Download manual or user guide for the product:
PHILIPS 190CW8FW - Monitor


On this page you can get: Monitor PHILIPS 190CW8FW manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Monitor PHILIPS 190CW8FW
Click to preview
Monitor PHILIPS 190CW8FW Monitor PHILIPS 190CW8FW

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 1732 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
e-Manual

Philips LCD Monitor Electronic User's Manual

file:///H|/OEM MODELS/Philips 2007/CD Manual/19/190CW8/190CW8 EDFU 0801-2007/lcd/manual/DUTCH/190CW8/INDEX.HTM [2007/8/3

09:44:38]


========1========

Voorzorgsmaatregelen en onderhoud FAQ's Problemen opsporen en oplossen Informatie over voorschriften Overige verwante informatie

Veiligheid en Oplossen van Problemen

Voorzorgsmaatregelen en onderhoud WAARSCHUWING: Het gebruik van andere regelaars, afstellingen of procedures dan in deze documentatie uiteengezet kan blootstelling aan schokken, elektrische gevaren en/of mechanische gevaren tot gevolg hebben.
Lees en volg deze instructies bij het aansluiten en gebruiken van uw computermonitor.: Gebruik: Plaats de monitor niet in direct zonlicht of in de buurt van kachels of andere warmtebronnen. Verwijder eventuele voorwerpen die in ventilatieopeningen zouden kunnen vallen of een goede koeling van de elektronica van de monitor in de weg staan. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de kast niet worden afgesloten. Let er bij de plaatsing van de monitor op dat de stekker en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn. Als u de monitor uitschakelt door het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel los te nemen, dient u voor een normale werking 6 seconden te wachten alvorens het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel weer aan te sluiten. Gebruik altijd de door Philips meegeleverde, goedgekeurde voedingskabel. Als uw voedingskabel ontbreekt, neem dan contact op met uw lokale servicecentrum. (Zie Customer Care Consumer Information Center) Stel de LCD-monitor tijdens het gebruik niet bloot aan ernstige trillingen of mechanische schokken. Laat de monitor tijdens gebruik of vervoer nergens tegen aan botsen en laat de monitor niet vallen. Onderhoud: Oefen geen al te grote druk uit op het LCD-scherm om mogelijke schade te voorkomen. Pak de monitor bij de rand vast als u hem wilt verplaatsen; til de monitor niet op met uw hand of vingers op het LCD-scherm. Haal de stekker uit het stopcontact als u van plan bent de monitor gedurende langere tijd niet te gebruiken. Haal de stekker uit het stopcontact als u de monitor wilt reinigen met een licht vochtige doek. Het scherm mag worden afgenomen met een droge doek als de monitor is uitgeschakeld. Gebruik voor de reiniging van uw monitor geen organische oplosmiddelen, zoals alcohol of


========2========

vloeistoffen op basis van ammoniak. Stel de monitor ter voorkoming van elektrische schok of permanente schade aan het apparaat niet bloot aan stof, regen, water of een uitzonderlijk vochtige omgeving. Maak de monitor, als deze toch nat is geworden, zo snel mogelijk met een droge doek droog. Als er water of een andere stof van buitenaf in de monitor terechtkomt, schakel het apparaat dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder vervolgens het water of de andere stof en stuur de monitor naar een servicecentrum. Bewaar of gebruik de LCD-monitor niet op plaatsen die zijn blootgesteld aan hitte, direct zonlicht of extreme koude. Om de beste prestaties uit uw monitor te halen en lange tijd plezier te hebben van uw aankoop, dient u de monitor te gebruiken op een plaats die voldoet aan de volgende voorwaarden op het gebied van temperatuur en vochtigheid. r Temperatuur: 0-40 °C 32-95 °F r Vochtigheid: 20-80% relatieve luchtvochtigheid BELANGRIJK: Activeer tijdens uw applicatie altijd een screensaver-programma. Als een stilstaand beeld met een hoog contrast gedurende lange tijd op het scherm blijft staan, kan een zogeheten 'nabeeld' of 'spookbeeld' op de voorzijde van het scherm achterblijven. Dit is een bekend verschijnsel dat wordt veroorzaakt door tekortkomingen die inherent zijn aan de lcd-technologie. In de meeste gevallen zal het nabeeld na het uitschakelen van de spanning langzaam verdwijnen. Houd u er rekening mee dat het nabeeldverschijnsel geen fout is die kan worden gerepareerd en niet onder de garantie valt. Service: Het deksel van de behuizing dient alleen te worden geopend door gekwalificeerd servicepersoneel. Als u een document voor reparatie of integratie nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw lokale servicecentrum. (Zie het hoofdstuk "Consumer Information Center") Voor informatie over transport, zie "Fysische specificaties". Laat uw monitor niet in een auto/kofferbak onder direct zonlicht achter. Raadpleeg een servicetechnicus als de monitor niet normaal werkt of als u er niet zeker van bent welke procedure u moet volgen als u de in deze handleiding gegeven bedieningsinstructies hebt opgevolgd.

TERUG NAAR BOVEN


========3========

Veiligheid en problemen oplossen Algemene FAQ's Scherminstellingen Compatibiliteit met andere randapparatuur Lcd-schermtechnologie Ergonomie, ecologie en veiligheidsnormen Problemen opsporen en oplossen Informatie over voorschriften Overige verwante informatie

FAQ's (Veel gestelde vragen)

Algemene FAQ's V: Wat doe ik als ik mijn monitor installeer en het scherm zegt 'Cannot display this video
mode' [Kan deze videomodus niet weergeven]?

A: Geadviseerde videomodus voor Philips 19": 1440X900 / 60Hz.
Neem alle kabels los en sluit uw pc vervolgens aan op de eerder gebruikte monitor waarbij de weergave correct was. Ga naar het Start-menu van Windows en kies `Settings/Control Panel'. Dubbelklik op het `Display' pictogram. Kies onder `Display Properties' het tabblad `Settings'. Zet hier de Desktop-schuifbalk op 1440X900 pixels (19"). Open `Advanced Properties', stel de `Refresh Rate' in op 60 Hz en klik op OK. Start de computer opnieuw op en herhaal de stappen 2 en 3 om te controleren of uw pc is ingesteld op [email protected] Sluit uw computer af, verwijder de oude monitor en sluit uw lcd-monitor van Philips aan. Zet achtereenvolgens de monitor en de pc aan.

V: Wat betekent 'beeldverversingsfrequentie' voor mij bij een lcd-monitor? A: Voor lcd-monitors is de beeldverversingsfrequentie veel minder belangrijk. Lcdmonitors geven een stabiel, flikkervrij beeld bij 60 Hz. Er zijn geen zichtbare verschillen tussen 85 Hz en 60 Hz.

V: Waartoe dienen de .inf- en .icm-bestanden op de CD-ROM? Hoe installeer ik de drivers (.
inf en .icm)?

A: Dit zijn de driverbestanden voor uw monitor. Volg de instructies in de handleiding om de drivers te installeren. Uw computer kan vragen om monitordrivers (.inf- en .icmbestanden) of een driverdisk als u uw monitor voor het eerst installeert. Volg de instructies voor het plaatsen van de (bijbehorende CD-ROM) die zich eveneens in de verpakking bevindt. Monitordrivers (.inf- en .icm-bestanden) worden automatisch geïnstalleerd.


========4========

V: Hoe pas ik de resolutie aan? A: Uw videokaart/grafische driver en monitor bepalen samen de beschikbare resoluties. U kunt de gewenste resolutie selecteren in het Windows® Configuratiescherm onder "Eigenschappen voor Beeldscherm".

V: Wat moet ik doen als ik bij het instellen van mijn monitor niet verder kan? A: U drukt dan gewoon op de OK-knop en selecteert vervolgens 'Reset'. Alle oorspronkelijke fabrieksinstellingen worden dan hersteld.

V: Wat is de Auto-functie? A: De AUTO afsteltoets herstelt de optimale schermpositie, fase- en klokinstellingen met het indrukken van één enkele toets zonder door OSD(On Screen Display)menu's en bedieningstoetsen te hoeven navigeren.
Opm.: De functie Auto is slechts in bepaalde modellen beschikbaar.

V: Mijn monitoren krijgt geen stroom (De stroom-LED gaat niet aan) ? Wat moet ik doen? A: Zorg ervoordt het netsnoer is aangesloten tussen de monitor en het stopcontact en druk op een toets of de muis om de computer tot leven te brengen.

V: Kan de LCD-monitor een `interlaced' signaal in combinatie met een PC aan? A: Nee. Als er een interlaced signaal wordt gebruikt, geeft het scherm tegelijkertijd zowel even als oneven horizontale scanninglijnen weer, waardoor het beeld wordt vervormd.

V: Wat betekent beeldverversingsfrequentie voor lcd?


========5========

A: In tegenstelling met CRT-beeldschermtechnologie, waar de snelheid waarmee de elektronenbundel van de bovenkant naar de onderkant van het scherm strijkt het flakkeren bepaalt, gebruikt een active matrixbeeldscherm een actief element (TFT) om elke afzonderlijke pixel te besturen en de beeldschermverversingsfrequentie is derhalve niet werkelijk van toepassing op lcd-technologie.

V: Is het lcd-scherm bestand tegen krassen? A: Er is een beschermende laag aangebracht op het oppervlak van het lcd, die duurzaam is tot een bepaalde mate van hardheid (ongeveer tot de hardheid van een 2H potlood). In het algemeen verdient het aanbeveling het oppervlak van het scherm niet bloot te stellen aan bovenmatige schokken of krassen.

V: Hoe moet ik het oppervlak van het lcd schoonmaken? A: Gebruik voor normaal schoonmaken een zachte, schone doek. Gebruik voor uitgebreid schoonmaken isopropylalcohol. Gebruik geen andere oplosmiddelen zoals ethylalcohol, ethanol, aceton, hexaan enz.

V:Kan ik de kleurinstelling van de monitor veranderen? A:Ja, u kunt de kleurinstelling veranderen met het osd, en wel als volgt
1. Druk op "OK" zodat het osd (On Screen Display) verschijnt 2. Druk op de "Pijl omlaag" om de optie "Kleur" te selecteren en druk vervolgens op "OK" om de kleurinstelling te openen. Er zijn drie instellingen, zoals hieronder weergegeven. a. Kleurtemperatuur; De zes waarden zijn 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K en 11500K. Een kleurtemperatuur van 5000K geeft een warme roodachtige kleur en een kleurtemperatuur van 11500K geeft een koele blauwwitte toon. b. sRGB; dit is een standaardinstelling voor het uitwisselen van kleuren tussen verschillende apparaten (b.v. digitale camera's, monitors, printers, scanners, enz.) c. Eigen definitie; u kunt uw eigen voorkeur kiezen door rood, groen en blauw i te stellen. *Een meting van de lichtkleur die wordt uitgestraald door een verwarmd object. De


========6========

temperatuur wordt uitgedrukt in de absolute temperatuurschaal (kelvin). Een lage temperatuur, zoals 2004K is rood en hogere temperaturen als 9300K zijn blauw. Neutraal is wit, bij 6504K.

V: Kan de Philips LCD-monitor tegen de muur worden gemonteerd? A: Ja, de Brilliance lcd-monitoren van Philips hebben deze mogelijkheid als optie. Vier gestandaardiseerde VESA-montagegaten aan de achterzijde maken het mogelijk de Philips-monitor te monteren op de meeste VESA-standaardarmen of toebehoren. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.
TERUG NAAR BOVEN

Scherminstellingen V: Hoe kan ik er bij het installeren voor zorgen dat ik de beste prestaties uit mijn monitor haal? A: Voor optimale prestaties dient u ervoor te zorgen dat het beeldscherm wordt ingesteld op 1440X900 bij 60Hz voor 19" inch. Opm.: U kunt de huidige scherminstellingen controleren door één keer op de OSD-knop 'OK' te drukken. De huidige weergavemodus wordt getoond bij productinformatie in de OSD onder Belangrijkste functies.

V: Wat is het verschil tussen lcd's en CRT's wat betreft straling? A: Omdat lcd's geen elektronenkanon gebruiken, genereren ze niet dezelfde
hoeveelheid straling bij het schermoppervlak.

TERUG NAAR BOVEN

Compatibiliteit met andere randapparatuur


========7========

V: Kan ik mijn lcd-monitor op elke pc, werkstation of Mac aansluiten? A: Ja, alle Philips lcd-monitoren zijn volledig compatibel met standaard pc, Mac en werkstation. Het kan zijn dat u een kabeladapter nodig heeft om de monitor op uw Mac-systeem aan te sluiten. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger van Philips voor meer informatie.

V: Zijn de LCD-monitors van Philips geschikt voor Plug & Play? A: Jazeker, de monitors zijn compatibel voor Plug & Play onder Windows® 95, 98, 2000,XP en Vista .

V: Wat is USB (Universele Seriële Bus)? A: Beschouw USB als een intelligente stekker voor pc-randapparatuur. USB bepaalt automatisch bronnen (zoals stuurprogramma's en busbandbreedte)die randapparatuur nodig heeft. USB stelt de nodige bronnen beschikbaar zonder tussenkomst van de gebruiker. Er zijn drie belangrijke voordelen verbonden aan USB. USB elimineert 'kastangst', de angst voor het verwijderen van de computerkast voor het installeren van printplaten -- waar vaak het afstellen van gecompliceerde IRQ-instellingen voor nodig is -- voor uitbreidingsrandapparatuur. USB elimineert ook 'poortblokkering'. Zonder USB zijn pc's gewoonlijk gewoonlijk beperkt tot één printer, twee Compoorten (normaal een muis en een modem), één uitgebreide parallelpoortuitbreiding (bijvoorbeeld voor een scanner of videocamera) en een joystick. Er komt elke dag steeds meer randapparatuur voor multimedia in de handel.
Met USB kunnen tot en met 127 apparaten gelijktijdig op één computer werken. USB maakt ook 'hot plug-in' mogelijk. Uitschakelen, insteken, opnieuw starten en setup uitvoeren is niet nodig voor het installeren van randapparatuur. Kortom, USB hervormt het huidige 'Plug-and-Pray' (insteken en bidden) tot daadwerkelijk Plug-andPlay (insteken en spelen)! Zie de verklarende woordenlijst voor meer informatie over USB.

V: Wat is een USB hub ? A: Een USB hub verschaft extra aansluitingen op de Universele Seriële Bus. De stroomopwaartse poort sluit een hub aan op de host, gewoonlijk een pc. Meerdere stroomafwaartse poorten in een hub maken aansluiting op een andere hub of een


========8========

ander apparaat, zoals een USB toetsenbord, camera of printer, mogelijk.

TERUG NAAR BOVEN

Lcd-schermtechnologie V: Wat is Liquid Crystal Display (Vloeibare kristallenscherm)? A: Een vloeibare kristallenscherm (Liquid Crystal Display, lcd) is een optisch instrument dat gewoonlijk gebruikt wordt om ASCII tekens en beelden op digitale artikelen zoals horloges, rekenmachines, draagbare spelletjesconsoles enz. weer te geven. Lcd is de technologie die gebruikt wordt voor beeldschermen van notebooks en andere kleine computers. Net als de technologie voor licht afgevende diodes en gas-plasma, maakt lcd een veel dunner beeldscherm mogelijk dan de CRT (cathode ray tube) technologie. Lcd verbruikt veel minder stroom dan LED en gasweergave beeldschermen omdat ze werken op het principe van het blokkeren in plaats van het afgeven van licht.

V: Wat onderscheidt passive matrix lcd's van active matrix lcd's? A: Een lcd wordt met hetzij een passive matrix of een active matrix beeldschermraster gemaakt. Een active matrix heeft een transistor bij elke pixelkruising, waardoor minder stroom nodig is om de helderheid van een pixel te regelen. Om die reden kan de stroom in een active matrix beeldscherm vaker aan- en uitgeschakeld worden, hetgeen de verversingsfrequentie verbetert (uw muisaanwijzer lijkt bijvoorbeeld gelijkmatiger over het scherm te gaan). De passive matrix lcd heeft een raster van geleiders met pixels op elke kruising in het raster.

V: Wat zijn de voordelen van TFT lcd vergeleken met CRT? A: In een CDT-monitor schiet een kanon elektronen en algemeen licht door gepolariseerde elektronen op fluorescerend gas te laten botsen. CRT-monitoren werken derhalve in de grond met een analoog RGB-signaal. Een TFT lcd-monitor is een apparaat dat een invoerbeeld weergeeft door het bedienen van een vloeibaar kristallenscherm. De TFT heeft een fundamenteel andere structuur dan een CRT: elke cel heeft een active matrix structuur en onafhankelijke actieve elementen. Een TFT lcd heeft twee glazen panelen en de ruimte ertussen is gevuld met vloeibare


========9========

kristallen. Wanneer elke cel aangesloten is op elektroden en er wordt spanning aangelegd, wordt de moleculaire structuur van de vloeibare kristallen veranderd en dit regelt de hoeveelheid licht dat wordt doorgelaten voor het weergeven van beelden. Een TFT lcd heeft een aantal voordelen ten opzichte van een CRT, daar het heel dun kan zijn en het flikkert niet omdat het geen scanmethode gebruikt.

V: Verticale frequentie van 60 Hz is optimaal voor een lcd-monitor, waarom? A: In tegenstelling tot een CRT-monitor heeft het TFT lcd-scherm een vaste resolutie. Een XGA-monitor heeft bijvoorbeeld 1024x3 (R, G, B) x 768 pixels en het kan zijn dat een hogere resolutie niet beschikbaar is zonder aanvullende softwareverwerking. Het scherm is ontworpen om weergave voor 65 MHz dotklok, een van de normen voor XGA beeldschermen, te optimaliseren. Daar de verticale/horizontale frequentie voor deze dotklok 60Hz/48kHz is, is de optimale frequentie voor deze monitor 60 Hz.

V: Welke groothoek technologie is beschikbaar? Hoe werkt die? A: Het TFT lcd-scherm is een element dat de inlaat van een achtergrondverlichting regelt/weergeeft met gebruik van de dubbelbreking van vloeibare kristallen. Door de eigenschap te gebruiken dat de projectie van inlaatlicht breekt in de richting van de hoofdas van het vloeibare element, regelt het de richting van inlaatlicht en geeft dit weer. Daar de breekverhouding van inlaatlicht op vloeibare kristallen varieert met de inlaathoek van het licht, is de kijkhoek van een TFT veel smaller dan die van een CRT. Gewoonlijk verwijst kijkhoek naar het punt waar de contrastverhouding 10 is. Er worden op dit moment een groot aantal manieren ontwikkeld om de kijkhoek te vergroten. De meest gebruikte aanpak is het gebruik van een brede kijkhoekfilm die de kijkhoek vergroot door de breekverhouding te variëren. Ook wordt IPS (In Plane Switching) of MVA (Multi Vertical Aligned) gebruikt voor een grotere kijkhoek. De Philips 181AS gebruikt geavanceerde IPS-technologie.

V: Waarom flikkert een lcd-monitor niet? A: Technisch gesproken flikkeren lcd's wel, maar de oorzaak van het fenomeen verschilt van dat van een CRT-monitor -- en heeft geen invloed op het kijkgemak. Flikkeren in een lcd-monitor is toe te schrijven aan gewoonlijk niet waarneembare helderheid die veroorzaakt wordt door het verschil tusen positieve en negatieve spanning. Aan de andere kant komt flikkeren in een CRT, dat het menselijke oog irriteert, wanneer de aan/uit-actie van het fluorescerende voorwerp zichtbaar wordt. Daar de reactiesnelheid van vloeibaar kristal in een lcd-scherm veel langzamer is, is deze vervelende vorm van flikkeren niet aanwezig in een lcd-scherm.


========10========

V: Waardoor produceert een lcd-monitor weinig elektromagnetische interferentie? A: In tegenstelling tot een CRT heeft een lcd-monitor geen belangrijke onderdelen die elektromagnetische storing, in het bijzonder magnetische velden, opwekken. Daar lcd-schermen betrekkelijk weinig stroom gebruiken, is de stroomtoevoer ook uitermate stil.
TERUG NAAR BOVEN

Ergonomie, ecologie en veiligheidsnormen V: Wat is een CE-merk? A: Het CE (Conformité Européenne) merk moet worden weergegeven op geregulariseerde producten die op de Europese markt te koop worden aangeboden. Dit merk 'CE' betekent dat een product voldoet aan een van toepassing zijnde Europese richtlijn. Een Europese richtlijn is een Europese 'wet' die betrekking heeft op de gezondheid, veiligheid, het milieu en de bescherming van de consument, op dezelfde manier als de Amerikaanse nationale richtlijnen voor elektriciteit en de ULnormen.

V: Voldoet het lcd-monitor aan algemene normen voor de veiligheid? A: Ja. Philips lcd-monitoren voldoen aan de richtlijnen van MPR-II- en TCO 99/03normen voor het beheer van radiatie, elektromagnetische golven, energievermindering, elektrische veiligheid in de werkomgeving en recycleerbaarheid. De pagina met specificaties geeft gedetailleerde gegevens over veiligheidsnormen.
In het hoofdstuk Informatie over voorschriften staat meer informatie.

V: Toen ik naar een andere computer ging, kwam deze melding op het scherm. Wat moet ik
doen?


========11========

A: U hebt de diefstalbestrijdingsfunctie in SmartControl II geactiveerd. Neem contact
op met uw IT-beheerder of met het servicecentrum van Philips.

TERUG NAAR BOVEN


========12========

Problemen opsporen en oplossen
Veiligheid en problemen oplossen FAQ's Algemene problemen Beeldvormingsproblemen Informatie over voorschriften Overige verwante informatie Op deze pagina staan problemen vermeld die door de gebruiker kunnen worden opgelost. Blijft het probleem nadat u deze oplossingen hebt geprobeerd, neem dan contact op met de klantenservice van Philips.

Algemene problemen Heeft u dit probleem Controleer dan dit
Overtuig u ervan de het netsnoer op het stopcontact en de achterkant van de monitor is aangesloten. De hoofdschakelaar aan de voorkant van de monitor moet eerst in de OFF(uit) stand zijn en vervolgens weer worden ingedrukt naar de ON- (aan) stand.

Geen beeld (Stroom-LED brandt niet)

Geen beeld (Stroom-LED is oranje of geel)

Zorg dat de computer aan is. Overtuig u ervan dat de signaalkabel op de juiste manier op uw computer is aangesloten. Controleer of de pennen van de monitorkabel gebogen zijn. Het kan zijn dat de energiebesparing geactiveerd is

Er staat op het scherm

Overtuig u ervan dat de monitorkabel op de juiste manier op uw computer is aangesloten. (Raadpleeg ook de Snelstartgids). Controleer of de pennen van de monitorkabel gebogen zijn. Zorg dat de computer aan is.


========13========

De AUTO-knop werkt niet goed

De Auto-functie is bestemd voor gebruik op een standaard Macintosh of IBMcompatibele PC met Microsoft Windows. Het kan zijn dat de knop niet goed werkt als een niet-standaard PC of videokaart wordt gebruikt

Beeldvormingsproblemen

De positie van het beeld is incorrect

Druk op de Auto-knop. Pas de beeldpositie aan met de instellingen Phase/Clock (Fase/Klok) onder More Settings (Meer instellingen) in het OSD-hoofdmenu.

Het beeld trilt op het scherm

Controleer dat de signaalkabel op de juiste manier op de graphics-kaart of PC is aangesloten.

Het beeld flikkert verticaal
Druk op de Auto-knop. Verwijder de verticale balken met More Settings van Phase/Clock in de OSD onder Belangrijkste functies.

Het beeld flikkert horizontaal
Druk op de Auto-knop. Verwijder de verticale balken met More Settings van Phase/Clock in de OSD onder Belangrijkste functies.


========14========

Het scherm is te helder of te donker

Pas het contrast en de helderheid van het OSD aan. (De achtergrondverlichting van de LCDmonitor heeft een vaste levensduur. Wanneer het scherm donker wordt of begint te flikkeren, moet u contact opnemen met uw verkoopsvertegenwoordiger .

Er verschijnt een nabeeld

Als er voor langere tijd een beeld achterblijft op het scherm, kan het zijn dat het op het scherm is afgedrukt en een nabeeld achterlaat. Dit verdwijnt gewoonlijk na een paar uur.

Er blijft een nabeeld nadat de stroom is uitgeschakeld.

Dit is een kenmerk van vloeibaar kristal en wordt niet veroorzaakt door een defect of verslechtering van het vloeibaar kristal. Het nabeeld verdwijnt na een bepaalde tijd.

Groene, rode, blauwe, donkere, en witte stippen blijven achter

De achterblijvende stippen zijn een normaal kenmerk van het vloeibare kristal dat in de huidige technologie wordt gebruikt.

Raadpleeg de lijst met Klantinformatiecentra en neem contact op met een vertegenwoordiger van de klantendienst van Philips voor meer informatie.

TERUG NAAR BOVEN


========15========

TCO'06 Information Recycling Information for Customers Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE CE Declaration of Conformity Energy Star Declaration Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only) FCC Declaration of Conformity Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) EN 55022 Compliance (Czech Republic Only) MIC Notice (South Korea Only) Polish Center for Testing and Certification Notice North Europe (Nordic Countries) Information BSMI Notice (Taiwan Only) Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) · Philips End-of-Life Disposal Information for UK only China RoHS Safety Information Troubleshooting Other Related Information Frequently Asked Questions (FAQs)

Regulatory Information
Model ID: Model No: 190CW8 HWC8190T

TCO'06 Information

Congratulations! The display you have just purchased carries the TCO'06 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'06 Display requirements. Ergonomics Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resoluction, reflectance, colour rendition and image stability. Energy Energy-saving mode after a certain time-beneficial both for the user and the environment Electrical safety Emissions Electromagnetic fields Noise emissions Ecology The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 000 Restrictions on r chlorinated and brominated flame retardants and polymers r heavy metals such as cadmium, mercury and lead. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. For more information, please visit www.tcodevelopment.com


========16========

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Recycling Information for Customers
Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities. From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors. There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark. In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program. In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw
The monitor contains parts that could cause damage to the nature environment. Therefore, it is vital that the monitor is recycled at the end of its life cycle.

For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact Information Center in each country or the following team of Environmental specialist can help. Mr. WY Chen- Environment manager Philips Multimedia Flat Display E-mail: [email protected] Tel: +886 (0) 3 222 6791 Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant Philips Consumer Electronics E-mail: [email protected] Tel: +31 (0) 40 27 33402 Mr. Delmer F. Teglas Philips Consumer Electronics North America E-mail: [email protected] Tel: +1 865 521 4322

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE
Attention users in European Union private households


========17========

This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product. RETURN TO TOP OF THE PAGE

CE Declaration of Conformity
Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards - EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment) - EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment) - EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment) - EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission) - EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable - 73/23/EEC (Low Voltage Directive) - 89/336/EEC (EMC Directive) - 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. The product also comply with the following standards - ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for CRT Monitor) - ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat Panel Display) - GS EK1-2000 (GS specification) - prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display) - MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields) - TCO'99, TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Energy Star Declaration
This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPMS. Time settings are adjusted from the system unit by software. VESA State Normal operation ON (Active) LED Indicator Green Power Consumption 36W (typ.)


========18========

Power Saving Alternative 2 One step

OFF (Sleep)

Amber

1W

Switch Off

Off

1W

As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device. To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCECAUSING EQUIPMENT REGULATIONS. RETURN TO TOP OF THE PAGE


========19========

FCC Declaration of Conformity
Trade Name: Philips Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America P.O. Box 671539 Marietta , GA 30006-0026 1-888-PHILIPS (744-5477)

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.


========20========

RETURN TO TOP OF THE PAGE

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

MIC Notice (South Korea Only) Class B Device

Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any environment, including residential areas. RETURN TO TOP OF THE PAGE

Polish Center for Testing and Certification Notice
The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.


========21========

RETURN TO TOP OF THE PAGE

North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.


========22========

Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

BSMI Notice (Taiwan Only)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind. Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. nur original-Ersatzteile verwendet werden. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

End-of-Life Disposal


========23========

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer. (For customers in Canada and U.S.A.) This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations. For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative) RETURN TO TOP OF THE PAGE

Information for UK only WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDING. Important: This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows: 1. Remove fuse cover and fuse. 2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A,A.S.T.A. or BSI approved type. 3. Refit the fuse cover. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A. Note: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere. How to connect a plug The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: BLUE - "NEUTRAL" ("N") BROWN - "LIVE" ("L") GREEN & YELLOW - "GROUND" ("G")


========24========

1. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "G" or by the Ground symbol AND YELLOW. or coloured GREEN or GREEN

2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK. 3. The BROWN wire must be connected to the terminal which marked with the letter "L" or coloured RED. Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

China RoHS
The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.


========25========

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Safety Information: Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields ("EMF")
Philips Royal Electronics manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electro magnetic signals. One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards applicable at the time of producing the products. Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according to scientific evidence available today. Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its products.

RETURN TO TOP OF THE PAGE


========26========

Overige verwante informatie
Veiligheid en problemen oplossen FAQ's

Informatie voor gebruikers in de V.S.
Problemen opsporen en oplossen Informatie over voorschriften Informatie voor gebruikers in de V.S. Informatie voor gebruikers buiten de V.S.

Voor op 115 V ingestelde toestellen:
Gebruik een door UL goedgekeurd snoer bestaande uit minimaal 18 AWG, type SVT of SJT driegeleidersnoer, maximaal 5 m (15 feet) lang met een geaarde stekker met parallelle pen, classificatie 15 A, 125 V. Voor op 230 V ingestelde toestellen: Gebruik een door UL goedgekeurd snoer bestaande uit minimaal 18 AWG, type SVT of SJT driegeleidersnoer, maximaal 5 m (15 feet) lang met een geaarde stekker met tandem pen, classificatie 15 A, 250 V.

Informatie voor gebruikers buiten de VS. Voor op 230 V ingestelde toestellen:
Gebruik een snoer bestaande uit minimaal 18 AWG geleiders met een geaarde stekker, classificatie 15 A, 250 V. Het snoer moet de van toepassing zijnde goedkeuringen hebben voor het land waar de apparatuur wordt geïnstalleerd en/of voorzien zijn van het HAR-merk.

TERUG NAAR BOVEN


========27========

Over deze handleiding Beschrijving van notaties

Over Deze Handleiding

Over deze handleiding
Deze elektronische handleiding is bestemd voor iedere gebruiker van de Philips LCD monitor. Zij beschrijft de kenmerken, systeemstructuur, bediening en verdere relevante gegevens van deze LCD monitor. De inhoud van deze handleiding is identiek aan de informatie die de gedrukte versie bevat. De handleiding bevat de volgende hoofdstukken: Informatie over veiligheid en probleemoplossing verschaft adviezen en oplossingen voor veel voorkomende problemen en andere daarmee samenhangende informatie die u van pas kan komen. Over deze elektronische handleiding geeft een overzicht van de informatie die deze handleiding bevat, evenals beschrijvingen van notatiepictogrammen en andere naslagdocumentatie. Productinformatie verstrekt een overzicht van de kenmerken en de technische specificaties van deze monitor. Uw monitor installeren beschrijft de eerste installatieprocedures en verschaft een samenvatting van de gebruiksmogelijkheden van de monitor. Schermweergave levert informatie over het wijzigen van de instellingen van uw monitor. Klantenservice en garantie bevat een lijst van alle Philips Consumer Information Centers wereldwijd, alsmede telefoonnummers van helpdesks en informatie over de garantie die op uw product van toepassing is. Woordenlijst verklaart de technische terminologie. Optie Downloaden en Afdrukken kopieert deze handleiding in haar geheel naar uw harde schijf om het raadplegen te vergemakkelijken. TERUG NAAR BOVEN

Beschrijving van notaties
In de volgende paragrafen worden de notatiemethodieken beschreven die in dit document worden gebruikt.


========28========

Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen In deze handleiding kunt u tekstblokken aantreffen die zijn voorzien van een pictogram en waarin de tekst vet of cursief is weergegeven. Deze alineas bevatten opmerkingen, voorzorgsmaatregelen of waarschuwingen. Zij worden als volgt gebruikt: OPMERKING: Dit pictogram vestigt de aandacht op belangrijke gegevens en adviezen die u kunnen helpen uw computersysteem effectiever te gebruiken. VOORZICHTIG: Dit pictogram wijst u op informatie waarin u wordt verteld hoe u mogelijke hardwarebeschadiging of dataverlies kunt vermijden. WAARSCHUWING: Dit pictogram attendeert op risicos van lichamelijk letsel en op informatie over het voorkomen van zulke problemen.

Sommige waarschuwingen zijn in een andere lay-out weergegeven en niet van een pictogram voorzien. In zulke gevallen betreft het waarschuwingen die worden vermeld omdat dit door een regulerende instantie is voorgeschreven. TERUG NAAR BOVEN

©2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, kopiëren, gebruiken, wijzigen, huuren of verhuren, publiekelijk tentoonstellen, elektronisch overdragen en/of uitzenden van dit document, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van Philips Electronics N.V.


========29========

Uw lcd-monitor Kenmerken Smartimage SmartResponse SmartContrast SmartSaturte SmartSharpness Loodvrij product Technische specificaties Resolutie & voorinstellingen Beleid van Philips m.b.t. pixeldefecten Automatische energiebesparing Fysieke specificaties Pintoekenning Productweergave Fysieke functie SmartManage & SmartControl II Fantastisch comfort r SmartAccessory om uw werkruimte aan te passen en te ordenen volgens uw voorkeur r Probleemloos afstemmen van de beeldschermprestaties met SmartControl II r USB-poort voor gemakkelijk aansluiten van randapparatuur Groen design r Voor uw veiligheid: Vlamvertragende behuizing in samenstelling volgens de ruimtetechnologie r Voldoet aan TCO'06 voor een betere multimedia-ervaring TERUG NAAR BOVEN Uitstekende prestaties van beeldscherm r Groot, breed scherm: IM, e-mails opmaken, video's bekijken op één scherm r SmartImage voor een verbeterde LCD-kijkervaring r SmartContrast: geoptimaliseerd contrast voor duidelijke zichtbaarheid r Optimale responstijd voor verschillende weergavevereisten r DVI-D-ingang en HDCP-ondersteuning (* DVI alleen beschikbaar in bepaalde landen) r PerfectTune garandeert u een LCD-weergave van topkwaliteit r Geschikt voor Windows Vista

Productinformatie

Uw lcd-monitor
We feliciteren u met uw aankoop en heten u welkom bij Philips. Om volledig te profiteren van de door Philips geboden ondersteuning, registreert u uw product bij www.philips.com/welcome

Kenmerken 190CW8

SmartImage
Wat is het? SmartImage is een voorinstelling die het beeld optimaliseert, afhankelijk van de getoonde gegevens, waarbij helderheid, contrast, kleur en scherpte direct worden aangepast. Of u nu werkt met teksttoepassingen, afbeeldingen of naar een video kijkt, Philips SmartImage geeft een geoptimaliseerde prestatie op het lcd-scherm.
Waarmo heb ik het nodig?

U wilt een lcd-scherm met geoptimaliseerd beeld, ongeacht de gegevens die u weergeeft. De software van SmartImage stelt dynamisch de helderheid, het contrast, de kleur en de scherpte bij voor een verbeterde lcd-ervaring.
Hoe werkt het?

SmartImage ­ software gebaseerd op Philips' prijswinnende LightFrameTM technologie ­ analyseert de gegevens die op


========30========

het scherm getoond worden. Afhankelijk van het gekozen scenario vergroot SmartImage automatisch het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van het beeld en de video voor een perfecte weergave ­ en dat alles in real-time met een enkele druk op de knop.
Hoe schakelt u SmartImage in?

1. 2. 3. 4.

Druk op

om SmartImage op het scherm te openen; om te kiezen tussen Kantoorwerk, Afbeeldingen, Ontspanning, Economie en Uit;

Druk herhaaldelijk op

De instellingen van SmartImage blijven 5 seconden op het scherm of typt u ter bevestiging op "OK" drukt. Is SmartImage geactiveerd, dan werkt sRGB niet. Om sRGB te gebruiken moet u eerst SmartImage deactiveren met de knop op de voorzijde van het scherm.

Behalve met de knop m naar beneden te schuiven kunt u de knoppen gebruiken om een keus te maken. Druk op "OK" om de keuze te bevestigen en het OSD van SmartImage te sluiten. U kunt een keuze maken uit vijf modi: Kantoorwerk, Afbeeldingen, Ontspanning, Economie en Uit.


========31========

1. Kantoorwerk: Verscherpt de tekst en vermindert de helderheid zodat de leesbaarheid verbeterd wordt met minder belasting

2.

3.

4. 5.

voor de ogen. In deze stand worden de leesbaarheid en productiviteit aanmerkelijk beter als u werkt met spreadsheets, PDF-bestanden, gescande artikelen en andere kantoortoepassingen. Afbeeldingen: Dit profiel combineert kleurverzadiging, dynamisch contrast en verbeterde scherpte om foto's en andere afbeeldingen weer te geven met een uitstekende helderheid en levendige kleuren ­ en alles messcherp met heldere kleuren. Ontspanning: verbeterde helderheid, verdiepte kleurverzadiging, dynamisch contrast en messcherp beeld, zonder dat de kleuren vervagen in de heldere delen van het beeld, zodat dynamische natuurlijke waarden in stand blijven voor een ultieme videoweergave. Economie: Bij deze instellingen worden helderheid, contrast en de verlichting ingesteld voor de juiste weergave van de dagelijkse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik. Uit: geen optimalisatie door SmartImage

TERUG NAAR BOVEN

SmartResponse
Wat betekent het? SmartResponse is een exclusieve technologie van Philip die de responstijd op toepassingsvereisten aanpast zodat een snelle responstijd voor spelletjes en video's of een betere kleurverzadiging voor het weergeven van foto's en stilstaande beelden wordt geboden. Waarom heb ik dit nodig? U wilt een optimale weergave voor elk toepassingstype: statische of stabiele beeldweergave zonder ruis, kleurafwijkingen, vage beelden of schaduwbeelden bij het bekijken van actiefilms of video's. Hoe werkt het? Selecteer het weergaveprofiel voor video's en spelletjes om de responstijd te versnellen zodat u kunt rekenen op


========32========

een weergave van snel bewegende beelden in actiefilms of video's zonder wazige of schaduwbeelden. Selecteer het weergaveprofiel voor afbeeldingen voor de optimale weergave van stilstaande of statische beelden zonder ruis of kleurafwijking wanneer u met beeldweergave- of andere toepassingen voor meerdere doeleinden werkt.

TERUG NAAR BOVEN

SmartContrast
Wat is het?

Unieke technologie die de getoonde gegevens dynamisch analyseert en automatisch de contrastverhouding van het lcd-scherm bijstelt voor een maximale visuele helderheid en maximaal genot, waarbij de achtergrondverlichting verhoogd wordt voor een helderder, scherper en duidelijker beeld of verminderd voor een duidelijke weergave op een donkere achtergrond.
Waarmo heb ik het nodig?

U wilt de beste visuele helderheid en zichtcomfort, ongeacht van de getoonde gegevens. SmartContrast verandert dynamisch het contrast en stelt de verlichting bij voor een helder, scherp en duidelijk spel en goed leesbare tekst voor het kantoor. Door het energieverbruik te verminderen bespaart u op energiekosten en verlengt u de levensduur van het scherm.
Hoe werkt het?

Activeert u SmartContrast dan worden de gegevens geanalyseerd, zodat de kleuren en de verlichtingssterkte kunnen worden bijgesteld. Deze functie kan het contrast dynamische verbeteren voor meer ontspanningsplezier aks u naar video's kijkt en spellen speelt. TERUG NAAR BOVEN

SmartSaturate
Wat is het? Slimme technologie waarmee de kleurverzadiging wordt bepaald ­ de mate waarin een kleur wordt verdund door de kleuren eromheen ­ voor een rijk en levendig beeld en meer plezier als u naar video's kijkt. Waarmo heb ik het nodig? U wilt een rijk en levendig beeld en meer plezier als u naar foto's en video's kijkt.. Hoe werkt het? SmartSaturate verandert de kleurverzadiging dynamisch ­ de mate waarin een kleur wordt verdund door de kleuren eromheen ­ voor een rijk en levendig beeld en meer plezier als u naar beelden en video's kijkt in de ontspanningsstand van het scherm. De functie wordt uitgeschakeld voor de beste kwaliteit bij kantoortoepassingen en in de economiestand om het energieverbruik laag te houden..


========33========

TERUG NAAR BOVEN

SmartSharpness
Wat is het? Slimme technologie waarmee de scherpte wordt bepaald als dat nodig is voor een ultieme beeldkwaliteit en meer ontspanningsplezier als u naar video's en foto's kijkt. Waarmo heb ik het nodig? U wilt het beste in scherpte voor meer ontspanningsplezier als u naar foto's en video's kijkt. Hoe werkt het? Slimme technologie verbetert de scherpte als het nodig is voor de beste prestaties en meer ontspanningsplezier als u naar foto's en video's kijkt in de ontspanningsstand van het scherm. De functie wordt uitgeschakeld voor de beste kwaliteit bij kantoortoepassingen en in de economiestand om het energieverbruik laag te houden.s. TERUG NAAR BOVEN

Loodvrij product
Philips heeft toxische materialen zoals lood niet meer nodig in een scherm. Loodvrije schermen beschermen uw gezondheid en zorgen voor milieuvriendelijke recycling en verwijdering van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Philips voldoet aan de strenge RoHS-richtlijnen van de Europese gemeenschap betreffende gevaarlijke materialen in elektrische en en elektronische apparatuur, met Philips kunt u erop vertrouwen dat uw scherm niet schadelijk is voor het milieu. TERUG NAAR BOVEN

Technische specificaties*

Lcd-scherm

Type

TFT LCD

Schermgrootte

19" visueel


========34========

Pixel Pitch

0.285 x 0.285 mm 1440X900 pixels R.G.B. verticale strepen, gepolariseerd tegen schittering, harde coating 410.4 x 256.5 mm

Paneeltype

Effectieve beeldoppervlakte

SCANNEN

Verticale frequentie

56 Hz-76 Hz

Horizontale frequentie

30 kHz - 83 kHz

VIDEO

Pixelfrequentie

250 MHz

Ingangsimpedantie

- Video

75 ohm

- Sync

2.2K ohm

Ingangssignaal

0.7 Vpp Gescheiden sync Samengestelde sync Sync op groen Positief en negatief

Sync-ingang

Sync polareiten

* Deze gegevens kunnen zonder kennisgeving veranderd worden.


========35========

TERUG NAAR BOVEN

Resolutie & voorinstellingen
A. Maximale resolutie Voor 190CW8 1440X900 bij 75 Hz (analoge ingang) 1440X900 bij 75 Hz (digitale ingang)* Sommige landen B. Aanbevolen resolutie Voor 190CW8 1440X900 bij 60 Hz (digitale ingang) 13 fabrieksinstellingen:

H. freq (kHz) 31.469 31.469 35.000 37.500 37.879 46.875 49.700 48.363 60.023 63.981 79.976 55.935 70.635

Resolutie 720*400 640*480 640*480 640*480 800*600 800*600 832*624 1024*768 1024*768 1280*1024 1280*1024 1440*900 1440*900

V. freq (Hz) 70.087 59.940 67.000 75.000 60.317 75.000 75.000 60.004 75.029 60.020 75.025 59.887 74.984

TERUG NAAR BOVEN

Automatische energiebesparing
Voldoen uw videokaart en uw software aan VESA DPMS, dan kan de monitor automatisch het energieverbruik verminderen als hij niet in gebruik is. Wordt er invoer van het toetsenbord, de muis of een ander


========36========

invoerapparaat gedetecteerd, dan wordt de monitor vanzelf `wakker'. Onderstaande tabel toont het energieverbruik en de signalering ervan:

Definitie van energieverbruik VESA-modus e
Actief Slapen Uitge¬schakeld

Video
AA UIT UIT

H-sync
Ja Nee -

V-sync
Ja Nee -

Energieverbruik
36W (gem) 1W 1W

Kleur van lampje
Gron Geel UIT

Deze monitor voldoet aan ENERGY STAR®. Als partner van ENERGY STAR® heeft PHILIPS vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR® voor energiebesparing.

TERUG NAAR BOVEN

Fysieke specificaties
Kantelhoek Voeding Energieverbruik Temperatuur Relatieve vochtigheid Systeem-MTBF -5°+2/-0 ~+ 20°+3/-0 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz 36W* (gem) 0° C to 40° C (bedrijf) -20° C to 60° C (opslag) 20% to 80% 50K uur (CCFL 40K uur)

* Deze gegevens kunnen veranderen zonder kennisgeving 1440X900, standaardmaat, contrast 50%, helderheid max., 6500 K, volledig wit patroon.

TERUG NAAR BOVEN

Pintoekenning

1.De digitale connector heeft 24 signaalcontacten in drie rijen van acht. Het gebruik van de pinnen staat in


========37========

onderstaande tabel:

Pinnr Signaal
1 2 3 4 5 6 7 8 T.M.D.S. Data2T.M.D.S. Data2+ T.M.D.S. Data2/4 afscherming Niet aangesloten Niet aangesloten DDC-klok DDC-data Niet aangesloten

Pinnr Signaal
9 10 11 12 13 14 15 16 T.M.D.S. Data1T.M.D.S. Data1+ T.M.D.S. Data1/3 afscherming Niet aangesloten Niet aangesloten +5V voeding retour (voor +5V) Detectie van Hot plug

Pinnr Signaal
17 18 19 20 21 22 23 24 T.M.D.S. Data0T.M.D.S. Data0+ T.M.D.S. Data0/5 afscherming Niet aangesloten No connect T.M.D.S. klok afscherming T.M.D.S. klok+ T.M.D.S. klok-

2.De 15-pin D-subconnector (mannelijk) van de signalkabel:

Pinnr
1 2 3 4 5 6

Signaal
Rood video ingang Groen video ingang /SOG Blauw video ingang Sense (retour) Kabeldetectie (retour) Rood video retour

Pinnr
9 10 11 12 13 14

Signaal
DDC + 5 V Logische retour Retour Seriële datalijn (SDA H. Sync / H+V. Sync V. Sync


========38========

7 8

Groen video retour Blauw video retour

15

Datakloklijn (SCL)

TERUG NAAR BOVEN

Productweergave
Volg de links voor de verschillende weergaven van de monitor en zijn onderdelen.

Productbeschrijving van voorzijde

TERUG NAAR BOVEN

Fysieke functie 1) Kantelen

TERUG NAAR BOVEN


========39========

Het beleid van Philips m.b.t. Pixeldefecten
Productkenmerken Technische gegevens Resolutie & vooraf ingestelde modi Automatische stroombesparing Fysieke specificatie Pentoewijzing Productaanzichten

Het beleid van Philips m.b.t. pixeldefecten in platte beeldschermen
Philips streeft ernaar producten van de hoogste kwaliteit te leveren. Wij gebruiken een aantal van de meest geavanceerde productieprocessen in de branche en oefenen strikte kwaliteitscontrole uit. Pixel- of subpixeldefecten in de TFT LCD-panelen die gebruikt worden voor platte beeldschermmonitoren kunnen soms echter niet worden vermeden. Geen enkele fabrikant kan garanderen dat alle panelen vrij van pixeldefecten zijn, maar Philips garandeert dat elke monitor die een onaanvaardbaar aantal defecten heeft onder garantie zal worden gerepareerd of vervangen. Deze mededeling geeft een uitleg van de verschillende soorten pixeldefecten en definieert het aanvaardbare defectenniveau voor elk soort. Om voor reparatie of vervanging onder garantie in aanmerking te komen, moet het aantal pixeldefecten in een TFT LCD-paneel deze aanvaardbare niveaus overschrijden. Niet meer dan 0,0004 % van de subpixels in een interlaced 19" XGA monitor bijvoorbeeld mag defect zijn. Omdat sommige soorten of combinaties van pixeldefecten eerder opgemerkt worden dan anderen, stelt Philips bovendien de kwaliteitsnormen daarvoor zelfs hoger. Deze garantie is wereldwijd geldig.

Pixels en subpixels
Een pixel, of beeldelement, is samengesteld uit drie subpixels in de hoofdkleuren rood, groen en blauw. Een groot aantal pixels tezamen vormen een beeld. Wanneer alle subpixels van een pixel verlicht zijn, verschijnen de drie gekleurde subpixels samen als een enkele witte pixel. Wanneer ze allemaal donker zijn, verschijnen de drie gekleurde subpixels samen als een enkele zwarte pixel. Andere combinaties van verlichte en donkere subpixels verschijnen als enkele pixels van andere kleuren..

Soorten pixeldefecten
Pixel- en subpixeldefecten verschijnen op verschillende manieren op het scherm. Er zijn twee categorieën pixeldefecten en een aantal verschillende soorten subpixeldefecten in elke categorie. Bright Dot-defecten Bright dot-defecten doen zich voor als pixels of subpixels die altijd verlicht of 'aan' zijn. Dat wil zeggen, een bright dot is een subpixel die duidelijk afsteekt op het scherm als de monitor een donker patroon weergeeft. Dit zijn de mogelijke soorten bright dot-defecten:


========40========

Eén verlichte rode, groene of blauwe subpixel

Twee naast elkaar gelegen verlichte subpixels: - rood + blauw = paars Drie naast elkaar gelegen - rood + groen = geel verlichte subpixels (één witte - groen + blauw = cyaan (lichtblauw) pixel)

Een rode of blauwe bright dot moet meer dan 50 procent helderder zijn dan aangrenzende punten, terwijl een groene bright dot 30 procent helderder is dan aangrenzende punten.

Black Dot-defecten Black dot-defecten doen zich voor als pixels of subpixels die altijd donker of 'uit' zijn. Dat wil zeggen, een black dot is een subpixel die duidelijk afsteekt op het scherm als de monitor een licht patroon weergeeft. Dit zijn de mogelijke soorten black dot-defecten:

Eén donkere subpixel

Twee of drie naast elkaar gelegen donkere subpixels

Nabijheid van pixeldefecten
Omdat pixel- en subpixeldefecten van hetzelfde soort die dicht bij elkaar in de buurt zijn eerder opgemerkt kunnen worden, specificeert Philips ook de toleranties voor de nabijheid van pixeldefecten.

Pixeldefecttoleranties
Om voor reparatie of vervanging vanwege pixeldefecten tijdens de garantieperiode in aanmerking te komen, moet een TFT LCD-paneel in een platte beeldschermmonitor van Philips pixel- of subpixeldefecten hebben die de in de onderstaande tabellen vermelde toleranties overschrijden.


========41========

HELDERE PUNTDEFECTEN MODEL 1 helder subpixel 2 heldere subpixels naast elkaar 3 heldere subpixels naast elkaar (een wit pixel) Afstand tussen twee heldere punten* Totaal aantal heldere punten van alle soorten

ACCEPTABEL NIVEAU 190CW8 3 of minder 1 of minder 0 15mm 3 of minder

ZWARTE PUNTEN MODEL 1 donkere subpixel 2 donkere subpixels naast elkaar 3 donkere subpixels naast elkaar Afstand tussen twee zwarte punten* Totaal aantal zwarte punten van alle types

ACCEPTABEL NIVEAU 190CW8 5 of minder 2 of minder 0 15mm 5 of minder

TOTAAL AANTAL DEFECTE PUNTEN MODEL Totaal aantal heldere punten van alle types Opmerking:

ACCEPTABEL NIVEAU 190CW8 5 of minder

* 1 of 2 defecte subpixels naat elkaar komen overeen met 1 defect punt Uw Philips-monitor voldoet aan ISO13406-2

TERUG NAAR BOVEN


========42========

Productgegevens PhilipsPixelDefectenbeleid Eigenschappen en voordelen SmartManage Philips SmartControl ll Systeemondersteuning en vereisten Installatie Starten met het gebruik V&A

SmartManage & SmartControl II (bepaalde modellen)

Introductie
Philips SmartManage is een geavanceerde oplossing voor gebruikers, in het bijzonder voor IT-beheerders in bedrijven/ instellingen, voor het beheer van Philips-monitors als onderdeel van de moderne asset-managementomgeving. De oplossing bestaat uit drie essentiële componenten, Philips SmartManage Administrator, Philips SmartControl en Philips SmartManage Agent. Als u een klein tot middelgroot bedrijf bent, zult u mogelijk geen dergelijke professionele software nodig hebben voor het asset-management. Daarom biedt Philips u SmartManage Lite, een compacte versie van SmartManage. U kunt SmartManage Lite gebruiken om uw Philips-monitoren via LAN te beheren. Raadpleeg de onderstaande vergelijkingstabel en bepaal welk type het best geschikt is voor uw omgeving.


========43========

Eigenschappen en voordelen SmartManage
Philips SmartManage is een IT-beheersysteem om informatie te verkrijgen over het toezicht op en de controle van de veiligheid van monitors, daarover te rapporteren en om snel berichten te versturen naar monitorgebruikers. De Philips SmartManage bevat de volgende hoofdkenmerken: Extra beveiligingsmaatregel voor gebruikers binnen het bedrijf om hun investering veilig te stellen. Energiebesparing ter vermindering van het stroomverbruik en de mankracht om de monitors aan en uit te zetten. SmartControl biedt een extra mogelijkheid om de prestaties en instellingen van de monitors te wijzigen. Ingebouwde rapporten ter vermindering van mankracht voor controle/onderhoud, doorlooptijd en kosten.

U kunt een proefversie van SmartManage downloaden van http://www.altiris.com/philips U kunt ook SmartManage Lite downloaden http://www.portrait.com/dtune/phl/enu/index.html

SmartManage is een software die specifiek op zakelijke omgevingen is gericht. Voor persoonlijke gebruikers is het doorgaans niet nodig SmartManage te gebruiken.

Philips SmartManage is een oplossing die door Philips en Altiris Inc. samen werd ontwikkeld. Philips SmartControl II en SmartManage Lite zijn oplossingen die door Philips en Portrait Display, Inc. samen werden ontwikkeld.

Philips SmartControl II
SmartControl II is op monitor gebaseerde software met een gebruiksvriendelijke grafische interface die u helpt bij het fijn afstemmen van de resolutie, de kleuren kalibratie en andere beeldscherminstellingen, zoals helderheid, contrast, klok & fase, positie, RGB, witpunt en, op modellen met geïntegreerde luidsprekers, volumeregeling. Monitors waarop SmartControl II is geïnstalleerd kunnen ook worden beheerd door SmartManage die pc's en monitors kan beheren of door SmartManage Lite die monitors kan beheren. (Raadpleeg het hoofdstuk SmartManage/SmartManage Lite) .

Systeemondersteuning en -vereisten:
Systeemondersteuning: 2000, XP, NT 4.0, XP 64 Edition, Vista 32/64. Ondersteuning van IE 6.0/7.0. Taalondersteuning: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Russisch, Portugees. De Philips-monitor ondersteunt de DDC/CI-interface.

Installatie:
1. Installatieprogramma ­ Install Shield welkom


========44========

Met de knop Next (Volgende) gaat u naar het volgende installatievenster. Met Cancel (Annuleren) wordt de gebruiker gevraagd of hij de installatie

For more information, please download the instructions above.

Category Monitor
Full name PHILIPS 190CW8FW
Model 190 CW 8 FW
Size of file 1732 KB
Number of pages 112 pages
format file is in pdf
Language(s) Monitor PHILIPS 190CW8FW Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch