Download manual or user guide for the product:
SONY CDX-CA600X - Car radio


On this page you can get: Car radio SONY CDX-CA600X manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Car radio SONY CDX-CA600X
Click to preview
Car radio SONY CDX-CA600X Car radio SONY CDX-CA600X

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 707 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
3-238-730-11 (1)
FM/MW/LW Compact Disc Player UKF/ŚR/DŁ
Radioodtwarzacz CD
Instrukcja obsługi
PL
Instalacja i podłączenie w załączonej instrukcji instalacji/podłączenia.
CDX-CA600X CDX-CA600
© 2002 Sony Corporation
pl-1
1
12.12.2001, 12:28
âerná

========1========

Witamy!
Dziękujemy za zakup stereofonicznego radioodtwarzacza płyt CD firmy Sony. Urządzenie to pozwala na korzystanie z wielu różnorodnych funkcji:
• Opcjonalnych urządzeń CD/MD (zmieniaczy i odtwarzaczy)*1.
• CD TEXT (wyświetlanych podczas odtwarzania płyty CD TEXT*2).
• Opcjonalnego urządzenia sterującego Pilot bezprzewodowy
RM-X114
Pilot-joystick
RM-X4S
*1
Urządzenie współpracuje tylko z urządzeniami firmy Sony.
*2
Płyta CD-TEXT zawiera nagrane informacje takie jak nazwa płyty, nazwiska wykonawców i tytuły utworów.
Etykieta taka umieszczona jest na spodzie urządzenia.
Etykieta taka umieszczona jest wewnątrz urządzenia.
2
pl-2
2
12.12.2001, 12:29
âerná

========2========

Spis Treści
Rozmieszczenie regulatorów ................................ 4 Zalecenia eksploatacyjne ..................................... 6 Uwagi o płytach CD ............................................. 6 Przygotowanie
Zerowanie urządzenia ...................................... 7
Odłączanie panelu czołowego .......................... 8
Ustawianie zegara ............................................ 9 Odtwarzacz płyt CD
Zmieniacz płyt CD/MD (opcja)
Odtwarzanie płyt CD ........................................ 9
Korzystanie z wyświetlacza ............................ 10
Automatyczne przewijanie tytułu płyty
— Auto Scroll ............................................ 10
Wielokrotne odtwarzanie utworów
— Repeat Play .......................................... 11
Odtwarzanie losowe
— Shuffle Play ........................................... 11
Nadawanie nazw płytom CD
— Disc Memo* .......................................... 11
Odnajdywanie płyt wg nazw
— List-up* ................................................. 12
* Funkcje dostępne gdy podłączony jest/są
dodatkowy(e) zmieniacz(e) płyt CD/MD Radio
Automatyczne programowanie stacji
– Funkcja BTM
(pamięć najlepszego dostrojenia) ............... 13
Odbiór zapamiętanych stacji .......................... 13
Zapamiętywanie tylko pożądanych stacji ........ 13
pl-2
3
âerná
Funkcje RDS
Omówienie funkcji RDS .................................. 14
Automatyczne ponowne dostrajanie tej samej
stacji — częstotliwości zastępcze (AF) ....... 15
Słuchanie wiadomości o ruchu drogowym
— TA/TP ................................................... 16
Programowanie stacji RDS z danymi AF i TA.. 16
Wyszukiwanie stacji według typu programu
— PTY ...................................................... 17
Automatyczne regulowanie zegara — CT ....... 18 Inne funkcje
Używanie pilota-joysticka ............................... 18
Zmiana charakterystyk dźwięku ..................... 20
Szybkie wyciszenie dźwięku ........................... 20
Zmiana ustawień dźwięku i wyświetlacza ....... 20
Wybór pozycji słuchacza — MBP................... 21
Regulacja tonów niskich D-Bass ..................... 21
Informacje dodatkowe
Konserwacja .................................................. 22
Demontaż urządzenia .................................... 23
Dane techniczne ............................................ 24
Rozwiązywanie problemów ............................ 25
Komunikaty o błedach/komunikaty ................ 26
Instalacja/Połączenia
Instalacja/Połączenia ...................................... 27
3
12.12.2001, 12:29

========3========

Rozmieszczenie regulatorów
Szczegółowe informacje na podanych stronach.
1 Przycisk SOURCE 9, 10, 12, 13, 16 2 Przycisk MODE 10, 12, 13, 16 3 Przycisk SEL 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21 4 Przycisk DSPL 9, 10, 12, 14
5 Przycisk AF 15, 16
6 Okienko wyświetlacza
7 Przycisk TA 16
8 Przycisk MBP 21
9 Przycisk Z 9
q; Przycisk D-BASS 21
qa Pokrętło siły głosu –/+ 9, 11, 12, 16, 20 qs Przycisk RELEASE
(zwalniania przedniego panela 8 qd odbiornik sygnałów z pilota
bezprzewodowego
4
pl-2
4
âerná
qf Przycisk RESET
(z przodu za przednim panelem) 7 qg Przycisk ATT 20
qh Przyciski numeryczne 10, 13, 15,
16, 18, 20
(1)DISC – 10
(2)DISC + 10
(3)REP 11
(4)SHUF 11
qj Przycisk SENS/BTM 13, 14, 16 qk Przycisk LIST/PTY 11, 12, 17 ql Przycisk OFF* 8, 9
w; Pokrętło SEEK/AMS –/+ 9, 12, 13,
14, 15, 17
* Jeśli urządzenie jest zamontowane w samochodzie bez specjalnego położenia stacyjki ACC (akcesoria) dla zasilania dodatkowych urządzeń Aby zapewnić wygaszenie wyświetlania zegara po wyłączeniu silnika, należy wcisnąć przycisk (OFF) na urządzeniu dłużej niż dwie sekundy.
Krótsze wciśnięcie (OFF) nie spowoduje wygaszenia wyświetlania zegara i może być przyczyną rozłądowania akumulatora.
12.12.2001, 12:29

========4========

Pilot bezprzewodowy RM-X114 (brak e wyposażeniu)
Przyciski pilota pełnią te same funkcje co te na urządzeniu.
1 Przycisk DSPL
2 Przycisk MENU*
3 Przycisk SOURCE
4 Przyciski SEEK (/,)
5 Przycisk SOUND
(używany jak przycisk 3
SEL na urządzeniu)
6 Przycisk OFF
7 Przyciski VOL (–/+)
8 Przycisk MODE
9 Przycisk LIST
q; Przyciski DISC/PRESET (M/m) qa Przycisk ENTER*
qs Przycisk ATT
* Nieaktywny w tym modelu
Uwaga
Jeśli urządzenie zostało wyłączone poprzez wciśnięcie na 2 sekundy przycisku (OFF), nie może zostać włączone pilotem dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk (SOURCE) na urządzeniu lub do urządzenia nie zostanie włożona płyta.
Wskazówka
W rozdziale “Wymiana baterii litowych” znajdziesz szczegółowe informacje jak wymienić baterie (strona 23).
5
pl-2
5
12.12.2001, 12:29
âerná

========5========

Zalecenia dla bezpieczeństwa
• Jeśli samochód był zaparkowany w słońcu i temperatura wewnątrz znacznie wzrosła, przed włączeniem urządzenia pozwól mu ostygnąć.
• Jeśli podłączona jest antena automatyczna, wysunie się ona samoczynnie po włączeniu urządzenia.
Jeśli masz pytania lub problemy, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym dealerem Sony.
Uwagi związane z wilgocią Jeśli urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio z miejsca zimnego do ciepłego lub umieszczone w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce wewnątrz urządzenia może się skroplić wilgoć. W takim przypadku urządzenie nie będzie działać. Wyjmij wówczas płytę i pozostaw odtwarzacz na kilka godzin w ciepłym miejscu, aż do odparowania wilgoci.
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Jeśli uchwyty do napojów umieszczone są w pobliżu urządzenia, uważaj aby nie wylać napoju na urządzenie.
6
pl-2
6
âerná
O płytach CD
• Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku: płyty przenoś trzymając za brzegi oraz nie dotykaj ich powierzchni.
• Nie wystawiaj płyty na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego lub źródeł ciepła takich jak dmuchawy i nie zostawiaj jej w samochodzie
zaparkowanym w słońcu, gdyż temperatura w jego wnętrzu może znacznie wzrosnąć.

•Nie naklejaj nic na płytę. Jeśli używane są płyty opisane poniżej, pozostałości kleju na płycie mogą być przyczyną nieobracania się płyt CD, nieprawidłowego działania urządzenia lub uszkodzenia innych twoich płyt CD.

• Nie należy używać płyt z naklejkami. Użycie takiej płyty może spowodować: — Niemożność wyjęcia płyty (odlepiająca
się naklejka może zapchać urządzenie). — Niemożność odczytania z płyty danych
(spowodowane to może być kurczeniem
naklejki podczasm odtwarzania
spowodowane rosnącą temperaturą. • Płyty o niestandardowych kształtach (takich jak: serca, kwadraty czy gwhČądy) nie mogą być odtwarzane w tym urządzeniu. • Nie można odtwarzać płyt CD o średnicy 8 cm.
12.12.2001, 12:29

========6========

• Przed odtwarzaniem wytrzyj płytę szmatką do czyszczenia. Wycieraj płytę od środka na zewnątrz. Nie używaj rozpuszczalników takich jak benzyna czy rozcieńczalnik, dostępnych w handlu środków do czyszczenia lub antystatycznego aerozolu przeznaczonego dla płyt analogowych.
Przygotowanie
Zerowanie urządzenia
Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy lub po wymianie akumulatora samochodowego należy wyzerować urządzenie.
Odłącz panel i wciśnij przycisk zerowania ostro zakończonym przedmiotem np. długopisem.
Uwagi opłytach CD-R/CD-RW • Możliwe jest odtwarzanie w tym urządzeniu płyt CD-R (nagrywalne płyty CD)/CD-RWs (wielokrotnie nagrywalne płyty CD) zaprojektowane do odtwarzania w tym urządzeniu.
Poniższe znaki wyróżniają płyty CD-R/CD-RW przeznaczone do użytku audio.
Przycisk RESET
Uwaga
Wciśnięcie przycisku zerowania wykasuje zegar i niektóre funkcje pamięci.

Poniższe znaki wyróżniają płyty, które nie są przeznaczone do użytku audio.


• W zależności od warunków nagrania lub samej płyty CD-R/CD-RW, niektóre płyty nie będą mogły być odtwarzane w tym urządzeniu. • Nie jest możliwe odtwarzanie płyt CD-R/CD- RW, które nie są ostatecznie sformatowane*. * Proces konieczny dla nagranej płyty CD-R/CD-RW aby mogła być odtwarzana w tym urządzeniu.
7
pl-2
7
12.12.2001, 12:29
âerná

========7========

Zdejmowanie panelu czołowego
Zakładanie panelu czołowego Dołącz otwór A panelu czołowego do punktu B urządzenia i popchnij lekko lewą stronę do zaskoczenia.
Panel czołowy można zdjąć, aby zapobiec kradzieży radioodtwarzacza.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli zapłon zostanie wyłączony przed zdjęciem panelu czołowego, na kilka sekund włączy się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy (jeśli nie jest podłączony opcjonalny wzmacniacz). 1 Naciśnij (OFF)*.
Odtwarzanie płyty CD lub odbiór radia
zostaje przerwane (podświetlenie przycisków
i wyświetlacz pozostają włączone).
* Jeśli urządzenie jest zamontowane
w samochodzie bez specjalnego położenia
stacyjki ACC (akcesoria) dla zasilania
dodatkowych urządzeń.
Aby zapewnić wygaszenie wyświetlania
zegara po wyłączeniu silnika, należy wcisnąć
przycisk (OFF) na urządzeniu dłużej niż dwie
sekundy.
A
B
Uwaga
Nie wolno stawiać nic na wewnętrznej części otwartego panelu czołowego.
2 Naciśnij (RELEASE), a następnie zdejmij
panel pociągając go do siebie.
(OFF)
(RELEASE)
Uwagi
•Jeśli zdejmiesz panel, gdy urządzenie jest włączone, nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia w celu uniknięcia uszkodzenia głośników.
• Nie upuść panelu zdejmując go z urządzenia. • Panelu przedniego nie należy narażać na zbyt wysokie temperatury ani wilgoć.
Wskazówka
Zabierając ze sobą panel, włóż go do dostarczonego futerału zabezpieczającego.
8
pl-2
8
12.12.2001, 12:29
âerná

========8========

Ustawianie zegara
Wskazania zegara podawane są w 24-godzinnym cyklu cyfrowym. Przykład: ustawienie godziny 10:08 1 Wciśnij (DSPL) na 2 sekundy.
Cyfra godzin miga.
1 Obracaj pokrętło regulacji siły głosu
(volume) +/–, aby ustawić godzinę.
2 Naciśnij (SEL).
Cyfra minut miga.
3 Obracaj pokrętło regulacji siły głosu
(volume) +/–, aby ustawić minuty.
2 Naciśnij (DSPL).
Zegar rozpoczyna pracę.
Gdy tryb ustawiania zegara jest zakończony, wskazanie wyświetlacza powraca do trybu odtwarzania.
Wskazówka
Funkcja RDS umożliwia automatyczne ustawianie zegara (patrz strona 18).
pl-3
9
âerná
Odtwarzacz płyt CD Zmieniacz płyt CD/MD (opcja)
Oprócz funkcji radia i odtwarzacza płyt CD, zestaw zapewnia też możliwość sterowania dodatkowym zmieniaczem płyt CD/MD. Jeśli dołączony zostanie zmieniacz CD z funkcją CD-TEXT, informacja CD-TEXT pojawi się na wyświetlaczu w czasie odtwarzania.
Odtwarzanie płyty CD (w radioodtwarzaczu)
Włóż płytę (etykietą ku górze).
Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.
Jeśli płyta jest włożona wciskaj (SOURCE) do pojawienia się “CD” na wyświetlaczu.
Aby Naciśnij
Zatrzymać odtw. (OFF)
Wyjąć płytę CD Z
Pominąć utwory Obróć pokrętło (SEEK/AMS) – AMS (./)
[jeden raz dla każdego
utworu]
Przewinąć do Obróć pokrętło (SEEK/AMS) przodu / tyłu (m/M)
[przytrzymać do
pożądanego miejsca]
Uwagi
• Gdy płyta dojdzie do końca wskazanie numeru utworu powraca do “1” i ponownie rozpoczyna się odtwarzanie płyty od początku.
• Gdy podłączony jest opcjonalny zmieniacz płyt CD/MD odtwarzanie będzie kontynuowane z tego samego źródła.
9
12.12.2001, 12:30

========9========

(w opcjonalnym urządzeniu) 1 Naciskaj (SOURCE) do wybrania “CD“
lub “MD“ (MS)*.
2 Naciskaj (MODE) do pojawienia się
pożądanego urządzenia.
Rozpoczyna się odtwarzanie. * MS: Odtwarzacz kart Memory Stick MGS-X1
Aby Naciśnij Pominąć płytę ( 1 ) (DISC –) lub – Wybór płyty ( 2 ) (DISC +)
Uwagi o podłączaniu odtwarzacza MGS-X1 i zmieniacza(y) płyt MD
Radioodtwarzacz rozpoznaje odtwarzacz MGS-X1 jako zmieniacz płyt MD.
• Gdy chcesz rozpocząć odtwarzanie z urządzenia MGS-X1, naciśnij (SOURCE), aby wybrać “MS“ lub “MD.“ Jeśli na wyświetlaczu źródła pojawi się “MS“, odtwarzanie rozpocznie MGS-X1. Jeśli na wyświetlaczu źródła pojawi się “MD“, naciśnij (MODE), aby wybrać “MS“.
• Gdy chcesz rozpocząć odtwarzanie ze zmieniacza płyt MD, naciśnij (SOURCE), aby wybrać “MD“ lub “MS“. Jeśli na wyświetlaczu źródła pojawi się pożądany zmieniacz płyt MD, rozpocznie się odtwarzanie . Jeśli “MS“ lub inny zmieniacz płyt MD pojawi się na wyświetlaczu źródła, naciskaj (MODE) , aby wybrać pożądane urządzenie.
Korzystanie z wyświetlacza
Źródło (Numer płyty*1)
Wyświetlane informacje
• Zegar
• Numer utworu/Czas odtwarzania • Tytuł płyty*2/Wykonawca*3 • Tytuł utworu*4
Aby Naciśnij Zmienić zawartość (DSPL) wyświetlacza
*1 Gdy podłączony jest opcjonalny zmieniacz płyt
CD/MD.
*2 Po naciśnięciu (DSPL), “NO NAME” wskazuje
brak zapamiętanego tytułu (strona 11) lub
fabrycznego tytułu płyty do wyświetlenia.
*3 Tylko dla płyt CD TEXT z zapisanym wykonawcą.
*
4
10
Tylko dla płyt CD TEXT z zapisanymi tytułami
utworów.
pl-3
10
âerná
Uwagi
• Wyświetlony tytuł płyty, tytuł utworu lub wykonawca może zawierać do 8 znaków. • Niektóre znaki nie mogą zostać wyświetlone. • Urządzenie to nie może wyświetlić każdego wykonawcy zapisanego na płycie CD TEXT.
Automatyczne przewijanie tytułu płyty — Auto Scroll
Jeśli długość tytułu płyty, utworu lub nazwa wykonawcy na płycie CD TEXT przekracza 8 znaków, a funkcja Auto Scroll jest włączona, informacje zostaną automatycznie przewinięte przez wyświetlacz w następujący sposób: • Pojawi się tytuł płyty po zmianie płyty (jeśli wybrany jest tytuł płyty).
• Pojawi się tytuł utworu po zmianie utworu (jeśli wybrany jest tytuł utworu).
Jeśli naciśniesz (DSPL) aby zmienić wyświetlaną informację, tytuł płyty lub utworu przewinie się przez wyświetlacz niezależnie od tego czy funkcja jest włączona czy nie.
Wybór “A.SCRL-ON”
Podczas odtwarzania jednocześnie naciśnij przyciski (SEL) i (3).
Po 2 sekundach pojawi się normalne wyświetlenie.
Aby wybrać “A.SCRL-OFF”, ponownie, jednocześnie naciśnij (SEL) i (3).
Uwaga
Dla płyt z wieloma różnymi znakami mogą wystąpić poniższe:
— niektóre znaki nie pojawią się, — funkcja Auto Scroll nie zadziała.
12.12.2001, 12:30

========10========

Wielokrotne odtwarzanie utworów — Repeat Play
Aktualna płyta lub aktualny utwór zostanie powtórzony gdy dojdzie do końca.
Można wybrać:
• REP-1 — aby powtarzać utwór.
• REP-2* — aby powtarzać płytę.
* Funkcja dostępna tylko gdy podłączony jest jeden lub więcej zmieniaczy płyt CD/MD.
Podczas odtwarzania naciskaj (3) (REP)
do pojawienia się pożądanego trybu
powtarzania na wyświetlaczu.
Wskaźnik trybu powtarzania “REP”.
Rozpoczyna się odtwarzanie
z powtarzaniem.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wybierz “REP-OFF”.
Odtwarzanie losowe — Shuffle Play
Można wybrać:
• SHUF-1 — aby losowo odtwarzać utwory z aktualnej płyty.
• SHUF-2*1 — aby losowo odtwarzać utwory z podłączonego zmieniacza płyt CD/MD. •SHUF-ALL*2 — aby odtwarzać losowo wszystkie utwory ze wszystkich urządzeń. *1Funkcja dostępna tylko gdy podłączony jest jeden
lub więcej zmieniaczy płyt CD/MD.
*2Funkcja dostępna tylko gdy podłączony jest jeden
lub więcej zmieniacz płyt CD lub gdy podłączone
są dwa lub więcej zmieniacze płyt MD.
Podczas odtwarzania naciskaj (4) (SHUF)
do pojawienia się pożądanego trybu na
wyświetlaczu.
Wskaźnik trybu odtwarzania losowego “SHUF” .
Rozpoczyna się odtwarzanie losowe. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wybierz “SHUF-OFF”.
Uwaga
Funkcja “SHUF-ALL” nie pomiesza utworów pomiędzy urządzeniami CD i MD.
pl-3
11
âerná
Nadawanie nazw płytom CD — funkcja Disc Memo (zmieniacz CD z funkcją CUSTOM FILE (zbioru własnych danych))
Każdej płycie można nadać ośmioznakową nazwę. Jeśli nazwiesz płytę możesz ją odnaleźć wg nazwy (strona 12).
1 Rozpocznij odtwarzanie płyty CD
w urządzeniu z funkcją CUSTOM FILE.
2 Wciśnij (LIST/PTY) na 2 sekundy.
Tryb edycji nazwy
Podczas procedury wprowadzania nazwy urządzenie będzie powtarzało płytę.
3 Wprowadź znaki.
1 Obracaj pokrętło VOL, aby wybrać
pożądany znak.
(A y B y C y ŠŠŠ Z y 0 y 1 y 2
y ŠŠŠ 9 y + y – y * y/ y \ y
y y . y _ y A ŠŠŠ)
Jeśli chcesz wprowadzić spację
(puste miejsce), wybierz “_.”
2 Naciśnij (SEL) po odnalezieniu
pożądanego znaku.
Następny znak miga.
3 Powtarzaj kroki 1 i 2, aby
wprowadzić całą nazwę.
5 Aby powrócić do trybu normalnego
odtwarzania, wciśnij (LIST/PTY)
na 2 sekundy.
Wskazówki
• Aby skasować nazwę wprowadź “_” na miejsce każdego znaku.
• Można nadać nazwy płytom CD w urządzeniu bez funkcji CUSTOM FILE jeśli jest ono podłączone razem z urządzeniem posiadającym tę funkcję. Nazwa płyty zostanie zapamiętana w pamięci urządzenia z funkcją CUSTOM FILE.
11
12.12.2001, 12:30

========11========

Wyświetlanie nazwy płyty Podczas wyświetlania nazwy płyty, nazwa nadana przez użytkownika ma priorytet w stosunku do nazwy pochodzącej z płyty CD TEXT.
Aby Naciśnij
Przeglądać (DSPL) podczas tytuł odtwarzania płyty CD/
CD TEXT
Kasowanie nazwy płyty 1 Naciskaj (SOURCE), aby wybrać “CD“.
2 Naciskaj (MODE), aby wybrać zmieniacz
CD z funkcją Disc Memo.
3 Wciśnij (LIST/PTY) na 2 sekundy.
4 Wciśnij (DSPL) na 2 sekundy.
5 Obracaj pokrętło VOL , aby wybrać tytuł
płyty przeznaczony do skasowania.
6 Wciśnij (SEL) na 2 sekundy.
Tytuł jest skasowany.
Powtarzaj kroki 5 i 6, aby skasować inne
tytuły.
7 Wciśnij (LIST/PTY) na 2 sekundy.
Urządzenie powraca do normalnego trybu
odtwarzania.
Uwagi
• Po skasowaniu tytułu nadanego płycie CD TEXT, pojawi się fabryczny tytuł płyty nazwa CD-TEXT. • Jeśli nie możesz odnaleźć tytułu płyty przeznaczonrgo do skasowania, wybierz inne urządzenie w kroku2.
12
pl-3
12
âerná
Odnajdywanie płyt wg nazw — funkcja List-up
(zmieniacz płyt CD z funkcją CUSTOM FILE lub zmieniacz płyt MD)
Funkcji tej można używać w stosunku do płyt, którym nadano indywidualne nazwy*1 lub do płyt CD TEXT*2.
*1 Odnajdywanie płyt wg nadanych nazw: gdy
nadano nazwę płycie CD (strona 11) lub płycie
MD.
*2 Odnajdywanie płyt wg informacji CD TEXT: gdy
odtwarzana jest płyta CD TEXT w urządzeniu
z funkcją CD TEXT.
1 Lekko naciśnij przycisk (LIST/PTY).
Nazwa płyty aktualnie odtwarzanej pojawia
się na wyświetlaczu.
2 Naciskaj (LIST/PTY), aby wybrać
pożądaną płytę.
3 Obróć pokrętło SEEK/AMS, aby
rozpocząć odtwarzanie płyty.
Uwagi
• Nazwa płyty pojawia się na wyświetlaczu, a po 5 sekundach wyświetlacz powraca do normalnego trybu pracy.
• Nazwy utworów nie są wyświetlane podczas odtwarzania płyty MD.
• Jeśli nie ma płyt w magazynku zmieniacza, na wyświetlaczu pojawi się “NO DISC”. • Jeśli płycie nie została przypisana nazwa, na wyświetlaczu pojawi się “NO NAME”. • Jeśli urządzenie nie odczytało jeszcze informacji z płyty, “NOT READ” pojawi się na wyświetlaczu. Aby załądować płytę, naciśnij przycisk numeryczny, a następnie wybierz płytę, która nie została załadowana.
• Informacje na wyświetlaczu pojawiają się zapisane dużymi literami. Pewne litery nie mogą zostać wyświetlone podczas odtwarzania płyty MD.
12.12.2001, 12:30

========12========

Radio
Na każdym zakresie (FM1, FM2, FM3, MW i LW) można zaprogramować do 6 stacji.
Uwaga
Aby zapobiegać wypadkom podczas prowadzenia pojazdu, używaj tylko funkcji BTM.
Automatyczne
programowanie stacji — Funkcja BTM
Funkcja BTM wyszukuje stacje o najsilniejszym sygnale i programuje je w kolejności częstot- liwości.
1 Naciskaj (SOURCE) do wybrania tunera.
2 Naciskaj (MODE) do wybrania
pożądanego zakresu fal.
3 Wciśnij (SENS/BTM) na 2 sekundy.
Urządzenie przypisze do przycisków
numerycznych stacje radiowe, w porządku
częstotliwości. Sygnał dźwiękowy potwierdza
przypisanie stacji do przycisku.
Uwagi
• Urządzenie nie zaprogramuje stacji o słabym sygnale. Jeśli zostanie odebranych tylko kilka stacji, do pewnych przycisków nie zostaną przypisane stacje.
• Jeśli na wyświetlaczu jest widoczny numer pamięci stacji, programowanie rozpocznie się od pamięci, której numer jest wyświetlany.
pl-4
13
âerná
Zapamiętywanie tylko pożądanych stacji
Można ręcznie zapamiętać pożądaną stację pod wybranym przyciskiem numerycznym.
1 Naciskaj (SOURCE) do wybrania tunera.
2 Naciskaj (MODE) do wybrania
pożądanego zakresu fal.
3 Obracając pokrętło (SEEK/AMS), dostrój
stację, którą chcesz przypisać do
przycisku numerycznego.
4 Przytrzymaj wciśnięty żądany przycisk
numeryczny (od (1) do (6)), aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„MEM”.
Na wyświetlaczu pojawi się numer
wybranego przycisku numerycznego.
Uwaga
W przypadku przypisania innej stacji do wcześniej użytego przycisku numerycznego, stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie skasowana.
Odbiór zapamiętanych stacji
1 Naciskaj (SOURCE) do wybrania tunera.
2 Naciskaj (MODE) do wybrania
pożądanego zakresu fal.
3 Naciśnij przycisk numeryczny (od (1)
do (6)) do wybrania pożądanej stacji.
13
12.12.2001, 12:31

========13========

Nie można odebrać dostrojonej stacji
Automatyczne strojenie:
Obracaj pokrętło (SEEK/AMS),
aby rozpocząć poszukiwanie stacji
(automatyczne strojenie).
Strojenie zatrzymuje się, gdy zostanie
odebrana stacja. Obracaj pokrętło
(SEEK/AMS), aż do odebrania pożądanej
stacji.
Tryb odbioru lokalnego:
Jeśli automatyczne strojenie zatrzymuje
się zbyt często, naciskaj (SENS/BTM)
do pojawienia się „LOCAL-ON” na
wyświetlaczu.
Wskaźnik “LCL”.
Tylko stacje o stosunkowo silnym sygnałem będą dostrajane.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji której chcesz słuchać obracaj (SEEK/AMS), aż do pojawienia się częstotliwości (strojenie ręczne).
Jeśli odbiór stacji UKF stereo jest słaby — odbiór monofoniczny
Podczas odbioru radiowego naciskaj (SENS/BTM) do pojawienia się „MONO-ON“ na wyświetlaczu.
Wskaźnik “MONO”.
Dźwięk poprawia się, ale staje się monofoniczny. („ST” znika).
Wybierz „MONO-OFF” w punkcie 2, aby urządzenie powróciło do trybu normalnego odbioru.
14
pl-4
14
âerná
Funkcja RDS
Omówienie funkcji RDS
RDS (system danych radiowych) jest systemem cyfrowych informacji radiowych wysyłanych wraz z normalnym sygnałem radiowym. Twój radioodtwarzacz oferuje szereg funkcji. To tylko kilka z nich: automatyczne dostrojenie stacji, odsłuch informacji o ruchu drogowym oraz odnajdywanie stacji wg typu programu. Źródło
Wyświetlane informacje • Zegar
• Nazwa stacji (częstotliwość) • Dane RDS
Aby Naciśnij Zmienić (DSPL) zawartość
wyświetlacza
Funkcje RDS
RDS oferuje następujące funkcje:
•Automatyczne strojenie pomocne przy długich podróżach
— AF t strona 15
• Odbiór komunikatów drogowych, nawet podczas słuchania innego programu/źródła — TA t strona 16
• Wybór stacji wg nadawanego typu programu — PTY t strona 17
• Automatyczne regulowanie zegara — CT t strona 18
Uwagi
• Zależnie od obszaru nie wszystkie funkcje mogą być dostępne.
• W przypadku słabego sygnału lub trudnych warunków odbioru RDS może nie działać poprawnie.
12.12.2001, 12:31

========14========

Automatyczne dostrajanie — Funkcja AF
(częstotliwość alternatywna) Używaj funkcji „AF”, aby automatycznie dostrajać radio do najsilniejszej częstotliwości spośród częstotliwości używanych przez aktualnie odbieraną stację w danym regionie.
Odbiór programu regionalnego Gdy włączona jest funkcja AF (ustawienie fabryczne), pozwala ona na odbiór regionalnego programu bez przełączenia się na inną stację regionalną o silniejszym sygnale.
Jeśli wyłaczysz funkcję odbioru programu regionalnego lub chciałbyś w pełni wykorzystać zalety funkcji AF, wciśnij (AF) na 2 sekundy, aż “REG-OFF” zniknie z wyświetlacza.
Częstotliwość zmienia się automatycznie.
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i niektórych innych państwach.
98.5MHz
96.0MHz
Stacja
102.5MHz
1 Wybierz stację FM (strona 13). 2 Naciskaj (AF) do pojawienia się “AF-ON”
na wyświetlaczu.
Urządzenie rozpoczyna poszukiwanie
alternatywnej częstotliwości tej samej stacji.
Jeśli “NO AF” miga, aktualnie odbierana
stacja nie posiada częstotliwości
alternatywnej.
Uwagi
• Jeśli chcesz zmienić ustawienie podczas słuchania płyty CD, naciśnij (AF).
• Jeśli w obszarze nie ma alternatywnej stacji lub gdy nie potrzebujesz szukać alternatywnej stacji, wyłącz funkcję AF naciskając (AF) aż do pojawienia się “AF-OFF”.
Stacje bez częstotliwoći alternatywnej
Podczas migania nazwy stacji (ok. 8 sekund) obracaj pokrętło (SEEK/AMS). Urządzenie rozpoczyna poszukiwanie stacji z takimi samymi danymi PI, ale na innej częstotliwości („PI SEEK” pojawia sięna wyświetlaczu).
Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie może odnaleźć alternatywnej stacji powraca do poprzednio wybranej stacji.
15
pl-4
15
12.12.2001, 12:31
âerná

========15========

Odbiór informacji o ruchu drogowym
Funkcje TA i TP pozwalają na automatyczne dostrojenie stacji FM, które emitują dane o ruchu drogowym, nawet podczas odsłuchu innego źródła. Po zakończeniu emisji komunikatu zostanie przywrócone poprzednie źródło dźwięku
Naciskaj (TA) do pojawienia się na wyświetlaczu“TA-ON”.
Jeśli zostanie odnaleziona stacja nadająca informacje o ruchu drogowym, „TP” zostanie wyświetlone. Podczas emisji takiej informacji „TA” pulsuje. Urządzenie będzie wyszukiwało stacji nadających informacje TP nawet jeśli “NO TP” jest wyświetlone.
Aby odwołać wszystkie komunikaty wybierz “TA-OFF” .
Aby Naciśnij Odwołać aktualny (TA) komunikat
Wskazówka
Można odwołać aktualny komunikat naciskając (SOURCE) lub (MODE).
Ustawianie głośności informacji o ruchu drogowym
W przypadku rozpoczęcia nadawania komunikatu o ruchu, można go wysłuchać z ustaloną wcześniej głośnością.
1 Ustaw pożądany poziom głośności. 2 Wciśnij (TA) na 2 sekundy.
„TA” pojawia się na wyświetlaczu
i ustawienie zostaje zapamiętane.
Odbiór komunikatów o zagrożeniu Jeśli podczas słuchania radia lub płyty CD zostanie odebrany komunikat o zagrożeniu, radio automatycznie przełączy się na stację nadającą ten komunikat.
16
pl-4
16
âerná
Ustawianie stacji RDS z funkcjami AF i TA
Dostrajając stację RDS urządzenie zapamiętuje dane o stacji razem z częstotliwością, tak więc nie musisz włączać funkcji AF i TA za każdym razem, gdy wybierasz dostrojoną stację. Możesz wybrać (AF, TA lub obie) dla każdej stacji osobno lub dla wszystkich razem.
Ustawienie dla wszystkich stacji 1 Wybierz pożądany zakres fal (strona 13).
2 Naciskaj (AF) i/lub (TA) aby wybrać
“AF-ON” i/lub “TA-ON.”
Uwaga: wyłączenie funkcji AF i TA odnosi
się do wszystkich stacji także nie nadających
danych RDS.
3 Naciskaj (SENS/BTM) aż “BTM” zacznie
migać.
Ustawienie dla każdej stacji osobno 1 Wybierz zakres FM oraz pożądaną stację.
2 Naciśnij (AF) i/lub (TA) aby wybrać
“AF-ON” i/lub “TA-ON.”
3 Wciśnij i przytrzymaj przycisk
numeryczny danej stacji do pojawienia
się „MEM ” na wyświetlaczu.
Powtórz te kroki dla pozostałych stacji.
Wskazówka
Jeśli chcesz zmienić ustawienie AF i/lub TA podczas słuchania płyty CD naciśnij (AF) lub (TA).
12.12.2001, 12:31

========16========

Wybór typu programu
1 Naciskaj (LIST/PTY) podczas odbioru
fal FM.
Możesz odnaleźć stację nadającą pożądany typ programu.
Typ programu Wyświetlacz Wiadomości NEWS Sprawy bieżące AFFAIRS Informacje INFO Sport SPORT Edukacja EDUCATE Słuchowisko DRAMA Kultura CULTURE Nauka SCIENCE Różne VARIED Muzyka pop POP M Muzyka rock’owa ROCK M Muzyka środka EASY M Lekka klasyka LIGHT M Muzyka poważna CLASSICS Inne rodzaje muzyki OTHER M Pogoda WEATHER Finanse FINANCE Programy dla dzieci CHILDREN Sprawy socjalne SOCIAL A Religia RELIGION Telefon PHONE IN Podróże TRAVEL Odpoczynek LEISURE Muzyka jazz’owa JAZZ Muzyka country COUNTRY Muzyka regionalna NATION M Stare przeboje OLDIES Muzyka folk FOLK M Dokument DOCUMENT
Jeśli aktualnie odbierana stacja nadaje dane PTY, jedna z podanych nazw typu będzie wyświetlona.
Jeśli stacja nie nadaje danych RDS, zostanie wyświetlone „- - - - - ”.
2 Naciskaj (LIST/PTY) do pojawienia się na
wyświetlaczu nazwy pożądanego typu
programu.
Programy zmieniają się w kolejności podanej
w tabeli. „- - - - - ” pojawia się jeśli typ
programu nie jest sprecyzowany przez RDS.
3 Obróć pokrętło (SEEK/AMS).
Urządzenie rozpoczyna poszukiwanie stacji
nadającej dany typ programu.
Uwaga
Funkcji tej nie można użyć w krajach, gdzie nie są nadawane dane PTY.
17
pl-4
17
12.12.2001, 12:31
âerná

========17========

Automatyczne ustawianie zegara
Jeżeli odbierane są dane CT (Clock Time), zegar może zostać nastawiony automatycznie.
Wybór “CT-ON”
Podczas odbioru radiowego jednocześnie
naciśnij (SEL) i (2).
Zegar jest ustawiony.
Po chwili wyświetlacz powraca do normalnego trybu pracy.
Aby wybrać “CT-OFF”, ponownie naciśnij jednocześnie (SEL) i (2).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać nawet podczas odbioru stacji RDS.
• Czas ustawiony funkcją CT może być niedokładny.
18
pl-5
18
âerná
Inne funkcje
Urządzeniem można sterować także za pomocą pilota-joysticka (wyposażenie dodatkowe).
Używanie pilota- -joysticka
Zależnie od miejsca zamontowania pilota- joysticka, naklej odpowiednią dołączoną etykietę, tak jak pokazano to na ilustracji poniżej. Pilot-joystick steruje urządzeniem za pomocą przycisków i pokręteł.
Naciskanie przycisków
(ATT)
(SEL)
(MODE)
(SOURCE)
(DSPL)
(OFF)
Obracaj pokrętło VOL, aby wyregulować głośność.
Naciśnij Aby
(SOURCE) Zmienić źródło dźwięku
(radio/CD/MD*1)
(MODE) Zmienić zakres fal/
urządzenie CD/urządzenie
MD
(ATT) Wyciszyć dźwięk (OFF)*2 Zatrzymać odtwarzanie płyty
CD lub odbiór radiowy (SEL) Regulować i wybierać (DSPL) Zmienić zawartość
wyświetlacza
12.12.2001, 12:32

========18========

*1 Tylko jeśli odpowiednie urządzenie jest
podłączone.
*2 Jeśli w samochodzie nie ma specjalnego
położenia stacyjki ACC (akcesoria) dla zasilania
dodatkowych urządzeń, upewnij się by wyłączyć
urządzenie wciskając przycisk (OFF) na co
najmniej dwie sekundy, aby wyłączyć
wskazanie zegara po wyłączeniu silnika.
Zmiana kierunku działania Na ilustracji przedstawione jest fabryczne ustawienie kierunku działania pilota-joysticka.
Aby zwiększyć
Obracając pokrętło
Aby zmniejszyć Jeśli pilot-joystick zostanie zamontowany po prawej stronie kolumny kierownicy, można zmienić kierunek działania pokręteł.
Pokrętło SEEK/AMS
Lekko przekręcaj gałkę i puszczaj ją, aby: – pomijać utwory,
– automatycznie dostroić stację.
Przekręcaj, przytrzymaj przekręconą i puszczaj ją, aby:
– do odnalezienia określonego fragmentu utworu,
– ręcznie dostroić stację.
Wciśnij (SEL) na 2 sekundy jednocześnie wciskając pokrętło VOL.
Obracając pokrętło jednocześnie wciskając je
Pokrętło PRESET
Wciśnij i obróć pokrętło, aby: - odebrać stacje przypisane do przycisków numerycznych.
– Zmienić płytę*.
* Tylko gdy podłączony jest opcjonalny zmieniacz CD/MD.
19
pl-5
19
12.12.2001, 12:32
âerná

========19========

Zmiana charakterystyk dźwięku
Można regulować tony niskie, tony wysokie, balans i proporcje przód-tył.
Poziom tonów niskich i wysokich można zapamiętać osobno dla każdego źródła.
1 Wybierz charakterystykę którą chcesz
regulować naciskając przycisk (SEL).
Każde naciśnięcie przycisku (SEL),
powoduje zmianę charakterystyk
w następującej kolejności:
BAS (tony niskie) t TRE (tony wysokie) t
BAL (balans) t FAD (proporcja przód-tył)
2 Ustaw charakterystykę obracając
pokrętło regulacji siły głosu.
Uwaga
Regulacji dokonaj w ciągu 3 sekund od wyboru charakterystyki.
Szybkie wyciszanie dźwięku
Wciśnij (ATT).
„ATT-ON” przez chwilę miga, a potem wskazanie „ATT” pojawia się na wyświetlaczu.
Wciśnij ponownie (ATT), aby powrócić do poprzedniej głośności.
„ATT-OFF” przez chwilę miga.
Wskazówka
Jeśli przewód interface'u telefonu podłączony jest do przewodu ATT urządzenie automatycznie wycisza dźwięk, gdy zadzwoni telefon (funkcja telephone-ATT).
20
pl-5
20
âerná
Zmiana ustawień dźwięku i wyświet-lacza
Można ustawić:
• AMBER/GREEN*1
– aby zmienić kolor podświetlenia
wyświetlacza.
• Funkcję CT (Clock Time) (strona 18). • Funkcję A.SCRL (Auto Scroll)*2 (strona 10). • Funkcję M.DSPL (Motion Display) — tryb demonstracji, który pojawia się gdy żadne źródło dźwięku nie jest wybrane (np.: radio jest wyłączone).
• Funkcję BEEP — aby włączyć lub wyłączyć dźwięki.
Wybór pożądanej funkcji
Naciśnij jednocześnie przycisk (SEL)
i pożądany przycisk numeryczny.
(SEL) + (1): AMBER/GREEN*1 (SEL) + (2): CT
(SEL) + (3): A.SCRL*2 (SEL) + (4): M.DSPL (SEL) + (6): BEEP
*1 tylko CDX-CA600 only
*2 Funkcja nie pojawia się gdy odtwarzana jest
płyta CD.
Po zakończeniu ustawiania, wyświetlacz powraca do normalnego trybu pracy.
Uwaga
Zawartość wyświetlacza będzie różnić się zależnie od aktualnego źródła.
Aby odwołać funkcję ponownie naciśnij przycisk (SEL) i odpowiedni przycisk numeryczny.
12.12.2001, 12:32

========20========

Wybór pozycji słuchacza — MBP
Jadąc samochodem bez pasażerów można cieszyć się szczególnie przyjemnym dźwiękiem dostosowanym do pozycji słuchacza. Funkcja MBP (My Best sound Position) posiada dwa zdefiniowane ustawienia. Jedno z ustawień można łatwo wybrać przyciskiem MBP. MBP-A: ustawienie najlepsze dla osoby
siedzącej z przodu po lewej stronie. MBP-B: ustawienie najlepsze dla osoby
siedzącej z przodu po prawej stronie.
Naciskaj przycisk (MBP), aby wybrać pożądane ustawienie.
Po chwili wyświetlacz powraca do normalego trybu pracy.
Aby odwołać funkcję MBP, wybierz ”MBP-OFF”.
Jeśli chcesz wyregulować charakterystykę dźwięku bardziej dokładnie, używaj przycisku (SEL) (patrz ”Zmiana charakterystyk dźwięku”na stronie 20)
Uwagi
• Gdy regulowana jest charakterystyka dźwięku przy użyciu przycisku (SEL) (strona 20) funkcja MBP zostaje wyłączona.
• Gdy funkcja MBP jest wyłączona, aktywowane jest ostatnie ustawienie charakterystyk dźwięku.
pl-5
21
âerná
Regulacja tonów niskich — D-bass
Dźwięku można słuchać ze wzmocnionymi i czystszymi tonami niskimi. Funkcja D-bass wzmacnia niskie częstotliwości ostrzejszą krzywą niż czynią to tradycyjne funkcje wzmacniania basów.
Linia basów pozostaje czysta nawet gdy wokal nagrany jest z tą samą głośnością. Basy można łatwo wzmocnić oraz regulować przy użyciu przycisku (D-BASS).
Poziom
Częstotliwość (Hz)
Regulacja krzywej basów
Naciskaj (D-BASS), aż do pojawienia się pożądanego poziomu tonów niskich. Cyfra zwiększa się wraz z efektem.
Uwaga
Jeśli dźwięk zostanie zakłócony należy wyregulować głośność lub zmniejszyć wzmocnienie tonów niskich.
21
12.12.2001, 12:32

========21========

Informacje dodatkowe
Konserwacja
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik należy zwrócić uwagę na jego amperaż, który jest podany na osłonie bezpiecznika. Jeśli bezpiecznik przepali się należy sprawdzić połaczenia zasilania i ponownie wymienić bezpiecznik. Jeśli bezpiecznik ponownie się przepali, istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia wewnątrz urządzenia. W takim przypadku należy porozumieć się z najbliższym dealerem firmy Sony.
Bezpiecznik (10 A)
Ostrzeżenie
Należy użyć bezpiecznika o właściwym prądzie znamionowym.
Zastosowanie bezpiecznika o wyższym prądzie znamionowym może spowodować poważne uszkodzenia.
22
pl-6
22
âerná
Czyszczenie złącz
Urządzenie może nie działać poprawnie, jeśli zabrudzeniu ulegnie złącze między główną jednostką a przednim panelem. Aby temu zapobiec, od czasu do czasu należy zdjąć panel czołowy (strona 8) i wyczyścić złącza. Złącza należy czyścić bawełnianym wacikiem lekko zwilżonym w alkoholu jak pokazano na ilustracji. Złącza należy czyścić delikatnie, aby zapobiec ich zniszczeniu.
Urządzenie
Tył panelu czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
• Złącz nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
12.12.2001, 12:26

========22========

Wymiana baterii litowej
W miarę słabnięcia mocy baterii litowej, skraca się zasięg pilota zdalnego sterowania. W takim przypadku należy wymienić ją na nową baterię litową CR2025.
x
stroną + ku górze
Uwagi dotyczące baterii litowej • Baterię litową przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia baterii, natychmiast zgłosić się do lekarza.
• Baterię przetrzeć suchą ściereczką, aby zapewnić dobry kontakt.
• Sprawdzić właściwe ułożenie biegunów przy wkładaniu baterii.
• Ze względu na możliwość spowodowania zwarcia, nie chwytać baterii metalową pincetą.
OSTRZEŻENIE
Lekceważenie środków ostrożności może spowodować eksplozję baterii. Baterii nie wolno ponownie ładować, demontować lub wrzucać do ognia.
pl-6
23
âerná
Demontaż urządzenia
1 Zdejmij pokrywę przednią
1 Zdejmij panel czołowy (strona 8).
2 Naciśnij zatrzask wewnątrz przedniej
ścianki obudowy przy pomocy
cienkiego wkrętaka.
3 Powtórz krok 2 z drugiej strony.
2 Wyjmij urządzenie
1 Cienkim wkrętakiem popchnij
zatrzask z lewej strony urządzenia,
a następnie wyciągnij lewą stronę
urządzenia aż wyjdzie z komory
montażowej.
4 mm
2 Powtórz krok 1 z prawej strony.
3 Wysuń urządzenie z komory
montażowej.
23
12.12.2001, 12:26

========23========

Dane techniczne
Sekcja odtwarzacza płyt CD Stosunek sygnał/szum 90 dB Pasmo przenoszenia 10 – 20 000 Hz Kołysanie i drżenie Poniżej zakresu
zmierzalnego
Sekcja tunera
FM (UKF)
Zakres strojenia 87,5 – 108,0 MHz Końcówka anteny Złącze anteny zewnętrznej Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz/450 kHz Czułość użyteczna 8 dBf
Selektywność 75 dB dla 400 kHz Stosunek sygnał/szum 66 dB (stereo),
72 dB (mono)
Zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz
0,6 % (stereo)
0,3 % (mono)
Separacja 35 dB przy 1 kHz Pasmo przenoszenia 30 – 15 000 Hz
MW/LW (Śr./Dł.)
Zakres strojenia Śr.: 531 – 1 602 kHz
Dł.: 153 – 279 kHz Końcówka anteny Złącze anteny zewnętrznej Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz/450 kHz Czułość Śr.: 30 µV
Dł.: 40 µV
24
pl-6
24
âerná
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia Wyjścia głośników
(bezpieczne połączenia) Impedancja głośnika 4 – 8 Ω
Maksymalna moc wyjściowa
50 W x 4 (przy 4 Ω)
Ogólne
Wyjścia przewód sterujący
wysuwem anteny
automatycznej,
Wejścia przewód Telephone ATT Regulacja brzmienia tony niskie
±9 dB przy 100 Hz
tony wysokie
± 9 dB przy 10 kHz Zasilanie 12 V n. st.
(minus na masie) Wymiary ok. 178 × 50 × 177 mm
(szer./wys./gł.)
Wymiary montażowe ok. 182 × 53 × 161 mm
(szer./wys./gł.)
Ciężar ok. 1,2 kg
Dostarczone wyposażenie zestaw montażowy (1)
osłona panelu
czołowego (1)
Wyposażenie dodatkowe pilot bezprzewodowy
RM-X114
pilot-joystick RM-X4S Urządzenia dodatkowe zmieniacz CD (6 płyt)
CDX-T69
zmieniacz MD (6 płyt)
MDX-66XLP
Systemowy odtwarzacz MG
kart Memory Stick
MGS-X1
Uwaga
Urządzenie to nie może zostać podłączone do cyfrowego przedwzmacniacza lub korektora.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
12.12.2001, 12:26

========24========

Rozwiązywanie problemów
Poniższe punkty pomogą Ci rozwiązać większość problemów, na które można natrafić użytkując to urządzenie. Przed poszukiwaniem rozwiązania w poniższym spisie zapoznaj się ze sposobami podłączania i obsługi.
Ogólne
Brak dźwięku.
• Wyłącz funkcję ATT.
• Zwiększ głośność.
• W systemie 2-głośnikowym ustaw
proporcję przód–tył w położenie środkowe.
Zawartość pamięci została skasowana.
• Został naciśnięty przycisk zerowania.
t Przywróć zawartość pamięci.
• Zostało odłączone zasilanie.
• Przewów zasilania nie jest podłączony
właściwie.
Brak dźwięku ostrzegawczego.
• Dźwięk ostrzegawczy został wyłączony
(strona 20).
Nie pojawiają się lub znikają wskazania z wyświetlacza.
• Wskazania zegara znikają jeśli wciśnięto
przycisk (OFF) na 2 sekundy.
t Ponownie wciśnij przycisk (OFF)
na 2 sekundy.
• Zdejmij panel czołowy i wyczyść złącza.
Szczegóły podano w rozdziale
„Konserwacja” (strona 22).
Po zatrzymaniu odtwarzania lub odbioru radiowego, zegar nie jest wyświetlany.
M.DSPL jest wyświetlone. (funkcja M.DSPL
jest ustawiona w trybie 1 lub 2)
t Ustaw M.DSPL w pozycji “off” (strona 20).
Zapamiętane stacje i zegar jest wykasowany. Bezpiecznik przepalił sie. Zakłócenia gdy kluczyk znajdyje się w pozycji ON, ACClub OFF.
Przewody nie są połączone prawidłowo
Urządzenie nie jest zasilane.
• Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
• Samochód nie posiada pozycji ACC.
t Naciśnij (SOURCE) (lub włóż płytę)
aby włączyć urządzenie.
pl-6
25
âerná
Urządzenie zasilane jest bez przerwy.
Samochód nie posiada pozycji ACC.
Antena automatyczna nie wysuwa się.
Antena automatyczna nie posiada skrzynki
przekaźnikowej.
Odtwarzanie płyt CD
Płyta CD nie może zostać włożona.
• Inna płyta jest załadowana.
• Płyta została umieszczona na siłę lub
do góry nogami.
Odtwarzanie się nie rozpoczyna.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
• Płyta CD-R/CD-RW nie jest sformatowana.
• Płyta CD-R/CD-RW nie jest przeznaczona
do użytku audio.
• Niektóre płyty CD-Rs/CD-RW nie mogą być
odtwarzane w tym urządzeniu ze względu
na typ urządzenia w jakim zostały nagrane.
Płyta jest automatycznie wyjęta.
Temeratura otoczenia wynosi więcej niż 50°C.
Płyta nie może zostać wyjęta. Przyciski funkcji nie działają.
Wciśnij przycisk zerowania.
Występują zaniki dźwięku spowodowane wibracjami.
• Urządzenie zamontowane jest pod kątem
większym niż 60°.
• Urządzenie zamontowane jest w drgającej
części samochodu.
Występują zaniki dźwięku.
Płyta jest brudna lub uszkodzona.
25
12.12.2001, 12:26

========25========

Odbiór radiowy
Nie można włączyć stacji.
• Umieść w pamięci właściwą częstotliwość.
• Odbierany sygnał jest zbyt słaby.
Stacja nie może zostać odebrana. Dźwięk jest zakłócony.
• Podłącz przewód sterujący wysuwem
anteny automatycznej (niebieski) lub
przewód zasilania akcesoriów (czerwony)
do przewodu zasilającego wzmacniaczem
anteny. (Tylko gdy samochód posiada
wbudowaną w tylną/boczną szybę antenę
zakresów FM/MW/LW (UKF/Śr./Dł.).
• Sprawdź podłaczenie anteny.
• Antena automatyczna nie wysuwa się.
t Sprawdź podłaczenie anteny
automatycznej.
• Sprawdź częstotliwość.
Automatyczne strojenie nie jest możliwe.
•Funkcja odbioru lokalnego jest ustawiona
na “ON.”
t Wybierz ustawienie “OFF” (strona 14).
• Odbierany sygnał jest zbyt słaby.
t Użyj ręcznego strojenia.
Wskaźnik „ST” miga.
• Dokładnie dostrój urządzenie.
• Odbierany sygnał jest zbyt słaby.
t Przełącz radio na odbiór monofoniczny
(strona 14).
Audycja stereofoniczna słyszalna jest monofonicznie.
Urządzenie znajduje się w trybie odbioru
monofonicznego.
tWyłącz odbiór monofoniczny (strona 14).
Funkcja RDS
Tryb poszukiwania rozpoczyna się po kilku sekundach słuchania.
Stacja nie nadaje danych TP lub sygnał
osłabł.
n Naciskaj (TA), aby wybrać „TA-OFF”.
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Uruchom funkcję TA.
• Stacja nie nadaje żadnych komunikatów
o ruchu.
n Włącz inną stację.
Funkcja PTY wyświetla “--------.”
• Stacja nie jest stacją RDS.
• Dane RDS nie są odbierane.
26
pl-6
26
âerná
Komunikaty o błędach / komunikaty
Komunikaty o błędach
Przez ok. 5 sekund na wyświetlaczu będzie migać komunikat oraz będzie słychać dźwięk ostrzegawczy.
ERROR*1
•Płyta CD jest brudna lub źle włożona.
tOczyść płytę lub włóż ją poprawnie*2.
• Wystąpił jakiś problem na płycie.
tWłóż inną płytę CD*2.
HI TEMP
Temperatura przekroczyła 50°C.
tOdczekaj, aż temperatura opadnie
poniżej 50°C.
NO DISC
Do urządzenia nie została włożona płyta.
tWłóż płytę CD.
RESET
Wystąpił jakiś problem z urządzeniem.
tWyzeruj urządzenie.
*1 Jeśli podczas odtwarzania płyty CD pojawi się
błąd, na wyświetlaczu nie pojawi się numer
płyty powodującej problem.
*2 Pojawia się numer płyty powodującej problem.
Jeśli podane wyżej rozwiązania nie pomagają, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym dealerem sprzętu Sony.
Komunikaty
L.SEEK +/–
Podczas automatycznego strojenia włączono
funkcję Local Seek (strona 14).
NO AF
Nie ma alternatywnej częstotliwości dla
wybranej stacji.
12.12.2001, 12:26

========26========

Instalacja/Połączenia
1
1
2
3
4
5
6
× 2
7
8
× 2
Ilustracje opcjonalnego osprzętu (brak w wyposażeniu)
Głośnik przedni
Wzmacniacz
Głośnik tylny
Zmieniacz płyt CD/MD
Pilot-Joystick RM-X4S
27
pl-6
27
12.12.2001, 12:26
âerná

========27========

Zalecenia
• Urządzenie to przeznaczone jest do pracy z 12V napięcia stałego
z ujemnym biegunem na masie.
• Podczas instalacji należy uważać, aby nie przeciąć izolacji przewodów.
• Aby uniknąć zwarć podczas instalacji należy wyłączyć zasilanie stacyjki.
• Podłącz przewód zasilania 8 i przewody głośników przed podłączeniem dodatkowych złącz zasilania.
•Wszystkie przewody uziemiające
doprowadzić do wspólnego miejsca uziemienia.
• Niepodłączone końcówki przewodów należy zabezpieczyć taśmą izolacyjną.
Uwagi dotyczące przewodu zasilającego (żółty) • Jeśli chcesz podłączyć kilka urządzeń, suma ich amperażu musi być niższa niż amperaż obwodu do którego je podłączysz.
• Jeśli brak obwodów o odpowiednim amperażu, podłącz urządzenie bezpośrednio do
akumulatora.
Przykład połączeń (2) Uwagi (2-A)
• Przed podłączeniem wzmacniacza urządzenie należy podłączyć do uziemienia.
• Po podłączeniu dodatkowego wzmacniacza sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony.
Wskazówka (2-B- )
Aby podłączyć dwa lub więcej zmieniaczy płyt CD/MD konieczny jest opcjonalny selektor źródła XA-C30.
Wykaz części (1)
Powyższe numery wykorzystywane są w instrukcji.
Ostrzeżenie
Należy uważać na ostre krawędzie podczas przeno-szenia kieszeni kasety 1, aby uniknąć skaleczenia.
28
pl-6
28
12.12.2001, 12:26
âerná

========28========

2 A
AUDIO OUT FRONT
AUDIO OUT REAR
B
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
BUS AUDIO IN
Selektor źródła*
BUS CONTROL IN
* brak w wyposażeniu
29
pl-6
29
12.12.2001, 12:26
âerná

========29========

Schemat połączenia (3) AWejście AMP REMOTE IN dla opcjonalnego
wzmacniacza
To połączenie jest tylko dla wzmacniaczy.
Podłączenie innego urządzenia może
spowodować uszkodzenie odtwarzacza. BPodłączenie przewodu aparatu telefonicznego Ostrzeżenie
Jeśli posiadasz antenę automatyczną bez skrzynki przekaźnikowej, podłączenie urządzenia dostarczonym przewodem zasilania 8 może zniszczyć antenę.
Uwagi o przewodach kontrolnych
• Przewód sterowania anteną automatyczną (błękitny) podaje +12V napięcia stałego po włą- czeniu radia lub po włączeniu funkcji AF lub TA. • Jeśli samochód ma antenę UKF/Śr./Dł.
wbudowaną w boczną/tylną szybę, konieczne jest podłączenie przewodu sterującego anteną automatyczną (niebieski) lub przewód zasilania akcesoriów (czerwony) do istniejącego
wzmacniacza anteny. Szczegółowych informacji udzielić może dealer.
• Z tym urządzeniem może współpracować tylko automatyczna antena ze skrzynką
przekaźnikową.
Zasilanie pamięci
Po podłączeniu żółtego przewodu zasilającego, obwód pamięci będzie zawsze zasilany, nawet po wyłączeniu stacyjki.
Uwagi związane z podłączeniem głośników • Przed podłączeniem głośników wyłącz
urządzenie.
• Stosować głośniki o impedanacji od 4 do 8 omów i odpowiedniej mocy, gdyż w innym przypadku może dojść do ich uszkodzenia.
• Nie podłączać przewodów układu głośników do zawieszenia samochodu, a przewodów głośnika prawego nie łączyć z przewodami głośnika lewego.
• Nie podłączać przewodu uziemienia urządzenia do końcówki zasilania (–) samochodu.
• Nie podłączać głośników równolegle.
• Nie podłączać do urządzenia głośników aktywnych (z wbudowanymi wzmacniaczami), może to bowiem doprowadzić do ich
uszkodzenia. Stosować wyłącznie głośniki pasywne.
• System stereo może nie działać, jeśli urządzenie i przewody prawych i lewych głośników są podłączone do ujemnego bieguna zasilania (–) oraz podłączone zostaną przewody
wbudowanych w samochodzie głośników. • Nie należy łączyć ze sobą przewodów
głośnikowych urządzenia.
30
pl-6
30
12.12.2001, 12:26
âerná

========30========

wyłączane zasilanie
4
Żółty
stałe zasilanie
7
Czerwony
5
Niebieski
antena automatyczna
8
Czarny
masa
Pozycje 1, 2 i 3 nie posiadają styków.
1
+
Głośnik, tylny-prawy
5
+
Głośnik, przedni-lewy
Różowy Biały
2

Głośnik, tylny-prawy
6

Głośnik, przedni-lewy
3
+
Głośnik, przedni-prawy
7
+
Głośnik, tylny-lewy
Szary
Zielony
4

Głośnik, przedni-prawy
8

Głośnik, tylny-lewy
Przewody ujemnej polaryzacji (2, 4, 6 i 8) są oznaczone paskami.
31
pl-6
31
12.12.2001, 12:26
âerná

========31========

3
*3
*3
Selektor źródła (brak w wyposa- żeniu)
Dostarczone do XA-C30
XA-C30
BUS AUDIO IN
AUDIO OUT FRONT
REMOTE IN
6
antena samochodowa*1
*2
AUDIO OUT REAR
Bezpiecznik (10 A)
BUS CONTROL IN
AUDIO OUT FRONT
8
A
Niebieski/biały w paski
Maks. prąd zasilania 0,3 A
AMP REM
AUDIO OUT REAR
B
Jasnoniebieski
ATT
Patrz “Schemat połączeń zasilania” na drugiej stronie.
32
pl-6
32
12.12.2001, 12:26
âerná

========32========

Selektor źródła (brak w wyposa- żeniu)
*1 Podłączenie anteny
Jeśli w samochodzie zastosowano
antenowe złącze typu ISO (International
Organization for Standardization), należy
użyć dostarczonej przejściówki 6.
Połącz antenę samochodu
i przejściówkę, a następnie podłącz wtyk
antenowy urządzenia.
*2 Włóż przewodem do góry
*3 Przewód RCA (brak w wyposażeniu)
Dostarczone do zmieniacza płyt CD/MD
XA-C30
UT FRONT
REMOTE IN
złącze głośników samochodowych
BUS CONTROL IN
złącze zasilania w samochodzie
33
pl-6
33
12.12.2001, 12:26
âerná

========33========

Zalecenia
• Miejsce instalacji wybierz uwa˝nie, tak aby nie przeszkadza o
w prowadzeniu pojazdu.
• Unikaj instalowania radioodtwarzacza w miejscu gdzie b´dzie nara˝one na brud, kurz, nadmierne wibracje czy wysokie temperatury. • Dla bezpiecznej i pewnej instalacji u˝yj tylko dostarczonego wyposa˝enia.
Kąt montażu
Kąt montażu nie powinien wynosić więcej niż 60°.
Jak zakładać i zdejmować panel przedni (4)
Przed zainstalowaniem urządzenia należy zdjąć panel sterujący.
4-A Aby zdjąć
Przed zdjęciem panelu przedniego należy nacisnąć przycisk (OFF). Naciśnij (RELEASE), a następnie pociągnij panel.
4-B Aby założyć
Umieść otwór A panelu czołowego na czopie B urządzenia, tak jak pokazano to na ilustracji, a następnie popchnij jego lewą stronę.
34
pl-6
34
âerná
Przykład instalacji (5) Instalacja w desce rozdzielczej
Jeżeli urządzenie ma być zamontowane w samochodzie bez specjalnego położenia kluczyka ACC w stacyjce do zasilania akcesoriów
Wciśnij (OFF) na dwie sekundy, aby wyłączyć wskazanie zegara po wyłączeniu silnika. Po krótkim naciśnięciu przycisku (OFF) wskazanie zegara nie zostaje włączone, co powoduje zużycie akumulatora
Przycisk zerowania
Po zakończeniu instalacji i dokonaniu połączeń, wyzeruj urządzenie wciskając przycisk zerowania (np. długopisem).
12.12.2001, 12:26

========34========

4 A
(OFF)
(RELEASE)
B
A
B
35
pl-6
35
12.12.2001, 12:26
âerná

========35========

5 1
2
1
Jeśli to konieczne, zagnij kleszcze.
Napis TOP skierowany do góry
3
5
7
5
7
7
5
4
Deska rozdzielcza
Ścianka komory silnika
1
4
2
3
36
pl-6
36
12.12.2001, 12:26
âerná

========36========

Schemat połączeń zasilania
Złącze dodatkowego zasilania może różnić się zależnie od samochodu. Sprawdź schemat złącza dodatkowego zasilania w swoim samochodzie,
aby połączeń dokonać poprawnie. Istnieją trzy podstawowe typy (ilustracje poniżej). Może zaistnieć potrzeba zamiany czerwonego i żółtego przewodu
w zasilaniu. Po dokonaniu odpowiednich zmian podłącz urządzenie do zasilania.
Jeśli masz jakieś pytania lub problemy, które nie są opisane w poniższej instrukcji, skontaktuj się z najbliższym dealerem firmy Sony.
37
pl-6
37
12.12.2001, 12:26
âerná

========37========

Dodatkowe złacze zasilania
Czerwony
Czerwony
Żółty Żółty
4 Żółty ciągłe zasilanie
7
Czerwony wyłączane zasilanie
38
pl-6
38
12.12.2001, 12:26
âerná

========38========

Czerwony
Czerwony
Żółty Żółty
4 Żółty wyłączane zasilanie Czerwony7
ciągłe zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty Żółty
bez pozycji ACC kluczyka w stacyjce
39
pl-6
39
12.12.2001, 12:26
âerná

========39========For more information, please download the instructions above.

Category Car radio
Full name SONY CDX-CA600X
Model CDX-CA 600 X
Size of file 707 KB
Number of pages 39 pages
format file is in pdf
Language(s) Car radio SONY CDX-CA600X Polski - Polish Polski - Polish