2000-netwerk hebben. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellenlijst. 2. Selecteer een toestel voor een lijst met opties.
Motoren labellen met cijfersSelecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellen labelen > Wijzig M-niveau > Cijfers gebruiken.

Motoren labellen met een naam 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellen labelen > Wijzig M-niveau > Kies namen. 2. Selecteer de motor die u een naam wilt geven. 3. Selecteer de locatie van de motor: Bakboord (B), Midden (M), Stuurboord (S), Voorsch. (V) of Achter. (A). 4. Selecteer het label dat u wilt gebruiken voor de motor. Tanks labellen met cijfers 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellen labelen > Wijzig T-labels. 2. Selecteer het type tank dat u wilt verwijderen. 3. Selecteer Cijfers gebruiken. Tanks labellen met een naam 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellen labelen > Wijzig T-labels. 2. Selecteer het type tank dat u wilt verwijderen. 3. Selecteer Kies namen. 4. Selecteer een tank. 5. Selecteer de locatie van de tank: Bakboord (B), Midden (M), Stuurboord (S), Voorsch. (V) of Achter. (A). 6. Selecteer het label dat u wilt gebruiken voor de tank.

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

87


========91========

Appendix

Een voorkeursgegevensbron selecteren Als er meerdere gegevensbronnen beschikbaar zijn, kunt u de gegevensbron kiezen die u wilt gebruiken. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > Voorkeursbronnen. 2. Selecteer een gegevensbron. NMEA 0183-gegevens via een NMEA 2000-netwerk overbrengen U kunt het overbruggen van uitvoer inschakelen, configureren en uitschakelen. Overbruggen van uitvoer vindt plaats wanneer een kaartplotter NMEA 0183-gegevens ontvangt van een willekeurige bron, deze omzet in NMEA 2000-gegevens en vervolgens verzendt via de NMEA 2000-bus. 1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > Uitvoeroverbrug. 2. Voer een van onderstaande handelingen uit: · Selecteer Aan om het overbruggen van uitvoer vanaf de kaartplotter in te schakelen. · Selecteer Auto om de kaartplotters in het NMEA 2000-netwerk met elkaar te laten communiceren en te bepalen welke kaartplotter deze functie zal gaan uitvoeren. Per keer kan slechts één kaartplotter in het NMEA 2000-netwerk 0183-gegevens via de NMEA 2000-bus overbruggen. · · Alle toestellen in de GPSMAP 700-serie zijn NMEA 2000-gecertificeerd.

88

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========92========

Appendix

Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn: · Ga naar http://my.garmin.com. · Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Contact opnemen met Garmin Product Support

Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over dit product: · Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin op (913) 397.8200 of (800) 800.1020. · Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. via het telefoonnummer 0808 2380000. · Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support voor ondersteuningsinformatie voor uw regio.

Conformiteitverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat dit product voldoet aan de basiseisen en overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De volledige conformiteitsverklaring kunt u lezen op www.garmin.com/compliance.

DOOR DE KAARTPLOTTER TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen ("Garmin") kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de "software") in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar dochtermaatschappijen. U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en wordt beschermd door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale verdragen inzake auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u de software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of van andere landen schenden.

Softwarelicentieovereenkomst

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

89


========93========

Index

Index
A aankomstalarm 51 aanraakscherm 84 aan-uitknop i, 1 aanvaringsgevaar 12, 14, 58 achterpaneel 1 actieve sporen in tegengestelde richting volgen 31 opslaan 31 wissen 31 afstand meten 6 afstand tot kustlijn 46 AIS doelzoeken 12, 83 gevaren 15, 58 radar 59 alarmen aankomst 51 aanvaring 12, 14, 58 diep water 77 echolood 77 GPS-nauwkeurigheid 52 klok 51 koersfout 51 krabbend anker 51 navigatie 51 ondiep water 77 systeem 51 totale hoeveelheid brandstof aan boord 52 vis 77 voedingspanning 51 watertemperatuur 77 alarm voor totale hoeveelheid brandstof aan boord 52 andere kaart weergeven 4 antenne connector 1 draaisnelheid 68 grootte 68 Autobegeleiding afstand tot kustlijn 46 BlueChart g2 Vision 21 lijn 46 navigatie 5 automatische magnetische variatie 47 B back-ups maken van gegevens 53 barometer 43 basiskaartversie 3 Begeleid naar 26, 33 begininstellingen 2 bereikcirkels 15, 68 bestemmingen 25 navigeren naar 33 selecteren 25 Waarheen? 25 zeekaart 25 bewakingszone 57 BlueChart g2 Vision Fish Eye 3D 18 gegevenskaarten 16
90

kaartsymbolen 5 luchtfoto's 11 Mariner's Eye 3D 17 nuttige punten 21 boegcorrectie 69 brandstof aan boord 52 brandstofcapaciteit 51 brandstofmeters configureren 38, 40 statusalarmen 39 synchroniseren met brandstof 40 weergeven 40 bron windsnelheid 42 buitengaats, modus 56 C cijfers projecteren 48 close hauled-windmeter 42 combinaties aanpassen 22 selecteren 22 configuratie, kaartplotter 44 configureren, knop 3 contactgegevens 89 coördinatenstelsels 47 correctie kiel 78 voorkant boot 69 watertemperatuur 78 correctie watertemperatuur 78 corridorbreedte 16 D dagkleuren 2 dieptearcering 10 dieptelog 73 diepwateralarm 77 draaien, 3D-weergave 15 DSC 79 DSC (Digital Selective Calling) contactpersonen 80 inschakelen 79 kanalen 83 E EBL meten 59 tonen 59 echolood alarmen 77 a-scope 75 cijfers projecteren 75 dieptelijn 75 diepteschaal 77 frequenties 76 kegel 19 kleurenschema 76 oppervlakteruis 75 presentatie 74 schuifsnelheid 74 versterking 76 weergaven 71 whiteline 76 zwevende doelen 75 EGNOS 85

F fabrieksinstellingen 2 Fish Eye 3D echoloodkegel 19 gegevensbalken 48 objectinformatie 6 sporen 19 zwevende doelen 19 fotopunten 11 foto's 20 FTC 63, 65 G Ga naar 26, 33 Garmin Product Support 89 geanimeerde stromingen, getijden 8, 21 gearceerde reliëfkaart 9 gebeurtenissenlog 68 gebruikergegevens wissen 28, 30, 31, 32 gegevens back-up 53 kopiëren 52 gegevensbalk kompaslijn 24, 49, 67 gegevensbeheer 52 gegevenskaarten 2 BlueChart g2 Vision 16 gegevensoverdracht 52, 53, 86 gegevens over nuttige punten 11, 16, 21 gegevensvelden combinatiescherm 23 kaart 49 radar 67 geheugenkaart 2, 53 gepland uitzenden 57 geprojecteerde koers 13, 14 getijdenstations aanwijzers 8, 21 nabij 36 gevaarlijke diepte 10 gevarenkleuren 17 GPS nauwkeurigheidsalarm 52 prestaties 84 signalen 2 GPS-prestaties 84 grid noorden 47 H haven, modus 56 helderheid, scherm 2 Herzie 6 I IALA-symbolen 11 ID-nummer 3 indicator stromingenstation, configureren 8 informatie, knop 3 instellingen aankomst 51 aanvaringsgevaar 14, 58 afstandeenheden 48 afstand tot kustlijn 46 AIS 13 antenneafmeting 68 a-scope 75
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========94========

Index

Autobegeleiding 46 automatisch inschakelen 44 bereik 77 bereikcirkels 15, 68 brandstofcapaciteit 51 cijfers projecteren 75 cirkels 68 corridorbreedte 16 details 8, 14, 59 diepte-eenheden 48 dieptelijn 75 diep water 77 draaisnelheid 68 drukeenheden 48 DSC 79 echoloodkegel 19 fotopunten 11 foto's 19 frequentie 76 gegevensbalken 48 gegevensbalk kompaslijn 24, 49, 67 geproj. voorliggende koers 14, 59 getijde/stromingen 19 gevarenkleuren 17 GPS 85 GPS-nauwkeurigheid 52 grootte van navigatiekenmerken 10 hoogte-eenheden 48 interval 32 kaartdatum 47 kaartgrenzen 11 kielcorrectie 78 kleurenschema 67, 76 kleurmodus 2 klok 51 koersfout 51 koerslijn 9, 68 koerswijzigingovergang 45 kompasroos 11 krabbend anker 51 lichtsectoren 11 navigatielijnen 68 NMEA 0183 instellen 86 NMEA 2000 instellen 87 NMEA 2000-toestellenlijst 87 nuttige punten op land 11 omgevingsdiepte 10 ondiep water 77 oppervlakteruis 75 opslagmodus 32 oriëntatie 8, 67 poorttypen 86 positie-indeling 47 pos. precisie 86 radarstoring 66 radarvrije zone 68 regenruis 65 routelabels 45 schermafdruk maken 85 schermverlichting 2 schuifsnelheid 74 servicepunten 11 simulator 44 snelheidsbronnen 45 snelheidseenheden 48 spoorkleur 31

stand-bytijd 57 stijl 17 symbolen 10 systeemeenheden 48 systeeminformatie 85 temperatuurcorrectie 78 temperatuureenheden 48 tijd 47 tijdweergave 47 tijdzone 47 totale hoeveelheid brandstof aan boord 52 type navigatiekenmerk 10 uitvoeroverbrugging 88 uitvoertelegrammen 86 vaarsnelheid kalibreren 50 veilige diepte 18, 46 veilige hoogte 46 veiligheidsarcering 10 versterking 63, 76 visalarm 77 vissymbolen 19, 75 voedingspanning 51 volume-eenheden 48 voorkant boot 69 voorkeursbronnen 88 voorliggende koers 47 voorwaartse snelheid 68 VRM/EBL tonen 59 watertemperatuur 77 weergave 18 weergavebereik 14, 59 wereldkaart 9 whiteline 76 zeeruis 64 zoemer 45 zomertijd 47 zoomen 71 interferentie van grote objecten 64 K kaarten details 11 navigatie 4 symbolen 5, 10 vissen 16 kaartsymbolen 5 kielcorrectie 78 klassiek, 3D-terrein 17 kleurenschema echolood 76 radar 67 kleurmodus 2 koersen 26, 28 koersfoutalarm 51 koerslijn 9, 68 koersreferentie 47 koerswijziging toevoegen 28 kompas 41 kompasroos 11 kompasrozen 11 krabbend anker alarm 51 kruisvaart, modus 55 L lichtsectoren 11 luchtfoto's 16, 20

M maateenheden 48 magnetische koers 8, 43, 67 magnetische variatie 47 man-over-boord maken vanuit hoofdmenu 3 maken vanuit navigatiescherm 27 verwijderen 28 via een marifoon 80 marifoon AIS-doel oproepen 83 DSC-kanaal 83 noodoproep 80 persoonlijke standaardoproepen 83 Mariner's Eye 3D AIS 15 bereikcirkels 15 corridorbreedte 16 gegevensbalken 48 gevarenkleuren 17 objectinformatie 6 satellietbeelden 17 veilige diepte 18 mengpercentage fotokaart 20 meters analoog 39 digitaal 39 limieten 39 maxima 39 motor 38 statusalarmen 39 trip 40 type 39 MOB 27, 80 verwijderen 28 motoren labels 87 motoren en tanks een naam geven 87 motoren en tanks labellen 87 motormeters 38 configureren 38 schermen doorlopen 38 statusalarmen 39 N nachtkleuren 2 navigatiealarmen 51 navigatiebaan 16 navigatiebijkaart combinatiescherm 23 kaart 49 radar 67 navigatiekenmerken configureren 10 selecteren 8 navigatielijnen 68 Navigeren naar 6 NMEA 0183 86 NMEA 2000 87 NMEA 2000-connector 1 NOAA-symbolen 11 noodoproep 80 noorden boven 8, 43, 67 nuttige punten op land 11

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

91


========95========

Index

O objectinformatie 6 ondiep-wateralarm 77 oriëntatie kaart 8 kompasweergave 43 radarbeeld 67 overbruggen, uitvoer 88 overige schepen AIS 50, 58 geprojecteerde koers 59 sporen 50, 59, 82 overlay, radar 61 P Perspective 3D AIS 15 bereikcirkels 15 corridorbreedte 16 gegevensbalken 48 objectinformatie 6 plaatselijke dieptepeilingen 10 positie bijhouden 81 positie-indeling 47 positiemiswijzing 86 positierapport 81 productondersteuning 89 productregistratie 89 R radar AIS 59 antenneafmeting 68 bereik 54, 62 bereikcirkels 68 buitengaats, modus 56 correctie voorkant boot 69 draaisnelheid antenne 68 FTC (fast time constant)[] 65 gepland uitzenden 57 gezichtsveld 68 haven, modus 56 kleurenschema 67 koerslijn 68 kruisvaart, modus 55 navigatielijnen 68 oriëntatie 67 radarvrije zone 68 ruis 63 ruisonderdrukking 63 typen 55, 63 uitzenden 54 versterking 63 wachtpost, modus 57 weergavemodi 55 weergave optimaliseren 62 zoomschaal 54 radaroverlay 61 in- en uitzoomen 62 sporen 69 radarstoring 63, 66 radarvrije zone 68 radar zenden 54 regenruis 62, 63, 65 registratie 89 reistellers 40 resetten 86 92

Route naar 26, 28, 33 routes achteruit navigeren 35, 61 bekijk lijst met 29 bewerken 29 huidige positie 28 koerswijzigingen 28, 29, 45 kopiëren 53 labeltype 45 maken 28, 29 navigeren 28, 34, 60 parallel navigeren 35, 61 radar 60 verwijderen 30 vooruit navigeren 35, 61 Waarheen? 25 waypoint omzeilen 30 waypoints 29 ruis FTC 63, 65 radarstoring 63 radartype 63 regen 63, 65 standaardinstellingen 63 zee 63, 64, 65 ruisonderdrukking, echolood 76 ruisonderdrukking, radar 63 S satellietbeelden 16, 17, 19 satellietsignalen 2 schaalmaximum 38 schaalminimum 38 schermverlichting 2 schermverlichtingssensor 1 schijnbare wind 41 schuifsnelheid, echolood 74 schuiven 3D-weergaven 15 kaarten 5 SD-kaartuitsparing 1, 2 Secure Digital-kaart 2 simulatormodus 44 snelheidsensor 42, 45, 50, 74 snelheidsfilter 50 snelheidsgegevens 45 softwareversie 3 specificaties 84 splitsfrequentieweergave 72 splitszoomweergave 72 spoorkleuren 6, 31 spoorlog geheugen 32 interval 32 sporen actief 31 bewerken 31 bewerken/verwijderen 19 kleur 6, 31 kopiëren 53 lijst 31 navigeren 35 opnemen 32 op radaroverlay 69 opslaan 31 opslaan als route 31

tonen 30 verwijderen 31 Waarheen? 25 sporen van schepen presentatie 83 tijdsduur 82 tonen 82 startscherm 3 stromingenstations indicators 8, 21 nabij 37 rapporten 37 stuurautomaat 32 symbolen 5, 10 systeeminformatie 85 T taal 2, 45 tanks, labellen 87 temperatuurlog 73 tijd formaat 47 scherm 47 zone 47 toestel-ID 3 toetsen bereik 15 vermogen i U uitlijning 43 uitlijning van kaartgegevens 62 uitvoeroverbrugging 88 V vastgesteld maximum 38 vastgesteld minimum 38 veilige diepte 18, 46 veilige hoogte 46 veilige zone aanvaringsalarm 14, 58 versterking echolood 76 grote objecten 64 radar 63 radartype 63 standaardinstelling 63 zijlobben 64 visalarm 77 viskaart AIS 15 gegevensbalken 48 getijdenstations 7 kaartoriëntatie 8 koerslijn 9 kompasroos 11 navigatie 5 navigatiekenmerken 10, 19 objectinformatie 6 satellietbeelden 9, 19 schuiven 5 stromingen 8 wereldkaart 9 zoomdetail 8 vissymbolen 19, 75 Voedings-/gegevensconnector 1 voedingspanningsalarm 51 vogelvlucht 85
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding


========96========

Index

voorkeursgegevensbron 88 voorliggende koers 42, 43, 67 voorpaneel 1 VRM aanpassen 59 meten 59 tonen 59 W Waarheen? 33 WAAS/EGNOS 85 wachtpost, modus bewakingszone 57 gepland uitzenden 57 ware noorden 47 ware wind 41 water snelheid 50 watersportdiensten 11, 25, 33 watertemperatuuralarm 77 waypoint identificeren 87 waypoint maken 6, 27, 60, 74, 81 waypoints bewerken 27 echolood 74 huidige positie 26 kopiëren 53 labeltype 69 lijst van 27 maken 6, 26, 60, 74 man-over-boord 27 navigeren naar 34 omzeilen in route 30 radar 60 radaroverlay, labels 69 schip waarvan positie wordt bijgehouden 81 tonen 60 verbergen 60 verplaatsen 27 verwijderen 28 Waarheen? 25 waypoint-weergave 6 weergave op volledig scherm 71 wekker 51 wind schijnbare 41 ware 41 Z zeekaart AIS 15 dieptearcering 10 fotopunten 11 gegevensbalken 48 gevaarlijke diepte 10 koerslijn 9 kompasroos 11 lichtsectoren 11 luchtfoto's 20 nuttige punten op land 11 objectinformatie 6 oriëntatie 8 satellietbeelden 9 schuiven 5 sporen van schepen 82 symbolen navigatiekenmerken 10

watersportdiensten 11 wereldkaart 9 zoomdetail 8 zoomen 4 zeeruis 63, 65 zijbandinterferentie 64 zon- en maanstanden 38 zoomen 4, 15, 71 zoomschaal 4, 54 zwevende doelen 19, 75

GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding

93


========97========


========98========


========99========

Voor de nieuwste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) kunt u gedurende de gehele levensduur van uw Garmin-producten terecht op de website www.garmin.com.

© 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk Garmin Corporation No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China) www.garmin.com Oktober 2011 Onderdeelnummer 190-01155-35 Rev. D Gedrukt in Taiwan


========100========


========101========For more information, please download the instructions above.

Category GPS Navigation
Full name GARMIN GPSMAP 751
Model GPSMAP 751
Size of file 6242 KB
Number of pages 100 pages
format file is in pdf
Language(s) GPS Navigation GARMIN GPSMAP 751 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch