Download manual or user guide for the product:
SIEMENS WT 46W563 BY - Clothes dryer


On this page you can get: Clothes dryer SIEMENS WT 46W563 BY manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Clothes dryer SIEMENS WT 46W563 BY
Click to preview
Clothes dryer SIEMENS WT 46W563 BY Clothes dryer SIEMENS WT 46W563 BY

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 2151 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
Az új szárítógép
Javasolt használat
ElLkészítés beszerelésre, lásd a 8. oldalon
Szárítás
A kondenzvíztartály kiürítése
Gratulálunk! Egy modern, csúcsmin Wségt Siemens háztartási eszköz tulajdonosa lett. A hWszivattyúval és automatikus hWcserélW-tisztító funkcióval ellátott kondenzációs szárítógép takarékos energiafogyasztásával és csekély karbantartási igényével ttnik ki 、 6. oldal.
Minden egyes szárítógép csak azután hagyhatja el a gyárat, hogy mtködWképességét és hibátlan állapotát alaposan ellenWriztük.
Ha kérdése van, ügyfélszolgálatunk örömmel áll rendelkezésére.
п Csak háztartási használatra.
п Kizárólag vizes mosáson átesett ruhanemqk
szárítására használható.
.
Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a szárító
közelében.
Ne engedjen háziállatokat a szárítógép közelébe.
A tartályt minden egyes szárítási ciklus után ürítse ki, de szárítás közbe n
Soha ne kapcsolja be a szárítógépet, ha sérülés látható rajta! Ilyen esetben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
A szárítógép megtekintése
soha!
1. A kiborulásra ügyelve húzza ki a kondenzvíztartályt. 2. Öntse ki az összegyqlt vizet.
3. A tartályt mindig tolja vissza teljesen, míg kattanással nem rögzül
Ügyeljen rá, hogy a keze száraz legyen. Csak a csatlakozódugót fogja meg.
Csatlakoztatás
a hálózatra
SzqrUvel ellátott kondenzvíztartály
Dob belsU világítása (modelltUl függUen)
VezérlUpult
a helyén.
Ha a M Tartály jelz Ulámpája villog 、 lásd a 9. oldalon. A szálfoszlány-szerL tisztítása
Környezettudatos hulladékkezelés
A csomagolóanyag hulladékkezelését környezetbarát módon oldja meg. A berendezés kialakítása az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó európai "2002/96/EK irányelveknek (WEEE) megfelelWen történt. Ez az irányelv az EU területén belül elWírja a használt berendezések visszavételét és újrahasznosítását.
A termékeinkkel, valamint a tartozékokkal, pótalkatrészekkel és szervizzel kapcsolatos információkért látogasson el honlapunkra: www.siemens-home.com
A ruhaneme szétválogatása és betöltése Távolítson el mindent a zsebekbUl.
Különösen ügyeljen az öngyújtókra.
A dobot a betöltés elUtt ki kell üríteni.
A programok áttekintését lásd a 7. oldalon.
Lásd még a további utasításokat a “szövetkosárhoz”
(modelltUl függUen)
A szálfoszlány-szqrU két részb Ul áll.
Minden egyes szárítás után tisztítsa ki a szálfoszlány-sz qrU betétjét! 1. Nyissa ki az ajtót. Távolítsa el a szálfoszlányokat az ajtóról/az ajtó
környékérUl.
2. Húzza ki és hajtsa oldalra a szálfoszlány-szqrU betétjét. 3. Távolítsa el a szálfoszlányokat (a szqrUt a kezével letörölve).
Ha a szqrU er Usen szennyezett vagy el van tömUdve, öblítse át folyó
vízzel, majd szárítsa meg alaposan.
Minden 5. szárítás után tisztítsa ki a szálfoszlány-sz qrU küls U részét!
Tartalom Oldal п ElUkészítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 п A program beállítása . . . . . . . . . . . . . . . .2 п Szárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 п A ruhanemqn lévU információk . . . . . . . 5 п Fontos tudnivalók . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 п A programok áttekintése . . . . . . . . . . . . . 7 п Beszerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 п Fagyvédelem / Szállítás . . . . . . . . . . . . . 8 п Karbantartás és tisztítás . . . . . . . . . . . . .9 п Mqszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 п KiegészítU tartozékok. . . . . . . . . . . . . . .10 п Üzemi hangok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 п Mi a teendU...? / Szerviz . . . . . . . . . . . .12 п Biztonsági utasítások . . . . . . . . . . . . . .13
A program kiválasztása és beállítása
Válassza ki a szárítóprogramot...
4. Vegye ki a szálfoszlány-szqrU küls U részét. 5. Nyissa fel és távolítsa el a szálfoszlányokat.
Öblítse el folyó víz alatt és szárítsa meg alaposan.
... és állítsa be igényeinek megfelelLen
6. Hajtsa vissza a szálfoszlány-szqrUt, nyomja össze, majd tegye be
Programválasztó
Kijelzi a kiválasztott programhoz
tartozó maximális ruhamennyiséget
KijelzLpanel KiegészítL funkciók
1 2
a helyére.
A szárító kikapcsolása
A gombok érintésre érzékenyek, így csak finoman kell Uket megnyomni.
Forgassa a programválasztót Off (Ki) állásba. Ne hagyja a ruhanemqt a szárítóban.
Nyomja meg a #"start gombot
3
A ruhaneme eltávolítása
A szárítógépet csak akkor kapcsolja be, ha a szálfoszlány-szqrU be van helyezve!
Dob
A szárítógép automatikus gyqrUdésgátló funkcióval rendelkezik. A dob a beállított 30 percig még mozog a program befejezése után. A ruhanemq így nem lapul össze (60 percig, ha a kiegészít U
⒖ (Kevesebb vasalás) funkció van kiválasztva).
Kétrészes szálfoszlány-szqrU
1 -24 hrs (1h24 óra)
A beállítások kiválasztása. ㄗ menu
A kijelzWn látható értékek módosítása. ā ≈(módosítás)
A program ennyi idW után jár le (a programtól függ Wen mindig a következW egész órát kell kiválasztani, pl. 1:54h 、 2h). Az idLzítL 2
elektronikus
indítása
A jelzWhang hangereje négy fokozatban állítható: 0 (nincs), 1 (halk), 2 (normál), 3 (hangos), 4 (nagyon hangos). JelzLhang R
A beállított funkciók véletlen elállítása ellen biztosít védelmet Berendezés B
(tartsa lenyomva 5 másodpercig a menu gombot). zárolása
(modelltWl függWen)
A szárítási eredmény (pl. Szekrénybe helyezhetW) három fokozatban (1 - max. 3) hozzáigazítható a ⒔Cottons (Pamut), Szárítási eredmény X ⒙ Easy-Care (Könnyen kezelhetW), ⒗ Mix (Kevert) és a ∥ Super 40’ programokhoz 、 beprogramozott beállítás = 0. A finombeállítása
beállítás bármelyik fenti program finombeállítása után a többi programnál is megmarad.
A mosógép centrifugálásának sebessége. A szárítási idW még pontosabb megjelenítése érdekében kell megadni. Centrifuga
sebessége
(
A program befejezLdött, ha a { jel világít a kijelz Upanelen.
ā ⒖Ⅲ A program kiválasztása csökkenti a gytrWdést és megnöveli a gytrWdésgátló fázis
(Kevesebb vasalás) hosszát a program végén. Két fokozata választható ki.
ā ⑷ (Alacsony hLfok) Csökkentett hWmérséklet finom anyagokhoz F, melyek hosszabb szárítási idWt
igényelnek: pl. akril, poliamid, elasztán vagy selyem.
ÁllapotjelzLk A programok kijelzési sorrendje:
h""=··J··{" szárítás, vasaláskész, szekrénybe helyezhetW, lazítás/kész.
SzolgáltatásjelzLk
S Szálfoszlány-szerL Folyó víz alatt rendszeresen öblítse át a szálfoszlány-sztrWt 、 4. oldal. M Tartály Ürítse ki a kondenzvíztartályt.
Ha szükséges, tisztítsa ki a kondenzvíztartály sztrWjét 、 9. oldal.
LevegUnyílás
A program megszakítása ruhanem q kivétele vagy hozzáadása esetén.
0, 1, 2, 3, 4 On-Off (Be-ki)
A szárítási ciklus egy rövid idUre megszakítható, ilyenkor lehetUsége van ruhát kivenni, illetve hozzáadni a többihez. A kiválasztott programot ezután tovább kell folytatni és be kell fejezni.
Szárítás
0, 1, 2, 3
Soha ne kapcsolja ki a szárítógépet, mielUtt a szárítási program lejár.
600-1800 ◇
1. Nyissa ki az ajtót. A szárítási ciklus megszakad. 2. Tegye be vagy vegye ki a ruhát, majd csukja be az ajtót.
Szárítás közben ne húzza ki vagy ürítse ki a kondenzvíztartályt.
3. Ha szükséges, válasszon új programot és kiegészítU funkciót.
4. Nyomja meg a # start gombot. A hátra lév U id U pár percen belül frissül.
1
2
3
A ruhanemen lévL információk...
Fontos tudnivalók

