Download manual or user guide for the product:
KRUPS EA 8000 - Coffee maker


On this page you can get: Coffee maker KRUPS EA 8000 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Coffee maker KRUPS EA 8000
Click to preview
Coffee maker KRUPS EA 8000 Coffee maker KRUPS EA 8000

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 425 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
ESPR ESSE R IA AUTOMATIC

Foto's niet bindend

Alleen voor huishoudelijk gebruik Wij verwijzen u naar de garantiekaart voor meer informatie aangaande de garantievoorwaarden in uw land, met een maximum van 3000 gebruikscycli per jaar. Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd en is derhalve niet geschikt voor commercieel of beroepsmatig gebruik. Elk gebruik van dit apparaat buiten de huishoudelijke context wordt niet door de fabrieksgarantie gedekt. De garantie is tevens niet van toepassing op de espresso apparaten die niet functioneren als gevolg van niet of slecht reinigen, ontkalken of de aanwezigheid van vreemde voorwerpen in de koffiemolen.

HOTLINE

NL

0318 / 58 24 24

E

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

ITALIANO

NEDERLANDS

DEUTSCH

ENGLISH

FRANCAIS


========1========

Controlelampje
De koffie- Reservoir dikvullen opvangbak leegmaken

Clean

Calc

Aan / Uit Betekenis

Het apparaat is gereed voor een koffie- of stoomcyclus.

/ /

Bij gewoon knipperend controlelampje : het apparaat is bezig met de voorverwarming of met de intialiseringscyclus. Knippert tweemaal: er is een koffiecyclus voor 2 kopjes in gang gezet. Productinformatie in de stand parameterinstelling.

/ /

/

De koffiedik-opvangbak leegmaken (er is een cyclus van 2 koffies bezig).
De koffiedik-opvangbak leegmaken + de lade schoonmaken + de lekbak legen en schoonmaken.

Controleer of de opvangbak afwezig of slecht geplaatst is. Controleer of de koffielade ontbreekt of slecht geplaatst is. Instelling waterhardheid.

/ / /

Vul reservoir met water. Controleer of waterreservoir ontbreekt of slecht geplaatst is. De koffiecyclus is onderbroken bij gebrek aan water. Vul het reservoir met water. Automatische instelling stopzetten auto off. Schoonmaakprogramma aangevraagd of in uitvoering.

/

Schoonmaakprogramma: voorbereiding schoonmaak- of spoelcyclus. Instelling koffietemperatuur. Ontkalkingsprogramma aangevraagd of in uitvoering.

/ / / / /

Ontkalkingsprogramma: voorbereiding ontkalkings- of spoelcyclus. Spoelcyclus of ontkalkingscyclus: er wordt gevraagd het waterreservoir te legen, spoel het af en vul met vers water. Vraag voor lange spoeling (ongeveer 150 ml) zie pagina 5. Lange spoelbeurt bezig.

/

/

/

/ / /

Knippert constant: abnormale werking. : Controlelampje knippert : Controlelampje knippert tweemaal

: Controlelampje is uit : Controlelampje brandt


========2========

INHOUDSOPGAVE PAGINA BESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Waarschuwingssignalen Informatie over espresso koffie Veiligheidsvoorschriften VOOR HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 METEN VAN DE WATERHARDHEID CLARIS AQUA FILTER SYSTEM INSTELLINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 INSTELLING WATERHARDHEID INSTELLING KOFFIETEMPERATUUR INSTELLING VAN DE AUTOMATISCHE UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 SPOELING VAN DE CIRCUITS VOORBEREIDING VAN DE KOFFIEMOLEN NEDERLANDS
Foto's niet bindend

BEREIDING VAN ESPRESSO EN GEWONE KOFFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 BEREIDING VAN EEN ESPRESSO (20 TOT 70 ML) BEREIDING VAN GEWONE KOFFIE (80 TOT 220 ML) 2-KOPJES FUNCTIE BEREIDING MET STOOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 OPSCHUIMEN VAN MELK AUTO-CAPPUCINO-SET XS6000 ONDERHOUD VAN UW APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 LEGEN VAN DE KOFFIEDIK-OPVANGBAK, DE KOFFIELADE EN HET LEKBAKJE SCHOONSPOELEN VAN HET KOFFIE CIRCUIT REINIGINGSPROGRAMMA ONTKALKINGSPROGRAMMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 LANG SPOELPROGRAMMA ALGEMEEN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 TRANSPORT VAN HET APPARAAT EINDE LEVENSDUUR VAN HET ELEKTR(ON)ISCH APPARAAT PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 RECEPTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Accessoires (afzonderlijk verkocht)
F 088 Patroon Claris -- Aqua Filter Systeem (niet meegeleverd) XS 4000 KRUPS vloeibare reiniger voor Cappuccino systemen (niet meegeleverd) XS6000 Set Auto Cappuccino (niet meegeleverd) F 054 Ontkalkingspoeder (1 zakje meegeleverd) XS 3000 Pakje van 10 reinigingstabletten (2 tabletten meegeleverd)


========3========

BESCHRIJVING
Waterreservoir handgreep / deksel Deksel koffieboonreservoir Koffieboonreservoir

Waterreservoir Regelknop maalgraad

Onderhoudsrooster met plateau om kopjes op te warmen

Speciale onderhoudsinstructies

Draaiknop hoeveelheid koffie

Schoonmaaklade Koffiedik-opvangbak In hoogte verstelbare koffie-uitgangen Waterpeilvlotters Stoompijpje

Afneembaar rooster en lekbak

Regelknop maalgraad Opening voor schoonmaaktablet Metalen maalwieltje Display variabele(parameter)instelling Gezien van bovenaf Stoomknop

Aan/uit-knop met controlelampje Draaiknop hoeveelheid koffie Controlelampje "de koffiedik-opvang leegmaken" en "de lekbak legen en schoonmaken". Controlelampje "vul waterreservoir"

Sterke koffie knop Standaard koffie knop Controlelampje "Calc" (ontkalking) Controlelampje "Clean" (reinigen/schoonmaken) Knop "spoelen/onderhoud" Foto's niet bindend

Waarschuwingssignalen
Controlelampje brandt Controlelampje knippert
De koffiedik-opvangbak legen en de lekbak legen en schoonmaken

Schoonmaken uitvoeren Ontkalken uitvoeren

Vul waterreservoir

+
1

Overgaan tot de lange spoeling


========4========

Beste Klanten, Wij danken u voor de aanschaf van deze Krups Espresseria Automatic. Wij zijn er zeker van dat u zult genieten van de kwaliteit van de espresso en hoe makkelijk het apparaat ingebruik is. Of u nu een gewone espresso, een `lungo', een sterke `ristretto' of een zachte cappuccino wilt, uw automatisch koffie / espresso-apparaat is zo ontworpen dat u dezelfde kwaliteit thuis heeft als in de horeca, op elk gewenst moment van de dag of de week. Dankzij het Thermoblock System, het 15 bar pompdruksysteem en omdat er echte koffiebonen vers gemalen worden voordat de koffie gemaakt wordt, zorgt uw Espresseria Automatic voor een maximaal aroma, met een goudbruine crèmezachte schuimlaag die ontstaat door de natuurlijke oliën die in koffiebonen zitten. Drink uw espresso uit kleine porseleinen kopjes in plaats van de gebruikelijke koffiekopjes. Voor het verkrijgen van een espresso op de juiste temperatuur en een compacte crèmelaag adviseren wij u uw kopje voor te verwarmen. Na een paar keer proberen zult u het type mengsel en branding van de koffiebonen vinden dat het meest aansluit bij uw smaak. NB : gebruik nooit bonen met een suikerlaagje (de apparaat zal in dat geval namelijk vastlopen). De kwaliteit van het water dat u gebruikt is eveneens een essentiële factor in het resultaat van de koffie die u in uw kopje krijgt. Verzeker u ervan dat het water uit de kraan vers is, dat het geen chloorgeur heeft en redelijk koud is. Espresso-koffie heeft een rijker aroma dan conventionele filterkoffie. Ondanks het feit dat het sterker en aanhoudender van smaak is, bevat het minder cafeïne dan filterkoffie (ongeveer 60 tot 80 mg per kop in vergelijking met 80 tot 100 mg per kop). Dit is te danken aan de kortere doorlooptijd. Dankzij de goede afleesbaarheid van de reservoirs en de automatische schoonmaak- en ontkalkingsprogramma's, is uw Espresseria Automatic uiterst gemakkelijk in het gebruik.

Belangrijk: veiligheidsvoorschriften
Lees de voorschriften zorgvuldig vóór het eerste gebruik van uw apparaat, en bewaar ze: bij onjuist gebruik van het apparaat komt de aansprakelijkheid van KRUPS te vervallen. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Controleer voordat u het apparaat in gebruik neemt of de netspanning, aangegeven op uw apparaat, overeenkomt met de netspanning bij u thuis Verzeker u ervan dat het apparaat niet op een hete ondergrond staat zoals een kookplaat, en gebruik het niet in de buurt van een open vlam. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u iets onregelmatigs opmerkt terwijl het apparaat in werking is. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Laat het snoer niet langs een tafel of werkblad hangen. Laat uw handen of het elektriciteitssnoer niet in contact komen met de hete onderdelen van het apparaat. Stop het apparaat, het snoer of de stekker nooit in water of enige andere vloeistof. Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken. Indien zij geen ervaring hebben met het gebruik van of kennis hebben van het apparaat, dienen zij onder toezicht te staan van een verantwoordelijk persoon die bekend is het met gebruik van het apparaat. Er moet toezicht op jonge kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. Gebruik het apparaat niet als het snoer of het apparaat zelf beschadigd is. Als het snoer of de stekker beschadigd is/zijn moet deze vervangen worden door een erkend KRUPS reparateur of servicedienst, om elk gevaar te voorkomen. Kijk altijd in de voorschriften voor het verwijderen van kalk uit het apparaat. Bescherm het apparaat tegen vochtigheid en bevriezen. Gebruik uw apparaat niet als het niet goed functioneert, of als het beschadigd is. In dit geval dient u zich te wenden tot een erkend servicepunt van KRUPS (zie servicelijst of kijk op www.krups.nl). Alle werkzaamheden anders dan het schoonmaken en het gebruikelijke onderhoud dienen door een erkende KRUPS reparateur verricht te worden. Gebruik voor uw veiligheid alleen accessoires en onderdelen van de fabrikant die specifiek geschikt zijn voor uw apparaat. Een verkeerde aansluiting maakt de garantie ongeldig. Trek de stekker uit het stopcontact zodra u het apparaat voor langere tijd niet meer gebruikt en/of wanneer u het schoonmaakt. Alle apparaten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Er worden praktische gebruikstests toegepast op willekeurige apparaten waardoor eventuele sporen van gebruik verklaard kunnen worden. Het gebruik van meervoudige contactdozen en/of verlengsnoeren wordt afgeraden. Schenk geen water in het koffieboonreservoir en/of onder het onderhoudsrooster. Let op de richting van het stoompijpje om verbrandingsrisico's te vermijden. Als ontkalken, schoonmaken en regelmatig onderhoud wordt nagelaten of indien er vreemde voorwerpen in de molen worden gestopt, houdt dit in dat de 2-jaarlijkse of 6.000-cyclus garantie (met een maximum van 3.000 cycli per jaar) komt te vervallen.

Gebruikslimiet
Dit espresso-apparaat mag alleen maar gebruikt worden voor het bereidden van espresso's of koffie, om melk op te schuimen en vloeistoffen op te warmen. KRUPS is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gebruik van het apparaat voor niet toegestane doeleinden, te wijten is aan verkeerde aansluitingen en hanteringen, of riskante verrichtingen en reparaties. De onderhoudsgarantie komt in dergelijke gevallen te vervallen. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en dient alleen binnenshuis gebruikt te worden. Het is niet ontworpen om voor handels- of beroepsdoeleinden te gebruiken.

2

NEDERLANDS


========5========

VOOR HET EERSTE GEBRUIK METEN VAN DE WATERHARDHEID
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of als u een verandering hebt geconstateerd in de hardheid van het water is het raadzaam het apparaat aan te passen aan de waargenomen waterhardheid. Om deze waterhardheid te bepalen kunt u het bijgeleverde kartonnen strookje gebruiken of neem contact op met uw waterleidingmaatschappij.

Hardheidsgraad

0
erg zacht 5,4°

1
zacht 7,2°

2
middelmatig hard 12,6°

3
hard 25,2°

4
erg hard 37,8°

°f

° dH14°

21°

°e

3,75°8,75°

17,5°

26,25°

0

1

2

3

4

1 sec.

Vul een glas met water en dompel het strookje erin.

Na 1 minuut zal de hardheidsmeting verschijnen (bij middelmatig hard water).

Gebruik leidingwater of water dat net door een filter is gegaan.

CLARIS - AQUA FILTER F 088 CARTRIDGE (APART VERKRIJGBAAR)
Om de beste smaak te krijgen voor uw bereidingen en de levensduur van uw apparaat te verlengen, adviseren wij u het Claris - Aqua Filter te gebruiken (deze wordt apart als accessoire verkocht). Het is samengesteld uit een anti-kalk substantie en actieve koolstof waardoor de in het water aanwezige chloor, onzuiverheden, lood, koper, pesticiden, enz. verminderd worden. Mineralen en oligo-elementen blijven wel bewaard.

F088
Door het filteren van het water met de Claris - Aqua Filter kunt u hardheid aan carbonaten terugbrengen tot 75 %* Chloor ­tot 85 %* Lood ­ tot 90 %* Koper ­ tot 95 %* Aluminium ­ tot 67 % Mechanisme om de maand aan te geven waarin het filter geplaatst is en wanneer het weer vervangen moet worden (na maximaal 2 maanden). Installeren van het filter in het apparaat. Schroef het filter voor de eerste keer in de bodem van het waterreservoir. Plaats een bak onder het stoompijpje. Laat 300 ml water lopen door één keer langer dan 3 seconden op de spoelknop te drukken. U kunt dit als u wilt herhalen.

Het Claris Filter moet minimaal om de 50 liter water of om de 2 maanden vervangen worden. * indicaties worden geleverd door de fabrikant

3


========6========

INSTELLINGEN

Doe de stekker van het apparaat in het stopcontact maar zet het niet aan.

Til het rooster op waar de kopjes worden op geplaatst, terwijl u het naar achter duwt om het te doen kantelen.

Druk tegelijkertijd op de `Service' en knoppen.

Het digitale display voor Kijk goed naar het de (parameter) instellin- onderste gedeelte van gen bevindt zich onder het schermpje het onderhoudsrooster.

Instelling van de waterhardheid
De apparaten worden in de fabriek ingesteld op hardheidsniveau 3.

Instelling van de koffietemperatuur
De apparaten worden in de fabriek ingesteld op 2, gemiddelde temperatuur. Druk op de stoomknop om over te gaan op koffietemperatuur instelling : =

1 Het controlelampje `calc' gaat branden. Druk een aantal malen op de knop (met tussenpozen), zo vaak als nodig is om de gewenste koffietemperatuur in te stellen.

2

3

Instellen van de automatische uitschakeling
De apparaten worden in de fabriek ingesteld op 1 uur. U hebt de mogelijkheid om uw apparaat uit te zetten na een aantal voorgeprogrammeerde uren. Druk op de stoomknop om over te gaan op de instelling Het `clean' `automatische uitschakeling': controlelampje gaat = branden.

Druk een aantal malen op de knop (met tussenpozen), zo vaak als nodig is om de gewenste tijdsduur in te stellen.

1 = 1 uur 2 = 2 uur 3 = 3 uur 4 = 4 uur

Bij elk van deze stappen kunt u, wanneer u klaar bent met uw instellingen, de afstellingen opslaan door te drukken op de toets (de 4 controlelampjes knipperen 2 keer), of u kunt verder gaan met de procedure. De opslag in het geheugen van deze afstellingen blijft van kracht, zelfs bij een stroomonderbreking. U kunt op elk moment deze afstellingen wijzigen door deze handelingen over te doen.

4

NEDERLANDS

Het controlelampje van het waterreservoir gaat branden.

Druk een aantal malen op de knop (met tussenpozen), zo vaak als nodig is om het hardheidsniveau voor het gebruikte water te selecteren.

0 = erg zacht 1 = zacht 2 = middelmatig hard 3 = hard 4 = erg hard


========7========

VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT

Vul het waterreservoir.

Plaats het terug door er stevig op te drukken en sluit het deksel weer.

Open het deksel van het koffieboonreservoir. Voeg de koffiebonen toe (maximaal 250 g).

Sluit het deksel van het koffieboonreservoir weer.

Vul het waterreservoir niet met heet water, mineraalwater, melk of enige andere vloeistof. Als u het apparaat aan zet terwijl het waterreservoir niet op z'n plaats zit of niet voldoende gevuld is, gaat het lampje"vul waterreservoir" branden en het maken van een espresso of een kop koffie zal dan onmogelijk zijn.

NOOIT GEMALEN KOFFIE IN HET KOFFIEBOONRESERVOIR DOEN.
Het gebruik van olieachtige, gekaramelliseerde, of gearomatiseerde koffiebonen wordt afgeraden voor dit apparaat. Dit type van bonen kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het koffieboonreservoir terechtkomen die zich tussen de koffiebonen bevinden, zoals kleine steentjes. Schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het koffiereservoir valt buiten de garantie. Doe geen water in het koffieboonreservoir. Denk eraan het lekbakje te plaatsen om te vermijden dat er afvalwater op het werkblad komt en u risico loopt zich te verbranden. Kijk na of uw waterreservoir schoon is

HET SPOELEN VAN DE CIRCUITS

Zet het apparaat in gang door te drukken op de toets . Het controlelampje knippert tijdens de voorverwarming en tijdens de initaliseringscyclus.

Spoeling van het koffiecircuit : Plaats een bakje met een inhoud van 0,5 l onder de koffie-uitgangen en onder de stoomopening. Druk kort op de toets `Service' om een automatische spoelcyclus van het koffiecircuit te starten. Dit zal automatisch stoppen na ongeveer 40 ml.

Spoeling van het stoomcircuit: Druk vervolgens 3 seconden lang op de toets `Service' om een spoelcyclus van het stoomcircuit te starten. Dit zal automatisch stoppen na ongeveer 300 ml.

Het is aan te raden één of verschillende spoelingen van de 2 circuits uit te voeren als u het apparaat verschillende dagen niet hebt gebruikt. Telkens wanneer u het apparaat inschakelt, voert zij een initialiseringscyclus uit.

VOORBEREIDING VAN DE MOLEN
U kunt de sterkte van uw koffie kiezen door de koffieboon maalgraad in te stellen. Hoe fijner de maalinstelling des te sterker en crème-achtiger de koffie zou moeten zijn. Regel de gewenste maalgraad door aan de knop `Maalgraad instelling' te draaien.

Draai naar links voor een fijnere maalgraad.

Draai naar rechts voor een grovere maalgraad.

WIJZIG DE INSTELLING ALLEEN TIJDENS HET MALEN. FORCEER DE INSTELLING VOOR DE MAALGRAAD NOOIT.

5


========8========

BEREIDING VAN ESPRESSO EN GEWONE KOFFIE
UW APPARAAT IS ONTWORPEN OM ALLEEN KOFFIE TE MAKEN MET KOFFIEBONEN. Als u voor het eerst koffie zet met het apparaat of na een lange periode van afwezigheid of ontbreken van een schoonmaak- of ontkalkingsprocedure zal er een beetje stoom en heet water uit het stoompijpje komen (automatische ontsteking). Als de koffie-uitgangen te hoog zijn ingesteld ten opzichte van de maat van de kopjes kan dit leiden tot opspatten of verbranding.

BEREIDING VAN EEN ESPRESSO (VAN 20 TOT 70 ML)
De hoeveelheid water voor een espresso moet tussen 20 en 70 ml liggen. Telkens wanneer u uw apparaat inschakelt, voert het een initialiseringscyclus uit. Druk op de knop : het controlelampje knippert tijdens de voorverwarming van het apparaat.

Om het doorlopen van de koffie in uw kopje stop te zetten, kunt u of weer drukken op één van de knoppen ofwel de draaiknop naar de laagste stand draaien.

of

BEREIDING VAN EEN KOP KOFFIE (VAN 80 TOT 220 ML)
De hoeveelheid water voor een kop koffie moet tussen 80 en 220 ml liggen. Het koffiemaalsel wordt bevochtigd met een beetje heet water na de maalfase. Na verloop van tijd start het koffiezetproces zelf. Van zodra er een zekere hoeveelheid in het kopje is, raden we u aan om, als u een sterkere koffie wil verkrijgen, uw bereiding in twee cycli te laten verlopen. Bijvoorbeeld 2 keer 70 ml voor een kop van 140 ml. TREK HET RESERVOIR NIET UIT VOOR HET EINDE VAN DE CYCLUS (meer bepaald ongeveer 15 seconden na het doorlopen van de koffie).

2-KOPJES FUNCTIE
U kunt uw apparaat gebruiken om 2 kopjes koffie of espresso te maken. Haal de kopjes na de eerste cyclus nog niet weg. Uw apparaat is nu klaar voor gebruik. Het lampje blijft branden.

Het apparaat zal automatisch 2 complete koffiezet-cycli in gang zetten.

x2
Plaats twee kopjes onder de koffie-uitgangen. U kunt de koffie-uitgangen naar boven of naar benden halen om af te stemmen op de maat van uw kopjes. Selecteer de knop of knop naar keuze door achtereenvolgens twee keer snel te drukken. Het lampje gaat tweemaal knipperen om te bevestigen dat u gevraagd heeft om 2 kopjes koffie. (of omgekeerd), dan zal de tweede handeling niet in

Als u eerst op de knop hebt gedrukt en dan op de aanmerking worden genomen.

6

NEDERLANDS

Uw apparaat is nu klaar voor gebruik. Het lampje zal blijven branden. Plaats een kopje onder de koffieuitgangen. U kunt de koffie-uitgangen naar boven of naar beneden halen om af te stemmen op de maat van uw kopjes.

Selecteer de knop voor een sterke espresso of de knop voor een standaard espresso.

U kunt altijd de hoeveelheid water wijzigen.


========9========

BEREIDINGEN MET STOOM
Met stoom kan melk worden opgeschuimd om cappuccino te maken of `caffe latte' bijvoorbeeld, en ook kunnen allerlei vloeistoffen opgewarmd worden. Aangezien het produceren van stoom een hogere temperatuur nodig heeft dan voor het bereiden van een espresso, zorgt het apparaat voor een extra voorverwarmfase voor stoom. Druk op de knop. Het lampje zal gaan knipperen terwijl het apparaat opwarmt. Als het voorverwarmen eenmaal klaar is zal het lampje continu blijven branden en u kunt beginnen met het opstarten van de stoom door weer op de knop te drukken. Druk opnieuw op de toets om de cyclus te beëindigen. Opgelet, de cyclus eindigt niet onmiddellijk.

OPSCHUIMEN VAN MELK
We raden u aan halfvolle of volle (houdbare) melk te gebruiken die recent werd geopend. Onbehandelde melk maakt geen optimale resultaten mogelijk. Nadat u de stoomfuncties hebt gebruikt, kan het mondstuk heet zijn.

Controleer of het stoompijpje correct vastzit.

Giet de melk in uw melkkan. Dompel het stoompijpje in de melk onder.

Start de stoomfunctie zoals uitgelegd in de bovenstaande paragraaf;

Als de melk genoeg is opgeschuimd...

... drukt u weer op de knop om de cyclus te stoppen.

Opgelet, de cyclus eindigt niet meteen.

Om enige melkresten van het stoompijpje te verwijderen, plaatst u een kan onder het stoompijpje en drukt u op de knop.

Het stoommondstuk is afneembaar. Zo kunt u het grondig schoonmaken. Was het met water en een weinig, niet schurend afwasmiddel met behulp van een borstel. Spoel het en droog het. Voordat u het stoommondstuk terugplaatst, moet u ervoor zorgen dat de luchtopeningen niet verstopt zitten met melkresten. Maak ze zo nodig open met behulp van de meegeleverde naald. Was het stoommondstuk niet mee in de vaatwasser. Om de stoomfunctie te onderbreken kunt u op ongeacht welke knop drukken. Als het mondstuk verstopt zit, maak het dan open met behulp van de meegeleverde naald. De maximale tijdsduur voor stoomproductie per cyclus is beperkt tot 2 minuten.

Laat de stoom minstens 10 seconden lang ontsnappen en druk dan weer op de knop om het proces stop te zetten.

SET AUTO-CAPPUCCINO XS 6000 (APART VERKRIJGBAAR)
Dit auto-cappucino-accessoire vergemakkelijkt de bereiding van een cappucino of van een caffe latte.

XS 6000
Verbind de verschillende elementen onderling. Selecteer de positie cappuccino of caffe latte op het speciale mondstuk. Vul de melkpot en zet een kopje of een glas onder het auto-cappuccino mondstuk. Druk op de toets om de cyclus te starten en vervolgens weer te stoppen; Zet uw kop onder de koffie-uitgangen en start een koffie / espressocyclus.

Om te vermijden dat de melk droogt op het auto-cappuccino accessoire, moet u ervoor zorgen dat het goed is schoongemaakt. Het verdient aanbeveling dit accessoire onmiddellijk schoon te maken terwijl u een cyclus met stoom uitvoert met de kom van het accessoire vol water om het mondstuk van binnenuit schoon te maken. Daarvoor kunt u gebruik maken van het vloeibare schoonmaakmiddel XS4000 dat beschikbaar is als accessoire.

7


========10========

ONDERHOUD VAN UW APPARAAT LEGEN VAN DE KOFFIEDIK-OPVANGBAK, DE KOFFIELADE EN HET LEKBAKJE
Het lekbakje vangt afvalwater op en de koffiedik-opvangbak vangt gebruikt koffieresidu op. De koffielade stelt u in staat eventuele afzetting van koffiedik te verwijderen.

Als het lampje gaat branden, verwijder, leeg en reinig het lekbakje dan.

Verwijder de koffielade.

Reinig het onder water en droog het goed af.

Verwijder, leeg en reinig de koffiedikopvangbak.

Het lekbakje is voorzien van vlotters om u te informeren dat het geleegd moet worden.

Zodra u de koffiedik-opvangbak verwijdert moet u het helemaal legen om overstromen te voorkomen. Leeg tevens het lekbakje.

SPOELING VAN HET KOFFIECIRCUIT: ZIE PAGINA 5

SCHOONMAAKPROGRAMMA ­ TOTALE TIJDSDUUR: ONGEVEER 20 MINUTEN
Wanneer het nodig is om over te gaan tot een schoonmaak, waarschuwt uw apparaat hiervoor door dat er een controlelampje "clean" begint te branden. Dit programma is enkel toegankelijk wanneer het apparaat het vraagt (meer bepaald elke 300 koffie- of espressobereidingen).
Opgelet! Om van de garantievoorwaarden gebruik te maken is het van belang de schoonmaakcyclus uit te voeren wanneer dit gevraagd wordt. Zorg ervoor de handelingen in de goede volgorde te verrichten. U kunt het apparaat nog gebruiken als het lampje brandt. Voer het programma echter wel snel uit, want dit lampje blokkeert eventuele andere waarschuwingen.

Druk op de `Service' knop om het schoonmaakprogramma op te starten. De `clean' en lampjes zullen gaan knipperen.

Verwijderen reinig koffielade. Plaats het dan weer terug.

Leeg en reinig de koffiedik-opvangbak. Plaats het weer terug. Het lampje zal uitgaan.

Verwijder en leeg het lekbakje.

Vul en plaats het waterreservoir opnieuw.

Plaats een kan met een minimuminhoud van 0,6 l onder de koffie-uitgangen.

8

NEDERLANDS

Het lampje zal blijven branden als de koffiedik-opvangbak niet goed is aangedrukt/geplaatst of als het geïnstalleerd is in minder dan 4 seconden. U kunt geen espresso of koffie maken terwijl het lampje aan is of knippert. De koffiedik-opvangbak heeft een maximale capaciteit van 12 kopjes koffie.


========11========

XS3000 1 - Schoonmaakcyclus

± 10 min.

Het `clean' lampje gaat continu branden. De schoonmaakcyclus zal automatisch gaan werken. De pomp zuigt bij tussenpozen water op. Deze handeling duurt ongeveer 10 minuten en het `clean' lampje gaat weer knipperen. Open het onderhoudsrooster en breng een KRUPS `schoonmaaktablet' (XS3000) in de schoonmaakopening. Druk op de `Service' knop om het schoonmaakprogramma op te starten.

2 - Eerste spoeling

± 5 min.

Het `clean' lampje gaat continu branden. Het programma gaat door. De eerste spoelcyclus zal automatisch gaan werken. Het staat het apparaat toe gespoeld te worden en dat resterend schoonmaakmiddel wordt verwijderd. Deze eerste spoelcyclus duurt ongeveer 5 minuten en eenmaal beëindigd zal het `clean' lampje weer gaan knipperen. Leeg de bak met afvalwater en zet het terug onder de koffieuitgangen. Druk weer op de `Service' knop om een eerste spoelcyclus op te starten.
± 5 min.

3 - Tweede spoeling

Het `clean' lampje gaat weer continu branden. Een tweede schoonmaakcyclus zal automatisch gaan werken. Deze tweede spoelcyclus duurt ongeveer 5 minuten. Als de tweede spoelcyclus beëindigd is, gaat het `clean' lampje uit. Leeg de bak met afvalwater en zet het terug onder de koffieuitgangen. Druk weer op de `Service' knop om een tweede spoelcyclus op te starten.

Uw apparaat is weer gereed voor gebruik.

Leeg de bak met afvalwater.

Leeg het lekbakje en plaats het weer terug.

Vul uw waterreservoir.

Als er niet genoeg water in het waterreservoir is als u het programma opstart, dan gaat het lampje branden om u te waarschuwen. Voeg de vereiste hoeveelheid water aan het reservoir toe en de schoonmaak zal automatisch doorgaan. Als u op de knop drukt tijdens de schoonmaak of tijdens een stroomstoring, dient u het schoonmaakprogramma opnieuw vanaf het begin op te starten. Dit is nodig voor het spoelen van het watercircuit. In dit geval is een ander `schoonmaaktablet' nodig. Zorg ervoor dat de volledige schoonmaakcyclus wordt beëindigd, om gezondheidsrisico's te vermijden. De schoonmaakcyclus is een cyclus met tussenpozen. Houd uw handen niet onder de koffie-uit gangen tijdens de cyclus. Gebruik alleen KRUPS (XS3000) `schoonmaaktabletten'. KRUPS is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door middelen van andere merken. Schoonmaakmiddelen zijn verkrijgbaar bij KRUPS of bij uw winkelier. Belangrijk : ter bescherming van het aanrechtblad, dient u tijdens het schoonmaakprogramma altijd een doek of dienblad onder het apparaat te leggen.

9


========12========

ONTKALKINGSPROGRAMMA ­ TOTALE TIJDSDUUR : ONGEVEER 22 MINUTEN.
De hoeveelheid afgezette kalk is afhankelijk van de hardheid van het gebruikte water. Het apparaat waarschuwt u automatisch waarbij het `calc' lampje gaat branden : het is dan noodzakelijk over te gaan op ontkalking. Dit programma is enkel toegankelijk wanneer het apparaat het vraagt
Opgelet! Om van de garantievoorwaarden gebruik te maken is het van belang dat zowel de schoonmaakcyclus als de ontkalkingscyclus is uitgevoerd wanneer dit gevraagd wordt. Zorg ervoor de handelingen in de goede volgorde te verrichten. U kunt het apparaat gebruiken als het lampje brandt. U wordt echter geadviseerd het programma zo snel mogelijk uit te voeren aangezien het lampje andere waarschuwingen blokkeert.

Als uw product is uitgerust met het Claris ­ Aqua Filter System F088, zorg er dan voor het filter te verwijderen voor elke ontkalkingsbeurt.

Belangrijk : ter bescherming van het aanrechtblad, dient u tijdens het schoonmaakprogramma altijd een doek of dienblad onder het apparaat te leggen.

F054
Druk op de `Service' knop om het ontkalkingsprogramma op te starten. De lampjes `calc' en gaan knipperen. Verwijder en reinig het lekbakje. Plaats een bak met een minimale watercapaciteit van 0,6 l onder de koffie-uitgangen en onder het stoompijpje. Leeg het reservoir en vul het met lauwwarm water tot de `calc' aanduiding. Los een zakje ontkalkingsmiddel van Krups F054 (40 g) op.

Gebruik alleen KRUPS ontkalkingsmiddelen, citroenzuur of wijnsteenzuur. U kunt ontkalkingsmiddelen krijgen bij KRUPS of uw winkelier. U moet in geen geval conventionele zetmeelhoudende sulfonzuren gebruiken of andere producten die dit zuur bevatten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan het apparaat door het gebruik van andere producten.

1 - Ontkalkingscyclus

± 10 min

De ontkalkingscyclus is gestart en zal automatisch verlopen. De pomp zuigt bij tussenpozen water aan en laat dit water uit de koffiemondstukken en vervolgens via het stoommondstuk uitlopen. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

Wanneer de cyclus voltooid is, knipperen de controlelampjes ' waterreservoir ' en 'kalk'.

Breng het waterreservoir opnieuw aan. Het controlelampje gaat uit en het lampje "calc" blijft branden.

Druk op de toets "Service" nadat u al deze bewerkingen hebt uitgevoerd.

10

NEDERLANDS


========13========

2 - Eerste spoeling
Een eerste spoeling is noodzakelijk om de kalkresten te verwijderen. Deze cyclus wordt automatisch opgestart. Dit duurt ongeveer 6 minuten.

± 6 min

Leeg uw bak met afvalwater.

Leeg het lekbakje en zet het daarna weer terug evenals de bak zoals daarvoor.

Leeg, reinig en spoel het waterreservoir en vul het dan weer tot het "Max." niveau.

Plaats het waterreservoir weer terug. Het `calc' lampje gaat knipperen en het lampje gaat uit.

Druk op de `Service' knop. Het `calc' lampje gaat continu branden.

3 - Tweede spoeling
Aan het eind van de eerste spoeling gaat het `calc' lampje branden. Een tweede automatische cyclus duurt 6 minuten.

± 6 min

Als de tweede spoeling klaar is gaat het `calc' lampje uit.

Verwijder de afvalwaterbak en het lekbakje en plaats ze weer terug.

Druk weer op de `Service' knop. Het `calc' lampje gaat continu branden.

Leeg het lekbakje en plaats het weer terug.

Leeg en vul uw waterreservoir.

Uw apparaat is weer klaar voor gebruik.

Als er niet genoeg water in het waterreservoir zit, dan wordt u gewaarschuwd door het lampje . Voeg de juiste hoeveelheid water aan het reservoir toe en de kalkverwijdering zal automatisch doorgaan. Als de koffiedik-opvangbak niet op z'n plaats is, dan wordt u gewaarschuwd door het knipperende lampje . Zet de opvangbak weer terug zodat de cyclus automatisch verdergaat. Als er een stroomstoring optreedt tijdens de cyclus, dan zult u weer helemaal van voren af aan moeten beginnen. Zorg ervoor de hele ontkalkingscyclus af te maken om gezondheidsrisico's te vermijden. De ontkalkingscyclus is een cyclus met tussenpozen. Houd uw handen niet onder de koffie-uitgangen tijdens de cyclus.

LANG SPOELPROGRAMMA

+

Wanneer een lange spoelbeurt nodig is, waarschuwt het apparaat u door het knipperen van de controlelampjes 'clean' en 'kalk'.

Wanneer de lange spoelbeurt voltooid is, gaan de controlelampjes 'clean' en 'kalk' uit.

Verwijder het reservoir, vul het en zet het terug.

Plaats een bak die minstens 0,15 l kan bevatten onder de koffie-uitgangen en het stoommondstuk.

Start het lange spoelprogramma door op de toets 'Service' te drukken. De controlelampjes 'clean' en 'kalk' gaan permanent branden.

11


========14========

ALGEMEEN ONDERHOUD
Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat uw apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen schoonmaakproducten die krassen kunnen achterlaten op het apparaat, of die het kunnen aantasten. Veeg de romp van het apparaat aan de buitenkant af met een vochtige doek.

Maak de schoonmaaklade schoon met warm water met daarin een vloeibaar afwasmiddel, alsmede de lekbak en de koffiedik-opvangbak.

Spoel het waterreservoir om met vers water.

Deze onderdelen zijn niet geschikt om te worden gewassen in een vaatwasser.

TRANSPORT VAN HET APPARAAT
Bewaar en gebruik de originele verpakking voor het vervoeren van het apparaat.

EINDE LEVENSDUUR VAN UW ELEKTR(ON)ISCH APPARAAT
Bescherm het milieu
Uw apparaat bevat veel materiaal dat voor recycling/hergebruik geschikt is. Niet in de vuilnisbak deponeren of naar een stortplaats brengen, maar naar een door uw gemeente opgezet centraal afvalinzamelpunt brengen.

12

NEDERLANDS

Als het apparaat onverpakt is gevallen, dan is het raadzaam het terug te brengen naar een erkend servicepunt om brandgevaar of elektrische problemen te voorkomen.


========15========

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Het apparaat gaat niet aan nadat u op de toets hebt gedrukt. Er komt abnormaal water of stoom uit het stoommondstuk De espresso of koffie is niet heet genoeg. De koffie is te slap of niet sterk genoeg. Controleer of de stekker van het snoer goed in het stopcontact zit. Wanneer het apparaat herhaaldelijk wordt gebruikt, kunnen er enkele druppels uit het stoommondstuk komen. Wijzig de afregeling van de temperatuur van de koffie. Verwarm de koppen door ze te spoelen met warm water. Kijk na er er koffie is in het reservoir voor koffiebonen en of de koffie correct doorvloeit. Vermijd olieachtige, gekaramelliseerde of gearomatiseerde koffie te gebruiken. Verminder het volume van de geselecteerde koffie door middel van de draaiknop Selecteer de toets Draai de knop voor het fijner maken van de maling naar links om een fijner maalsel te verkrijgen. Doe uw bereiding in twee cycli door gebruik te maken van de functie 2 kopjes. Draai de knop voor het fijn maken van de vermaling naar rechts om een grover maalsel te verkrijgen (kan afhangen van het gebruikte koffietype). Voer één of meer spoelcycli uit. Draai de knop voor de maalgrootte naar links voor een fijner koffiemaalsel. Verwijder het Claris Aqua filter. Er werd een storing opgemerkt tijdens de voorbereiding. Het apparaat heeft zich automatisch geherinitialiseerd en is klaar voor een nieuwe cyclus.

De koffie loopt te langzaam door.

De crema-laag is te dun.

Het apparaat heeft geen koffie geleverd.

U heeft gemalen koffie gebruikt in plaats van Gebruik uw stofzuiger om het koffiemaalsel in het koffieboonreservoir te verwijderen. koffiebonen. Er zitten vreemde voorwerpen in de maalvoorziening. De maalvoorziening maakt een abnormaal Neem contact op met de klantenservice van Krups. geluid. De regelknop van de fijnheid van het maalsel Wijzig uitsluitend de afregeling van de maalinrichting wanneer die aan het werken is. van de maalinrichting kan maar moeilijk draaien. Nadat u uw apparaat het uitgezet en hebt laten afkoelen: Er komt geen stoom uit het stoompijpje. Maak al de openingen van het mondstuk schoon en ontstop ze met de meegeleverde naald (cf. pagina 7). Ontstop de opening van de ondersteuningsbuis van het stoommondstuk met een naald. Verwijder de Claris-patroon. Niet genoeg schuim op de melk. Kijk na of de stoom goed uit het mondstuk komt; droog zo nodig de kleine opening voor luchttoevoer in het bovenste deel van het mondstuk af. Gebruik een koude bak en recent geopende melk. Verander eventueel van type van melk (halfvolle of volle (houdbare) melk). De opgeschuimde melk is te grof. Kijk na of de twee uiteinden van het roestvrijstalen pijpje goed aaneensluit in het soepele bovendeel van de stoombuis. Het accessoire Auto-Cappucino zuigt geen Kijk na of de buis die in de melk terecht komt, niet is verstopt. melk aan . Kijk na of de soepele buis goed insluit in het accessoire zodat er geen lucht (Afzonderlijk verkocht accessoire) wordt aangezogen. Nadat u uw apparaat het uitgezet en hebt laten afkoelen, moet u de uitgangsopening van het accessoire Auto-Cappucino ontstoppen. Het reinigings- of ontkalkingsprogramma Deze programma's zijn alleen mogelijk wanneer het apparaat hier om vraagt weigert te starten. (controlelampje 'clean' of 'kalk' brandt). Nadat u het waterreservoir hebt gevuld, blijft Controleer of het reservoir goed geplaatst is in het apparaat het controlelampje branden. Controleer of de vlotter op de bodem van het reservoir vrij beweegt Spoel het accessoire af. Nadat u de koffiedik-opvangbak hebt leegVerwijder de opvangbak, verzeker u ervan dat deze leeg is, wacht 8 seconden gemaakt, blijft het controlelampje en zet het weer in elkaar branden. Controleer of de schoonmaaklade goed is aangedrukt. Er heeft zich een stroomstoring voorgedaan Het apparaat start automatisch opnieuw op wanneer de spanning weer terug tijdens een cyclus. is en is dan klaar voor een nieuwe cyclus. Er ligt water of koffie onder het apparaat. Het lekbakje is overgelopen. Leeg het lekbakje. Controleer of het lekbakje goed geplaatst is. De 4 rode lampjes knipperen continu. Schakel het apparaat uit. Trek het Claris Aqua filter uit, wacht 20 seconden en zet het dan opnieuw aan. Als de storing blijft duren, noteer dan het cijfer dat verschijnt op het display, onder het rooster om er de kopjes op te plaatsen en neem contact op met de klantendienst van Krups.

13


========16========

Hier volgen een aantal recepten die u kunt maken bij het gebruik van de Espresseria Automatic: · Cappuccino Voor een cappuccino volgens het boekje zijn de ideale verhoudingen als volgt: 1/3 hete melk, 1/3 koffie, 1/3 opgeschuimde melk. · Caffe Latte / koffie verkeerd Om koffie met veel melk te maken, ook wel Latte Macchiato genoemd zijn de verhoudingen als volgt: 3/5 hete melk, 1/5 koffie, 1/5 opgeschuimde melk. · Voor deze op melk gebaseerde bereidingen is het het beste om koude halfvolle melk te gebruiken die direct uit de koelkast komt (ideaal tussen 6 en 8° C). · Voor de `finishing touch' kunt u er een beetje cacaopoeder over strooien. · Café Crème · Bereid een gewone espresso in een groot kopje. · Voeg er een wolkje room aan toe om een `café crème' te krijgen. · Café corretto* · Bereid een kop espresso als gewoonlijk. · Voeg er dan 1/4 of 1/2 likeurglas Cognac toe om te proeven. U kunt ook anisette, brandy, Sambuca, Kirsch of Cointreau gebruiken. Er zijn vele manieren om uw espresso kracht bij te zetten. Gebruik gewoon uw verbeelding. · Koffielikeur* · Mix 3 kopjes espresso, 250 g bruine kandijsuiker en 1/2 liter Cognac of Kirsch in een lege fles van 0,75 liter. · Laat het mengsel minstens 2 weken in de fles trekken. U krijgt een overheerlijke likeur. Een echte must voor koffieliefhebbers. · IJskoffie op z'n Italiaans 4 bolletjes vanille-ijs, 2 kopjes espresso met suiker om te proeven, 1/8 l melk, slagroom, geraspte chocola. · Mix de koude espresso met de melk. · Serveer de bolletjes ijs in de glazen, schenk de koffie er overheen en decoreer met verse opgeklopte slagroom en geraspte chocola. · Koffie op z'n Fries* · Voeg een klein glas rum toe aan een kopje gezoete espresso. · Decoreer met een flinke laag opgeklopte slagroom en serveer. · Geflambeerde espresso* 2 kopjes espresso, 2 kleine glaasjes Cognac, 2 theelepels bruine suiker, crème fraiche. · Giet de Cognac in hittebestendige glazen, verhit en flambeer het. · Voeg suiker toe, mix, giet de koffie erbij en decoreer het met opgeklopte slagroom. · Espresso parfait* 2 kopjes espresso, 6 eierdooiers, 200g suiker, 1/8 liter gezoete slagroom, 1 klein glaasje sinaasappellikeur. · Klop de eierdooiers met de suiker totdat het een dikke luchtige massa wordt. · Voeg de koude espresso en de sinaasappellikeur er aan toe. · Mix dit met de opgeklopte slagroom. · Giet de mix in champagne- of gewone glazen. · Zet de champagneglazen in de vriezer. (*:Overmatig gebruik van alcohol is slecht voor de gezondheid.)

14

NEDERLANDS


========17========

................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 15


========18========


========19========For more information, please download the instructions above.

Category Coffee maker
Full name KRUPS EA 8000
Model EA 8000
Size of file 425 KB
Number of pages 18 pages
format file is in pdf
Language(s) Coffee maker KRUPS EA 8000 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch