Download manual or user guide for the product:
SAMSUNG S8300 ULTRA TOUCH - Mobile phone


On this page you can get: Mobile phone SAMSUNG S8300 ULTRA TOUCH manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Mobile phone SAMSUNG S8300 ULTRA TOUCH
Click to preview
Mobile phone SAMSUNG S8300 ULTRA TOUCH Mobile phone SAMSUNG S8300 ULTRA TOUCH

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 632 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon. * Drukfouten voorbehouden.

World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-22682A Dutch. 02/2009. Rev. 1.0


========1========

Samsung S8300

Gebruiksaanwijzing


========2========

Deze gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt
Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen: Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
X

Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: X pag.12 (betekent "zie pagina 12")

ii


========3========Copyrightgegevens
Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Raak in de menustand Berichten Bericht maken aan (staat voor Berichten, gevolgd door Bericht maken) ] Rechte haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [ ] (de toets voor aan/uit of menu afsluiten) De rechten op alle technologieŽn en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren: ∑ Bluetoothģ is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014869. ∑ JavaTM is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. ∑ Windows Media Playerģ is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. ∑ DivXģ is een geregistreerd handelsmerk van DivX Inc. en wordt onder licentie gebruikt.
Deze gebruiksaanwijzing

[

iii


========4========

OVER DIVX VIDEO
DivXģ is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit apparaat is een officieel DivX Certifiedapparaat dat DivX-video afspeelt. Het speelt DivXģvideo tot 320x240 en mogelijk ook tot 720x480 af.
Deze gebruiksaanwijzing

Als u probeert om DivX VOD-inhoud weer te geven die niet voor uw apparaat is geautoriseerd, wordt de melding "Autorization Error" weergeven en zal de inhoud niet worden weergegeven.) Ga voor meer informatie naar http://vod.divx.com.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Dit DivXģ Certified-apparaat moet bij DivX worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Genereer de DivX VODregistratiecode voor het apparaat en verzend deze tijdens het registratieproces. (Belangrijk: DivX VODinhoud wordt beschermd door een DivX DRMsysteem (Digital Rights Management) dat weergave beperkt tot geregistreerde DivX Certified-apparaten.

iv


========5========

Informatie over veiligheid en gebruik ...... 2

Inhoud

Veiligheidswaarschuwingen ......................... 2 Veiligheidsinformatie ................................... 5 Belangrijke gebruiksinformatie ..................... 8

Uw mobiele telefoon .............................. 12
Uitpakken ................................................. 12 Onderdelen van de telefoon ...................... 13 Toetsen .................................................... 14 Display ...................................................... 15 Symbolen ................................................. 16

De telefoon installeren en gereedmaken ......................................... 18
De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen ........................................ 18 De batterij opladen .................................... 20 Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) .... 21

v


========6========

Basisfuncties gebruiken ........................ 22
De telefoon in- en uitschakelen ................. 22 Het aanraakscherm gebruiken .................. 23 Menu's openen ......................................... 25 Tussen toepassingen wisselen .................. 25 Widgets gebruiken .................................... 26 Helpteksten weergeven ............................ 26 De instellingen van de telefoon wijzigen ..... 27 De basisbelfuncties gebruiken ................... 28 Berichten verzenden en bekijken ............... 30 Contactpersonen toevoegen en zoeken .... 33 De camerafuncties gebruiken .................... 34 Naar muziek luisteren ................................ 36 Surfen op internet ..................................... 37 De Google-services gebruiken .................. 38

Geavanceerde functies gebruiken ........ 40
Geavanceerde belfuncties gebruiken ........ 40 Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken ................................................. 43 Geavanceerde berichtfuncties gebruiken .. 45 Geavanceerde camerafuncties gebruiken . 46 Geavanceerde muziekfuncties gebruiken .. 50

Inhoud

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken ................................................ 54
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken 54 Een SOS-bericht activeren en verzenden .. 56 De functie Mobiel opsporen inschakelen ... 57 Nepoproepen maken ................................ 58 Spraakmemo's opnemen en afspelen ....... 58 Foto's bewerken ....................................... 59

vi


========7========

Foto's afdrukken ....................................... 62 Video's bewerken ..................................... 63 Foto's en video's uploaden naar internet ... 66 Java-games en -toepassingen gebruiken .. 67 Gegevens synchroniseren ......................... 68 RSS-lezer gebruiken ................................. 69 Uw huidige positie bekijken ....................... 70 Wereldklokken instellen en bekijken .......... 70 Alarmen instellen en gebruiken .................. 71 De calculator gebruiken ............................ 72 Maat- en munteenheden omrekenen ........ 72 Een afteltimer instellen .............................. 72 De stopwatch gebruiken ........................... 72 Een nieuwe taak maken ............................ 73 Een notitie maken ..................................... 73 Uw agenda beheren ................................. 73

Problemen oplossen ................................ a Index ......................................................... d

Inhoud

vii


========8========

Informatie over veiligheid en gebruik
Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.

Veiligheidswaarschuwingen
Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor
Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

2


========9========

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig
Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geÔnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en geef deze af volgens de voorschriften
∑ Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.

∑ Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen. ∑ Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden. ∑ U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Informatie over veiligheid en gebruik

Voorkom verstoring van pacemakers
Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

3


========10========

Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.
Informatie over veiligheid en gebruik

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen
Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houdt u de telefoon ontspannen vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neemt u regelmatig pauze.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliŽn. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliŽn en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

4


========11========

Veiligheidsinformatie
Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires
Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.
Informatie over veiligheid en gebruik

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt
De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op
Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

5


========12========

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.
Informatie over veiligheid en gebruik

∑ Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken. ∑ Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig
∑ Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De telefoon kan ernstig worden beschadigd door vloeibare stoffen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon. ∑ Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade
∑ Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0į C/32į F of boven 45į C/113į F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.

6


========13========

∑ De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen. ∑ Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt. ∑ Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren. ∑ De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur
De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.

Informatie over veiligheid en gebruik

7


========14========

Belangrijke gebruiksinformatie
Gebruik de telefoon in de normale positie
Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
∑ Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur. ∑ Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen. ∑ Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt. ∑ Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Informatie over veiligheid en gebruik

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel
Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten
∑ Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.

8


========15========

∑ Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten. ∑ Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur. ∑ Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)
Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht. Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,548 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation.

Informatie over veiligheid en gebruik

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

9


========16========

Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RFenergie nog verder. De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Informatie over veiligheid en gebruik

10


========17========

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/ EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Informatie over veiligheid en gebruik

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

11


========18========

Uitpakken

Uw mobiele telefoon
In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de symbolen.

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat: ∑ ∑ ∑ ∑ Mobiele telefoon Batterij Reisadapter (oplader) Gebruiksaanwijzing Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.

12


========19========

Onderdelen van de telefoon
De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:
Luistergedeelte Nabijheidssensor

De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:
Cameralens achterzijde Spiegel Flitslampje Uw mobiele telefoon

Cameralens aan de voorzijde voor video-oproepen

Aanraakscherm

Multifunctionele aansluiting Vergrendeltoets

Klepje van het batterijcompartiment

Nummerkeuzetoets Volumetoets

Cameratoets Toets voor aan/uit of menu afsluiten Terugtoets Interne antenne

Alfanumerieke toetsen Microfoon

Speciale functietoetsen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op [ ] om te vergrendelen. 13


========20========

Toetsen
Toets Functie Bellen of een oproep beantwoorden; in de standbyNummerkeuze stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen

Toets

Alfanumeriek

Functie Cijfers, letters en speciale tekens invoeren; in de standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemails en [0] ingedrukt houden om een internationale toegangscode in te voeren Speciale tekens invoeren of speciale functies uitvoeren; in de standby-stand: [ ] ingedrukt houden voor het stille profiel; [ ] ingedrukt houden om een pauze tussen nummers in te voeren Het volume van de telefoon regelen

Uw mobiele telefoon

Terug

In de menustand: teruggaan naar het vorige niveau De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep

Aan/uit of beŽindigen; in de menustand: menu afsluiten teruggaan naar het hoofdmenu of
naar de standby-stand

Speciale functie

Volume

14


========21========

Toets

Functie

Display
Het display van de telefoon bestaat uit de volgende gebieden:
Symboolregel Hier worden diverse symbolen weergegeven Uw mobiele telefoon

Vergrendelen

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen In de standby-stand de camera inschakelen (ingedrukt houden); in de camerastand een foto maken of een video opnemen; als u de functie van de toets wijzigt, het venster voor het wisselen tussen toepassingen openen, zodat u toegang hebt tot andere toepassingen zonder dat u de toepassing die op dat moment actief is, hoeft af te sluiten (ingedrukt houden)

Camera

Tekst en afbeeldingen Hier worden berichten, instructies en ingevoerde gegevens weergegeven

Toetsenbord

Telefoonlijst

Menu

Functietoetsregel Hier wordt de huidige actie weergegeven die aan elke gebied is toegekend

15


========22========

Symbolen
Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.
Symbool
Uw mobiele telefoon

Symbool

Betekenis Spraakoproep actief Video-oproep actief Functie voor SOS-berichten actief Surfen op internet Verbonden met een beveiligde webpagina Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) Doorschakelen van oproepen actief Gesynchroniseerd met pc Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten Bluetooth actief Alarm geactiveerd

Betekenis Signaalsterkte GPRS-netwerkverbinding Gegevensoverdracht via een GPRS-netwerk EDGE-netwerkverbinding Gegevensoverdracht via een EDGE-netwerk UMTS-netwerkverbinding Gegevensoverdracht via een UMTS-netwerk HSPDA-netwerkverbinding Gegevensoverdracht via een HSDPAnetwerk

16


========23========

Symbool

Betekenis Geheugenkaart geplaatst Nieuw SMS-bericht Nieuw MMS-bericht Nieuw e-mailbericht Nieuw voicemailbericht Nieuw serverbericht Nieuw configuratiebericht SMS-box vol MMS-box vol E-mailbox vol Serverberichtenbox vol

Symbool

Betekenis Configuratieberichtenbox vol Normaal profiel actief Stil profiel actief Auto profiel actief Vergaderprofiel actief Buiten profiel actief Vliegtuigprofiel actief Batterijlading Huidige tijd
Uw mobiele telefoon

17


========24========

De telefoon installeren en gereedmaken
Zet allereerst de mobiele telefoon in elkaar en stel deze in.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen
Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.

18


========25========

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen: 1. Verwijder het klepje van de batterij.

2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

De telefoon installeren en gereedmaken

Houd [ ] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.

∑ Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht. ∑ Als er geen SIM- of USIM-kaart is geplaatst, kunt u sommige menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

19


========26========

3. Plaats de batterij.

De batterij opladen
U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt. 1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting en steek het kleine uiteinde van de reisadapter in deze aansluiting.

De telefoon installeren en gereedmaken

4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

Met het driehoekje naar boven

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie. 20


========27========

2. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact. 3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het pictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact. 4. Haal de reisadapter los van de telefoon. 5. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting. Een bijna lege batterij Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)
Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSDTMgeheugenkaarten van maximaal 16 GB (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant) in de telefoon plaatsen. 1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en de batterij. 2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven gericht.
De telefoon installeren en gereedmaken

21


========28========

De telefoon in- en uitschakelen

Basisfuncties gebruiken
Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

De telefoon inschakelen: 1. Schuif de telefoon open. 2. Houd [ ] ingedrukt. 3. Geef uw PIN-code in en raak Bev. aan (indien nodig). Herhaal stap 1 en 2 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel (offline)
Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel schakelt u de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist. 22


========29========

Als u het vliegtuigprofiel wilt activeren, raakt u in de menustand Instellingen Telefoonprofielen Vliegtuig aan. Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

∑ Raak een symbool aan om een menu te openen of een toepassing te starten.

Basisfuncties gebruiken

Het aanraakscherm gebruiken
Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Leer werken met het aanraakscherm. Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm, dient u het beschermlaagje van het scherm te verwijderen voordat u de telefoon in gebruik neemt.

23


========30========

∑ Sleep uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te bladeren.

∑ Sleep uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te bladeren.

Basisfuncties gebruiken

24


========31========

Menu's openen
De menu's van de telefoon openen: 1. Raak in de standby-stand Menu aan voor toegang tot de menustand. U kunt ook met uw vinger van rechts naar links over het scherm slepen. 2. Selecteer een menu of optie. 3. Druk op [ ] om een niveau omhoog te gaan; druk tweemaal op [ ] om naar de standbystand terug te gaan.

De functie van de cameratoets moet in Schakelen worden gewijzigd (raak in de menustand Instellingen Telefoon Functie cameratoets aan). Van toepassing wisselen: 1. Houd tijdens het gebruik van een menu de cameratoets ingedrukt. De volgende opties zijn beschikbaar: ∑ Oproepen: het belscherm openen ∑ MP3-speler: de MP3-speler starten ∑ Berichten: het menu Berichten openen ∑ Browser: de webbrowser starten ∑ Hoofdmenu: het scherm voor het hoofdmenu openen ∑ Games en meer: het menu Games en meer openen 2. Selecteer een toepassing. 25
Basisfuncties gebruiken

Tussen toepassingen wisselen
Leer vanuit een menu naar andere toepassingen gaan zonder het gebruikte menu eerst te hoeven sluiten.


========32========

Widgets gebruiken
Leer de widgets op de werkbalk gebruiken. Bij sommige van uw widgets wordt er verbinding gemaakt met webservices. Als u een van het web afhankelijke widget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.

Widgets aan het standby-scherm toevoegen
1. Open de werkbalk. 2. Sleep een widget van de werkbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget overal op het scherm neerzetten.

Basisfuncties gebruiken

De widgets wijzigen
1. Raak in de menustand Instellingen Display en verlichting Widgets aan. 2. Selecteer de widgets die u in de werkbalk wilt opnemen en raak Opslaan aan.

De werkbalk openen
Raak in de standby-stand de pijl linksonder in het scherm aan om de werkbalk te openen. U kunt de widgets op de werkbalk verplaatsen of ze naar het standby-scherm overbrengen. Afhankelijk van uw regio of uw serviceprovider kunnen de beschikbare widgets variŽren.

Helpteksten weergeven
Leer handige informatie over de telefoon weergeven. 1. Open de werkbalk. 2. Raak in de werkbalk aan.

26


========33========

3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. 4. Selecteer een helponderwerp voor meer informatie over een toepassing of functie. 5. Sleep uw vinger naar links of naar rechts om meer informatie weer te geven. Raak aan om terug te gaan naar het vorige menuniveau.

De intensiteit van de trilling op het aanraakscherm wijzigen
U kunt de intensiteit van de trilling wijzigen door het scherm van de telefoon aan te raken. 1. Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag.
Basisfuncties gebruiken

De instellingen van de telefoon wijzigen
Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

2. Raak Trillen aan en druk de volumetoets omhoog of omlaag om de intensiteit van de trilling aan te passen.

Overschakelen van of naar het stille profiel
Houd in de standby-stand [ ] ingedrukt om de geluiden van de telefoon uit te schakelen of in te schakelen.

Het volume van de toetstonen aanpassen
Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

27


========34========

De beltoon wijzigen
1. Raak in de menustand Instellingen Telefoonprofielen aan. 2. Raak aan naast het gebruikte geluidsprofiel. 3. Raak Beltoon spraakoproep of Beltoon videooproep aan.
Basisfuncties gebruiken

3. Raak Ingesteld aan.

De telefoon blokkeren
1. Raak in de menustand Instellingen Beveiliging aan. 2. Raak Aan onder Telefoonblokkering aan. 3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en raak OK aan. 4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en raak OK aan.

4. Selecteer een beltoon in de lijst en raak Opslaan aan. 5. Raak Opslaan aan. Om naar een ander profiel te gaan, selecteert u dit in de lijst.

De basisbelfuncties gebruiken
Leer te bellen, oproepen te beantwoorden en de basisbelfuncties te gebruiken. Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Druk op [ ] om het aanraakscherm te ontgrendelen.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)
1. Raak in de menustand Instellingen Display en verlichting Achtergrond aan. 2. Blader naar links of rechts naar een afbeelding. 28


========35========

Bellen
1. Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in. 2. Raak [ ] aan of druk op Spraakoproep om het nummer te kiezen. Voor een video-oproep raakt u Meer Video-oproep aan. 3. Druk op [ ] om de oproep te beŽindigen.

Het volume aanpassen
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken
1. Raak tijdens een gesprek Speaker Ja aan om de luidspreker te activeren. 2. Raak Speaker aan om weer over te schakelen naar het luistergedeelte. In een rumoerige omgeving hebt u mogelijk moeite om degene met wie u via de luidsprekerfunctie in gesprek bent, te verstaan. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.
Basisfuncties gebruiken

Een oproep beantwoorden
1. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt. 2. Voor een video-oproep drukt u op [ ] en raakt u Mij tonen aan zodat uw gesprekspartner u kan zien via de camera aan de voorkant van de telefoon. 3. Druk op [ ] om de oproep te beŽindigen.

De headset gebruiken
Wanneer u de meegeleverde headset op de telefoon aansluit, kunt u bellen en oproepen beantwoorden: 29


========36========

∑ Het laatstgekozen nummer herhalen: druk op de knop op de headset, druk nogmaals op deze knop en houd deze vervolgens ingedrukt. ∑ Een oproep beantwoorden: druk op de knop. ∑ Een oproep beŽindigen: druk op de knop.

5. Geef de tekst van het bericht in. X Tekst invoeren Als u het bericht als SMS wilt verzenden, gaat u naar stap 7. Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 6. 6. Raak Media toevoegen aan en voeg een item toe. 7. Raak Verzenden aan om het bericht te verzenden.

Berichten verzenden en bekijken
Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

Basisfuncties gebruiken

Een e-mail verzenden
1. Raak in de menustand Berichten Bericht maken E-mail aan. 2. Raak Tik om ontvanger toe te voegen Handmatig invoeren aan. 3. Geef een e-mailadres in. 4. Raak Tik om onderwerp toe te voegen aan en geef een onderwerp.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden
1. Raak in de menustand Berichten Bericht maken Bericht aan. 2. Raak Tik om ontvanger toe te voegen Handmatig invoeren aan. 3. Geef een bestemmingsnummer in. 4. Raak Tik om tekst toe te voegen aan. 30


========37========

5. Raak Tik om tekst toe te voegen aan en geef de tekst van het e-mailbericht in. 6. Raak Bestanden toevoegen aan en voeg een bestand toe (indien nodig). 7. Raak Verzenden aan om het bericht te verzenden.

∑ Raak Abc aan om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand of symbolen te gaan. ∑ Raak aan om over te schakelen naar de symboolstand.

U kunt de volgende tekstinvoerstanden gebruiken:
Stand Functie Raak de desbetreffende virtuele toets aan totdat het gewenste teken wordt weergegeven. 1. Raak de desbetreffende virtuele toetsen ťťn keer aan om een heel woord in te voeren. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, raakt u aan om een spatie in te voegen. Als niet het juiste woord wordt weergegeven, raakt u aan om een alternatief woord te selecteren.
Basisfuncties gebruiken

Tekst invoeren
Geef tekst in en schrijf berichten of notities. Tekstinvoer met het virtuele toetsenbord 1. Raak het tekstinvoerveld aan terwijl de telefoon gesloten is. 2. Raak de virtuele toetsen aan om tekst in te voeren.
∑ Raak T9 aan om te wisselen tussen T9- en ABCstand.

ABC

T9

31


========38========

Stand

Cijfer Symbool

Functie Raak de desbetreffende virtuele toets aan om een cijfer in te voeren. Raak de desbetreffende virtuele toets aan om een symbool in te voeren.

U kunt de volgende tekstinvoerstanden gebruiken:
Stand Functie Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven. 1. Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen ťťn keer in om een heel woord in te voeren. 3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [ ] om een spatie in te voegen. Als niet het juiste woord wordt weergegeven, drukt u op [0] om een alternatief woord te selecteren. Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te voeren. Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te voeren.

ABC

Tekstinvoer met het toetsenbord
Basisfuncties gebruiken

1. Raak het tekstinvoerveld aan terwijl de telefoon geopend is. 2. Raak de gewenste toetsen aan om tekst in te voeren.
∑ Raak [ ] aan om te wisselen tussen T9- en ABCstand. ∑ Raak [ ] aan om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan. ∑ Raak aan om over te schakelen naar de symboolstand.

T9

Cijfer Symbool

32


========39========

SMS- of MMS-berichten bekijken
1. Raak in de menustand Berichten Postvak IN aan. 2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Contactpersonen toevoegen en zoeken
Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.

Een e-mail bekijken
1. Raak in de menustand Berichten E-mail Postvak IN aan. 2. Selecteer een account. 3. Raak Downloaden aan. 4. Selecteer een e-mail of een berichtkop. 5. Raak Ophalen aan om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen
1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in. 2. Raak Meer Toevoegen aan telefoonlijst Nieuw aan. 3. Raak Telefoon of SIM aan. 4. Geef de gegevens van de contactpersoon in. 5. Raak Opslaan aan om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.
Basisfuncties gebruiken

Een contactpersoon zoeken
1. Raak in de standby-stand Telefoonlijst aan. 2. Raak het tekstinvoerveld aan (indien nodig). 33


========40========

3. Geef de eerste letter in van de naam die u zoekt. U kunt ook slepen om de eerste letter van de naam te selecteren. 4. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst. Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u: ∑ de contactpersoon bellen door aan te raken ∑ de contactgegevens bewerken door Wijzigen aan te raken

Foto's maken
1. Schuif de telefoon open. 2. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen. 3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. 4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan. 5. Druk op de cameratoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Basisfuncties gebruiken

De camerafuncties gebruiken
Leer foto's en video's opnemen en bekijken. Wanneer u de camera inschakelt, is het display mogelijk leeg als gevolg van een tijdelijke elektrostatische ontlading. Start de telefoon opnieuw op om het probleem op te lossen. 34

Foto's bekijken
Raak in de menustand Mijn bestanden Afbeeldingen Mijn foto's een fotobestand aan. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.


========41========

Als u de telefoon naar links of rechts schuin houdt, wordt er automatisch naar links of rechts door de foto's gebladerd. De foto's in een brede weergave in categorieŽn ordenen en weergeven: 1. Raak in de menustand Fotobrowser aan. 2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. 3. Raak aan om de foto's in categorieŽn onder te brengen. 4. Blader naar links of rechts om foto's te bekijken. Als u de telefoon naar links of rechts schuin houdt, wordt er automatisch naar links of rechts door de foto's gebladerd.

Video's opnemen
1. Schuif de telefoon open. 2. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen. 3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
Basisfuncties gebruiken

4. Raak aan om over te schakelen naar de videostand. 5. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan. 6. Druk op de cameratoets om het opnemen te starten. 7. Raak aan of druk op de cameratoets om het opnemen te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

35


========42========

Video's bekijken
Raak in de menustand Mijn bestanden Video's Mijn videoclips een videobestand aan. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken. 4. Raak of aan om een radiostation te selecteren. Blijf of aanraken om een opgeslagen radiostation te selecteren. Als u informatie wilt ophalen over het nummer dat u hoort, raakt u Meer Muziek zoeken aan. X pag. 53 5. Raak aan om de FM-radio uit te schakelen.

Naar muziek luisteren
Basisfuncties gebruiken

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of FM-radio.

Luisteren naar FM-radio
1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon. 2. Raak in de menustand Extra's FM-radio aan. 3. Raak Ja aan om het automatisch afstemmen te starten. De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen. 36

Naar muziekbestanden luisteren
Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over: ∑ Draadloos downloaden van internet. X pag. 37 ∑ Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. X pag. 50


========43========

∑ Ontvangen via Bluetooth. X pag. 56 ∑ KopiŽren naar de geheugenkaart. X pag. 50 ∑ Synchroniseren met Windows Media Player 11. X pag. 51 Na het overbrengen van muziekbestanden naar de telefoon of de geheugenkaart: 1. Raak in de menustand Muziek MP3-speler aan. 2. Selecteer een muziekcategorie een muziekbestand. 3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:
Symbool Functie Afspelen onderbreken Weergave starten of hervatten Naar vorige bestand; achteruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken) Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)

Surfen op internet
Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan. Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
Basisfuncties gebruiken

Webpagina's bekijken
1. Raak in de menustand Browser Startpagina aan om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan. 2. Navigeer door webpagina's met de volgende symbolen:
Symbool Functie Vooruit of achteruit op een webpagina gaan De huidige webpagina vernieuwen Op een webpagina inzoomen

37


========44========

Symbool

Functie De lijst met opgeslagen favorieten openen Favorieten toevoegen De weergavestand wijzigen

De Google-services gebruiken
∑ Als de Google-service beschikbaar is, is de Navigatieservice niet beschikbaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde cd voor informatie over Navigatie. ∑ Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.

Webpagina's als favoriet opslaan
1. Raak in de menustand Browser Favorieten aan. 2. Raak VoegToe aan. 3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) in. 4. Raak Opslaan aan.

Basisfuncties gebruiken

Verbinding maken met Search
1. Raak in de menustand Google Search aan. 2. Geef in het zoekveld een trefwoord in.

Verbinding maken met Mail
1. Raak in de menustand Google Mail aan. 2. Stel uw Google-account in en meld u aan. 3. Verzend of ontvang e-mailberichten. 38


========45========

Verbinding maken met Maps
Afhankelijk van de regio is de kaartenservice mogelijk niet beschikbaar. Zoeken op de kaart: 1. Raak in de menustand Google Maps aan. 2. Blader door de kaart. 3. Zoom in of uit op de gewenste locatie. Zoeken naar een specifieke locatie: 1. Raak in de menustand Google Maps aan. 2. Raak Menu Kaart doorzoeken aan en geef het adres of de categorie van het bedrijf in. Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie: 1. Raak in de menustand Google Maps aan. 2. Raak Menu Routebeschrijving aan.

3. Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in. 4. Raak Menu OK aan. 5. Raak Aanwijzingen weergeven aan om terug te gaan naar de kaart.
Basisfuncties gebruiken

39


========46========

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Geavanceerde functies gebruiken
Leer de extra functies van de telefoon kennen en geavanceerde handelingen uitvoeren.

Leer de extra belmogelijkheden van de telefoon kennen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen
De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Wanneer u ťťn gemiste oproep hebt, raakt u de oproep in de waarschuwingswidget aan en raakt u Spraakoproep aan om het nummer te bellen. Wanneer u twee of meer gemiste oproepen hebt, raakt u de oproep in de waarschuwingswidget aan en raakt u Oproepenlijst een gemiste oproep aan.

40


========47========

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen
1. Druk in de standby-stand op [ ] om de lijst met recente nummers weer te geven. 2. Selecteer het gewenste nummer en raak aan of druk op [ ] om het nummer te bellen.

2. Geef het tweede nummer in en raak Nieuwe oproep aan of druk op [ ]. 3. Raak Wissel aan om van de ene naar de andere oproep te gaan. 4. Raak In wacht aan om het gesprek in de wacht te beŽindigen. 5. Druk op [ ] om het actieve gesprek te beŽindigen.
Geavanceerde functies gebruiken

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen
Raak Wacht aan om een oproep in de wacht te plaatsen of raak Ophalen aan om een oproep uit de wacht te halen.

Een tweede oproep aannemen
Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden: 1. Druk op [ ] om de tweede oproep te beantwoorden. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht geplaatst. 2. Raak Wissel aan om van de ene naar de andere oproep te gaan. 41

Een tweede nummer bellen
Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen: 1. Raak Wacht aan om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.


========48========

Een multiparty-gesprek starten (telefonische vergadering)
1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multipartygesprek wilt toevoegen. 2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst. 3. Raak Deelnemen aan zodra u verbinding met de tweede deelnemer hebt. 4. Herhaal de stappen 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig). 5. Druk op [ ] om het multiparty-gesprek te beŽindigen.

Een internationaal nummer bellen
1. Houd in de standby-stand uw vinger op [0] om het teken + in te voegen. 2. Toets het volledige nummer in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en raak Spraakoproep aan of druk op [ ] om het nummer te bellen.

Geavanceerde functies gebruiken

Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst
U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. X pag. 33 1. Raak in de standby-stand Telefoonlijst aan. 2. Raak het gewenste contact aan. 3. Raak . aan naast het nummer dat u wilt bellen

42


========49========

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken
Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en contactgroepen maken.

2. Raak het vervolgkeuzemenu Contactpersonen aan en selecteer Favorieten. 3. Raak VoegToe aan. 4. Selecteer een contactpersoon. De contactpersoon wordt bij het snelkiesnummer opgeslagen. De eerste drie snelkiesnummers worden aan de favoriete contactpersonen ( ) op de widget-werkbalk toegewezen.
Geavanceerde functies gebruiken

Een visitekaartje maken
1. Raak in de standby-stand Telefoonlijst Meer Mijn visitekaartje aan. 2. Geef uw persoonlijke gegevens in. 3. Raak Opslaan aan. U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

Een contactgroep maken
Als u contactgroepen maakt, kunt u aan iedere groep een naam, beltoon, foto-id en type trilling toewijzen en kunt u berichten en e-mails naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep: 1. Raak in de standby-stand Telefoonlijst aan. 2. Raak het vervolgkeuzemenu Contactpersonen aan en selecteer Groepen. 43

Snelkiesnummers instellen
1. Raak in de standby-stand Telefoonlijst aan.


========50========

3. Raak Nieuwe groep aan. 4. Stel een naam, foto-id, beltoon en type trilling voor de groep in. 5. Raak Opslaan aan.

4. Raak Tag toev. aan, verplaats of verander het kader rond een gezicht en raak Klaar aan (indien nodig). 5. Raak het gezichtslabel aan Koppeling met telefoonlijst Contactpersoon zoeken een contactpersoon Ingesteld. De geselecteerde contactpersoon wordt aan de foto gekoppeld. 6. Druk op [ ] als u meer contactpersoonfoto's wilt toevoegen (stap 2).

Uw foto's aan contactpersonen koppelen
U kunt gezichten in foto's van tags voorzien en de betreffende persoon vanuit de foto bellen of een bericht sturen. Doe het volgende om uw foto's aan contactpersonen te koppelen, 1. In de standby-stand: sleep met uw vinger naar rechts om naar het scherm voor contactpersoonfoto 's te gaan. 2. Raak Toev een foto aan. 3. Raak Toev aan om een label aan een gezicht toe te voegen. 44

Geavanceerde functies gebruiken

Via foto's bellen of berichten verzenden
1. Sleep in de standby-stand met uw vinger naar rechts om naar het scherm voor contactpersoonfoto's te gaan. 2. Blader omhoog of omlaag naar een foto. Het gezichtslabel verschijnt met de naam. 3. Raak het gezichtslabel aan Spraakoproep, Video-oproep of Bericht zenden.


========51========

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken
Leer standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten.

Een standaard MMS-bericht maken
1. Raak in de menustand Berichten Standaardberichten Standaard MMSberichten aan. 2. Raak Nieuw aan om een nieuw standaardberichtvenster te openen. 3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. X pag. 30 4. Raak Meer Opslaan als standaardbericht aan.
Geavanceerde functies gebruiken

Een standaard SMS-bericht maken
1. Raak in de menustand Berichten Standaardberichten Standaard SMSberichten aan. 2. Raak Nieuw aan om een nieuw standaardberichtvenster te openen en geef de tekst in. 3. Raak Meer Opslaan als standaardbericht aan.

Standaardberichten in nieuwe berichten invoegen
1. Raak in de menustand Berichten Bericht maken een berichttype aan om een nieuw bericht te maken. 2. Raak Meer Invoegen Standaard SMSberichten een standaardbericht aan.

45


========52========

Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht
1. Raak in de menustand Berichten Standaardberichten Standaard MMSberichten aan. 2. Selecteer het gewenste standaardbericht.
Geavanceerde functies gebruiken

2. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen. 3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. 4. Raak aan. 5. Breng eventueel wijzigingen aan. 6. Houd de cameratoets ingedrukt om een serieopname te maken.

3. Raak Verzenden aan. Uw standaardbericht wordt als een nieuw MMSbericht geopend.

Panoramafoto's maken
1. Schuif de telefoon open. 2. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen. 3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. 4. Raak aan. 5. Selecteer het aantal foto's.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken
Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt en hoe u camera-instellingen aanpast.

Een reeks foto's achter elkaar maken
1. Schuif de telefoon open. 46


========53========

6. Breng eventueel wijzigingen aan. 7. Druk op de cameratoets om de eerste foto te maken. 8. Beweeg de telefoon langzaam naar rechts. De telefoon maakt automatisch de volgende foto. 9. Herhaal stap 8 om de panoramafoto te voltooien.

De telefoon detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt de telefoon automatisch een foto.

Gedeelde foto's maken
1. Schuif de telefoon open.
Geavanceerde functies gebruiken

Foto's met de functie Smile shot maken
1. Schuif de telefoon open. 2. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen. 3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. 4. Raak aan. 5. Druk op de cameratoets. 6. Richt de cameralens op het onderwerp.

2. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen. 3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. 4. Raak aan. 5. Selecteer een beeldverdeling. 6. Breng eventueel wijzigingen aan. 7. Druk op de cameratoets om de gedeelde foto's te maken.

47


========54========

Cameraopties gebruiken
Wanneer u de camera gebruikt, kunt u aanraken om de volgende opties weer te geven:
Optie Functie De manier waarop de camera scherpstelt wijzigen De tijd tot het maken van de opname instellen De resolutie wijzigen De kleurbalans van het beeld aanpassen Een speciaal effect toepassen De gevoeligheid van de beeldsensor wijzigen Een type lichtmeting selecteren Onscherpte door trilling of beweging van de camera verminderen

Optie

WDR

Functie De gevoeligheid van de camera voor een breed scala van omgevingslicht wijzigen Instellen dat de camera drie foto's achter elkaar maakt wanneer mensen hun ogen gesloten hebben De kwaliteit van de digitale beelden instellen Contrast, kleurverzadiging en scherpte in foto's aanpassen

Scherpstellen
Geavanceerde functies gebruiken

Knipperdetectie Beeldkwaliteit Aanpassen

Zelfontspanner Resolutie Witbalans Effecten ISO Belicht. meter Anti-trilling 48

Wanneer u de camcorder gebruikt, kunt u aanraken om de volgende opties weer te geven:
Optie Functie De tijd tot het maken van de opname instellen De resolutie wijzigen

Zelfontspanner Resolutie


========55========

Optie

Witbalans Effecten Anti-trilling WDR Videokwaliteit Aanpassen

Functie De kleurbalans van de videoclip aanpassen Een speciaal effect toepassen Onscherpte door trilling of beweging van de camera verminderen De gevoeligheid van de camera voor een breed scala van omgevingslicht wijzigen De kwaliteit van de videoclips instellen Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen

Instelling

Richtlijnen Overzicht Automatisch draaien GPS Geluid sluiter Geluidsopname Opslag Info over sneltoets

Functie De kaderlijnen weergeven Instellen dat de camera na het maken van foto's of videoclips het voorbeeldscherm inschakelt Instellen dat het voorbeeldscherm meedraait als u de telefoon draait Instellen dat de camera GPSinformatie bij foto's opslaat Een geluid kiezen dat bij activering van de sluiter klinkt Het geluid in- of uitschakelen Een geheugenlocatie instellen om nieuwe foto's of videoclips op te slaan Sneltoetsen weergeven waarmee cameraopties kunnen worden aangepast
Geavanceerde functies gebruiken

Camera-instellingen aanpassen
Wanneer u de camera gebruikt, kunt u aanraken om de volgende opties weer te geven:

49


========56========

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken
Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiŽren
1. Plaats een geheugenkaart. 2. Raak in de menustand Instellingen Telefoon PC-verbindingen Massaopslag Opslaan aan. 3. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand. 4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon. Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen. 5. Open de map om bestanden te bekijken.

Muziekbestanden kopiŽren via Samsung PC Studio
1. Raak in de menustand Instellingen Telefoon PC-verbindingen Samsung PC studio Opslaan aan. 2. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand. 3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon. 4. Geef Samsung PC Studio uit en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon. 50

Geavanceerde functies gebruiken


========57========

6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

5. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren. 6. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig). 7. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst. 8. Synchronisatie starten.
Geavanceerde functies gebruiken

De telefoon met Windows Media Player synchroniseren
1. Plaats een geheugenkaart. 2. Raak in de menustand Instellingen Telefoon PC-verbindingen Mediaspeler Opslaan aan. 3. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand. 4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geÔnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon. Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.

Een afspeellijst maken
1. Raak in de menustand Muziek MP3-speler Afspeellijsten aan. 2. Raak Nieuw aan. 3. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in. 4. Als u een afbeelding aan de afspeellijst wilt toewijzen, raakt u Tik voor bew. aan en selecteert u een afbeelding of maakt u een nieuwe foto. 51


========58========

5. Raak Opslaan aan. 6. Selecteer de nieuwe afspeellijst. 7. Raak VoegToe Tracks aan. 8. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en raak VoegToe aan.

Nummers van de FM-radio opnemen
1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon. 2. Raak in de menustand Extra's FM-radio aan. 3. Raak aan om de radio aan te zetten. 4. Raak Meer Opnemen aan om de opname te starten. 5. Raak Stop aan wanneer de opname is voltooid. Het muziekbestand wordt opgeslagen in Radio clips (selecteer in de menustand Mijn bestanden Geluiden). De opnamefunctie is alleen ontwikkeld voor spraakopnames. De kwaliteit van de opname is veel lager dan bij digitale media.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen
1. Raak in de menustand Muziek MP3-speler aan. 2. Raak Instellingen aan. 3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan. 4. Raak Opslaan aan.

Geavanceerde functies gebruiken

52


========59========

Radiostations automatisch opslaan
1. Raak in de menustand Extra's FM-radio aan. 2. Raak Meer Automatisch afstemmen aan. 3. Raak (indien nodig) Ja aan om uw selectie te bevestigen. De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.

3. Als de telefoon is aangemeld, drukt u op om een gedeelte op te nemen van de muziek die u wilt zoeken. Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk niet voor alle nummers informatie.
Geavanceerde functies gebruiken

Informatie over muziek zoeken
Leer een online muziekservice gebruiken en informatie ophalen over de nummers die u onderweg hoort. 1. Raak in de menustand Muziek Muziek zoeken aan. 2. Selecteer Muziek zoeken om verbinding met de server te maken.

53


========60========

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken
Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen
1. Raak in de menustand Extra's Bluetooth aan. 2. Raak het midden van de cirkel aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

54


========61========

3. Raak Instellingen Aan onder Zichtbaarheid van mijn telefoon Opslaan aan om ervoor te zorgen dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd. Stel in hoelang de telefoon zichtbaar is als u Aangepast selecteert. 4. Raak Opslaan aan.

3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en raak OK aan. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen
1. Raak in de menustand Extra's Bluetooth Search (Zoeken) aan. 2. Selecteer een pictogram van een apparaat en sleep het naar het midden.

Afhankelijk van het toestel hoeft u geen PIN-code in te geven.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie
1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon. 2. Raak Meer Verzenden via Bluetooth aan.

55


========62========

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie
1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetoothfunctie in en raak OK aan (indien nodig). 2. Raak Ja aan om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.

Een SOS-bericht activeren en verzenden
In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen. Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. 1. Raak in de menustand Berichten SOSberichten Verzendopties aan. 2. Raak Aan aan om de SOS-berichtfunctie in te schakelen. 3. Raak het ontvangerveld aan om de lijst met ontvangers te openen.

Externe SIM-modus gebruiken
In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart of USIM-kaart in uw telefoon is aangesloten. De externe SIM-modus activeren: 1. Raak in de menustand Extra's Bluetooth Instellingen aan. 2. Raak Aan onder Externe SIM-modus aan. 3. Raak Opslaan aan. 56


========63========

4. Raak Contacten aan om de lijst met contactpersonen te openen. 5. Selecteer de gewenste contactpersonen en raak VoegToe aan. 6. Selecteer een telefoonnummer (indien nodig). 7. Raak OK aan om de ontvangers op te slaan. 8. Raak het vervolgkeuzemenu Eenmalig aan en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden. 9. Raak Opslaan Ja aan. Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets. Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u op [ ] drukt. Als u op [ ] drukt, komen de telefoonfuncties beschikbaar, maar blijven de toetsen geblokkeerd.

De functie Mobiel opsporen inschakelen
Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIMkaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. De functie Mobiel opsporen schakelt u als volgt in: 1. Raak in de menustand Instellingen Beveiliging Mobiel opsporen aan. 2. Geef uw wachtwoord in en raak OK aan. 3. Raak Aan aan om Mobiel opsporen in te schakelen. 4. Raak het ontvangerveld aan om de lijst met ontvangers te openen. 5. Geef een telefoonnummer in. 6. Raak OK aan om de ontvangers op te 7. Raak het veld om de afzender in te geven aan. 57

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken


========64========

8. Geef de naam van de afzender in. 9. Raak Opslaan OK aan.

6. Raak Ingesteld aan om de opname in te stellen als antwoord voor de nepoproep. 7. Raak Aan aan onder Nepspraakoproep. 8. Raak Opslaan aan.

Nepoproepen maken
U kunt uzelf zogenaamd laten bellen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beŽindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Een nepoproep tot stand brengen
Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt om een oproep te simuleren.

Stem opnemen
1. Raak in de menustand Instellingen Toepassingen Nepoproep aan. 2. Raak Spraakrecorder aan. 3. Raak 5. Raak 58 aan om de opname te starten. aan wanneer u klaar bent met spreken. 4. Spreek uw boodschap in de microfoon in.

Spraakmemo's opnemen en afspelen
Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

Een spraakmemo opnemen
1. Raak in de menustand Extra's Spraakrecorder aan. 2. Raak aan om de opname te starten.


========65========

3. Spreek uw memo in de microfoon in. 4. Raak aan wanneer u klaar bent met spreken. Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

Foto's bewerken
Leer foto's bewerken en leuke effecten toepassen.

Een spraakmemo afspelen
1. Raak in de menustand Mijn bestanden Geluiden Lijst met spraakmemo's aan. 2. Selecteer een bestand. 3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:
Symbool Functie Afspelen onderbreken Afspelen starten of hervatten Achteruit in een bestand Vooruit in een bestand Het volume aanpassen

Effecten op foto's toepassen
1. Raak in de menustand Mijn bestanden Afbeeldingen Mijn foto's een fotobestand aan. 2. Raak aan. 3. Raak Wijzigen Effecten een effectoptie aan (filter, stijl, kromming of gedeeltelijk wazig). 4. Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en raak Gereed aan. Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in de foto wilt toepassen, verplaatst of verandert u het kader en raakt u Vervagen Gereed aan. 5. Raak Bestanden Opslaan als aan als u klaar bent met het toepassen van effecten. 59

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken


========66========

6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig). 7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak Opslaan aan.

7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak Opslaan aan.

Een afbeelding transformeren
1. Raak in de menustand Mijn bestanden Afbeeldingen Mijn foto's een fotobestand aan. 2. Raak aan. 3. Raak Wijzigen Transformeren Grootte wijzigen, Draaien, of Spiegelen aan. 4. Draai of spiegel de foto en raak Gereed aan. Als u het formaat van de foto wilt wijzigen, selecteert u een grootte en raakt u Opslaan Gereed aan. Ga verder bij stap 6. 5. Raak Bestanden Opslaan als aan als u klaar bent met de transformatie. 6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).

Een afbeelding aanpassen
1. Raak in de menustand Mijn bestanden Afbeeld

For more information, please download the instructions above.

Category Mobile phone
Full name SAMSUNG S8300 ULTRA TOUCH
Model S 8300 ULTRA TOUCH
Size of file 632 KB
Number of pages 88 pages
format file is in pdf
Language(s) Mobile phone SAMSUNG S8300 ULTRA TOUCH Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch