Download manual or user guide for the product:
SAMSUNG SAM4S SPS-530 - Cash register


On this page you can get: Cash register SAMSUNG SAM4S SPS-530 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Cash register SAMSUNG SAM4S SPS-530
Click to preview
Cash register SAMSUNG SAM4S SPS-530 Cash register SAMSUNG SAM4S SPS-530

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 548 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
Handleiding SPS-500

Pag. 1 t/m 15 Uitleg van de toetsen Pag. 16 t/m 22 Uitleg van de rapporten Pag. 23 t/m 31 Programmeerhandleiding


========1========

Uitleg van de toetsen
Omdat toetsen vaak bij een bepaalde functie horen van het kassasysteem, is ervoor gekozen om deze te groeperen. Op deze manier is het overzichtelijk om de functies van de SPS-500 te begrijpen. Standaard heeft de SPS-500 een aantal schermen die hier verder worden toegelicht.

TAFEL SCHERM:
Na het indrukken van de toets [TAFEL SCHERM] verschijnt het volgende scherm: TAFEL OPENEN NOTA TAFEL OVERZ. VOER NAAM IN STOEL# ACCOUNT OPEN TAFEL SLUITEN SPLITS TAFEL TAFEL VERPLAATS GEDEELD BETALEN HERHAAL ORDER ACCOUNT SLUIT 1 VERKOPER

P01

Ron REG01

(* Het is mogelijk dat uw indeling ander is omdat dit kassasysteem een vrij programmeerbaar toetsenbord heeft. *)

Samenvatting van de toetsen:
Verplaatst alle artikelen van de ene tafel naar de andere Laat een overzicht van alle openstaande tafels onder elkaar in een lijst zien Print een gespecificeerde nota van een tafel Opent een tafel zodat er artikelen op kunnen worden geboekt en bewaart totdat later de tafel wordt afgerekend. HERHAAL ORDER Herhaalt de laatste order die op een tafel is ingevoerd. Makkelijk als hetzelfde rondje wordt besteld GEDEELD BETALEN Om het totaal bedrag van de rekening in gelijke porties te betalen, zonder aan te geven welke artikelen. TAFEL SLUITEN Sluit een tafel nadat er artikelen op zijn geboekt en bewaar de gegevens totdat er wordt afgerekend SPLITS TAFEL Om een aantal artikelen van een tafel af te rekenen of te verplaatsen STOEL# Om artikelen te koppelen aan een stoelnummer zodat later de klanten/gasten apart kunnen betalen. Het beste is om stoelnummers te koppelen wanneer de klanten/gasten willen betalen en de rekening willen, omdat anders bij elk geregistreerd artikel tevens het stoelnummer moet worden ingevoerd. VOER NAAM IN Om een naam te geven aan de tafel. Deze wordt weer gewist na het afrekenen van de tafel ACCOUNT OPEN Om een account (vaste klant) te openen. De toets wordt in dit scherm gebruikt om gegevens van een tafelnummer te verplaatsen naar een accountnummer ACCOUNT SLUIT Om een geopende account (vaste klant) te sluiten De toets wordt in dit scherm gebruikt om de account te sluiten waar naartoe gegevens van een tafel zijn verplaatst (* mogelijke overige toetsen die geprogrammeerd kunnen zijn *) SLIPPRINTER Om tafelnota's op een slipprinter te printen KLANTEN Om bij te kunnen houden hoeveel klanten er zijn geweest VORIG SALDO Om op een simpele manier een bedrag te registreren. Dit bedrag kan niet worden opgeslagen op een tafel. ARTIKEL PER STUK Om van het totaal aantal per artikel één of meerdere aantallen op te splitsen. Dit is handig wanneer u gebruik maakt van betaling per STOEL#. U kunt dan het totale aantal van een artikel splitsen in de porties die u nodig heeft TAFEL Dit is een extra nummer wat kan worden ingevoerd op een tafel (bijv.reserv.nr.). Het is mogelijk om zowel de tafel te openen met het tafelnr en op [TAFEL OPEN] te drukken, als door dit nummer in te voeren en op [TAFEL] te drukken. VERPLAATS NOTA Om tafel(s) te verplaatsen van de ene verkoper naar de andere. [1] TAFEL VERPLAATS TAFEL OVERZ NOTA TAFEL OPEN


========2========

NIEUWE TAFEL

Kan worden gebruikt om er zeker van te zijn dat een nieuwe tafel wordt geopend.

TAFEL VERPLAATS

(ADD CHECK)

TOETSCODE=013

Verplaatst alle artikelen van de ene tafel naar de andere. Of combineert een aantal tafels bij het afrekenen · Druk op [TAFEL VERPLAATS] · Voer tafelnummer in van de tafel die verplaatst moet worden en druk op [TAFEL OPEN] · Voer tafelnummer in waarnaar de gegevens verplaatst moeten worden en druk op [TAFEL OPEN] · Indien de gegevens worden verplaatst naar een nieuwe tafel, krijgt u hiervan een melding te zien; druk op [OK] · Wanneer u nu op [TAFEL SLUITEN] drukt worden de artikelen van de ene tafel verplaatst naar de andere OF: Wanneer u de tafels wilt combineren tot één tafel, drukt u bijvoorbeeld op [CONTANT] of [PIN]

SLIPPRINTER KLANTEN

(SLIP) (GUEST#)

TOETSCODE=020 TOETSCODE=056

Om tafelnota's op een slipprinter te printen

Om bij te kunnen houden hoeveel klanten er zijn geweest · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] · Voer het aantal klanten/gasten in wat aan de tafel zit en druk op [KLANTEN] · Druk op [TAFEL SLUITEN]

TAFELOVERZ

(LIST CHECK)

TOETSCODE=064

Laat een overzicht van alle openstaande tafels onder elkaar in een lijst zien · Druk op [TAFEL OVERZ] · Het volgende verschijnt bijvoorbeeld in uw scherm: TABLE# Onafhankelijk nummer (bijv. reserveringsnr.) van de tafel CHECK# Het nummer van de tafel GUEST# Aantal gasten wat aan de tafel zit CUSTOMER Naam van de klant TIME Tijdstip dat de tafel voor het laatst is gesloten BALANCE Totaal bedrag wat op de tafel is geboekt PREV/NEXT OPEN CLOSE SEARCH Om door de pagina's met openstaande tafels heen te bladeren Druk op een regel van een tafel (wordt blauw); Druk nu op OPEN om de tafel te openen Sluit het geopende scherm Zoeken naar een naam van een klant (u kunt ook op een gedeelte van de naam zoeken)

VOER NAAM IN

(#/NO SALE)

TOETSCODE=147

Eigenlijk is dit de [LADE OPEN] toets, maar u kunt na het openen van een tafel met deze toets een naam invoeren. Wanneer u account gebruikt, wordt de naam opgeslagen als voornaam. · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] of haal de pas door de magneetkaartlezer · Druk op [LADE OPEN] · Voer de naam van de klant in · Druk op [OK] · Registreer artikelen of sluit de tafel door op [TAFEL SLUITEN] te drukken · Wanneer u op [TAFEL OVERZICHT] drukt, ziet u de openstaande tafels met daarachter de naam vermeld · Het is mogelijk de naam op bijvoorbeeld de keukenprinter te laten printen

VORIG SALDO

(PBAL)

TOETSCODE=148

Om op een simpele manier een bedrag te registreren. Dit bedrag kan niet worden opgeslagen op een tafel. · Voer een bedrag in en druk op [PBAL] · Registreer eventueel artikelen en reken af

NOTA

(PRINT CHECK)

TOETSCODE=191

Print een gespecificeerde nota van een tafel · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] · Druk op [NOTA] [2]


========3========

TAFEL OPEN

(RECALL CHECK)

TOETSCODE=197

Opent een tafel zodat er artikelen op kunnen worden geboekt en bewaart totdat later de tafel wordt afgerekend. · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] · U kunt nu artikelen registreren of een nota printen · Druk op [TAFEL SLUITEN]

HERHAAL ORDER

(REPEAT)

TOETSCODE=207

Herhaalt de laatste order die op een tafel is ingevoerd. Makkelijk als hetzelfde rondje wordt besteld · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] · Druk op [HERHAAL ORDER] · Druk op [TAFEL SLUITEN]

STOEL#

(SEAT#)

TOETSCODE=209

Om artikelen te koppelen aan een stoelnummer zodat later de klanten/gasten apart kunnen betalen. Dit is handig wanneer de klanten onderling willen bepalen wie wat moet betalen. In het geval dat u een rekening wilt splitsen, kunt u de toets [TAFEL SPLITS] gebruiken. · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] Registreer de artikelen Druk op [TAFEL SLUITEN] · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] In het scherm verschijnen alle artikelen die geregistreerd zijn op de tafel · Vraag aan gast#1 welke artikelen hij/zij heeft gehad · Druk op [STOEL#], druk op een artikel, druk op _1_ en druk op [STOEL#] (* achter het artikel verschijnt S1 *) Druk op [STOEL#], druk op een volgend artikel, druk op _1_ en druk op [STOEL#] Herhaal bovenstaande voor alle artikelen van gast#1 · Ga op dezelfde manier te werk voor gast#2, dus: Druk op [STOEL#], druk op een artikel, druk op _2_ en druk op [STOEL#] (* achter het artikel verschijnt S2 *) Druk op [STOEL#], druk op een volgend artikel, druk op _2_ en druk op [STOEL#] Herhaal bovenstaande voor alle artikelen van gast#2 · Herhaal dit voor alle gasten aan de tafel, dus alle artikelen moeten zijn gekoppeld aan een stoelnummer · Print de nota van de tafel door op [NOTA] te drukken · Achter elk artikel staat nu S1, S2, etc.

ARTIKEL PER STUK

(SPLIT ITEM)

TOETSCODE=211

Om van het totaal aantal per artikel één of meerdere aantallen op te splitsen. Dit is handig wanneer u gebruik maakt van STOEL#. U kunt dan het totale aantal van een artikel splitsen in de porties die u nodig heeft. · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] Registreer de artikelen Druk op [TAFEL SLUITEN] · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] In het scherm verschijnen alle artikelen die geregistreerd zijn op de tafel · Stel dat van een bepaald artikel 10 stuks zijn geregistreerd; dit moet worden verdeeld in porties van 2, 3 en 5. Druk in het scherm op het artikel waarvan u het aantal wilt splitsen Druk op _2_ en daarna op [ART. PER STUK] U ziet dat het artikel nu is opgesplitst in twee porties: één portie van 8 stuks en één portie van 2 stuks Druk op op het artikel wat u nogmaals wilt opsplitsen (in dit geval het artikel met de 8 stuks) Druk op _3_ en daarna op [ART. PER STUK] Het totaal aantal is nu opgesplitst in porties van 5, 3 en 2 · Druk op [TAFEL SLUIT] · U kunt nu eventueel met STOEL# de stoelnummers koppelen aan de artikelen

GEDEELD BETALEN

(SPLIT PAY)

TOETSCODE=212

Om het totaal bedrag van de rekening in gelijke porties te betalen, zonder aan te geven welke artikelen. · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] Registreer de artikelen Druk op [TAFEL SLUITEN] · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] · Druk op [SUB TTL] · Voer het aantal in waarin u het totaal bedrag wilt delen (bijv. 3) Druk op [GEDEELD BETALEN] In het scherm verschijnt in de gele balk het bedrag wat moet worden betaald en welk deel moet worden betaald [3]


========4========

(* Bijv. 6,66 (1 of 3) betekent dat de eerste klant van in totaal 3 een bedrag moet betalen van 6,66 *) Reken af (bijv. met [CONTANT] of voer het bedrag in waarmee de klant betaald en reken dan af (wisselgeld) De printer print een bon met daarop alle artikelen, de vermelding dat een gedeelte is betaald en hoe is betaald In het scherm verschijnt in de gele balk nogmaals hetzelfde bedrag, maar nu moet klant 2 betalen Reken af (bijv. met [CONTANT] of voer het bedrag in waarmee de klant betaald en reken dan af (wisselgeld) De printer print een bon met daarop alle artikelen, de vermelding dat een gedeelte is betaald en hoe is betaald Dit blijft zich herhalen totdat alle klanten hebben betaald Als een bedrag van bijvoorbeeld 20,- wordt gedeeld door 3, dan moeten klant 1 en 2 een bedrag betalen van 6,66 en klant 3 een bedrag van 6,68. Dit vanwege het afrondingsverschil.

TAFEL SLUITEN

(STORE CHECK)

TOETSCODE=214

Sluit een tafel nadat er artikelen op zijn geboekt en bewaar de gegevens totdat er wordt afgerekend · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] · U kunt nu artikelen registreren of een nota printen · Druk op [TAFEL SLUITEN]

TAFEL

(TABLE)

TOETSCODE=219

Dit is een extra nummer wat kan worden ingevoerd op een tafel (bijv. reserveringsnummer). Het is mogelijk om zowel de tafel te openen met het tafelnummer en op [TAFEL OPEN] te drukken, als door dit nummer in te voeren en op [TAFEL] te drukken. · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] · Voer het extra nummer in en druk op [TAFEL] · U kunt nu artikelen registreren of een nota printen · Druk op [TAFEL SLUITEN] · U kunt nu dezelfde tafel open door in te toetsen: Tafelnummer en daarna [TAFEL OPEN] Extra nummer en daarna [TAFEL]

VERPL. NOTA VERK.

(TRANSFER CHECK)

TOETSCODE=235

Om tafel(s) te verplaatsen van de ene ober/verkoper naar de andere. · Druk op [VERPL. NOTA VERK.] · In het beeldscherm verschijnt het volgende:

· Druk op het symbool achter 1 VERKOPER in de kolom FROM Selecteer de ober/verkoper van wie openstaande tafels verplaatst moeten worden · Druk op het symbool achter 1 VERKOPER in de kolom TO Selecteer de ober/verkoper naar wie openstaande tafels verplaatst moeten worden · Druk op het symbool achter ALL CHECKS in de kolom CHECKS Druk op ALL CHECKS wanneer alle openstaande tafels verplaatst moeten worden Druk op ONE CHECK wanneer één openstaande tafel verplaatst moet worden · Wanneer u heeft gekozen voor ALL CHECKS worden alle tafels verplaatst De printer print een bon met daarop welke tafels verplaatst zijn van en naar welke ober/verkoper Wanneer u heeft gekozen voor ONE CHECK verschijnt het volgende scherm:

· U ziet in het overzicht alle openstaande tafels van een bepaalde ober/verkoper · Druk op de regel van de tafel die moet worden verplaatst en druk op OPEN · De tafel wordt verplaatst naar de andere ober/verkoper De printer print een bon met daarop welke tafel verplaatst is van en naar welke ober/verkoper [4]


========5========

SPLITS TAFEL

(SPLIT CHECK)

TOETSCODE=249

Deze toets heft twee functies: 1) Om rekeningen per gast aan een tafel te creëren. Elke gast bepaalt exact wat hij/zij wil betalen. 2) Om artikelen te verplaatsen van de ene tafel naar de andere. 1) Rekeningen per gast: · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] · U ziet alle geregistreerde artikelen in het rechter gedeelte van het scherm · U gaat nu bepalen welke artikelen de eerste gast wil afrekenen Druk op een artikel in het scherm, de regel krijgt een blauwe kleur Wanneer u van een totaal aantal (bijv. 5) een aantal wilt selecteren (bijv. 3) kunt u nu het aantal aangeven (*) Druk op [SPLITS TAFEL] (**) · Herhaal bovenstaande voor alle artikelen Dus druk op de regel met het artikel wat u wilt selecteren, voer eventueel het aantal in en druk op de toets [SPLITS TAFEL]. Wanneer het aantal `1' is, hoeft u het aantal niet in te voeren, maar kunt u direct op [SPLITS TAFEL] drukken. · Na het indrukken van [SPLITS TAFEL] ziet u dat het symbool * voor het artikel is verschenen · Wanneer u alle artikelen heeft geselecteerd kunt u afrekenen (bijv. met [CONTANT]) · De artikelen die u net heeft afgerekend zijn uit het scherm verdwenen. · U kunt nu de artikelen voor de tweede gast selecteren en wederom afrekenen · Wanneer u de laatste klant wilt afrekenen hoeft u niet alle artikelen te selecteren, maar kunt u gelijk afrekenen 2) Artikelen verplaatsen van de ene tafel naar de andere: · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] · U ziet alle geregistreerde artikelen in het rechter gedeelte van het scherm · U gaat nu bepalen welke artikelen u naar een andere tafel wilt verplaatsen Druk op een artikel in het scherm, de regel krijgt een blauwe kleur Wanneer u van een totaal aantal (bijv. 5) een aantal wilt selecteren (bijv. 3) kunt u nu het aantal aangeven (*) Druk op [SPLITS TAFEL] (**) · Herhaal bovenstaande voor alle artikelen Dus druk op de regel met het artikel wat u wilt selecteren, voer eventueel het aantal in en druk op de toets [SPLITS TAFEL]. Wanneer het aantal `1' is, hoeft u het aantal niet in te voeren, maar kunt u direct op [SPLITS TAFEL] drukken. · Na het indrukken van [SPLITS TAFEL] ziet u dat het symbool * voor het artikel is verschenen · Wanneer u alle artikelen heeft geselecteerd drukt u op [TAFEL SLUITEN] · Er verschijnt een scherm genaamd TAFEL# Voer het nummer in van de tafel waarnaar u de artikelen wilt verplaatsen en druk op [OK] De tafel waarnaar de artikelen zijn geplaatst wordt nu geopend en verschijnt in het scherm U kunt controleren of de artikelen zijn toegevoegd, eventueel andere artikelen toevoegen en de tafel sluiten (*) U ziet bijvoorbeeld in het scherm staan: 6 COLA 13.50 U wilt 2 x COLA afrekenen Druk op deze regel (regel wordt blauw), toets in [2] en druk op [SPLITS TAFEL] In het scherm staat nu het volgende: * 2 COLA 4.50 4 COLA 9.00 (**) Wanneer u een foutieve keuze heeft gemaakt kunt u het artikel weer de-selecteren Druk op de regel die u foutief had geselecteerd en druk op [SPLITS TAFEL]. Het symbool `*' is verdwenen.

NIEUWE TAFEL

(NEW TABLE)

TOETSCODE=251

Kan worden gebruikt om er zeker van te zijn dat een nieuwe tafel wordt geopend. Wanneer de tafel al geopend is geweest en er artikelen op zijn geboekt, krijgt u de foutmelding GEEN TAFELDATA na het indrukken van de toets [NIEUWE TAFEL]. Dit kan worden gebruikt als een beveiliging zodat artikelen die geboekt moeten worden op een nieuwe tafel niet kunnen worden geboekt op een openstaande tafel. Dit principe wordt niet zozeer gebruikt in de horeca, maar meer wanneer artikelen moeten worden opgeslagen op rekeningen i.p.v. op tafels. · Voer het tafelnummer in en druk op [NIEUWE TAFEL] · U kunt nu artikelen registreren of een nota printen · Druk op [TAFEL SLUITEN] · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] wanneer u artikelen wilt toevoegen

[5]


========6========

ACCOUNT OPEN

(RECALL CHECK2)

TOETSCODE=198

In dit scherm wordt deze toets gebruikt om artikelen van een tafel te verplaatsen naar een account. · Druk op [TAFEL VERPLAATS] · Voer tafelnummer in van de tafel die verplaatst moet worden en druk op [TAFEL OPEN] · Voer accountnummer in waarnaar de gegevens verplaatst moeten worden en druk op [ACCOUNT OPEN] · Wanneer u nu op [ACCOUNT SLUITEN] drukt worden de artikelen van de tafel naar de account verplaatst

ACCOUNT SLUITEN

(STORE CHECK2)

TOETSCODE=215

In dit scherm wordt deze toets gebruikt om artikelen van een tafel te verplaatsen naar een account Zie de uitleg hierboven bij ACCOUNT OPEN

[6]


========7========

ACCOUNT SCHERM:
Na het indrukken van de toets [ACCOUNT SCHERM] verschijnt het volgende scherm: ACCOUNT OPENEN NOTA ACCOUNT OVERZ. ACCOUNT INFO TAFEL OPENEN ACCOUNT SLUIT SPLITS ACCOUNT ACCOUNT VERPLAATS ACCOUNT LIJST ACCOUNT SLUITEN 1 VERKOPER

P01

Ron REG01

(* Het is mogelijk dat uw indeling ander is omdat dit kassasysteem een vrij programmeerbaar toetsenbord heeft. *)

Samenvatting van de toetsen:
ACCOUNT VERPLAATS ACCOUNT OVERZ NOTA ACCOUNT OPENEN ACCOUNT SLUITEN SPLITS ACCOUNT ACCOUNT INFO ACCOUNT LIJST TAFEL OPENEN Verplaatst alle artikelen van de ene account naar de andere Laat een overzicht van alle openstaande accounts onder elkaar in een lijst zien Print een gespecificeerde nota van een account Opent een account zodat er artikelen op kunnen worden geboekt en bewaart totdat later de account wordt afgerekend. Sluit een account nadat er artikelen op zijn geboekt en bewaar de gegevens totdat er wordt afgerekend Om een aantal artikelen van een account af te rekenen of te verplaatsen Om gegevens van een vaste klant in te kunnen voeren/wijzigen/bekijken/printen Om een complete lijst te kunnen zien van alle aangemaakte accounts Om een tafel te openen. De toets wordt in dit scherm gebruikt om gegevens van een accountnummer te verplaatsen naar een tafelnummer Om een geopende tafel te sluiten De toets wordt in dit scherm gebruikt om de tafel te sluiten waar naartoe gegevens van een account zijn verplaatst

TAFEL SLUITEN

ACCOUNT VERPLAATS (ADD CHECK)

TOETSCODE=013

Verplaatst alle artikelen van de ene account naar de andere. Of combineert een aantal accounts bij het afrekenen · Druk op [ACCOUNT VERPLAATS] · Voer accountnummer in van de account die verplaatst moet worden en druk op [ACCOUNT OPEN] · Voer accountnummer in waarnaar de gegevens verplaatst moeten worden en druk op [ACCOUNT OPEN] · Wanneer u op [ACCOUNT SLUITEN] drukt worden de artikelen van de ene account verplaatst naar de andere OF: Wanneer u de accounts wilt combineren tot één account, drukt u bijvoorbeeld op [CONTANT] of [PIN]

NOTA

(PRINT CHECK)

TOETSCODE=191

Print een gespecificeerde nota van een account · Voer het accountnummer in en druk op [ACCOUNT OPEN] · Druk op [NOTA]

ACCOUNT OPENEN

(RECALL CHECK2)

TOETSCODE=198

Opent een account zodat er artikelen op kunnen worden geboekt en bewaart totdat de account wordt afgerekend. · Voer het tafelnummer in en druk op [ACCOUNT OPENEN] · U kunt nu artikelen registreren of een nota printen · Druk op [ACCOUNT SLUITEN]

ACCOUNT SLUITEN

(STORE CHECK2)

TOETSCODE=215

Sluit een account nadat er artikelen op zijn geboekt en bewaar de gegevens totdat er wordt afgerekend Zie uitleg hierboven bij ACCOUNT OPENEN [7]


========8========

ACCOUNT OVERZ

(LIST CHECK)

TOETSCODE=064

Laat een overzicht van alle openstaande accounts onder elkaar in een lijst zien · Druk op [ACCOUNT OVERZ] · Het volgende verschijnt bijvoorbeeld in uw scherm: TABLE#(2) Onafhankelijk nr. (niet van toepassing) CHECK# Het nummer van de account GUEST# Aantal gasten (niet van toepassing) CUSTOMER Naam van de vaste klant TIME Tijdstip dat de account voor het laatst is gesloten BALANCE Totaal bedrag wat op de account is geboekt

ACCOUNT INFO

(ACCOUNT)

TOETSCODE=069

Om klantengegevens op te slaan zoals naam, adres, woonplaats, etc. Dit is o.a. bedoelt bij een groot klantenbestand die gebruik maken van pasjes met barcode of magneetstrip. Per klant is het mogelijk een ander prijs level te selecteren. · Druk op [ACCOUNT INFO] · U krijgt nu een scherm te zien waarin u o.a. adresgegevens kunt invoeren [NIEUW /BESTAAND]: Open een klantnr. of maak een nieuw klantnr. aan [VERWIJDER ACCOUNT]: Verwijder een geopende klantnr. [LAST PURCHASE]: Bekijk bestelde artikelen en bestel eventueel bij of wijzig. [AUTO NUMMER]: Selecteer zelf een vrij nummer. [OK]: Bevestig de ingevoerde waarden en opent de account [SLUIT]: Sluit het scherm zonder de account te openen [ZOEK]: Zoek naar een bepaalde klant. [BEWAAR]: Bewaar de gewijzigde instellingen.

TAFEL OPENEN

(RECALL CHECK)

TOETSCODE=197

In dit scherm wordt deze toets gebruikt om artikelen van een account te verplaatsen naar een tafel. · Druk op [ACCOUNT VERPLAATS] · Voer accountnummer in van de account die verplaatst moet worden en druk op [ACCOUNT OPENEN] · Voer tafelnummer in waarnaar de gegevens verplaatst moeten worden en druk op [TAFEL OPENEN] · Wanneer u nu op [TAFEL SLUITEN] drukt worden de artikelen van de account naar de tafel verplaatst

TAFEL SLUITEN

(STORE CHECK)

TOETSCODE=214

In dit scherm wordt deze toets gebruikt om artikelen van een account te verplaatsen naar een tafel Zie de uitleg hierboven bij TAFEL OPENEN

ACCOUNT LIJST

(ACCOUNT LIST)

TOETSCODE=072

Om een complete lijst te kunnen zien van alle aangemaakte accounts · Druk op [ACCOUNT LIST] · Het volgende verschijnt bijvoorbeeld in uw scherm: ACCOUNT# Nummer van de account TITLE Titel (dhr./ mevr.) NAME Naam van de klant STATUS Account is wel of niet in gebruik BOTH Laat open en gesloten accounts zien OPEN ONLY Laat alleen open accounts zien CLOSED ONLY Laat alleen gesloten accounts zien

[8]


========9========

HERSTEL SCHERM
Na het indrukken van de toets [HERSTEL SCHERM] verschijnt het volgende scherm: HERSTEL ANNULEER -% (ART) -% (SUB) - (ART) +% (ART) FOUT RETOUR -%2 (ART) -%2 (SUB) - (SUB) +% (SUB) P01 Ron REG01 1 VERKOPER

(* Het is mogelijk dat uw indeling ander is omdat dit kassasysteem een vrij programmeerbaar toetsenbord heeft. *)

Samenvatting van de toetsen:
HERSTEL ANNULEER FOUT RETOUR -% SUB (1) en (2) -% ART (1) en (2) KORTING SUB (-) +% SUB (1) en (2) +% ART (1) en (2) KORTING ART (-) Herstelt een eerdere foutieve aanslag indien de transactie nog niet is beëindigd Selecteer het artikel door erop te drukken en druk op [HERSTEL] Annuleert de complete bon indien de transactie nog niet is beëindigd Handig indien (bijna) alles op de bon foutief is aangeslagen Herstelt de laatste aanslag Wanneer u ziet dat de laatste registratie foutief is kunt u deze direct terugboeken Boekt een artikel retour (bijvoorbeeld bij ruiling van een artikel) Druk op [RETOUR] en registreer het artikel Berekenen korting over het sub totaal bedrag in % Sla alle artikelen aan, druk op [SUB TTL],voer percentage in en druk op deze toets Berekenen korting over een artikel bedrag in % Sla een artikel aan, voer percentage in en druk op deze toets Berekent korting over een sub totaal bedrag in euro's Sla alle artikelen aan, druk op [SUB TTL], voer bedrag in en druk op deze toets Berekenen toeslag over het sub totaal bedrag in % Sla alle artikelen aan, druk op [SUB TTL],voer percentage in en druk op deze toets Berekenen toeslag over een artikel bedrag in % Sla een artikel aan, voer percentage in en druk op deze toets Berekent korting over een artikel bedrag in euro's Sla een artikel aan, voer bedrag in en druk op deze toets

[9]


========10========

ANNULEER

(CANCEL)

TOETSCODE=016

Annuleert de complete bon indien de transactie nog niet is beëindigd. Werkt ook op een openstaande tafel. Indien de transactie wel is beëndigd moet u alle artikelen met [RETOUR] terugboeken. · U komt tijdens het registreren erachter dat de complete bon moet worden geannuleerd · Druk op [HERSTEL SCHERM] · Druk op [ANNULEER] · De printer print een bon met daarop de mededeling dat de transactie is geannuleerd Op de bon van een normale transactie verschijnen alle artikelen, op een tafelnota niet

FOUT

(ERR CORRECT)

TOETSCODE=052

Herstelt de laatste aanslag. Wanneer u ziet dat de laatste registratie foutief is kunt u deze direct terugboeken. De handeling is éénmalig! U kunt dus niet meerdere artikelen achter elkaar terugboeken. Dit kan wel met [HERSTEL]. · U komt tijdens het registreren erachter dat de laatste aanslag foutief is · Druk op [HERSTEL SCHERM] · Druk op [FOUT] · Het laatst aangeslagen artikel is verdwenen uit het scherm · U kunt nu verdergaan met registreren of afrekenen

RETOUR

(MDSE RETURN)

TOETSCODE=118

Boekt een artikel retour (bijvoorbeeld bij ruiling van een artikel). Maar wordt ook gebruikt als een transactie al is beëindigd en er één of meerdere fouten zijn gemaakt. · Druk op [HERSTEL SCHERM] · Druk op [RETOUR] · Druk op [KLAAR] om terug te gaan naar het hoofdscherm met artikelen · Selecteer het juiste scherm · Druk op het artikel wat u terug wilt boeken · Wanneer u nog een ander artikel terug wilt boeken moet u nogmaals [RETOUR] indrukken en de handeling herhalen! Wanneer u dit niet doet wordt het volgende artikel positief geboekt. · U kunt nu verdergaan met registreren of afrekenen

HERSTEL

(VOID)

TOETSCODE=241

Herstelt een eerdere foutieve aanslag indien de transactie nog niet is beëindigd. · U komt tijdens het registreren erachter dat u eerder één of meerdere fouten heeft gemaakt · Druk op [HERSTEL SCHERM] · Druk op het artikel wat foutief is aangeslagen · Druk op [HERSTEL] · Het artikel is verdwenen uit het scherm (bij aantal=1) Wanneer het aantal hoger is dan 1 wordt telkens 1 stuks afgeboekt totdat uiteindelijk alle artikelen afgeboekt zijn Het is niet mogelijk een aantal tegelijk (bijv. 3) af te boeken van het totaal, in dat geval zult u moet [RETOUR] een aantal moeten terugboeken. · U kunt nu verdergaan met registreren of afrekenen

-% SUB

(% en %2)

TOETSCODE=157 en 158

Om korting te kunnen berekenen over het sub totaal bedrag in %. De korting wordt dus berekend over alle geregistreerde artikelen. · Registreer alle artikelen · Druk op [SUB TTL] · Druk op [HERSTEL SCHERM] · Voer het percentage in (* bijv 10 = 10%) · Druk op [-% SUB] · Reken af door bijv. op [CONTANT] te drukken of Druk op [SUB TTL], voer het bedrag in waarmee de klant betaald en reken af (wisselgeldberekening)

[10]


========11========

-% ART

(%3 en %4)

TOETSCODE=159 en 160

Om korting te kunnen berekenen over één artikel. De korting wordt berekend over het laatst geregistreerde artikel · Registreer het artikel waarover u de korting wilt berekenen · Druk op [HERSTEL SCHERM] · Voer het percentage in (* bijv 10 = 10%) · Druk op [-% ART] · Reken af door bijv. op [CONTANT] te drukken of Voer het bedrag in waarmee de klant betaald en reken af (wisselgeldberekening) of Ga door met het registreren van andere artikelen

KORTING SUB (-)

(%5)

TOETSCODE=161

Om korting te kunnen berekenen over het sub totaal bedrag in euro's. De korting wordt dus berekend over alle geregistreerde artikelen. · Registreer alle artikelen · Druk op [SUB TTL] · Druk op [HERSTEL SCHERM] · Voer het bedrag in (* bijv 100 = 1,00) · Druk op [KORTING SUB (-)] · Reken af door bijv. op [CONTANT] te drukken of Voer het bedrag in waarmee de klant betaald en reken af (wisselgeldberekening)

+% SUB

(%6 en %7)

TOETSCODE=162 en 163

Om toeslag te kunnen berekenen over het sub totaal bedrag in %. De toeslag wordt dus berekend over alle geregistreerde artikelen. · Registreer alle artikelen · Druk op [SUB TTL] · Druk op [HERSTEL SCHERM] · Voer het percentage in (* bijv 10 = 10%) · Druk op [+% SUB] · Reken af door bijv. op [CONTANT] te drukken of Druk op [SUB TTL], voer het bedrag in waarmee de klant betaald en reken af (wisselgeldberekening)

+% ART

(%8 en %9)

TOETSCODE=164 en 165

Om toeslag te kunnen berekenen over één artikel. De toeslag wordt berekend over het laatst geregistreerde artikel · Registreer het artikel waarover u de toeslag wilt berekenen · Druk op [HERSTEL SCHERM] · Voer het percentage in (* bijv 10 = 10%) · Druk op [+% ART] · Reken af door bijv. op [CONTANT] te drukken of Voer het bedrag in waarmee de klant betaald en reken af (wisselgeldberekening) of Ga door met het registreren van andere artikelen

KORTING ART (-)

(%10)

TOETSCODE=166

Om korting te kunnen berekenen over één artikel in euro's. De korting wordt berekend over het laatst geregistreerde artikel · Registreer het artikel waarover u de korting wilt berekenen · Druk op [SUB TTL] · Druk op [HERSTEL SCHERM] · Voer het bedrag in (* bijv 100 = 1,00) · Druk op [KORTING ART (-)] · Reken af door bijv. op [CONTANT] te drukken of Voer het bedrag in waarmee de klant betaald en reken af (wisselgeldberekening)

[11]


========12========

OVERIG TOETS SCHERM
Na het indrukken van de toets [OVERIG TOETS] verschijnt het volgende scherm: BON AAN/ UIT
PLU SHIFT1

1 VERKOPER BON NA
PLU SHIFT2

BON ZOEK
WIJZIG PRIJS PLU VOER TEKST IN PRIJS OPVRAG LADE OPEN REPORT

PLU PRIJS PLU PRIJS 2 PLU PRIJS 3

IN KAS

UIT KAS

P01

Ron REG01

(* Het is mogelijk dat uw indeling ander is omdat dit kassasysteem een vrij programmeerbaar toetsenbord heeft. *)

Samenvatting van de toetsen:
BON AAN/UIT BON NA BON ZOEKEN Zet de klantenbon standaard aan of uit Boven de toets _7_ ziet u of de bon aan staat (Ron) of uit staat (ROff) Wanneer de klantenbon standaard op uit staat, kunt u achteraf toch een klantenbon printen door deze toets in te drukken Om klantenbonnen terug te kunnen zoeken in het geheugen. Standaard kunt u maximaal 3 klantenbonnen terug zoeken. Eventueel kunt u de klantenbon opnieuw printen met [BON NA] Om handmatig PLU nummers te kunnen invoeren Dit kan ook de barcode zijn van een artikel Deze toets heeft meerdere functies: 1) U kunt een (SKU) nummer invoeren na het registreren van een artikel 2) U kunt de geldlade openen wanneer er niet wordt geregistreerd 3) Naam van een klant invoeren na het openen van een tafel Om een bedrag in de geldlade te storten Kan worden gebruikt bij kasdeclaratie (beginsaldo in de geldlade aanwezig) of wanneer geld uit de kassa wordt gehaald (met [UIT KAS]) en het wisselgeld weer in de geldlade wordt gestort Wordt ook gebruikt om een bedrag op een tafel/rekening te storten. Om een bedrag uit de kassa te halen Kan worden gebruikt wanneer er geld uit de kassa wordt gehaald om bijvoorbeeld een leverancier te betalen U kunt extra tekst invoeren wat ook op de klantenbon wordt geprint. Kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een serienummer te printen op de bon Kan gebruikt worden om een ander artikel onder de toets van een artikel te registreren. Vanwege de vele schermen van de SPS-2000 zal deze toets niet veel gebruikt worden Om een andere prijs van hetzelfde artikel te kunnen registreren Wordt gebruikt bij bijvoorbeeld Happy Hour Om de prijs van een artikel op te vragen zonder deze te registreren Makkelijk om even de prijs van een artikel te controleren Om de vaste prijs van een artikel tijdelijk te kunnen wijzigen Het is mogelijk dat deze functie beveiligd is en dat de toets dus niet werkt

PLU LADE OPEN

IN KAS

UIT KAS

VOER TEKST IN PLU SHIFT

PLU PRIJS PRIJS OPVRAGEN WIJZIG PRIJS

[12]


========13========

PLU SHIFT 1-2

(MODIFIER)

TOETSCODE=136 en 137

Kan gebruikt worden om een ander artikel onder de toets van een artikel te registreren. Vanwege de vele schermen van de SPS-2000 zullen deze toetsen niet veel gebruikt worden [PLU SHIFT1] is om terug te gaan naar het standaard artikel [PLU SHIFT2] is om het andere artikel onder dezelfde toets te registreren Afhankelijk van de systeeminstellingen blijft u na het registreren op PLU Shift Niveau 2 of gaat u terug naar 1 · Druk op [PLU SHIFT2] · Druk op [KLAAR] · Selecteer het juiste scherm · Druk op de toets van het artikel waarop u het andere artikel wilt registreren · U kunt nu verdergaan met registreren of afrekenen

LADE OPEN

(#/NO SALE)

TOETSCODE=147

Deze toets heeft drie functies: 1) U kunt een (SKU) nummer invoeren na het registreren van een artikel 2) U kunt de geldlade openen wanneer er niet wordt geregistreerd 3) Naam invoeren van de klant na het openen van een tafel of lezen van een magneetkaart 1) SKU nummer invoeren: · Registreer een artikel · Voer het SKU nummer in · Druk op [LADE OPEN] (* Het SKU nummer verschijnt in het display en wordt ook geprint op de bon *) · Het SKU nummer verschijnt in het display en wordt ook geprint op de klantenbon · Reken af of ga door met het registreren van andere artikelen 2) Geldlade openen · Er mag geen transactie openstaan! · Druk op [LADE OPEN] · De geldlade gaat open 3) Naam invoeren van de klant · Voer het tafelnummer in en druk op [TAFEL OPEN] of haal de pas door de magneetkaartlezer · Druk op [LADE OPEN] · Voer de naam van de klant in · Druk op [OK] · Registreer artikelen of sluit de tafel door op [TAFEL SLUITEN] te drukken · Wanneer u op [TAFEL OVERZICHT] drukt, ziet u de openstaande tafels met daarachter de naam vermeld · Het is mogelijk de naam op bijvoorbeeld de keukenprinter te laten printen

UIT KAS

(PAID OUT)

TOETSCODE=151

Om een bedrag uit de kassa te halen. Kan worden gebruikt wanneer er geld uit de kassa wordt gehaald om bijvoorbeeld een leverancier te betalen of wanneer er een maximaal bedrag in de geldlade aanwezig mag zijn. · Druk op [UIT KAS] · Voer het bedrag in · Druk op [CONTANT] · Bovenaan in het scherm in de gele balk ziet u nu het bedrag staan (negatief) · Druk op [KLAAR] · De printer print een bon met daarop het bedrag wat uit de kassa is gehaald.

BON ZOEKEN

(PAID RECALL)

TOETSCODE=156

Om klantenbonnen terug te kunnen zoeken in het geheugen. Standaard kunt u max.3 klantenbonnen terug zoeken. Bedoeld om even snel terug te kunnen zoeken wanneer een klant vragen stelt over de klantenbon. · Druk op [BON ZOEKEN]; de laatste bon verschijnt in het scherm · Druk nogmaals op [BON ZOEKEN]; de bon ervoor verschijnt in het scherm · Druk nogmaals op [BON ZOEKEN]; de bon ervoor verschijnt in het scherm · U kunt eventueel de bon printen door op [BON NA] te drukken Indien u niet de bon wilt printen kunt u de informatie uit het scherm verwijderen door op [C] te drukken

[13]


========14========

PRIJS OPVRAGEN

(PRICE INQ)

TOETSCODE=169

Om de prijs van een artikel op te vragen zonder deze te registreren · Druk op [PRIJS OPVRAGEN] · Druk op [KLAAR] · Selecteer het juiste scherm · Druk op de toets van het artikel waarvan u de prijs wilt opvragen · In de gele balk bovenin het scherm verschijnt het artikel met daarachter de prijs · U kunt nu verdergaan met registreren

PLU

(PLU)

TOETSCODE=167

Om handmatig PLU nummers te kunnen invoeren. Dit kan ook de barcode zijn van een artikel · Voer het PLU nummer in · Druk op [PLU] · Het artikel is nu geregistreerd en verschijnt in het display

PLU PRIJS 1-3

(PRICE LEVEL)

TOETSCODE=170 t/m 172

Om een andere prijs van hetzelfde artikel te kunnen registreren Afhankelijk van de systeeminstellingen blijft u na het registreren op PLU Prijs Level 2 of 3 of gaat u terug naar 1 Het is mogelijk om de dag(en) te selecteren waarop automatisch een 2e of 3e prijs van een artikel wordt geregistreerd. Dit is bijvoorbeeld makkelijk bij Happy Hour. · Druk op [PLU PRIJS 2] of [PLU PRIJS 3] · Druk op [KLAAR] · Selecteer het juiste scherm · Druk op de toets waarvan u de 2e of 3e prijs wilt registreren · Hetzelfde artikel verschijnt nu in het beeldscherm, maar nu met een andere prijs

BON AAN/UIT

(RCPT ON/OFF)

TOETSCODE=196

Zet de klantenbon standaard aan of uit. Boven de toets _7_ ziet u of de bon aan staat (Ron) of uit staat (ROff). · Druk op [BON AAN/UIT]

BON NA

(RECEIPT)

TOETSCODE=206

Wanneer de klantenbon standaard op uit staat, kunt u achteraf toch een klantenbon printen door deze toets in te drukken. Bedoeld voor wanneer de klantenbon standaard op uit staat en de klant om een bon vraagt. · Registreer alle artikelen en reken af · Druk op [BON NA] · De printer print nu een klantenbon

IN KAS

(RECD ACCT)

TOETSCODE=201

Om een bedrag in de geldlade te storten. Kan worden gebruikt bij kasdeclaratie (beginsaldo in de geldlade aanwezig) of wanneer geld uit de kassa wordt gehaald (met [UIT KAS]) en het wisselgeld weer in de geldlade wordt gestort. · Druk op [IN KAS] · Voer het bedrag in · Druk op [CONTANT] · Bovenaan in het scherm in de gele balk ziet u nu het bedrag staan (positief) · Druk op [KLAAR] · De printer print een bon met daarop het bedrag wat in de kassa is gestort. Wordt ook gebruikt om een bedrag op een tafel/rekening te storten (* als systeeminstelling is geprogrammeerd *) · Open een tafel · Druk op [OVERIG TOETS] · Druk op [IN KAS] · Voer het bedrag in wat moet worden gestort en druk op de afrekentoets (bijv. [CONTANT]) · Druk op [OK] · Druk op [KLAAR] · Druk op [TAFEL SLUITEN] Elke keer wanneer de tafel/rekening wordt geopend, verschijnt kort het gestorte bedrag in het scherm.

VOER TEKST IN

(ALPHA TEXT)

TOETSCODE=250

U kunt extra tekst (max. 15 karakters) invoeren wat ook op de klantenbon wordt geprint. [14]


========15========

Kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een serienummer te printen op de bon · Registreer een artikel · Druk op [VOER TEKST IN] · Een toetsenbord verschijnt in het beeldscherm · Voer de tekst in die u als extra informatie wilt printen op de klantenbon · Druk op _OK_ · De tekst verschijnt in het display · U kunt nu verdergaan met registreren

WIJZIG PRIJS

(PRICE CHANGE)

TOETSCODE=256

Om de vaste prijs van een artikel tijdelijk te kunnen wijzigen · Druk op [WIJZIG PRIJS] · Druk op [KLAAR] · Selecteer het juiste scherm · Druk op te toets van de PLU waarvan u de prijs tijdelijk wilt wijzigen · Druk op [OVERIG TOETS] · Voer de prijs in (zonder punt, dus 1,50 invoeren als 150) · Druk op [WIJZIG PRIJS]

Uitleg van de Rapporten
[15]


========16========

Wanneer u de sleutel naar de stand X of Z draait, verschijnt het volgende in uw scherm: VERKOPER RAPPORT OPEN TAFEL RAPPORT GECOMB. RAPPORT

FINANCIEEL RAPPORT HFDGRP RAPPORT

PLU RAPPORT

UUR RAPPORT

PRODUCT RAPPORT EIGEN RAPPORT

VRRD RAPPORT

KASDECLARATIE

TIJD KLOK WIJZIGEN

WIJZIG VOORRAAD

WIJZIG DATUM & TIJD

FINANCIEEL RAPPORT Geeft een overzicht weer van alle financiële transacties. PLU RAPPORT Geeft een overzicht weer van alle verkochte artikelen. VERKOPER RAPPORT Geeft een overzicht weer van de transacties per verkoper. HOOFDGROEPEN RAPPORT Geeft een overzicht weer van de verkopen per hoofdgroep. UUR RAPPORT Geeft een overzicht weer van de verkopen van een tijdsperiode. OPEN TAFEL RAPPORT Geeft een overzicht weer van openstaande tafels. PRODUCT RAPPORT Geeft een overzicht weer van verkochte ingrediënten. VOORRAAD RAPPORT Geeft een overzicht weer van de status van de voorraad GECOMBINEERD RAPPORT Laat de door u geselecteerde rapporten in één overzicht zien EIGEN RAPPORT Overige rapporten zoals inkoopoverzicht en elektronisch journaal KASDECLARATIE Voer eerst kasdeclaratie uit voor het printen van het financieel rapport TIJDKLOK WIJZIGEN Bepaal welke periode een verkoper werkt en welke taak de verkoper dan heeft WIJZIG VOORRAAD Wijzig de actuele voorraad WIJZIG DATUM & TIJD Wijzig datum en/of tijd

Knoppen geldig voor alle rapporten:
[16]


========17========

In de linker bovenhoek ziet u of u een X-Rapport of Z-Rapport heeft geselecteerd. Een X-Rapport is een rapport bedoeld om tussendoor de omzet te bekijken en of printen zonder de omzetten te resetten. De verkoopgegevens blijven dus bewaard. Een Z-Rapport is een rapport bedoeld om definitief een bepaalde periode af te sluiten. De verkoopgegevens worden gereset. Dus begint een volgende periode vanaf 0,00 te tellen.

Selecteer hier van welke periode u een X-Rapport of een Z-Rapport wilt printen. Het is mogelijk dat bepaalde periodes zijn geblokkeerd. Dit is afhankelijk van de geheugenindeling. Meestal zijn de periodes 1 t/m 3 gewenst. Periode 1 wordt meestal een Dag Rapport genoemd Periode 2 wordt meestal een Week Rapport genoemd Periode 3 wordt meestal een Maand Rapport genoemd Hieronder volgt een voorbeeld van hoe u de periodes kunt indelen: X1-Rapport: Kunt u eventueel elke dag tussendoor printen om een tussenstand van de dag te zien. Na het printen van het rapport kunt u verdergaan met registreren. De oude omzetten zijn bewaard en de nieuwe omzetten worden bij de oude opgeteld. Kunt u eventueel elke dag aan het einde van de dag printen. Na het printen van het rapport zijn de omzetten van de dag gewist. De volgende dag begint u weer vanaf 0,00 te tellen. Kunt u eventueel op een dag door de week printen om een tussenstand van de week te zien. Telt de omzetgegevens van de Z1-Rapporten op zonder die gegevens te resetten. U dient voor het printen van een X2-Rapport wel eerst een Z1-Rapport te hebben geprint, anders worden die omzetten niet opgeteld bij het X2-Rapport. Dus bijv. maandagavond een Z1-Rapport en dinsdag tussendoor een X2-Rapport. Kunt u eventueel aan het einde van de week printen. Telt de omzetgegevens van de Z1-Rapporten op en wist de omzetgegevens van de week. U dient voor het printen van een Z2-Rapport wel eerst een Z1-Rapport te hebben printen, anders worden die omzetten niet opgeteld bij het Z2-Rapport. Dus bijv. zaterdag eerst een Z1-Rapport en direct daarna een Z2-Rapport. Telt de omzetgegevens van de Z2-Rapporten op zonder die gegevens te resetten. Wordt meestal niet geprint. Kunt u eventueel aan het einde van de maand printen. Telt de omzetgegevens van de Z2-Rapporten op en wist de omzetgegevens van de maand. U dient voor het printen van een Z3-Rapport wel eerst een Z2-Rapport te hebben printen, anders worden die omzetten niet opgeteld bij het Z3-Rapport.

Z1-Rapport:

X2-Rapport:

Z2-Rapport:

X3-Rapport:

Z3-Rapport:

Vink deze aan wanneer de SPS-2000 onderdeel is van een netwerk van kasregisters. Omzetten van andere kasregisters kunnen dan eventueel worden binnengehaald en opgeteld.

FINANCIEEL RAPPORT:
[17]


========18========

Het Financieel Rapport is als volgt opgebouwd: +PLU LVL1 TTL Bedragen geboekt op artikelen met een positieve verkoopprijs -PLU LVL1 TTL Bedragen geboekt op artikelen met een negatieve verkoopprijs (bijv. statiegeld retour) TOTAAL Positieve en negatieve bedragen van de artikelen bij elkaar opgeteld -------------------------------GEEN BTW Totaal bedrag van artikelen waarover geen BTW is berekend INCL.BTW1 Totaal bedrag van artikelen waarover BTW1 (6%) is berekend; bedrag is inclusief BTW INCL.BTW2 Totaal bedrag van artikelen waarover BTW2 (19%) is berekend; bedrag is inclusief BTW BTW1 Totaal bedrag aan BTW1 (6%) BTW2 Totaal bedrag aan BTW2 (19%) --------------------------------%1 - %10 Bedragen berekend met kortingspercentage, toeslagpercentage en kortingbedrag (-) NETTO VERKOOP Totaal bedrag van de artikelen minus de kortingen en toeslagen berekend over sub totaal (* Dus bedragen geboekt met [-], [-%SUB] en [+%SUB] *) Bedragen retour geboekt Bedragen (laatst aangeslagen) foutief geboekt Bedragen (tijdens registratie) foutief geboekt Bedragen geboekt in STAND V Bedragen van complete bonnen die geannuleerd zijn (* Deze bedragen zijn al verekend in het PLU LVL TTL *)

RETOUR FOUT VORIG HERSTEL TRANS HERSTEL ANNULLEER

BRUTO VERKOOP

Totaal bedrag van de artikelen minus de kortingen en toeslagen berekend over artikelen (* Dus bedragen geboekt met [-%ART] en [+%ART] *) --------------------------------CONTANT Totaal bedrag contant ontvangen PIN Totaal bedrag aan pin betalingen ontvangen (* Opgeteld vormen deze bedragen het Netto Verkoop bedrag *) IN KAS Totaal bedrag contant gestort in de geldlade UIT KAS Totaal bedrag contant uit de geldlade gehaald NEGATIEF Totaal bedrag van negatief afgerekende bonnen (geld terug aan de klant) (* Dit bedrag is al doorberekend in het PLU LVL TTL *) LA OPEN/SKU# Aantal keren dat op [LA OPEN] is gedrukt --------------------------------CONTANT LADE Bedrag wat contant in de geldlade aanwezig moet zijn. (* Totaal bedrag contant plus bedrag in kas geboekt minus bedrag uit kas geboekt *) PIN LADE Totaal bedrag aan pin betalingen ontvangen LADE1 TOTAAL VORIG SALDO REK. BETAALD SLUITEN GEMIDDELD Bedragen van CONTANT LADE en PIN LADE opgeteld Openstaande bedragen die handmatig ingevoerd zijn Totaal bedrag van de tafels/rekeningen betaald Totaal bedrag geboekt op de tafels/rekeningen (* Openstaande bedrag op de tafels is SLUITEN minus REK BETAALD *) Netto verkoop bedrag gedeeld door het aantal transacties (contant plus pin)

---------------------------------NRGT-TTL (NEG) Totaal bedrag teruggeboekt in STAND V NRGT-TTL (NET) Totaal Netto verkoop bedrag NRGT-TTL (BRUTO) Totaal Bruto verkoop bedrag

PLU RAPPORT
[18]


========19========

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende rapporten: ALLE PLU'S Overzicht van alle verkochte artikelen (retouren zijn al van de totalen afgetrokken) Het TOTAAL bedrag zijn de totaal bedragen van alle artikelen opgeteld Overzicht van verkochte artikelen binnen een bepaald bereik Het START# is het laagste nummer binnen het bereik (bijv. 1) Het END# is het hoogste nummer binnen het bereik (bijv. 100) (* In bovenstaande voorbeeld krijgt u een verkoopoverzicht van de PLU's 1 t/m 100 *) Overzicht van alle verkochte artikelen gesorteerd per hoofdgroep De TOTAAL bedragen zijn de totaal bedragen van de artikelen per hoofdgroep ALLE PLU TOTALEN zijn de totaal bedragen van alle artikelen opgeteld Overzicht van alle verkochte artikelen van één geselecteerde hoofdgroep Selecteer de hoofdgroep waarvan u de verkoopresultaten wilt bekijken Overzicht van de 20 best verkochte artikelen Bovenaan staat het meest verkochte artikel, aflopend tot nummer 20 Overzicht van alle artikelen die niet verkocht zijn Let op dat de SPS-2000 standaard is ingesteld op 1500 artikelen; wanneer er weinig artikelen zijn geprogrammeerd en/of verkocht, krijgt u een lange lijst van niet verkochte artikelen Overzicht van alle artikelen die niet verkocht zijn gesorteerd per hoofdgroep Ook hier geldt dat u een lange lijst kunt krijgen van niet verkochte artikelen Overzicht van alle verkochte artikelen per prijs level Het is mogelijk dat dit rapport niet geprint kan worden wegens een programmeerinstelling Overzicht van PLU's die wel verkocht zijn, maar niet zijn geprogrammeerd.

PLU'S (BEREIK)

PLU'S PER HFDGP

PLU"S PER GESELEC. HFDGP TOP 20 PLU'S

PLU NIET VERK.

PLU NIET VERK PER HFDGP. PLU VERKOOP PRIJS LEVEL NIET GEVONDEN PLU

VERKOPER RAPPORT
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende rapporten: VEKOPER Overzicht van de verkoopgegevens van de verkopers In feite is dit overzicht identiek aan het Financieel Rapport, uitgezonderd de vermelding van het aantal verkochte artikelen (PLU LVL TTL) en de vermelding van het NRGT-TTL Overzicht van de verkoopgegevens van één geselecteerde verkoper

INDIVIDUEEL VERKOPER

HUIDIGE VERKOPER Overzicht van de verkoopgegevens van de huidig aangemelde verkoper AANGEMELD ACTIEVE VERKOPERS Overzicht van de verkoopgegevens van de nog actieve verkopers Kan alleen bekeken/geprint worden wanneer de SPS-2000 geplaatst is in een IRC-netwerk Kies anders REG#1 als de SPS-2000 als stand-alone wordt gebruikt. Vink wel IRC aan.

HOOFDGROEPEN RAPPORT
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende rapporten: [19]


========20========

HFDGP PER VERKOPER HFDGPS

Overzicht van de verkoopgegevens van een groep verkopers De verkopers moeten geprogrammeerd zijn als onderdeel van een groep Overzicht van de verkoopgegevens van de hoofdgroepen van artikelen De aantallen, totaalbedragen en percentages t.o.v het totaal staan vermeld per hoofdgroep Overzicht van de verkoopgegevens van de hoofdgroepen van de artikelen binnen een bepaald bereik. Het START# is het laagste nummer binnen het bereik (bijv. 1) Het END# is het hoogste nummer binnen het bereik (bijv. 5) (* In bovenstaande voorbeeld krijgt u een verkoopoverzicht van de hoofdgroepen 1 t/m 5 *) Overzicht van de verkoopgegevens van een geselecteerde hoofdgroep (van de artikelen) De aantallen, totaal bedrag en percentage t.o.v. het totaal staan vermeld

HFDGP (BEREIK)

GESELEC. HFDGP

UUR RAPPORT
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende rapporten: UUR RAPPORT Overzicht van de verkoopgegevens per uur Per uur staan het aantal klanten en het totaal bedrag vermeld Overzicht van de verkoopgegevens gesorteerd per hoofdgroep per uur Per uur staan het klanten en het bedrag vermeld per hoofdgroep Onderaan staan het totaal aantal klanten en het totaal bedrag vermeld Overzicht van de verkoopgegevens van EAT-IN per uur Per uur staan het aantal klanten en het totaal bedrag vermeld Overzicht van de verkoopgegevens van TAKE-OUT per uur Per uur staan het aantal klanten en het totaal bedrag vermeld Overzicht van de verkoopgegevens van DRIVE-THROUGH per uur Per uur staan het aantal klanten en het totaal bedrag vermeld Overzicht van de verkoopgegevens van afgerekende tafels Per uur staan het aantal klanten en het totaal bedrag vermeld

UUR RAPPORT PER HFDGP

EAT-IN UUR RAPPORT TAKE OUT UUR RAPPORT DRIVE-THROUGH UUR RAPPORT TAFEL UUR RAPPORT

TAFEL2-4 UURRAPPORT worden niet gebruikt, tenzij er meerdere SPS-2000 in een netwerk staan en er gebruik wordt gemaakt van identieke tafelnummers op verschillende SPS-2000.

OPEN TAFEL RAPPORT:
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende rapporten: OPEN TAFEL Overzicht van nog openstaande tafels [20]


========21========

RAPPORT

De gegevens per tafel zijn verdeeld over twee regels Op de bovenste regel TFL# (=eventueel extra tafelnummer), K# (=aantal gasten), TIJD (= Tijdstip dat de tafel werd geopend) Op de onderste regel NOTA# (=daadwerkelijk tafelnummer), VERKOPER (=Ober die de tafel heeft geopend), TOTAAL (=Totaal bedrag wat nog openstaat) Helemaal onderaan staat het totaal bedrag van alle openstaande tafels opgeteld

OPEN TAFEL2-4 RAPPORT worden niet gebruikt, tenzij er meerdere SPS-2000 in een netwerk staan en er gebruik wordt gemaakt van identieke tafelnummers op verschillende SPS-2000. OPEN TAFEL PER VERKOPER Selecteer de verkoper waarvan u de openstaande tafels wilt bekijken Rapport is identiek aan het OPEN TAFEL RAPPORT Wel worden in dit rapport ook de openstaande tafels weergegeven van mogelijk andere SPS-2000 in een netwerk (2-4). Een verkoper kan werken op meerdere terminals met dezelfde tafelnummers

OPEN TAFEL VOOR Overzicht van nog openstaande tafels van de huidig aangemelde verkoper HUIDIGE VERKOPER Rapport is identiek aan het OPEN TAFEL PER VERKOPER Rapport OPEN TAFEL1 t/m 4 RAPPORT Overzicht van nog openstaande tafels gesorteerd per terminal Overzicht is identiek aan het OPEN TAFEL PER VERKOPER Rapport

PRODUCT MIX RAPPORTEN
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende rapporten: PRODUCT MIX PRODUCT OVERZICHT Overzicht van gebruikte ingrediënten Selecteer een dag van de week Overzicht van gebruikte ingrediënten

VOORRAAD RAPPORT
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende rapporten: PLU VRRD VRRD PER PLU BEREIK VRRD PER HFDGP Overzicht van alle PLU's (artikelen) op voorraad In het scherm ziet u PLU# (Barcode), omschrijving en huidige voorraad Overzicht van PLU's (artikelen) op voorraad binnen een bepaald bereik

Overzicht van PLU's (artikelen) op voorraad gesorteerd per hoofdgroep

VRRD PER Overzicht van PLU's (artikelen) op voorraad gesorteerd per geselecteerde hoofdgroep INDIVIDUELE HFDGP VOORRAAD Overzicht van alle PLU's (artikelen) op voorraad van alle SPS-2000 in een netwerk

PLU MINIMALE VRRD

Overzicht van PLU's (artikelen) waarvan de minimale voorraad te laag is De minimale voorraad wordt vergeleken met de huidige voorraad

GECOMBINEERDE RAPPORTEN
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende rapporten: GECOMB. RAPPORT Overzicht van de zelf samengestelde gecombineerde rapport #1-4 U krijgt alleen een overzicht te zien als u gebruik maakt van gecombineerde rapporten [21]


========22========

WERKTIJD

Overzicht van hoelang de verkopers hebben gewerkt U krijgt alleen een overzicht te zien als u gebruik maakt van werktijdberekening Overzicht per uur van aantal klanten, gemiddelde per klant, werkuren en uurloon U krijgt alleen een overzicht te zien als u gebruik maakt van werktijdberekening Kan alleen bekeken/geprint worden wanneer de SPS-2000 geplaatst is in een IRC-netwerk Kies anders REG#1 als de SPS-2000 als stand-alone wordt gebruikt. Vink wel IRC aan Overzicht van hoeveel geld contant in de geldlade aanwezig moet zijn Overzicht van hoeveel geld contant in alle aangesloten geldlades aanwezig moet zijn

VERKOOP EN WERK%

LADE TOTALEN LADE 1/2/3

OVERIGE RAPPORTEN
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende rapporten: KASSA TOTALEN Overzicht van netto en bruto verkoop en de totalen van de aangesloten geldlades Kan alleen bekeken/geprint worden wanneer de SPS-2000 geplaatst is in een IRC-netwerk Kies anders REG#1 als de SPS-2000 als stand-alone wordt gebruikt. Vink wel IRC aan Overzicht van de gewerkte tijd per verkoper, verdiend loon en ontvangen fooi U krijgt alleen een overzicht te zien als u gebruik maakt van werktijdberekening Financieel overzicht per dagdeel U krijgt alleen een overzicht te zien als u gebruik maakt van dagdeelberekening Overzicht van de inkoopprijzen, verkoopprijzen en gemaakte winst. U krijgt alleen een overzicht te zien als u gebruik maakt van inkoopprijzen Overzicht van de gegevens die bewaard zijn in het electronisch journaal U kunt een selectie maken van bepaalde financiële transacties of alles selecteren U krijgt alleen een overzicht te zien als u gebruik maakt van electronisch journaal Overzicht van het aantal klanten U krijgt alleen een overzicht te zien als u een eigen rapport heeft samengesteld

TIJD

DAG SHIFT

INKOOP

ELEC. JOURNAAL

OVERIGE RAPPORTEN

KLAAR ZENDEN

Overzicht van informatie die naar de PC is verzonden U krijgt alleen een overzicht als deze gegevens zijn opgeslagen

KORT. BIJ AANT.

Overzicht van de gegeven korting bij aantal U krijgt alleen een overzicht te zien als u gebruik maakt van korting bij aantal

Programmeerhandleiding van de SPS-2000
In deze handleiding worden een aantal programmeringen uitgelegd. LET OP! [22]


========23========

Indien u start met het programmeren van een SPS-2000, dan de volgende volgorde aanhouden: 1) Datum en tijd programmeren 2) Hoofdgroepen programmeren 3) BTW-tarieven programmeren 4) PLU Statussen programmeren 5) PLU's programmeren 6) Verkopers programmeren 7) Schermen programmeren 8) Tekstlogo programmeren 9) Overzicht instellingen 10) Printer aansluiten Dit in verband met het programmeren van gegevens die u bij een andere programmering moet gebruiken. Bijvoorbeeld: U moet eerst de PLU Statussen programmeren voordat u de PLU's gaat programmeren. Dit moet omdat anders u achteraf de PLU Statussen van de PLU's moet wijzigen. In de PLU Statussen programmeert u belangrijke instellingen zoals BTW-tarief en bar- of keukenprinter koppeling. Mocht u zelf een printer willen aansluiten, lees dan eerst hoofdstuk 9.0 door over hoe een printer aan te sluiten.

1.0 Wijzigen van de datum en tijd
· · Draai de sleutel naar de stand X of Z Druk op [WIJZIG DATUM & TIJD] FINANCIEEL RAPPORT HFDGRP RAPPORT PRODUCT RAPPORT EIGEN RAPPORT VERKOPER RAPPORT OPEN TAFEL RAPPORT GECOMB. RAPPORT TIJD KLOK WIJZIGEN

PLU RAPPORT

UUR RAPPORT

VRRD RAPPORT

KASDECLARATIE WIJZIG DATUM & TIJD

WIJZIG VOORRAAD

·

·

Voer de datum en tijd in (volgorde is: DDMMJJJJHHMMSS) DD=dag MM=maand JJJJ=jaar HH=uren MM=minuten SS=seconden Druk op [OK]

Bijv. 5 november 2009 13:41 invoeren als: 05112009134100 Indien u tijdens het invoeren een fout maakt, dan kunt u deze herstellen door op [] te drukken. Wanneer u niet de datum en tijd wilt wijzigen drukt u op [ANNULEER]. U kunt niet datum of tijd invoeren, u moet altijd beide invoeren.

2.0 Wijzigen van omschrijvingen van hoofdgroepen
· Draai de sleutel naar de stand P [23]


========24========

· ·

Druk op [HOOFDGROEP] De volgende opties kunt u programmeren: HOOFDGROEP#: Dit nummer kunt u niet wijzigen, maar u kunt door een nummer in te voeren direct die hoofdgroep selecteren (u hoeft niet te bladeren). OMSCHRIJVING: De omschrijving van de hoofdgroep in maximaal 12 karakters. Hoofdgroepen zijn bijv. FRISDRANK, VOORGERECHT, etc. VOEG TOE AAN TOTALE VERKOOP: Bepaalt of de omzet van de hoofdgroep bij de totale omzet word opgeteld van de hoofdgroepen. De omzet wordt wel in het hoofdgroepen-rapport vermeld ANDER BTW TARIEF MET [ANALYSE2]: Dit wordt uitsluitend toegepast voor eat-in en take-out in België. Dit is niet de standaard BTW-koppeling! Dat gebeurt in de PLU-Status. Standaard dient u deze instelling niet te programmeren. PRINT VOLGORDE KP(0-7): In het geval van artikelen sorteren op de keukenbon, kunt u hier een prioriteit toekennen. Des te lager het getal, des te eerder de gekoppelde PLU's worden geprint op de keukenbon.

Met [VORIGE] en [VOLGENDE] kunt u een vorige of volgende hoofdgroep selecteren.

3.0 Wijzigen van BTW-tarieven
· · Draai de sleutel naar de stand P Druk op [BTW]

U kunt de volgorde van de tarieven zelf bepalen. In het voorbeeld hiernaast is gekozen voor 3 tarieven: 6%, 19% en 0%. Indien u wilt hoeft u 0% niet als tarief te programmeren, u kunt ook de PLU niet aan een BTW-tarief koppelen. In dat geval wordt ook 0% BTW berekend. Maar dan ziet u het niet specifiek terug in de rapporten. Soort BTW = VAT (NEDERLAND) omdat de prijzen worden berekend inclusief BTW. Indien u een groothandel heeft waar de BTW achteraf moet worden berekend, dan kunt u kiezen voor BTW ACHTERAF (USA).

4.0 Wijzigen van PLU Statussen
[24]


========25========

In de PLU Status bepaalt u o.a. welk BTW-tarief is gekoppeld aan de PLU, of de PLU een positieve of negatieve prijs heeft (statiegeld), of er voorraad is gekoppeld aan de PLU, of de PLU op een keukenprinter moet worden geprint en of de PLU op de tafelnota moet worden geprint. · · · · Draai de sleutel naar de stand P Druk op [PLU] Druk op [PLU STATUS] Hieronder ziet u een beschrijving van de belangrijkste instellingen: SCHERM OPTIE#1 SCHERM OPTIE#2

PLU STATUS = [1]: Dit is het nummer van de PLU Status. U kunt op het nummer drukken en dan het nummer van de PLU Status invoeren die u wilt wijzigen. OMSCHRIJVING = [PLU STS1]: U kunt de PLU Status een omschrijving geven. Die tekst ziet u terug als u de PLU Status aan een PLU wilt koppelen. Bijv.: BAR BTW LAAG. Dit betekent dat de PLU's met deze PLU Status op de barprinter moeten worden geprint en dat de artikelen een laag BTW-tarief hebben. 1.BTW TARIEF= 1 t/m 6 Met deze instelling koppelt u een bepaald BTW tarief aan de PLU Status. Elke PLU is gekoppeld aan een PLU Status en op deze manier is de BTW gekoppeld aan de PLU. 5.PLU IS EEN TOELICHTING = [NEE]: Deze instelling dient u te programmeren als de PLU een toelichting is zoals bijvoorbeeld MEDIUM (bij een biefstuk). 6.TOELICHTING VERPLICHT INVOEREN = [NEE]: Deze instelling dient u te programmeren wanneer het verplicht is om een toelichting te registreren na het registreren van een PLU. 8.NEGATIEVE PRIJS = [NEE]: Deze instelling kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld statiegeld. De ingevoerde prijs is automatisch negatief.

9.DOORVERKOOP PLU = [NEE]: Als u deze instelling als JA programmeert wordt het artikel wel berekend in het totaal bedrag van de klantenbon of tafelnota, maar niet in de omzet in het rapport. Deze functie kunt u gebruiken wanneer u een sigarettenautomaat heeft waarin de ober eigen geld moet ingooien. Het bedrag van de sigaretten moet worden doorberekend aan de klant, maar aangezien het bedrag in de automaat wordt gegooid, mag het niet worden opgeteld in het rapport. 13.WEEGARTIKEL = [NEE]: Moet u programmeren als een weegschaal is aangesloten. 14.AUTOMATISCH WEGEN = [NEE]: NEE betekent dat u een aparte toets [WEGEN] moet aanmaken. U moet dan eerst deze toets indrukken en dan de toets van de PLU om die PLU te registreren. JA betekent dat na het indrukken van de toets van de PLU automatisch de prijs wordt berekend aan de hand van het gewicht. 16.VOORRAAD ARTIKEL = [NEE]: Wanneer u voorraad wilt bijhouden van een artikel moet u deze instelling als JA programmeren.

SCHERM OPTIE#4

SCHERM OPTIE#5

28.PRINT OP KEUKENPRINTER = [NEE]: U kunt de PLU op een barprinter of keukenprinter laten printen. 29.KEUKENPRINTER GROEP# = 1 t/m 9 U kunt maximaal 9 verschillende bar- of keukenprinters gebruiken. Raadpleeg uw dealer over het aansluiten van deze printer(s).

32.PRINT OP KLANTENBON = [JA]: Als een PLU een toelichting is (zoals MEDIUM bij BIEFSTUK), kunt u er voor kiezen die PLU wel of niet te laten printen op de klantenbon. 35. PRINT OP TAFELNOTA = [JA]: Als een PLU een toelichting is (zoals MEDIUM bij BIEFSTUK), kunt u er voor kiezen die PLU wel of niet te laten printen op de tafelnota.

5.0 Wijzigen van PLU's
[25]


========26========

· · · · ·

·

Draai de sleutel naar de stand P Druk op [PLU] Druk op [PLU WIJZIGEN] U bent nu in het eerste scherm (hoofdscherm) U heeft nu de volgende mogelijkheden: 1) Druk op [VOLGENDE] totdat u in een scherm de PLU ziet die u wilt wijzigen 2) Toets het nummer in van de PLU en druk op [OK] 3) Scan de barcode van de PLU U ziet nu de geprogrammeerde gegevens van de PLU SCHERM OPTIE#1 SCHERM OPTIE#2 SCHERM PRIJZEN

PLU#: Nummer (barcode) van de PLU. OMSCHRIJVING: Omschrijving van de PLU. U kunt maximaal 20 karakters invoeren. GEKOPPELDE HOOFDGROEP: Hoofdgroep waaraan de PLU is gekoppeld. Bijv. COLA valt onder FRISDRANK. PLU STATUS: Status waaraan de PLU is gekoppeld. In de status bepaald u o.a. BTW-tarief.

UITSCHAKELEN: Om de PLU uit te schakelen. U kunt de PLU niet meer registreren. PRESET PRIJS: De PLU heeft een vaste prijs. Indien u NEE selecteert, moet u altijd een prijs invoeren. WIJZIG PRIJS MAG: Prijs mag overschreven worden met de toets [WIJZIG PRIJS] PRESET PRIJS OVERSCHRIJVEN: De vaste prijs mag niet overschreven worden. Dit kan alleen eventueel met de [WIJZIG PRIJS] toets indien die functie op JA staat. GEKOPPELDE SCHERM: U kunt hier een nummer van een scherm invoeren die automatisch wordt geopend na het registreren van deze PLU. Bijvoorbeeld een scherm met keukentoelichtingen.

PRIJS/B.B.: U kunt maximaal 5 verschillende prijzen invoeren per PLU. Een andere prijs kunt u bijvoorbeeld toepassen bij `Happy Hour' of bij het gebruiken van klantenkaarten PRIJS LVL: U kunt kiezen uit Prijs Level 1 t/m 5. Door het indrukken van een Prijs Level toets kunt u een andere prijs selecteren. Dit kan ook automatisch als u dat wilt.

Zoals u ziet heeft elke PLU drie schermen, namelijk OPTIE#1, OPTIE#2 en PRIJZEN. Druk op één van deze drie schermen om de instellingen te selecteren. · Na het programmeren van de instellingen kunt u een andere PLU selecteren op de volgende manieren: 1) Druk op PLU#, voer het nummer van de PLU in en druk op [OK] 2) Druk op PLU# en scan de barcode van de PLU 3) Druk op [VOLGENDE] om naar de volgende PLU te gaan 4) Druk op [VORIGE] om naar de vorige PLU te gaan Druk op [SLUIT] wanneer u klaar bent met programmeren

·

Indien er nog geen hoofdgroepen en PLU Statussen zijn geprogrammeerd, dient u deze eerst te programmeren. Daarna kunt u de hoofdgroepen en de PLU Statussen aan de PLU's koppelen. Omdat u de hoofdgroepen en de PLU Statussen een omschrijving kunt geven, is het makkelijker om deze te koppelen aan de PLU's als u deze eerst heeft geprogrammeerd voordat u de PLU's gaat programmeren. Voor het programmeren van hoofdgroepen zie hoofdstuk 5.0. Voor het programmeren van PLU Statussen zie hoofdstuk 4.0.

6.0 Wijzigen van verkopers
[26]


========27========

U kunt verkopers laten aanmelden met een toets op het scherm, met een eigen unieke code, met een magneetkaart of met een Dallas-sleutel. Elke verkoper wordt gekoppeld aan een autorisatiecode waarin word bepaald welke restricties er gelden voor de verkoper. Zo kunt u onderscheid aanbrengen tussen bijvoorbeeld personeel, manager(s) en eigenaar. Indien u bepaalde rechten wilt toekennen aan verkopers, managers en eigenaar in de vorm van toegangscodes, dient u contact op te nemen met uw dealer. Allereerst moeten de autorisatiecodes worden geprogrammeerd. Daarna kunt u deze autorisatiecodes koppelen aan de verkopers. · · · · Draai de sleutel naar de stand P Druk op [VERKOPER] Druk op [AUTORISATIECODE] Hieronder ziet u een beschrijving van de belangrijkste instellingen: SCHERM OPTIE#1 SCHERM OPTIE#3

AUTORISATIE LEVEL = [1]: Dit is het nummer van de Autorisatielevel. U kunt op het nummer drukken en dan het nummer van de Autorisatielevel invoeren die u wilt wijzigen. OMSCHRIJVI

For more information, please download the instructions above.

Category Cash register
Full name SAMSUNG-SAM4S SPS-530
Model SPS- 530
Size of file 548 KB
Number of pages 32 pages
format file is in pdf
Language(s) Cash register SAMSUNG SAM4S SPS-530 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch