Download manual or user guide for the product:
WHIRLPOOL AWO 3561 - Washing machine


On this page you can get: Washing machine WHIRLPOOL AWO 3561 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Washing machine WHIRLPOOL AWO 3561
Click to preview
Washing machine WHIRLPOOL AWO 3561 Washing machine WHIRLPOOL AWO 3561

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 386 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
30105536aNL.fm Page 42 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

INHOUD
VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE DEUR KINDERBEVEILIGING (INDIEN BESCHIKBAAR) VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA VOORBEREIDING VAN HET WASSEN WASMIDDELEN EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN VERWIJDEREN VAN HET FILTER AFVOEREN VAN HET RESTWATER ONDERHOUD EN REINIGING OPSPOREN VAN STORINGEN KLANTENSERVICE TRANSPORT EN BEHANDELING

Black process 45.0° 100.0 LPI


========1========

30105536aNL.fm Page 43 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT
1.Verwijderen van de verpakking en controle
· Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier · Controleer of de accessoires en de bijgeleverde onderdelen allemaal aanwezig zijn · Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz.) buiten bereik van kinderen, aangezien het gevaarlijk kan zijn.

5.Afvoer
· Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak of badkuip · Als de wasmachine op een geïntegreerd afvoersysteem is aangesloten, dient u zich ervan te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aanen afgevoerd kan worden (sifoneffect)

6.Elektrische aansluiting
· Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en plaatselijke veiligheidsvoorschriften · Gegevens met betrekking tot voltage, stroomverbruik en zekeringen zijn te vinden op de binnenkant van de deur. · Het apparaat moet op het elektriciteitsnet worden aangesloten door middel van een stopcontact dat overeenkomstig de geldende voorschriften geaard is. De wasmachine moet volgens de wet geaard zijn. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften · Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten. · Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert · Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn · Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel de Klantenservice op de hoogte · Het netsnoer mag alleen door de Klantenservice worden vervangen · De wasmachine mag alleen voor de beschreven toepassingen in het huishouden worden gebruikt

2.Verwijderen van de transportschroeven
· De wasmachine is uitgerust met transportschroeven om mogelijke interne schade tijdens het vervoer te voorkomen. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden.

3.Installeren van de wasmachine
· Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel · Verplaats het apparaat zonder het bij het bovenblad vast te pakken · Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek · Controleer of alle vier de pootjes stevig op de vloer rusten en of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas).

4.Watertoevoer
· Sluit de watertoevoerslang aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf · Watertoevoer: Uitsluitend koud water · Waterkraan: 3/4" schroefslangaansluiting · Waterdruk (stroomdruk): 100-1000 kPa (1-10 bar).

Minimale afmetingen behuizing:
Breedte: Hoogte: Diepte: 600 mm 825 mm 600 mm 43

Black process 45.0° 100.0 LPI


========2========

30105536aNL.fm Page 44 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
1.Verpakking
· De verpakking is 100% recyclebaar en is voorzien van het recyclingsymbool . Houdt u aan de plaatselijke voorschriften bij het weggooien van het verpakkingsmateriaal

3.Algemene adviezen
· Laat de wasmachine niet aangesloten op het elektriciteitsnet wanneer u hem niet gebruikt. · Draai de kraan dicht · Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert · Reinig de buitenkant van de wasmachine met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen · Open de deur nooit met kracht en ga er niet op staan · Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of in de trommel klimmen (zie ook op de volgende pagina het hoofdstuk "Kinderbeveiliging") · Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een bevoegd technicus

2.De verpakking en oude apparaten als afval verwerken
· De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet weggedaan worden in overeenstemming met de actuele plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking · Verwijder voordat u het apparaat afdankt alle wasmiddelresten en snijd de elektriciteitskabel door zodat het apparaat onbruikbaar wordt

4.EG-Verklaring van overeenstemming
· Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijnen: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG Richtlijn inzake CE-markering 93/68/EC.

44

Black process 45.0° 100.0 LPI


========3========

30105536aNL.fm Page 45 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE
1. 2. 3. 4. 5. 6. Werkblad Bedieningspaneel Doseerbakje wasmiddel Serviceplaatje (binnenkant van de deur) Deur Kinderbeveiliging (aan de binnenkant van de deur, indien aanwezig) Filter (achter het deurtje) Plint Verstelbare pootjes
1

2 3
4 5

7. 8. 9.

6

7 8 9

DEUR
Om de deur te openen, houdt u de handgreep vast, drukt u op de binnenste handgreep en trekt u de deur naar buiten. Sluit de deur door deze dicht te drukken, zonder te veel kracht te gebruiken, tot u een klik hoort.

KINDERBEVEILIGING (INDIEN BESCHIKBAAR)
Om het apparaat te beschermen tegen onjuist gebruik draait u de plastic schroef aan de binnenkant van de deur. Gebruik hiervoor de dikke afgeronde hoek van het gekleurde inzetstuk van het wasmiddelbakje of een muntstuk: · Gleuf verticaal: de deur kan niet vergrendeld worden · Gleuf horizontaal - normale positie: de deur kan weer worden vergrendeld

VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA
Om eventueel restwater te verwijderen, dat gebruikt is bij het testen van de wasmachine in de fabriek, kunt u een kort wasprogramma zonder wasgoed draaien. 1. Draai de kraan open. 2. Sluit de deur. . 3. Doe een beetje wasmiddel (ca. 30 ml) in het wasmiddelbakje 4. Kies een kort programma en start het (zie de beknopte handleiding).

45

Black process 45.0° 100.0 LPI


========4========

30105536aNL.fm Page 46 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

VOORBEREIDING VAN HET WASSEN
1.Sorteer het wasgoed op...
· Textielsoort/symbool op het etiket Katoen, gemengde weefsels, easy care/synthetische weefsels, wol, textiel dat met de hand gewassen moet worden · Kleur Scheid bonte en witte was. Was gekleurd wasgoed de eerste keer apart · Belading Was stukken van verschillende grootte door elkaar; dit zorgt voor een betere verdeling in de trommel en een optimaal wasresultaat. · Fijne was Was kleine stukken (b.v. nylon kousen, ceintuurs enz.) en stukken met haakjes (bv. bh's) in een waszak of een kussensloop met rits. Haal de ringen van de gordijnen of doe de gordijnen met ringen in een katoenen zak

Behandeling van vlekken
· Bloed, melk, eieren etc. worden normaal gesproken tijdens de automatische enzymenfase van het wasprogramma verwijderd · Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken enz. een vlekkenmiddel toe in het wasmiddelbakje van de lade · Behandel hardnekkige vlekken indien nodig vooraf met een vlekkenmiddel

Verven
· Gebruik alleen verf die geschikt is voor wasmachines · Volg de aanwijzingen van de fabrikant. · Na het verven kunnen de kunststof en rubberen onderdelen van de wasmachine gevlekt zijn

Wasgoed in de machine doen
1. Open de deur. 2. Doe de stukken wasgoed één voor één losjes in de trommel, zonder te veel wasgoed erin te doen. Houd u aan de maximale belading die te vinden is in de beknopte handleiding. Opmerking: als de wasmachine te vol wordt gestopt, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer 3. Sluit de deur.

2.Maak alle zakken leeg
Muntstukken, veiligheidsspelden enz. kunnen het wasgoed, de trommel en het waterreservoir beschadigen.

3.Sluitingen
Doe ritssluitingen, haken en ogen dicht; knoop de uiteinden van ceintuurs of banden bijeen.

WASMIDDELEN EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN
De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:
· de textielsoort (katoen, easy care/synthetische weefsels, tere weefsels, wol). Opmerking: Gebruik alleen speciale wasmiddelen voor wol · de kleur · de temperatuur van het wasprogramma · het soort vuil Opmerkingen: Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare waterontharders in moderne fosfaatvrije waspoeders. Als u deze resten ziet, de stukken schudden of borstelen of een vloeibaar wasmiddel gebruiken. Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor apparaten voor huishoudelijk gebruik. Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen voor de voorwas, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine. Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten. Gebruik geen oplosmiddelen (bv. terpentine, benzine). Was geen met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen behandelde stoffen in de wasmachine.

Dosering
Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel. De dosering is afhankelijk van: · het soort vuil · grootte van de was volg bij een volledig beladen trommel de aanwijzingen van de fabrikant op; halve belading: 3/4 van de hoeveelheid die u gebruikt voor een volledige belading; kleine belading (ongeveer 1 kg): 1/2 van de hoeveelheid voor een volledige belading · de hardheid van het water bij u in de buurt (vraag informatie bij het waterleidingbedrijf). Bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water (zie de waterhardheidtabel in de gebruiksaanwijzing).

46

Black process 45.0° 100.0 LPI


========5========

30105536aNL.fm Page 47 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

Opmerkingen: Te veel wasmiddel kan leiden tot sterke schuimvorming; hierdoor wordt het wasgoed minder goed gewassen.

Als de wasmachine te veel schuim detecteert, centrifugeert ze mogelijk niet. Bij te weinig wasmiddel wordt het wasgoed op den duur grauw, en ontstaan er afzettingen op het verwarmingselement, de trommel en de slangen.

Waterhardheidstabel
Waterhardheid 1 2 3 4 Technische gegevens zacht gemiddeld hard zeer hard Duits °dH 0-7 7-14 14-21 meer dan 21 Frans °fH 0-12 12-25 25-37 meer dan 37 Engels °eH 0-9 9-17 17-26 meer dan 26

Toevoegen van wasmiddel en nabehandelingsproducten
De wasmiddellade heeft drie bakjes (fig. "A"). Bakje · Voorwasmiddel Bakje · Hoofdwasmiddel · Vlekkenmiddel · Waterontharder (waterhardheid klasse 4) Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, moet u het gekleurde inzetstuk uit de wasmiddellade halen en het in de eerste opening in bakje (fig. "A") plaatsen. Het inzetstuk heeft een schaalverdeling om het doseren gemakkelijker te maken. Bakje · Wasverzachter · Vloeibaar stijfsel Giet de nabehandelingsproducten hoogstens tot het "MAX"-teken in het bakje.

A

Opmerkingen:
· Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een veilige, droge plaats, buiten het bereik van kinderen. · Vloeibare wasmiddelen kunnen worden gebruikt voor programma's met voorwas. In dat geval moet een waspoeder gebruikt worden voor de hoofdwas. · Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, gebruikt u het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel en plaatst u dit rechtstreeks in de trommel. · Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine. Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten. · Gebruik geen oplosmiddelen in de wasmachine (bv. terpentine, benzine). · Als u stijfselpoeder gebruik, ga dan als volgt te werk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. was uw wasgoed met het gewenste wasprogramma. Meng het stijfselpoeder met water in een beker. Selecteer het programma "Spoelen en Centrifugeren", verlaag de snelheid tot 800 tpm en start het programma. Trek de wasmiddellade naar buiten tot u ongeveer 3 cm van bakje ziet. Giet de stijfseloplossing in bakje terwijl het water in de wasmiddellade loopt. Als er na het einde van het programma restanten stijfsel in de wasmiddellade zitten, moet deze indien nodig worden gereinigd (zie "Reiniging en Onderhoud"). Zie ook de gebruiksaanwijzing van het stijfsel.

47

Black process 45.0° 100.0 LPI


========6========

30105536aNL.fm Page 48 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

VERWIJDEREN VAN HET FILTER
Controleer en reinig het filter regelmatig, minstens 2 of 3 maal per jaar.

Dit geldt in het bijzonder:
· Als het apparaat niet goed afvoert of als het niet centrifugeert. · als de pomp geblokkeerd is door een vreemd voorwerp (b.v. knopen, munten, veiligheidsspelden) BELANGRIJK: laat het water afkoelen voordat u het laat weglopen. 1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2. Open het deurtje van het filter. Open het deurtje van het filter met behulp van het gekleurde inzetstuk uit de wasmiddellade. 3. Zet een bak onder het filter. 4. Open het filter maar trek het er niet helemaal uit. Draai de handgreep langzaam tegen de klok in totdat het water eruit loopt. 5. Wacht tot al het water eruitgestroomd is. 6. Schroef het filter helemaal los en neem het weg. 7. Reinig het filter en de filterkamer. 8. Controleer of de rotor van de pomp weer goed kan bewegen. 9. Plaats het filter terug en schroef het zover mogelijk naar rechts vast (handgreep moet horizontaal zijn). 10. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het Ecosysteem weer in te schakelen. Controleer of het filter voor vreemde voorwerpen goed en stevig op zijn plaats zit. 11. Doe het deurtje dicht en vergrendel het. 12. Steek de stekker weer in het stopcontact. 13. Stel een programma in en start het.

AFVOEREN VAN HET RESTWATER
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het restwater afvoert. Open het deurtje van het filter voor vreemde voorwerpen. Open het deurtje van het filter met behulp van het gekleurde inzetstuk uit de wasmiddellade. Zet een bak onder het filter. 1. Open het filter maar trek het er niet helemaal uit. Draai de handgreep langzaam tegen de klok in totdat het water eruit loopt. 2. Wacht tot al het water eruitgestroomd is. 3. Schroef het filter helemaal los en neem het weg. 4. Kantel het apparaat voorzichtig voorover en laat het water naar buiten stromen. 5. Plaats het filter terug en schroef het zover mogelijk naar rechts vast (handgreep moet horizontaal zijn). 6. Doe het deurtje dicht en vergrendel het. Voordat u de wasmachine opnieuw in gebruik neemt: 1. Giet ca. 0,5 liter water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen. 2. Steek de stekker weer in het stopcontact. 48

Black process 45.0° 100.0 LPI


========7========

30105536aNL.fm Page 49 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

ONDERHOUD EN REINIGING
Behuizing en bedieningspaneel
· Kunnen afgenomen worden met een zachte vochtige doek · U kunt hierbij een klein beetje neutraal schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel) gebruiken. · Maak de oppervlakken droog met een zachte doek

Deurafdichting
· Indien nodig met een vochtige doek reinigen · Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichtingen

Filter
· Controleer en reinig het filter regelmatig, tenminste twee of drie keer per jaar (zie "Verwijderen van het filter".)

Doseerbakje wasmiddel
1. Druk de hendel in het voorwasbakje naar beneden en haal de lade eruit. 2. Verwijder het gekleurde rooster (fig. "A") uit het bakje voor de wasverzachter. Verwijder het inzetstuk uit het bakje voor de wasverzachter. 3. Spoel alle onderdelen schoon onder stromend water. 4. Plaats het inzetstuk en het rooster terug in de wasmiddellade en plaats de lade terug.

A

Filter in de wateraansluiting
Controleer en reinig het filter regelmatig. Voor wasmachines met een rechte watertoevoerslang 1. Draai de kraan dicht en draai de toevoerslang los van de kraan. 2. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan. 3. Schroef nu de toevoerslang aan de achterkant van de wasmachine los. 4. Trek het filter van de wasmachineaansluiting met behulp van een combinatietang eruit en reinig het. 5. Zet het filter weer terug en schroef de toevoerslang weer vast. 6. Open de de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken. Voor wasmachines met waterstopslang 1. Draai de kraan dicht en schroef de waterstopslang los van de kraan. 2. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan. 3. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen niet lekken.

49

Black process 45.0° 100.0 LPI


========8========

30105536aNL.fm Page 50 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

OPSPOREN VAN STORINGEN
Uw wasmachine is, afhankelijk van het model, uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden. De wasmachine start niet en er brandt geen indicatielampje. Controleer of: · de stekker in het stopcontact zit · het stopcontact goed functioneert (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan om dit te testen) de wasmachine start niet... en het "Start/ Pauze"-lampje knippert. Controleer of: · de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging); · de "Start/Pauze"-knop is ingedrukt. Bij modellen met LCD-display verschijnt het volgende: Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade na het wassen. Controleer of: · de sifon goed geïnstalleerd en schoon is (zie "Onderhoud en reiniging") · er voldoende water instroomt. De filters in de wateraansluiting kunnen verstopt zijn (zie "Onderhoud en reiniging") · Wanneer er waspoeder gebruikt wordt, moet het gekleurde inzetstuk voor het doseren van vloeibaar wasmiddel vooraf verwijderd worden uit de lade De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren. Controleer of: · de wasmachine goed horizontaal en stevig op alle vier de pootjes staat · de transportschroeven verwijderd zijn. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden. Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd. De wasmachine beschikt over een detectie- en correctiesysteem wanneer het apparaat niet in evenwicht staat. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (bv. badjassen), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft. Bij modellen met LCD-display verschijnt het volgende op het display:

· de waterkraan nog dicht is. Voor modellen met een indicatielampje "Waterkraan dicht", gaat het rode indicatielampje branden. Draai de kraan open en druk op de knop "Start/Pauze"-knop. De wasmachine stopt tijdens het programma (verschilt afhankelijk van het model). Controleer of: · het lampje "Spoelstop" knippert; schakel deze extra functie uit door nogmaals op de knop te drukken Bij modellen met een LCD-display: controleer of de functie "Spoelstop" is ingesteld en het symbool "Spoelstop" verschijnt op het display; schakel deze extra functie uit door op de " "knop te drukken of het programma "Afpompen" te selecteren · er een ander programma is geselecteerd en de "Start" of "Start/Pauze"-knop knippert. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de "Start/Pauze"-knop · de deur is geopend en het "Start/Pauze"-lampje knippert. Sluit de deur en druk nogmaals op de "Start/Pauze"-knop. Bij modellen met LCDdisplay verschijnt het volgende op het display: "PAUZE!" · het veiligheidssysteem van de wasmachine geactiveerd is (zie de tabel "Tabel omschrijvingen storingen") 50

· Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, kleinere stukken wasgoed toevoegen en het centrifugeerprogramma opnieuw starten · Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus blokkeren. Gebruik de juiste dosering wasmiddel Bij modellen met LCD-display verschijnt het volgende op het display:

· Controleer of de selectieknop voor de centrifugeersnelheid niet ingesteld is op "0"

Black process 45.0° 100.0 LPI


========9========

30105536aNL.fm Page 51 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

De resterende programmatijd die op het display weergegeven wordt (indien beschikbaar) "springt" plotseling met een paar minuten op of neer, of de eerder weergegeven programmatijd wordt met enige tijd verlengd/verkort: Dit is een normale eigenschap van de wasmachine om zich aan factoren aan te passen waar de tijdsduur van het wasprogramma invloed op kan hebben, b.v.:

· overvloedige schuimvorming · belading uit balans door enkele zware stukken wasgoed · verlengde verwarmingstijd door een verminderde afgifte van warm water Door deze invloeden wordt de programmatijd opnieuw berekend en, indien nodig, aangepast. Bovendien bepaalt de wasmachine de lading tijdens het vullen en, indien nodig, past de machine de weergave van de oorspronkelijke programmering aan.

Tabel omschrijvingen storingen
Het kleine indicatielampje brandt. "Waterkraan dicht" "Pomp reinigen" Waterstop Digitaal display "FH" "FP" van "F15" tot en met "F19" "FA" Omschrijving storing "Storing in de watertoevoer" "Storing in de afvoer" "Storing elektrische module" "Storing waterstop"

Tabel omschrijvingen storingen bij modellen met LCD-display
LCD-display Start/Pauze-knop knippert tot en met knippert knippert knippert Omschrijving storing Storing in de watertoevoer Defect in een elektrisch onderdeel Storing in de afvoer Storing waterstop Controleer of: · de waterkraan helemaal open is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is; · de afvoerslang geknikt is · de filters in de watertoevoer verstopt zijn (zie"Onderhoud en reiniging/Filter waterslang") · het water in de afvoerslang bevroren is · de wasmachine een veiligheidsslang heeft en de veiligheidsklep openstaat (rode indicator in het venster van de veiligheidsklep); vervang de slang in dit geval door een nieuwe veiligheidsslang Steek de stekker weer in het stopcontact. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de "Aan/Uit"-toets. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice"). 51

Storing waterstop a. Storing in de watertoevoer

Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Bij modellen met een display voor storingen brandt het lampje "Waterkraan dicht" of knippert "FH" op het display. Bij modellen met LCD-display verschijnt het volgende:

Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Black process 45.0° 100.0 LPI


========10========

30105536aNL.fm Page 52 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

b. Storing in de afvoer De wasmachine voert geen water af. Bij modellen met LCD-display verschijnt het volgende op het display:

Bij modellen met een display voor storingen, afhankelijk van het model, gaat "FP" branden en blijft branden of knippert. Als er een indicatielampje voor "Pomp reinigen" aanwezig is, zal het rode indicatielampje ernaast gaan branden. Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Controleer of: · de afvoerslang geknikt is; · de pomp of het filter geblokkeerd is (zie "Verwijderen van het filter") BELANGRIJK: Wacht tot het water afgekoeld is voordat u het laat weglopen. · het water in de afvoerslang bevroren is Steek de stekker weer in het stopcontact. Selecteer en start het programma "Afpompen/ Reset". Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice"). c. Defect in een elektrisch onderdeel Het apparaat stopt tijdens het programma. Als er een digitaal of LCD-display aanwezig is, worden tevens "F4" tot "F31" weergegeven. Selecteer en start eerst het programma "Afpompen" of "Reset". Selecteer vervolgens het gewenste programma opnieuw en start het. Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel. Zet de wasmachine eerst uit en weer aan om door te gaan met het programma. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

d. Storing waterstop (indien beschikbaar) De "Waterstop" kan veroorzaakt worden door: 1. overvloedige schuimvorming 2. een lek in de wasmachine. In dit geval wordt de pomp automatisch ingeschakeld om het water weg te pompen. Bij modellen met LCD-display verschijnt het volgende op het display: " Storing waterstop" Bij modellen met een display voor storingen gaat het indicatielampje "Waterstop" branden. Op het display wordt "FA" of afwisselend "F" en "A" weergegeven en de pomp draait. Schakel de wasmachine uit, trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Kantel het apparaat voorzichtig voorover en laat het water naar buiten stromen. Vervolgens: 1. Steek de stekker in het stopcontact. 2. Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er sprake van een storing. Draai de kraan dicht en neem contact op met de Klantenservice). 3. Selecteer vervolgens het gewenste programma opnieuw en start het.

52

Black process 45.0° 100.0 LPI


========11========

30105536aNL.fm Page 53 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de klantenservice: 1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie "Opsporen van storingen"). 2. Start het programma opnieuw om te controleren of het probleem is opgelost. 3. Als de wasmachine nog steeds niet goed werkt, bel dan de Klantenservice Vermeld: · de aard van de storing. · het model van de wasmachine · het servicenummer (achter het woord `SERVICE').

De servicesticker bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. · uw volledige adres. · Uw telefoonnummer. Telefoonnummers en adressen van de Klantenservice kunt u vinden in uw garantieboekje. U kunt ook contact opnemen met de leverancier waar u het apparaat heeft gekocht.

TRANSPORT EN BEHANDELING
Til het apparaat nooit op door het bij het werkblad vast te pakken wanneer u het vervoert.
1. 2. 3. 4. Trek de stekker uit het stopcontact. Draai de kraan dicht. Koppel de watertoevoer- en afvoerslangen los. Laat al het water uit de slangen en uit het apparaat wegstromen (zie "Verwijderen van het filter", "Afvoeren van het restwater"). 5. Monteer de transportschroeven (verplicht)

53

Black process 45.0° 100.0 LPI


========12========


========13========For more information, please download the instructions above.

Category Washing machine
Full name WHIRLPOOL AWO 3561
Model AWO 3561
Size of file 386 KB
Number of pages 12 pages
format file is in pdf
Language(s) Washing machine WHIRLPOOL AWO 3561 Français - French Français - French
Washing machine WHIRLPOOL AWO 3561 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch
Washing machine WHIRLPOOL AWO 3561 English English