Gyári címkék
Kövesse a gyártó kezelési utasításait.
G Szárítás normál hUmérsékleten.
F·Szárítás alacsony hUmérsékleten 、 válassza ki hozzá a következ Ut is: ⑷ (Alacsony hLfok).
H·Szárítógépben nem szárítható.
A különösen energiatakarékos kialakítású szárítógép többek között rendelkezik egy, a hatékony energiafelhasználást szolgáló hqtUáramkörrel is (hasonlóval, mint a hqtUgépek). A berendezés a szárítás alatt automatikusan tisztítja a szárítógép hUcserélUjét.
A szálfoszlány-szqrUt és a kondenzvíztartály szqrUjét rendszeresen ki kell tisztítani.
bélés

anyagától,
dését.
k.


r
bels

WT46W563BY
xtíliákat

en eltérhetnek

és Vasaláskész

A szárítógépet csak akkor kapcsolja be, ha a kondenzvíztartály és a szálfoszlány-szqrU be
van helyezve!
х
Szálfoszlány-szerL
A szárítás alatt a hajszálak és a ruhából származó szövetszálak a szálfoszlány-szqrUben
akadnak fenn. Az eltömUdött szálfoszlány-szqrU a h Ucsere folyamatára is hatással lehet.
Emiatt a szálfoszlány-szqrU betétjét minden egyes szárítás után tisztítsa ki!
Folyó víz alatt rendszeresen öblítse át a szqrUt 、 4. oldal.
х
A kondenzvíztartályban található szerL
A kondenzvíztartályban található szqrU a lecsapódó vizet sz qri. Ez a vízlecsapódás az
automatikus tisztítási folyamat része. A szqrUt folyó víz alatt rendszeresen öblítse át. A szqrU
tisztítása elUtt ürítse ki a kondenzvíztartályt 、 9. oldal.
х
Szövetek
Soha ne szárítson olyan anyagot, amely oldószerekkel, olajjal, viasszal, kenUanyaggal vagy
festékkel szennyezett: például hajformázó, körömlakklemosó, folteltávolító, tisztítószer stb.
Minden zsebet ürítsen ki.
Ne szárítson légmentes bevonattal ellátott szöveteket.
Ne szárítson erUsen szöszölUdU anyagokat.
Gyapjúhoz kizárólag a gyapjú felfrissítésére szolgáló programot használja.
l függ

ruhanem
mángorlás

oz (a kivehet

Feltétlenül olvassa el a 13. oldalon található biztonsági utasításokat!
Ne szárítsa szárítógépben például az alábbi anyagokat:
– Légmentesen záró (pl. gumibevonatú) szövetek.
– Finom anyagok (selyem, szintetikus anyagból készül függönyök) 、
erUsen összegyqrUdhetnek
– Olajjal szennyezett ruhanemq.
Szárítási tippek
– Az egyenletes szárítási eredmény elérése érdekében válogassa szét a ruhanem qt
anyagtípus és szárítási program szerint.
– A nagyon kis darabokat (pl. babazokni) mindig nagyobb darabokkal (pl. törülközU) együtt
szárítsa.
– Húzza fel a cipzárakat, gombolja be a gombokat és akassza be a kapcsokat.
Csatolja be, illetve kösse össze az öveket, kötözUket stb.
– Ne szárítsa túlzottan hosszan a könnyen kezelhetU ruhanem qket 、 gy qrUdésveszély!
Hagyja, hogy a ruhanemq végs U száradása a leveg Un történjen.
– Ne szárítson gyapjú ruházatot a szárítóban. Ne szárítson gyapjút a szárítógépben, kizárólag
az anyag felfrissítésére 、 7. oldal, ⒓ Woollen Finish (Gyapjú frissítése) program
(modelltUl függUen).
– Ne vasalja ki a ruhanemqt közvetlenül a szárítás után, hajtsa Uket össze, és kis ideig hagyja
állni 、 ezáltal a maradék nedvesség egyenletesen eloszlik.
– A szárítás eredménye függ a mosás során használt víz minUségétUl. 、"Szárítási eredmény
finombeállítása 、 1/2. oldal.
– A gépi szövésq anyagok (pl. pólók vagy trikók) az els U szárítás során gyakran
összemennek. 、 Ezeknél ne használja az Extra Dry X+ (Extra száraz) programot. – A keményített ruhanemq nem mindig szárítható szárítógépben 、 a szövetben
visszamaradt keményítU csökkenti a szárítás hatásfokát.
– Ügyeljen az öblítUszernek a gyártó útmutatásai szerinti adagolására, ha olyan ruhanemqt
mos, amelyet szárítógépben szeretne megszárítani.
– Kisebb adagok esetén használja az idUzítU programot 、 ez növeli a szárítás
hatékonyságát.
Környezetvédelmi / Energiatakarékossági tippek
– Szárítás elUtt alaposan centrifugázza ki a ruhanemqt a mosógépben 、 minél nagyobb
fordulatszámot alkalmaz, annál rövidebb lesz a szárítási idU (kevesebb energiát fogyaszt).
Centrifugálja ki a könnyen kezelhetU ruhanem qket is.
– A javasolt maximális mennyiségq ruhát szárítsa, de soha ne többet
、 “A programok áttekintése” 、 7. oldal.
– Biztosítsa, hogy a helyiség a szárítás alatt megfelelUen szellUzzön.
– Ne takarja le a levegUbeszívó nyílásokat.
kenti a textíliák gy
Carl-Wery-Str. 34
ztetéséhez.

khöz. Utánszárításhoz is.

81739 München/Germany
l továbbá a ruhamennyiségt
Siemens Electrogeräte GmbH

l.
Plusz, Szekrénybe helyezhet

ruhanem

ne vasalja

dések elkerülése érdekében).
khöz, könnyen tisztítható pamuthoz.szálas, pamut vagy kevert szövet. Az értékek a ruha
r


t igényelnek, mint az egyréteg

puhábbak lesznek, de nem lesznek megszárítva. A te
k felfrissítéséhez vagy szell
még vasalást és/vagy felakasztást igényel.
ruhanem
vasalása a gy
textíliákhoz, funkcióruházathoz, Fleece textíliákh


höz, melyet hosszabb ideig kell szárítani.

l készült és könnyen tisztítható textíliákhoz. Csök

l, a textil maradék nedvességét

textíliákhoz pamutból vagy lenb

enyhe vasalás
ruhanem
höz.
lmasnak kell lenniük szárításra.

=

zhet

összetételét
, kényes akril textíliákhoz vagy kisméret


l.
szintetikus és kevert szövet
höz.dése után vegye ki és hagyja megszáradni.
textíliák hosszabb szárítási id
ruhanem
khöz pamutból és szintetikus anyagból (Mix).lásd még az 5. oldalon

khöz, melyeket gyorsan kell szárítani, pl. m

9111 / 9000682192
*682192*
alkalmasvasaláshoz (ruhanem
éteg

ruhanem

vasalás
szárított, többréteg
Extra száraz, Extra száraz / Szekrénybe helyezhet

TEXTILFAJTA ÉS MEGJEGYZÉSEK
programokhoz

Strapabíró textíliákhoz, kif
Vasalást nem igényl
Vegyes ruhanem
A ruhanem
Egyréteg
Vastag többréteg
Különösen vastag, többréteg
A még nedves pamut- vagy lenszövetb
A textíliákat nem szárítja meg teljesen. A ruhanem
Membránbevonatú textíliákhoz, vízleperget
dzsekiket/nadrágokat külön szárítsa).
Mosógépben mosható gyapjú textíliákhoz. A textíliák
a program befejez
Olyan ruhanem
a szárítandó ruhanem
a megadott értékekt
El
Minden textílfajtához. A keveset hordott ruhadarabo


_·?
_
_
_
=㈨
max. 7 kg
max. 3,5 kg
max. 3 kg
max. 3 kg
max. 1,5 kg
max. 3 kg
max. 2 kg
max. 3 kg
max. 3 kg
t textil- és szövetfajta szerint. Textíliáknak alka

...

Könnyen kezelhet
.
)
Plusz)/
warm
cold


en)
)
és a
(Pamut)
(Túra)
l függ
Pamut

(Kevert)
programok, meleg)
programok, hideg)
Cottons


+ Extra Dry (Extra száraz)
Easy-Care
MIx
Iron Dry (Vasaláskész)
+ Cupboard Dry Plus
+ Extra Dry (Extra száraz)
Outdoor
zít
zít
Cupboard Dry
J
X
Shirts/Business
Super 40’
Time programms

Time programms
Woollen finish
A szárítási mód egyénileg választható
A programok áttekintése

J
(Szekrénybe helyezhet
*
(Szekrénybe helyezhet
X
*
csak a
Válogassa szét a ruhanem
Szárítás után: Ruhanem
PROGRAMOK
**
**
(Könnyen kezelhet
**

(Ingek/Business)
5

(Gyapjú frissítése)

2
(Id
2
(Id
*
**
(modellt
A szárítási fok finombeállítása lehetséges; a többr
Javaslat: külön szárítsa!
4
5
6
7

========1========

Üzembe helyezés
Karbantartás és tisztítás
Csak kikapcsolt állapotban!
Meszaki adatok
Üzemi hangok
– A szállítási csomag tartalma: szárító, üzembe helyezési és használati útmutató, szövetkosár
(modelltUl függUen).
– EllenUrizze, hogy a szárítógép a szállítás során nem sérült-e meg.
– A szárítógép nagyon nehéz. Egyedül ne emelje meg.
– Ügyeljen az éles peremekre!
– Ne helyezze el a szárítót olyan helyiségben, ahol a hUmérséklet fagypont alá süllyedhet.
A megfagyó víz a berendezést károsíthatja.
– Kétségek esetén bízza a berendezés bekötését szakemberre.
– Ne emelje meg a szárítót a kiálló részeinél (pl. ajtó) fogva, mert letörhetnek.
1.
A szárító beállítása Távolítson el minden tartozékot
– A berendezés csatlakozója mindig legyen a dobból.
hozzáférhetU. A dobban nem maradhat semmi.
– EllenUrizze, hogy a szárító tiszta, szilárd és
vízszintes helyen kerüljön felállításra.
– Ne takarja le a szárítógép elején található
levegUbeszívó nyílásokat.
– Tartsa a szárító környezetét tisztán.
– Az állítható lábak segítségével állítsa vízszintes
helyzetbe a szárítógépet.
Használjon vízmértéket.
– A menetes lábakat semmilyen körülmények között
ne távolítsa el.
HLcserélL
A berendezés a szárítás során automatikusan tisztítja a hUcserélUt. Ilyenkor a kijelzUn a Cln felirat látható. A tisztítás alatt ne húzza ki a kondenzvíztartályt!
Burkolata, vezérlLpanel, levegLnyílás
Törölje át egy nedves, puha ruhával.
Ne használjon erUs tisztítószereket vagy oldószereket.
Azonnal távolítsa el a visszamaradt mosó- és tisztítószereket.
A szárítás alatt víz gyqlhet fel az ajtó és a tömítés között. Ez a szárítógép megfelelU m qködését semmilyen módon nem befolyásolja.
A kondenzvíztartályban található szerL
A berendezés a kondenzvíztartály ürítésekor automatikusan tisztítja a benne található szqrUt. Ennek ellenére a szqrUt folyó víz alatt rendszeresen öblítse át. Ez megakadályozza, hogy elszennyezUdjön vagy eltömUdjön.
Tisztítás akkor szükséges, ha a kondenzvíztartály ürítése után a kijelzUpanelen a Ⅷ jel villog.
1. Húzza ki a kondenzvíztartályt.
2. Húzza ki a szqrUt a rögzítésébUl.
Ne helyezze el a szárítógépet ajtó vagy tolóajtó mögött, mert az akadályozhatja a szárító ajtajának kinyitását. Ez megelUzheti az abból adódó életveszélyes helyzeteket, hogy a gyermekek bezárják magukat a berendezésbe.
Tiszta és vízszintes EllenWrizze, hogy a levegWnyí- lások ne legyenek eltakarva
2.
3. Folyó víz alatt vagy mosogatógépben mossa el a szqrUt.
Hálózati csatlakozás lásd a biztonsági utasításokat: 、 13. oldal
– A berendezést váltóáramú, földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa. Kétségek esetén bízza
az aljzat ellenUrzését szakemberre.
– A hálózati feszültség és a típustáblán (、 10. oldal) szereplU feszültség értéke meg kell
egyezzen.
– A csatlakoztatott terhelés és a szükséges védUbiztosíték a típustáblán meg van megadva. Fagyvédelem
Ne üzemeltesse a szárítógépet, ha a
hWmérséklet fagypont alá süllyedhet!
4. Helyezze vissza a rögzítUjébe.
ē
Méretek (SzxHxM) 60 x 60 x 85 cm (a magasság állítható)
Súly kb. 53 kg
Max. feltöltési mennyiség 7 kg
Kondenzvíztartály 4,0 l
Csatlakozási feszültség 220-240 V
Csatlakoztatott terhelés max. 1000 W
VédUbiztosíték 10 A
Környezeti hUmérséklet 5 - 35 °C
Termékszám
Gyártási szám
Az ajtó belsején
A típustábla a berendezés hátoldalán található.
ē
Névleges fogyasztás Az értékek csak irányadóak, és normál körülményekre vonatkoznak.
Centrifugálási sebesség Drying time Energiafogyasztás
ford/perc egységben percben** kWh-ban**
(maradék nedvesség)
⒔ Cottons (Pamut) 7 kg
J Cupboard Dry 1400 (kb. 50%) 128 1,45
(Szekrénybe helyezhetW)*
1000 (kb. 60%) 149 1,68
800 (kb. 70%) 169 1,96
⑶ Iron Dry (Vasaláskész)* 1400 (kb. 50%) 92 1,11
1000 (kb. 60%) 113 1,40
800 (kb. 70%) 133 1,68
⒙ Easy-Care
(Könnyen kezelhetU) 3,5 kg
J Cupboard Dry
800 (kb. 40%) 54 0,55
(Szekrénybe helyezhetW)*
600 (kb. 50%) 68 0,69
*A program tesztelése a DIN EN 61121 szerint történt.
**A megadott értékek a feszültség ingadozásától, a szárítandó anyag típusától és a ruházat összetételétWl, az anyagok
nedvességtartalmától, valamint a töltési kapacitástól függWen különböznek.
ē
A dob belsL világítása (E14, 25 W-os izzó)
A dob megvilágítása az ajtó nyitása vagy csukása, valamint a programok elindítása után kapcsol be. A megvilágítás
kikapcsolása automatikus. Izzócsere 、 12. oldal.
A szárítás során a kompresszor és a pumpa mqködése normál esetben is zajjal jár.
5. Nyomja be a helyére a tartályt, míg kattanással nem rögzül.
KiegészítL tartozékok (az értékesítés után az ügyfélszolgálattól a rendelési szám megadásával rendelhetW)
ElLkészítés
1. Ürítse ki a kondenzációs tartályt 、 4. oldal.
2. Válasszon ki egy tetszUleges programot a programválasztóval.
3. Nyomja meg a # start gombot 、 a berendezés átpumpálja a lecsapódott vizet
a kondenzációs tartályba.
4. Várjon 5 percet, majd ürítse ki ismét a tartályt.
5. Forgassa a programválasztót Off (Ki) állásba.
Szállítás
A szárítógépet csak akkor kapcsolja be, ha a szqrU be van helyezve!
NedvességérzékelL
A szárítógép rozsdamentes acélból készült nedvességérzékelUkkel rendelkezik. Ezek azt
mérik, hogy a ruhanemq mennyire nedves. Hosszabb id U óta történ U használat esetén az
érzékelUk felületén vékony vízkUréteg alakulhat ki.
1. Nyissa ki az ajtót.
2. Tisztítsa meg az érzékelUket egy megnedvesített szivacs dörzsölU
felszínével.
WZ 20310
WZ 20300
Összeépítési csatlakozókészlet mosó- és szárítógéphez
A helytakarékosság érdekében a szárítógép elhelyezhetU egy megfelel U mosógép felett, amely vele azonos szélességq és mélység q. A csatlakozókészletet mindig használni kell, ha a szárítógépet egy mosógéphez kívánja rögzíteni.
Azonos, mint a WZ 20310 esetén, kihúzható munkalappal.
WZ 20290
Beépítés a munkalap alá
A berendezés burkolata helyett szakemberrel megfelelU burkolatot kell készíttetnie.
– Készítse elU a szárítógépet 、 lásd a Fagyvédelem cím q részben. – A szállítót függUleges helyzetben, a tetejével felfelé szállítsa. – A szállítás után 2 órán át hagyja állni,
Ne használjon acélgyapotot vagy más erUsen dörzsölU anyagot.
mivel a berendezésben visszamaradt víz lehet. Ez a szárítógép megdöntése során kifolyhat.
8
9
10
Biztonsági utasítások
A kompresszor idWnként zümmögW
hangokat adhat ki.
A kompresszor a szárítót idWnként átszellWzteti, ami zúgó hanggal jár.
Az automatikus tisztítás kattogó hangot
okoz.
A kondenzvíznek a tartályba történW átpumpálása ütemesen pumpáló
hangokkal jár.
11
Mi a teendL...?
Ha nem tudja saját kezqleg elhárítani a problémát (pl. Ki-/bekapcsolás), kérjük, forduljon
vevUszolgálatunkhoz. Mindig megkeressük a megfelelU megoldást, és megel Uzzük
szakembereink felesleges kiszállását. A gyártó szakértelmében megbízhat, és biztos lehet abban,
hogy képzett szerviztechnikusaink mindig eredeti pótalkatrészeket használnak A helyi
ügyfélszolgálat kapcsolatfelvételi adatai az ügyfélszolgálat mappában találhatók. Hívhatja
a következU számot is:
– H 01 489 5461
Amikor kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal, adja meg a berendezés termékkódját (E no.) és
gyártási számát (FD) (lásd az ajtó belsU oldalán).
Állítsa a programválasztót Off (Ki) állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozót az alj zatból. ē
A # start gomb jelz Ulámpája A hálózati csatlakozó be van dugva?
nem világít. Van program kiválasztva?
ē
A Ⅷ jel és a # start gomb Ürítse ki a kondenzációs tartályt 、 4. oldal.
jelzUlámpája villog. Ha szükséges, tisztítsa ki a kondenzvíztartály szqrUjét 、
6. oldal.
A szárítógépet szállítás után bekapcsolás elUtt két órán át állni
kell hagyni.
ē
A S jel és e # start gomb Folyó víz alatt rendszeresen öblítse át a szálfoszlány-szqrUt 、 4.
jelzUlámpája villog. oldal.
ē
A szárító nem indul el. A # start gombot megnyomta?
Az ajtó be van zárva? Van program kiválasztva?
A környezeti hUmérséklet 5 °C felett van?
ē
A víz kifolyik. EllenUrizze, hogy a szárítógép vízszintbe van-e állítva.
ē
Az ajtó magától kinyílik. Nyomja be az ajtót, míg hallható kattanással záródik.
ē
GyqrUdés. Túllépte a ruhamennyiséget?
A ruhákat a program befejezUdése után azonnal vegye ki,
teregesse ki és húzza a ruhát formára.
Nem a megfelelU programot választotta 、 7. oldal
ē
A szárítás eredménye nem A meleg ruhanemqt nedvesebbnek érzi, mint amilyen valójában!
megfelelU (a ruhanem q túl A kiválasztott program nem megfelelU a ruhamennyiséghez.
vizes). Válasszon másik szárítási programot vagy válassza kiegészítUleg
az idUprogramot 、 7.oldal
Válassza a szárítási eredmény finombeállítását 、 1/2. oldal
Vékony vízkUréteg a nedvességérzékelUkön 、 Tisztítsa meg
a nedvességérzékelUket 、"9. oldal.
A program megszakad, pl. a tartály tele van, áramkimaradás,
az ajtó nyitva van vagy a gép elérte a maximális szárítási idUt. ē
A szárítási idU túl hosszú A pihefogót folyóvízzel tisztítsa meg 、 4. oldal
Elégtelen légbeáramlás 、 gondoskodjon a légkeringetésr Ul.
Esetleg elzáródott a légbeömlU nyílás 、 Hagyja szabadon 、
8. oldal.
A környezet hUmérséklete 35 °C-nál magasabb 、
SzellUztessen.
ē
A helyiség páratartalma erUsen Alaposan szellUztesse ki a helyiséget.
megnU.
ē
A kijelzUn a Cln jelzés látható. Ez nem hiba! Ekkor a h UcserélU automatikus tisztítása van
folyamatban.
Ne ürítse ki a kondenzvíztartályt!
ē
Áramkimaradás. Azonnal vegye ki a ruhanemqt a szárítóból, és nyissa ki, hogy
a hU távozhasson.
ē
A belsU világítás nem m qködik. Húzza ki a berendezés hálózati kábelét, vegye le az ajtó feletti
védUfedelet (használjon 20-as torx csavarhúzót), majd cserélje ki
az izzót. Tegye vissza a védUfedelet.
Soha ne használja a szárítógépet a védUfedél behelyezése
nélkül.
ē
Szakaszosan zaj hallható és Ez nem hiba!
rezgés észlelhetU. Az üzemi hangokat lásd 、 11. oldal.
ē
Hangos zümmögU zaj A kondenzvíztartályt megfelelUen helyezte vissza?
másodperceken keresztül. 、 Nyomja be teljesen a tartályt. Ez nem hiba! Az üze mi
hangokat lásd 、 11. oldal.
12
Veszélyhelyzet – Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból, vagy vegye ki a biztosítékot. A szárítógépet – beltéri helyiségben,
KIZÁRÓLAG... – szövetek szárítására használja.
A szárítógépet – bármely, a fentiektUl eltérU célra használni.
TILOS... – mqszaki jellemzUi vagy tulajdonságai tekintetében módosítani.
Veszélyforrások – A szárítógépet nem használhatják gyermekek, illetve olyan személyek, akik
a berendezés használatával nincsenek tisztában.
– Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a szárító közelében.
– Ne engedjen háziállatokat a szárítógép közelébe.
– Távolítson el mindent a zsebekbUl.
Különösen ügyeljen az öngyújtókra 、 robbanásveszély.
– Ne támaszkodjon vagy üljön rá az ajtóra 、 felborulásveszély.
Üzembe – Küszöbölje ki a laza kábeleket 、 elesés veszélye.
helyezés – Ne üzemeltesse a szárítót fagyveszély esetén.
Hálózati – A szárítógépet a specifikációnak megfelelUen földelt váltóáramú hálózati csatlakozás aljzatba csatlakoztassa, mivel egyéb esetben nem garantálható a berendezés
biztonságos üzemeltetése.
– MegfelelU keresztmetszet q kábelt használjon.
– Kizárólag az alábbi jelöléssel ellátott, földzárlatú hálózati megszakító
használható:
– A berendezés csatlakozódugóját csak azzal kompatibilis aljzatba
csatlakoztassa.
– Ne használjon elosztót és/vagy hosszabbító kábelt.
– Ne fogja meg a hálózati kábelt nedves kézzel 、 áramütés veszélye.
– Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a vezetéknél fogva az aljzatból.
– Ne okozzon sérülést a hálózati kábelen 、 áramütés veszélye.
Használat – A dobban csak a szárítandó ruhanemq helyezhet U el.
EllenUrizze a tartalmat, mielUtt a berendezést bekapcsolja.
– Ne használja a szárítót, ha a ruhanemq oldószerrel, olajjal, viasszal, zsírral vagy
festékkel (pl. hajspray, körömlakklemosó, folteltávolító, tisztítószer stb.)
érintkezett 、 t ez-/robbanásveszély.
– A por (pl. szénpor, liszt) veszélyt okozhat: ne használja a szárítót
、"robbanásveszély.
– Ne tegyen a szárítóba olyan ruhanemqt, amely habosított anyagot/gumit
tartalmaz 、 az elasztikus anyag tönkre mehet, a szárító pedig a habosított
anyag deformációja miatt károsodhat.
– Kapcsolja ki a szárítógépet, ha a program lejárt.
– A kondenzvíz nem ivóvíz, és szálfoszlányokat tartalmazhat.
Hiba – Ne használja a szárítót, ha gyaníthatóan vagy biztosan hibás.
A javításokat az ügyfélszolgálat kell elvégezze.
– Ne használja a szárítógépet, ha a hálózati kábel hibás! A hálózati kábel
hibájából eredU veszélyforrásokat kiküszöbölend U a javításokat az
ügyfélszolgálat kell elvégezze.
– A belsU világítás izzójának a cseréje el Utt mindig húzza ki a hálózati kábelt
a csatlakozóaljzatból 、 áramütés veszélye.
Tartalékalkatrés – Biztonsági okokból kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat zek használjon.
Ártalmatlanítás – Szárítógép: húzza ki a hálózati kábelt, majd vágja le a kábelt a szárítógépr Ul.
A berendezést vigye el a helyi hulladékgyqjtUhelyre.
– A hUcserélU Kiotói jegyz Ukönyv hatálya alá tartozó fluorozott üvegházhatású
gázt (R-407C) tartalmaz 、 a hulladékkezelés során ennek megfelel Uen járjon
el. Mennyiség: 0,43 kg.
– Csomagolás: a csomagolást tartsa gyermekek által hozzá nem férhetU helyen.
、 Fulladásveszély!
– Minden anyag környezetbarát, és újra felhasználható. A csomagolóanyag
hulladékkezelését környezetbarát módon oldja meg.
13
Olvassa el a 13. oldalon található biztonsági utasításokat.
Forgódobos szárítógép
Beszerelési
és használati útmutató
hu
Az utasításokat a szárítógép bekapcsolása elUtt olvassa el.

========2========

Az új szárítógép
Javasolt használat
Gratulálunk! Egy modern, csúcsmin Wségt Siemens háztartási eszköz tulajdonosa lett. A hWszivattyúval és automatikus hWcserélW-tisztító funkcióval ellátott kondenzációs szárítógép takarékos energiafogyasztásával és csekély karbantartási igényével ttnik ki 、 6. oldal.
Minden egyes szárítógép csak azután hagyhatja el a gyárat, hogy mtködWképességét és hibátlan állapotát alaposan ellenWriztük.
Ha kérdése van, ügyfélszolgálatunk örömmel áll rendelkezésére.
п Csak háztartási használatra.
п Kizárólag vizes mosáson átesett ruhanemqk
szárítására használható.
.
Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a szárító
közelében.
Ne engedjen háziállatokat a szárítógép közelébe.
Környezettudatos hulladékkezelés
A csomagolóanyag hulladékkezelését környezetbarát módon oldja meg. A berendezés kialakítása az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó európai "2002/96/EK irányelveknek (WEEE) megfelelWen történt. Ez az irányelv az EU területén belül elWírja a használt berendezések visszavételét és újrahasznosítását.
A termékeinkkel, valamint a tartozékokkal, pótalkatrészekkel és szervizzel kapcsolatos információkért látogasson el honlapunkra: www.siemens-home.com
Tartalom Oldal п ElUkészítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 п A program beállítása . . . . . . . . . . . . . . . .2 п Szárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 п A ruhanemqn lévU információk . . . . . . . 5 п Fontos tudnivalók . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 п A programok áttekintése . . . . . . . . . . . . . 7 п Beszerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 п Fagyvédelem / Szállítás . . . . . . . . . . . . . 8 п Karbantartás és tisztítás . . . . . . . . . . . . .9 п Mqszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 п KiegészítU tartozékok. . . . . . . . . . . . . . .10 п Üzemi hangok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 п Mi a teendU...? / Szerviz . . . . . . . . . . . .12 п Biztonsági utasítások . . . . . . . . . . . . . .13
Programválasztó
ElLkészítés beszerelésre, lásd a 8. oldalon
e L
Soha ne kapcsolja be a szárítógépet, ha sérülés látható rajta! Ilyen esetben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
A me

G F· ⑷ H·
q U q U
U U q U q U
t W
W W t

Ügyeljen rá, hogy a keze száraz legyen. Csak a csatlakozódugót fogja meg.
Csat
a
q U
M

q U
U U U

、 e L
х
e L
A ruhaneme szétválogatása Távolítson el mindent a zsebekbUl.
Különösen ügyeljen az öngyújtókra.
A dobot a betöltés elUtt ki kell üríteni.
A programok áttekintését lásd a 7. oldalon. Lásd még a további utasításokat a “szövetkosár (modelltUl függUen)
q U U
q U
q Uq U
q U q U U U
U q U

х
U q U U q U
q U 、
e L
U U
q U U

q U
_· ?·
A program kiválasztása
Válassza ki a s
q U U

q U q
q U


х
... és állítsa be igénye


U q q U U


Kijelzi a kiválasztott programhoz
tartozó maximális ruhamennyiséget
KijelzLpanel KiegészítL funkciók
q U

q UU U U

A gombok érintésre finoman kell Uket me
U U

q U

t t
=
U U 、"
W W W
Nyomja meg
#"

、 q 、
t W W W W
U X

W t t
q U

q U q q
t t

A szárítógépet csak ha a szálfoszlány-szq U


t t

q U

t t t W
t t


q U
U U

W t t t
{


_·?
_
_
_
1 -24 hrs (1h24 óra)
A beállítások kiválasztása. ㄗ menu
A kijelzWn látható értékek módosítása. ā ≈(módosítás) A program ennyi idW után jár le (a programtól függ Wen mindig a következW egész órát kell kiválasztani, pl. 1:54h 、 2h). Az idLzítL
0, 1, 2, 3, 4 On-Off (Be-ki)
0, 1, 2, 3
t W
2


R B
ā ⒖Ⅲ A program kiválasztása csökkenti a gytrWdést és meg
(Kevesebb vasalás) hosszát a program végén. Két fokozata választható ki ā ⑷ (Alacsony hLfok) Csökkentett hWmérséklet finom anyagokhoz F, melye
igényelnek: pl. akril, poliamid, elasztán vagy selyem. ÁllapotjelzLk A programok kijelzési sorrendje:
h""=··J··{" szárítás, vasaláskész, szekrénybe helyezhetW, lazítás/ SzolgáltatásjelzLk
S Szálfoszlány-szerL Folyó víz alatt rendszeresen öblítse át a szálfoszlány-s t W 、 M Tartály Ürítse ki a kondenzvíztartályt.
Ha szükséges, tisztítsa ki a kondenzvíztartály sztrWjét 、


=㈨
elektronikus indítása


U q

U U
q 、 、

U U


600-1800 ◇
A jelzWhang hangereje négy fokozatban állítható: 0 (nincs), 1 (halk), 2 (normál), 3 (hangos), 4 (nagyon hangos). JelzLhang
A beállított funkciók véletlen elállítása ellen biztosít védelmet Berendezés
(tartsa lenyomva 5 másodpercig a menu gombot). zárolása
(modelltWl függWen)
A szárítási eredmény (pl. Szekrénybe helyezhetW) három fokozatban (1 - max. 3) hozzáigazítható a ⒔Cottons (Pamut), Szárítási eredmény X ⒙ Easy-Care (Könnyen kezelhetW), ⒗ Mix (Kevert) és a ∥ Super 40’ programokhoz 、 beprogramozott beállítás = 0. A finombeállítása
beállítás bármelyik fenti program finombeállítása után a többi programnál is megmarad.
A mosógép centrifugálásának sebessége. A szárítási idW még pontosabb megjelenítése érdekében kell megadni. Centrifuga
sebessége
U U
(

#
U U
J
X
W W
W W
J
X

5
⒓ Ⅲ

2
2
1
2

========3========


Szárítás
W t W W W
п пA szárítógép megtekintése
t W

Dob belsU világítása (modelltUl függUen)

tása és betöltése
A kondenzvíztartály kiürítése
A tartályt minden egyes szárítási ciklus után ürítse ki, de szárítás közbe n soha!
1. A kiborulásra ügyelve húzza ki a kondenzvíztartályt.
2. Öntse ki az összegyqlt vizet.
3. A tartályt mindig tolja vissza teljesen, míg kattanással nem rögzül
a helyén.
Ha a M Tartály jelz Ulámpája villog 、 lásd a 9. oldalon.
A szálfoszlány-szerL tisztítása
A szálfoszlány-szqrU két részb Ul áll.
e L
t W
W W t

satlakoztatás
a hálózatra
SzqrUvel ellátott kondenzvíztartály
G F· ⑷ H·
q U q U
U U q U q U
q U
VezérlUpult
х
e L
q U
"nyeinek megfelelLen
Minden egyes szárítás után tisztítsa ki a szálfoszlány-sz qrU betétjét! 1. Nyissa ki az ajtót. Távolítsa el a szálfoszlányokat az ajtóról/az ajtó
környékérUl.
2. Húzza ki és hajtsa oldalra a szálfoszlány-szqrU betétjét.
3. Távolítsa el a szálfoszlányokat (a szqrUt a kezével letörölve).
Ha a szqrU er Usen szennyezett vagy el van tömUdve, öblítse át folyó
vízzel, majd szárítsa meg alaposan.
Minden 5. szárítás után tisztítsa ki a szálfoszlány-sz qrU küls U részét! 4. Vegye ki a szálfoszlány-szqrU küls U részét.
5. Nyissa fel és távolítsa el a szálfoszlányokat.
Öblítse el folyó víz alatt és szárítsa meg alaposan.
6. Hajtsa vissza a szálfoszlány-szqrUt, nyomja össze, majd tegye be
a helyére.
A szárító kikapcsolása


U q U

х
U q U U q U
q U 、
e L

sárhoz”
U U

q U
U U

q U q
q U

_· ?·
sa és beállítása i a szárítóprogramot...

х
п п п п п п п п п п п п п п1 2

U q q U Uq U

q U


U U U


re érzékenyek, így csak megnyomni.
Forgassa a programválasztót Off (Ki) állásba. Ne hagyja a ruhanemqt a szárítóban.
U U
q U

t t
=

meg a #"start gombot
3
A ruhaneme eltávolítása
U U 、"
W W W
t W W W W
U X

W t t

q U q q

A szárítógép automatikus gyqrUdésgátló funkcióval rendelkezik. A dob a beállított 30 percig még mozog a program befejezése után. A ruhanemq így nem lapul össze (60 percig, ha a kiegészít U
⒖ (Kevesebb vasalás) funkció van kiválasztva).
、 q 、
t t


ak akkor kapcsolja be, -szqrU be van helyezve!
t t
Dob
q U

t t t W
t t


Kétrészes szálfoszlány-szqrU
U U

W t t t
A program befejezLdött, ha a { jel világít a kijelz Upanelen.
ā ⒖Ⅲ
LevegUnyílás
_·?
_
_
W W W

ㄗ ā ≈
L L
t W
_
2
=㈨
ā ⑷


F
egnöveli a gytrWdésgátló fázis ki.
elyek hosszabb szárítási idWt .
A program megszakítása ruhanem q kivétele vagy hozzáadása esetén.
U qR B
L h""=··J··{"


tás/kész.
A szárítási ciklus egy rövid idUre megszakítható, ilyenkor lehetUsége van ruhát kivenni, illetve hozzáadni a többihez. A kiválasztott programot ezután tovább kell folytatni és be kell fejezni.
q 、 、
U U


W W

X
S M
e L
y-sztrWt 、 4. oldal.
Szárítás

Soha ne kapcsolja ki a szárítógépet, mielUtt a szárítási program lejár.

W ⒗


t Wjét 、 9. oldal.


(
Szárítás közben ne húzza ki vagy ürítse ki a kondenzvíztartályt.
1. Nyissa ki az ajtót. A szárítási ciklus megszakad.
2. Tegye be vagy vegye ki a ruhát, majd csukja be az ajtót.
3. Ha szükséges, válasszon új programot és kiegészítU funkciót.
4. Nyomja meg a # start gombot. A hátra lév U id U pár percen belül frissül.
U U
J
X
W W
W W
J
X

5
⒓ Ⅲ

2
2
3
4

========4========


A ruhanemen lévL információk...
W t W W W
п п
t W

q U
M

U U U
Gyári címkék
Kövesse a gyártó kezelési utasításait.
G Szárítás normál hUmérsékleten.
F·Szárítás alacsony hUmérsékleten 、 válassza ki hozzá a következ Ut is: ⑷ (Alacsony hLfok).
H·Szárítógépben nem szárítható.

、 e L

q U U
"


q U


U U

q U
q U q U U U
q U U
q U U
п п п п п п п п п п п п п п


q U


q U#"


q Uq U

q U

ㄗ ā ≈
L L

{

ā ⒖Ⅲ
t W t W

W W W

2
ā ⑷


F
R B
L h""=··J··{"
U U

W W

Feltétlenül olvassa el a 13. oldalon található biztonsági utasításokat!
Ne szárítsa szárítógépben például az alábbi anyagokat:
– Légmentesen záró (pl. gumibevonatú) szövetek.
– Finom anyagok (selyem, szintetikus anyagból készül függönyök) 、
erUsen összegyqrUdhetnek
– Olajjal szennyezett ruhanemq.
Szárítási tippek
– Az egyenletes szárítási eredmény elérése érdekében válogassa szét a ruhanem qt
anyagtípus és szárítási program szerint.
– A nagyon kis darabokat (pl. babazokni) mindig nagyobb darabokkal (pl. törülközU) együtt szárítsa.
– Húzza fel a cipzárakat, gombolja be a gombokat és akassza be a kapcsokat.
Csatolja be, illetve kösse össze az öveket, kötözUket stb.
– Ne szárítsa túlzottan hosszan a könnyen kezelhetU ruhanem qket 、 gy qrUdésveszély!
Hagyja, hogy a ruhanemq végs U száradása a leveg Un történjen.
– Ne szárítson gyapjú ruházatot a szárítóban. Ne szárítson gyapjút a szárítógépben, kizárólag az anyag felfrissítésére 、 7. oldal, ⒓ Woollen Finish (Gyapjú frissítése) program
(modelltUl függUen).
– Ne vasalja ki a ruhanemqt közvetlenül a szárítás után, hajtsa Uket össze, és kis ideig hagyja
állni 、 ezáltal a maradék nedvesség egyenletesen eloszlik.
– A szárítás eredménye függ a mosás során használt víz minUségétUl. 、"Szárítási eredmény
finombeállítása 、 1/2. oldal.
– A gépi szövésq anyagok (pl. pólók vagy trikók) az els U szárítás során gyakran
összemennek. 、 Ezeknél ne használja az Extra Dry X+ (Extra száraz) programot. – A keményített ruhanemq nem mindig szárítható szárítógépben 、 a szövetben
visszamaradt keményítU csökkenti a szárítás hatásfokát.
– Ügyeljen az öblítUszernek a gyártó útmutatásai szerinti adagolására, ha olyan ruhanemqt
mos, amelyet szárítógépben szeretne megszárítani.
– Kisebb adagok esetén használja az idUzítU programot 、 ez növeli a szárítás
hatékonyságát.
Környezetvédelmi / Energiatakarékossági tippek
– Szárítás elUtt alaposan centrifugázza ki a ruhanemqt a mosógépben 、 minél nagyobb fordulatszámot alkalmaz, annál rövidebb lesz a szárítási idU (kevesebb energiát fogyaszt).
Centrifugálja ki a könnyen kezelhetU ruhanem qket is.
– A javasolt maximális mennyiségq ruhát szárítsa, de soha ne többet
、 “A programok áttekintése” 、 7. oldal.
– Biztosítsa, hogy a helyiség a szárítás alatt megfelelUen szellUzzön.
– Ne takarja le a levegUbeszívó nyílásokat.


X
e L
t W 、


W ⒗


S M
t W(

#
U U
Fontos tudnivalók
A különösen energiatakarékos kialakítású szárítógép többek között rendelkezik egy, a hatékony energiafelhasználást szolgáló hqtUáramkörrel is (hasonlóval, mint a hqtUgépek). A berendezés a szárítás alatt automatikusan tisztítja a szárítógép hUcserélUjét.
A szálfoszlány-szqrUt és a kondenzvíztartály szqrUjét rendszeresen ki kell tisztítani.
t W
W W t
A szárítógépet csak akkor kapcsolja be, ha a kondenzvíztartály és a szálfoszlány-szqrU be
van helyezve!
х
Szálfoszlány-szerL
A szárítás alatt a hajszálak és a ruhából származó szövetszálak a szálfoszlány-szqrUben
akadnak fenn. Az eltömUdött szálfoszlány-szqrU a h Ucsere folyamatára is hatással lehet.
Emiatt a szálfoszlány-szqrU betétjét minden egyes szárítás után tisztítsa ki!
Folyó víz alatt rendszeresen öblítse át a szqrUt 、 4. oldal.
х
A kondenzvíztartályban található szerL
A kondenzvíztartályban található szqrU a lecsapódó vizet sz qri. Ez a vízlecsapódás az
automatikus tisztítási folyamat része. A szqrUt folyó víz alatt rendszeresen öblítse át. A szqrU
tisztítása elUtt ürítse ki a kondenzvíztartályt 、 9. oldal.
х
Szövetek
Soha ne szárítson olyan anyagot, amely oldószerekkel, olajjal, viasszal, kenUanyaggal vagy
festékkel szennyezett: például hajformázó, körömlakklemosó, folteltávolító, tisztítószer stb.
Minden zsebet ürítsen ki.
Ne szárítson légmentes bevonattal ellátott szöveteket.
Ne szárítson erUsen szöszölUdU anyagokat.
Gyapjúhoz kizárólag a gyapjú felfrissítésére szolgáló programot használja.

U U
_· ?·t t
=
W W W
t W W W W

W t t

q U q q
t t

t t
t t t W
t t
W t t t_·?
_
_
_
=㈨


U U
J
X
W W
W W
J
X

5
⒓ Ⅲ

2
2
5
6

========5========


e L

W t W W W
п п
bélés


anyagától,
dését.
k.


q U q U
U U q U q U


r
bels


WT46W563BY
xtíliákat

en eltérhetnek

G F· ⑷ H·

t W

és Vasaláskész


q U
Mq U
U U U
mángorlás

oz (a kivehet

、 e L

l függ

ruhanem


х
e L
q U U
kenti a textíliák gy
q U
"


q U
Carl-Wery-Str. 34
ztetéséhez.

l továbbá a ruhamennyiségt

U U

q U
q U q U U U
U q U
khöz. Utánszárításhoz is.

х
U q U U q U
q U 、
e L
81739 München/Germany
Siemens Electrogeräte GmbH
q U q
q U

l.
Plusz, Szekrénybe helyezhet


q U U
q U

ruhanem
ne vasalja

q U U

dések elkerülése érdekében).
khöz, könnyen tisztítható pamuthoz.szálas, pamut vagy kevert szövet. Az értékek a ruha
rх
t igényelnek, mint az egyréteg

puhábbak lesznek, de nem lesznek megszárítva. A te
k felfrissítéséhez vagy szell
még vasalást és/vagy felakasztást igényel.

п п п п п п п п п п п п п п
q U

U q q U U

ruhanem

q U

vasalása a gy
textíliákhoz, funkcióruházathoz, Fleece textíliákh
höz, melyet hosszabb ideig kell szárítani.
l készült és könnyen tisztítható textíliákhoz. Csök
q U


U U U


l, a textil maradék nedvességét
U Utextíliákhoz pamutból vagy lenb
q U

enyhe vasalás
ruhanem

höz.
lmasnak kell lenniük szárításra.

=

zhet

U U 、"

、 q 、
összetételét
, kényes akril textíliákhoz vagy kisméret
#"


l.
szintetikus és kevert szövet
höz.dése után vegye ki és hagyja megszáradni.
textíliák hosszabb szárítási id

q U
U X

ruhanem
khöz pamutból és szintetikus anyagból (Mix).lásd még az 5. oldalonkhöz, melyeket gyorsan kell szárítani, pl. m

q U

q U

9111 / 9000682192
*682192*
alkalmasvasaláshoz (ruhanem
éteg


ruhanemvasalás
szárított, többréteg
q U
U U

Extra száraz, Extra száraz / Szekrénybe helyezhet

TEXTILFAJTA ÉS MEGJEGYZÉSEK
programokhoz

Strapabíró textíliákhoz, kif
Vasalást nem igényl
Vegyes ruhanem
A ruhanem
Egyréteg
Vastag többréteg
Különösen vastag, többréteg
A még nedves pamut- vagy lenszövetb
A textíliákat nem szárítja meg teljesen. A ruhanem
Membránbevonatú textíliákhoz, vízleperget
dzsekiket/nadrágokat külön szárítsa).
Mosógépben mosható gyapjú textíliákhoz. A textíliák
a program befejez
Olyan ruhanem
a szárítandó ruhanem
a megadott értékekt
El
Minden textílfajtához. A keveset hordott ruhadaraboㄗ ā ≈
L L

{

ā ⒖Ⅲ
t W t W

_·?
_
_
_
W W W

2
=㈨
ā ⑷


F


U q
max. 7 kg
max. 3,5 kg
max. 3 kg
max. 3 kg
max. 1,5 kg
max. 3 kg
max. 2 kg
max. 3 kg
max. 3 kg


R B
L h""=··J··{"
U U
q 、 、
t textil- és szövetfajta szerint. Textíliáknak alka

...

U U

Könnyen kezelhet
.
)
Plusz)/
warm
cold


W W


en)
)

X
t W 、
e L
és a


(Pamut)
(Túra)

W ⒗


S M
t W

l függ
Pamut

(Kevert)
programok, meleg)


(
programok, hideg)

Cottons


+ Extra Dry (Extra száraz)
Easy-Care
MIx
Iron Dry (Vasaláskész)
+ Cupboard Dry Plus
+ Extra Dry (Extra száraz)
Outdoor
#
U U
zít
zít
Cupboard Dry
J
X
Shirts/Business
Super 40’
Time programms

Time programms
Woollen finish
A szárítási mód egyénileg választható
A programok áttekintése

J
(Szekrénybe helyezhet
*
(Szekrénybe helyezhet
X
*
csak a
Válogassa szét a ruhanem
Szárítás után: Ruhanem
PROGRAMOK
**
**
(Könnyen kezelhet
**

(Ingek/Business)
5

(Gyapjú frissítése)

2
(Id
2
(Id
*
**
(modellt
A szárítási fok finombeállítása lehetséges; a többr
Javaslat: külön szárítsa!
7

========6========

Üzembe helyezés
– A szállítási csomag tartalma: szárító, üzembe helyezési és használati útmutató, szövetkosár
(modelltUl függUen).
– EllenUrizze, hogy a szárítógép a szállítás során nem sérült-e meg.
– A szárítógép nagyon nehéz. Egyedül ne emelje meg.
– Ügyeljen az éles peremekre!
– Ne helyezze el a szárítót olyan helyiségben, ahol a hUmérséklet fagypont alá süllyedhet.
A megfagyó víz a berendezést károsíthatja.
– Kétségek esetén bízza a berendezés bekötését szakemberre.
– Ne emelje meg a szárítót a kiálló részeinél (pl. ajtó) fogva, mert letörhetnek.
1.
A szárító beállítása Távolítson el minden tartozékot
– A berendezés csatlakozója mindig legyen a dobból.
hozzáférhetU. A dobban nem maradhat semmi.
– EllenUrizze, hogy a szárító tiszta, szilárd és
vízszintes helyen kerüljön felállításra.
– Ne takarja le a szárítógép elején található
levegUbeszívó nyílásokat.
– Tartsa a szárító környezetét tisztán.
– Az állítható lábak segítségével állítsa vízszintes
helyzetbe a szárítógépet.
Használjon vízmértéket.
– A menetes lábakat semmilyen körülmények között
ne távolítsa el.
Ne helyezze el a szárítógépet ajtó vagy tolóajtó mögött, mert az akadályozhatja a szárító ajtajának kinyitását. Ez megelUzheti az abból adódó életveszélyes helyzeteket, hogy a gyermekek bezárják magukat a berendezésbe.
Tiszta és vízszintes EllenWrizze, hogy a levegWnyí- lások ne legyenek eltakarva
2.
Hálózati csatlakozás lásd a biztonsági utasításokat: 、 13. oldal
– A berendezést váltóáramú, földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa. Kétségek esetén bízza
az aljzat ellenUrzését szakemberre.
– A hálózati feszültség és a típustáblán (、 10. oldal) szereplU feszültség értéke meg kell
egyezzen.
– A csatlakoztatott terhelés és a szükséges védUbiztosíték a típustáblán meg van megadva. Fagyvédelem
Ne üzemeltesse a szárítógépet, ha a
hWmérséklet fagypont alá süllyedhet!
ElLkészítés
1. Ürítse ki a kondenzációs tartályt 、 4. oldal.
2. Válasszon ki egy tetszUleges programot a programválasztóval.
3. Nyomja meg a # start gombot 、 a berendezés átpumpálja a lecsapódott vizet
a kondenzációs tartályba.
4. Várjon 5 percet, majd ürítse ki ismét a tartályt.
5. Forgassa a programválasztót Off (Ki) állásba.
Szállítás
– Készítse elU a szárítógépet 、 lásd a Fagyvédelem cím q részben. – A szállítót függUleges helyzetben, a tetejével felfelé szállítsa. – A szállítás után 2 órán át hagyja állni,
mivel a berendezésben visszamaradt víz lehet. Ez a szárítógép megdöntése során kifolyhat.
8
Karbantartás és tisztítás
Csak kikapcsolt állapotban!
HLcserélL
A berendezés a szárítás során automatikusan tisztítja a hUcserélUt. Ilyenkor a kijelzUn a Cln felirat látható. A tisztítás alatt ne húzza ki a kondenzvíztartályt!
Burkolata, vezérlLpanel, levegLnyílás
Törölje át egy nedves, puha ruhával.
Ne használjon erUs tisztítószereket vagy oldószereket.
Azonnal távolítsa el a visszamaradt mosó- és tisztítószereket.
A szárítás alatt víz gyqlhet fel az ajtó és a tömítés között. Ez a szárítógép megfelelU m qködését semmilyen módon nem befolyásolja.
A kondenzvíztartályban található szerL
A berendezés a kondenzvíztartály ürítésekor automatikusan tisztítja a benne található szqrUt. Ennek ellenére a szqrUt folyó víz alatt rendszeresen öblítse át. Ez megakadályozza, hogy elszennyezUdjön vagy eltömUdjön.
Tisztítás akkor szükséges, ha a kondenzvíztartály ürítése után a kijelzUpanelen a Ⅷ jel villog.
e ē
U U

U U
q U

W W


ē ē
#


Ⅷ U
#


q Uē


1. Húzza ki a kondenzvíztartályt.
ē ē
S U
#
q U 、
#
U q
⒔ J


ē ē ē

2. Húzza ki a szqrUt a rögzítésébUl.q U

ē

、 q U
U q

U U

3. Folyó víz alatt vagy mosogatógépben mossa el a szqrUt.


J、 、
、 e

U U
U 、"
、"

ē

ēU 、
U 、 、


4. Helyezze vissza a rögzítUjébe.

5. Nyomja be a helyére a tartályt, míg kattanással nem rögzül.

A szárítógépet csak akkor kapcsolja be, ha a szqrU be van helyezve!
ē ē ē ēU U
NedvességérzékelL
A szárítógép rozsdamentes acélból készült nedvességérzékelUkkel rendelkezik. Ezek azt
mérik, hogy a ruhanemq mennyire nedves. Hosszabb id U óta történ U használat esetén az
érzékelUk felületén vékony vízkUréteg alakulhat ki.
1. Nyissa ki az ajtót.
2. Tisztítsa meg az érzékelUket egy megnedvesített szivacs dörzsölU
felszínével.
U U

U U
q q
U U
U qq U


U U U


Ne használjon acélgyapotot vagy más erUsen dörzsölU anyagot.
ē ē
U U

9========7========

Meszaki adatok
Üzemi hangok

L L

U U
U U U
A szárítás során a kompresszor és a pumpa mqködése normál esetben is zajjal jár.

U U

L L

U U
q U
U q
A kompresszor idWnként zümmögW
hangokat adhat ki.

e L

#


q U
ē ē
#
Ⅷ U

q Uq U U U

ē ē
S U
#
q U 、

#
U q

A kompresszor a szárítót idWnként átszellWzteti, ami zúgó hanggal jár.
ē ē ē

q U U
q U

W W
ē

、 q U
U q

U U
q U

、 e

U U
U 、"
、 、
、"


ē
Méretek (SzxHxM) 60 x 60 x 85 cm (a magasság állítható)
Súly kb. 53 kg
Max. feltöltési mennyiség 7 kg
Kondenzvíztartály 4,0 l
Csatlakozási feszültség 220-240 V
Csatlakoztatott terhelés max. 1000 W
VédUbiztosíték 10 A
Környezeti hUmérséklet 5 - 35 °C
Termékszám
Gyártási szám
Az ajtó belsején
A típustábla a berendezés hátoldalán található.
ē
Névleges fogyasztás Az értékek csak irányadóak, és normál körülményekre vonatkoznak.
Centrifugálási sebesség Drying time Energiafogyasztás
ford/perc egységben percben** kWh-ban**
(maradék nedvesség)
⒔ Cottons (Pamut) 7 kg
J Cupboard Dry 1400 (kb. 50%) 128 1,45
(Szekrénybe helyezhetW)*
1000 (kb. 60%) 149 1,68
800 (kb. 70%) 169 1,96
⑶ Iron Dry (Vasaláskész)* 1400 (kb. 50%) 92 1,11
1000 (kb. 60%) 113 1,40
800 (kb. 70%) 133 1,68
⒙ Easy-Care
(Könnyen kezelhetU) 3,5 kg
J Cupboard Dry
800 (kb. 40%) 54 0,55
(Szekrénybe helyezhetW)*
600 (kb. 50%) 68 0,69
*A program tesztelése a DIN EN 61121 szerint történt.
**A megadott értékek a feszültség ingadozásától, a szárítandó anyag típusától és a ruházat összetételétWl, az anyagok
nedvességtartalmától, valamint a töltési kapacitástól függWen különböznek.
ē
A dob belsL világítása (E14, 25 W-os izzó)
A dob megvilágítása az ajtó nyitása vagy csukása, valamint a programok elindítása után kapcsol be. A megvilágítás
kikapcsolása automatikus. Izzócsere 、 12. oldal.
Az automatikus tisztítás kattogó hangot
okoz.
ēU 、
U 、 、

KiegészítL tartozékok (az értékesítés után az ügyfélszolgálattól a rendelési szám megadásával rendelhetW)
q U
U U

#


q U U U U
Összeépítési csatlakozókészlet mosó- és szárítógéphez
A helytakarékosság érdekében a szárítógép elhelyezhetU egy megfelel U mosógép felett, amely vele azonos szélességq és mélység q. A csatlakozókészletet mindig használni kell, ha a szárítógépet egy mosógéphez kívánja rögzíteni.
Azonos, mint a WZ 20310 esetén, kihúzható munkalappal.
ē ē ē ē
WZ 20310

U U

U U

WZ 20300


U q


A kondenzvíznek a tartályba történW átpumpálása ütemesen pumpáló
hangokkal jár.


WZ 20290
Beépítés a munkalap alá
A berendezés burkolata helyett szakemberrel megfelelU burkolatot kell készíttetnie.

q U

U U U

U U

ē ē
U U

10
11========8========

L L
U U
U U U
e ē


L LU q

W W
e L


q U

q U U U


ē

⒔ J
q U U

W W

q U


J
ē


q U


U U
#q U U U U
q qU U

Mi a teendL...?
Ha nem tudja saját kezqleg elhárítani a problémát (pl. Ki-/beka

For more information, please download the instructions above.

Category Clothes dryer
Full name SIEMENS WT 46W563 BY
Model WT 46 W 563 BY
Size of file 2151 KB
Number of pages 10 pages
format file is in pdf
Language(s) Clothes dryer SIEMENS WT 46W563 BY Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian