Download manual or user guide for the product:
ARISTON AMD 129 - Washer-dryer


On this page you can get: Washer-dryer ARISTON AMD 129 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Washer-dryer ARISTON AMD 129
Click to preview
Washer-dryer ARISTON AMD 129 Washer-dryer ARISTON AMD 129

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 751 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
AMD 129AMD 129AMD 129AMD 129AMD 129
Pračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkou
Návod k instalaci a obsluzeNávod k instalaci a obsluzeNávod k instalaci a obsluzeNávod k instalaci a obsluzeNávod k instalaci a obsluze

========1========

AMD 129AMD 129AMD 129AMD 129AMD 129
Pračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkou
Návod k instalaci a obsluze
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.
Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o even-tuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskyt-nutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.
Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.
Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě
prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.
Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.
Pro zajištění trvalé Pro zajištění trvalé Pro zajištění trvalé Pro zajištění trvalé Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTIÚČINNOSTIÚČINNOSTIÚČINNOSTIÚČINNOSTI a a a a a BEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTI tohototohototohototohototohoto zařízení doporučujeme:zařízení doporučujeme:zařízení doporučujeme:zařízení doporučujeme:zařízení doporučujeme:
• Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované
výrobcem.
• Je nutné používat pouze originální náhradní díly.
CZCZCZCZCZ
22222

========2========

Návod k instalaci a obsluzeNávod k instalaci a obsluzeNávod k instalaci a obsluzeNávod k instalaci a obsluzeNávod k instalaci a obsluze
PRAČKA SE SUŠIČKOUPRAČKA SE SUŠIČKOUPRAČKA SE SUŠIČKOUPRAČKA SE SUŠIČKOUPRAČKA SE SUŠIČKOU
ObsahObsahObsahObsahObsah
CZCZCZCZCZ
Instalace, 4-5Instalace, 4-5Instalace, 4-5Instalace, 4-5Instalace, 4-5
Vybalení a sestavení, 4
Připojení vody a elektrického proudu, 4-5 První praní, 5
Technická data, 5
Popis pračky, 6-7Popis pračky, 6-7Popis pračky, 6-7Popis pračky, 6-7Popis pračky, 6-7 Ovládací panel, 6 Displej, 7
Zahájení provozu a programy, 8Zahájení provozu a programy, 8Zahájení provozu a programy, 8Zahájení provozu a programy, 8Zahájení provozu a programy, 8 Krátké shrnutí: nastartování pracího programu, 8 Tabulka programů, 8
Individualizace – speciální programy, 9-10Individualizace – speciální programy, 9-10Individualizace – speciální programy, 9-10Individualizace – speciální programy, 9-10Individualizace – speciální programy, 9-10 Nastavení teploty, 9
Nastavení odstřeďování, 9
Nastavení praní, 9
Sušení, 10
AMD 129AMD 129AMD 129AMD 129AMD 129
Prací prostředky a prádlo, 11Prací prostředky a prádlo, 11Prací prostředky a prádlo, 11Prací prostředky a prádlo, 11Prací prostředky a prádlo, 11 Zásuvka na prací prostředky, 11 Bělení, 11
Roztřídění prádla, 11
Zvláštní druhy oblečení, 11 Woolmark Platinum Care, 11
Bezpečnostní předpisy a upozornění, 12Bezpečnostní předpisy a upozornění, 12Bezpečnostní předpisy a upozornění, 12Bezpečnostní předpisy a upozornění, 12Bezpečnostní předpisy a upozornění, 12 Všeobecná bezpečnost, 12
Odvoz a likvidace, 12
Šetření energie a životního prostředí. 12
Čištění a péče, 13Čištění a péče, 13Čištění a péče, 13Čištění a péče, 13Čištění a péče, 13
Odpojení vody a elektrické energie, 13 Čištění přístroje, 13
Čištění zásuvky na prací prostředky, 13 Péče o plnící dvířka a buben, 13 Čištění čerpadla, 12
Kontrola přívodních hadic vody, 13
Poruchy a pomoc, 14Poruchy a pomoc, 14Poruchy a pomoc, 14Poruchy a pomoc, 14Poruchy a pomoc, 14
Zákaznický servis, 15Zákaznický servis, 15Zákaznický servis, 15Zákaznický servis, 15Zákaznický servis, 15
Dříve než se obrátíte na zákaznický servis, 15
33333
CZCZCZCZCZ

========3========

InstalaceInstalaceInstalaceInstalaceInstalace
!!! Je důležité si pečlivě uschovat návod k obsluze,!!
aby mohl být použit v případě nouze a poradil v případě nesnází. V případě stěhování nebo předání přístroje jinému majiteli je nutné předat i návod k obsluze, aby i nadále mohl sloužit svému účelu, aby v něm nový vlastník mohl najít radu a pomoc.
! ! ! Pročtěte si prosím pozorně následující upozornění,! !
obsahuje důležité informace ohledně instalace, použití a bezpečnosti.
Vybalení a sestaveníVybalení a sestaveníVybalení a sestaveníVybalení a sestaveníVybalení a sestavení
VybaleníVybaleníVybaleníVybaleníVybalení
1. Vybalit přístroj
2. Ujistit se, že nedošlo k poškození pračky během transportu. V případě poškození přístroje tento nepřipojovat, ale spojit se se zákaznickým servisem.
3. Odšroubovat čtyři ochranné transportní šrouby a sejmout ochranné gumové části na zadní straně přístroje.
4. Otvory uprostřed uzavřít přiloženými
umělohmotnými zátkami.
5. Tři otvory, které byly použity k uložení zástrčky (na zadní stěně dole vpravo), uzavřít také odpovídajícími zátkami.
6. Veškeré části uschovat: Pokud by byla pračka opět transportována, musejí být tyto části opět nasazeny.
!!! Obalový materiál není hračka pro děti.!!
Podkladová plochaPodkladová plochaPodkladová plochaPodkladová plochaPodkladová plocha
1. Pračka musí být umístěna na rovném pevném podkladu, aniž by se opírala o stěny, části nábytku nebo cokoli jiného.
2. Pokud není podlaha
perfektně rovná, musejí
být tyto nerovnosti
vyrovnány utažením nebo
povolením předních
nožek. Stupeň sklonu
od pracovní plochy
nesmí překročit 2°.
CZCZCZCZCZ
Precizní vyrovnání rozdílů přístroji zajistí požadova- nou stabilitu a vyhneme se tak vibracím a provoz- nímu hluku pračky. Při umístění pračky na koberci musejí být přední nožky regulovány tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu mezi pračkou a podlahou.
Připojení vody a elektřinyPřipojení vody a elektřinyPřipojení vody a elektřinyPřipojení vody a elektřinyPřipojení vody a elektřiny
Připojení přívodní hadicePřipojení přívodní hadicePřipojení přívodní hadicePřipojení přívodní hadicePřipojení přívodní hadice
A
1. Do přípojky hadice vložte gumové těsnění a připevněte ho na přípoj studené vody se závitem 3/4. (kohoutek se studenou vodou). Před připojením k pračce nechte odtéct určité množství vody, dokud tato nebude čistá.
2. Druhou část hadice připevněte na přípojku vody, která se nachází vpravo nahoře na zadní části pračky.
3. Hadice nesmí být uskřípnuta nebo ohnuta.
! ! ! Tlak vody se musí nacházet v určitém intervalu! !
hodnot, které se nacházejí v tabulce technických dat (na následující straně).
!!! Pokud by nebyla přívodní hadice dostatečně!!
dlouhá, obraťte se prosím na odborného prodejce nebo autorizovaného odborníka.
44444

========4========

Připojení odpadní hadicePřipojení odpadní hadicePřipojení odpadní hadicePřipojení odpadní hadicePřipojení odpadní hadice
65 - 100 cm
Upevněte odpadní hadici (bez zakřivení či zlomení!) na odpadní potrubí nebo do odpadu,, které je umístěno ve výši 65 – 100 cm, nebo ji zavěste do umyvadla či na vanu;
V případě upevnění hadice do umyvadla či vany je nutné tuto zajistit v bodě ohybu a připevnit ji přiloženým háčkem k vodovodnímu kohoutku. Volný konec odpadní hadice nesmí zůstat pod vodou!
! ! ! Odpadní hadice by se neměla prodlužovat, pokud! !
by to bylo absolutně nevyhnutelné, musí mít toto prodloužení stejný průměr a mělo by být prodlouženo originální hadicí. Délka hadice by neměla překročit 150 cm.
Připojení elektřinyPřipojení elektřinyPřipojení elektřinyPřipojení elektřinyPřipojení elektřiny
Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, že: • síťová zásuvka je opatřena uzemněním
• síťová zásuvka může být zatížena maximálním
příkonem pračky uvedeným v tabulce technických
údajů
• síťová zásuvka má odpovídající parametry
zatížení podle níže uvedené tabulky
• zástrčka se hodí do zásuvky, v jiném případě
musíte nahradit zástrčku nebo zásuvku
!!! Pračka nesmí být instalována ve venkovním!!
prostření ani v tom případě, že se jedná o chráněné místo. Je to nebezpečné.Vaše pračka musí být chráněna před bouřkou a nepřízní počasí.
! ! ! Zásuvka by měla být po instalování pračky lehce! !
přístupná.
!!! Nepoužívejte pro připojení prodlužovací kabely nebo!!
rozdvojky.
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
! ! ! Kabel nesmí být ohnutý ani zlomený.! !
!!! Zajišťovací kabel smí být vyměněn pouze!!
autorizovaným odborníkem.
Pozor! Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti, pokud nebudou tato opatření a pravidla respektována.
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
První praníPrvní praníPrvní praníPrvní praníPrvní praní
Po instalaci je nutné provést krátký cyklus praní bez prádla (s pracím prostředkem). Použijte prací program 90 °C bez předpírky.
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Technické detailyTechnické detailyTechnické detailyTechnické detailyTechnické detaily
ModelModelModelModelModel
AMD 129
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
59.5 cm šířka RozměryRozměryRozměry 85 cm RozměryRozměry výška
53.5 cm hloubka
KapacitaKapacitaKapacitaKapacitaKapacita
1-5 kg pro praní 1-4 kb pro sušení
Elektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojení
Napětí 220/230 V, 50 Hz
Maximální elektrický příkon 1850 W
Péče
Péče
Péče
Péče
Péče
Maximální tlak 1 MPa (10 barů) Připojení vodyPřipojení vodyPřipojení vodyPřipojení vodyPřipojení vody Minimální tlak 0.05 MPa (0.5 barů)
Kapacita bubnu 46 litrů
Rychlost otáčekRychlost otáčekRychlost otáček Až Rychlost otáčekRychlost otáček 1200 U/min.
Praní:Praní:Praní: Praní:Praní: program 3; Teplota 60 °C, náplň 5 kg.
Sušení:Sušení:Sušení: Sušení:Sušení: první sušení při náplni 1 kg a trvání 40 min., druhé sušení při náplni 4 kg a na nejvyšší výkon
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Zkušební programZkušební programZkušební programZkušební programZkušební program podle IEC 456podle IEC 456podle IEC 456podle IEC 456podle IEC 456
Toto zařízení vyhovuje Evropským normám:
- 72/23/CEE z 19/02/73 (o nízkém napětí) a jejích úpravách
- 89/33/CEE ze 03/05/89 (o elektromag- netické kompatibilitě) a jejích úpravách
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
55555
CZCZCZCZCZ

========5========

Popis pračkyPopis pračkyPopis pračkyPopis pračkyPopis pračky
Ovládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panel
UkazatelUkazatelUkazatelUkazatelUkazatel
Zásuvka na prací prostředekZásuvka na prací prostředekZásuvka na prací prostředekZásuvka na prací prostředekZásuvka na prací prostředek
Zásuvka na prací prostředek Zásuvka na prací prostředek Zásuvka na prací prostředek Zásuvka na prací prostředek Zásuvka na prací prostředek pro prací prostředek a přísady (viz str. 11).
Ukazatel Ukazatel Ukazatel Ukazatel Ukazatel který poskytuje v každém okamžiku jasný přehled o možných programech.Jednoduše vytáhneme šedý jazýček.
Tlačítko TEPLOTATEPLOTATEPLOTA TEPLOTATEPLOTA pro změnu teploty pracní (viz str. 9).
Tlačítko ODSTŘEĎOVÁNÍ ODSTŘEĎOVÁNÍ ODSTŘEĎOVÁNÍ k ODSTŘEĎOVÁNÍ ODSTŘEĎOVÁNÍ regulaci rychlosti nebo úplnému vypnutí odstřeďování (viz str. 9).
Displej Displej Displej Displej Displej k programování sušení a přehled průběhu programu (viz následující strana).
CZCZCZCZCZ
Tlačítko TEPLOTATEPLOTATEPLOTATEPLOTATEPLOTA
Tlačítko MODEMODEMODEMODEMODE
Tlačítko
ZAP./VYP.ZAP./VYP.ZAP./VYP.ZAP./VYP.ZAP./VYP.
DisplejDisplejDisplejDisplejDisplej
ProgramátorProgramátorProgramátorProgramátorProgramátor
Tlačítko
START/RESETSTART/RESETSTART/RESETSTART/RESETSTART/RESET Tlačítko
Tlačítko
ODSTŘEĎOVÁNÍODSTŘEĎOVÁNÍODSTŘEĎOVÁNÍODSTŘEĎOVÁNÍODSTŘEĎOVÁNÍ
SELECTSELECTSELECTSELECT SELECT
Tlačítko MODE MODE MODE k volbě indiviMODE MODE duálního nastavení (viz str. 9)
Tlačítko SELECT SELECT SELECT k SELECT SELECT nastavení individuálního programu (viz str. 9)
Tlačítko ZAP./VYP. ZAP./VYP. ZAP./VYP. k ZAP./VYP. ZAP./VYP. zapnutí a vypnutí pračky
Tlačítko START/RESETSTART/RESETSTART/RESET START/RESETSTART/RESET začátek nebo ukončení programu, pokud byl nesprávně nastaven
Programátor Programátor Programátor Programátor Programátor k volbě programu. Spínač volby je umístěn plošně: lehkým stiskem na střed tlačítka ho můžete vysunout. V průběhu programu zůstane spínač na místě
66666

========6========

DisplejDisplejDisplejDisplejDisplej
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Displej je nejenom praktickým prostředkem k programování přístroje, poskytuje také informace o praní a jeho průběhu.
Po stisknutí tlačítka START/RESET, kterým se uvede prací program do chodu, je na displeji až do konce praní zobrazován zbývající čas
programu.Chcete-li časově odložit start (předvolba, str. 9) potom toto bude zobrazeno na displeji.
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Během praní se zobrazují následující symboly:
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Probíhají fáze programu:Probíhají fáze programu:Probíhají fáze programu:Probíhají fáze programu:Probíhají fáze programu:
Předepírka Odstřeďování
Hlavní praní
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Máchání
Sušení
Zvolený druh tkanin:Zvolený druh tkanin:Zvolený druh tkanin:Zvolený druh tkanin:Zvolený druh tkanin:
Bavlna Vlna
Barevné prádlo
Hedvábí
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Umělá vlákna
Individuální nastavení:Individuální nastavení:Individuální nastavení:Individuální nastavení:Individuální nastavení:
Aktivní nastavení je zobrazováno čtvercovým orámováním určitého symbolu.
K volbě tohoto nastavení viz str. 9.
Péče
Péče
Péče
Péče
Péče
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Zajištění plnících dvířek (symbol klíče): Zajištění plnících dvířek (symbol klíče): Zajištění plnících dvířek (symbol klíče): Zajištění plnících dvířek (symbol klíče): Zajištění plnících dvířek (symbol klíče):
Svítí-li tento symbol, hlásí přístroj že plnící dvířka jsou zamčena,aby nedošlo nedopatřením k jejich otevření. Počkejte prosím, dokud symbol nezhasne, aby nedošlo k poškození dvířek.
Po skončení pracího programu se rozsvítí nápis END (KONEC).
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
!!! V případě eventuálních anomálií se rozsvítí chybný kód, jako např.: F-01, který nahlásíte zákaznickému!!
servisu (viz str. 15).
77777
CZCZCZCZCZ

========7========

Zahájení provozu a programyZahájení provozu a programyZahájení provozu a programyZahájení provozu a programyZahájení provozu a programy
Krátké shrnutí:Krátké shrnutí:Krátké shrnutí:Krátké shrnutí:Krátké shrnutí: Start pracího programuStart pracího programuStart pracího programuStart pracího programuStart pracího programu
1. Zapnout pračku stisknutím tlačítka VYPNUTO/
ZAPNUTO
2. Naplnit buben prádlem a zavřít dvířka
3. Nastavit požadovaný program programátorem.
Na displeji se zobrazí doba trvání programu.
Teplota a odstřeďování se podle zvoleného
programu nastaví automaticky. (viz str. 9) Tabulka programù
Druh tkaniny a stupeň zašpinění
BAVLNA
Silně zašpin ěné bílé prádlo (prostěradla, ubrusy)
Prací program
Teplota
Máchadlo Bělidlo Před. Praní
Prací prášek
1
90 °C  137
silně zašpin ěné bílé prádlo
2
90 °C
 
Mírné,
normální
Odolné, silně zašpin ěné bílé a barevné prádlo
Lehce zašpiněné bílé prádlo, jemné barevné prádlo
3
60 °C 
4
40 °C 
4. Naplnit pracím prostředkem a přísadami (viz str. 11) 5. Program uvést do chodu tlačítkem START/RESET Ke zrušení programu podržíme toto tlačítko
alespoň 2 vteřiny.
6. Po ukončení programu se rozsvítí nápis KONEC.
Vyjmeme prádlo a plnící dvířka necháme lehce pootevřená, aby mohl vyschnout buben. 7. Pračku vypneme tlačítkem .
Doba trvání programu
Popis pracího programu
120
Mírné, normální Mírné, normální
105
72
Předepírka, hlavní praní, máchání, odstřeďování, konečné odstřeďování Hlavní praní, máchání,ždímání, konečné odstřeďování
Hlavní praní, máchání, odstřeďování, konečné odstřeďování
Hlavní praní, máchání, odstřeďování, konečné odstřeďování

5
Sušení pro bavlnu
SYNTETIKA
Silně zašpin ěné stálobarevné prádlo (Dětské prádlo) Stálobarevné prádlo, lehce zašpiněné, všechny druhy
5
60 °C  Mírné 77 Hlavní praní, máchání, mírné odstřeďování (nemačkavý efekt) 40 °C  Mírné 62 Hlavní praní, máchání, mírné odstřeďování (nemačkavý efekt)
6
50 °C  Mírné 73 Hlavní praní, máchání, mírné odstřeďování (nemačkavý efekt)
7
Silně zašpin ěné stálobarevné prádlo (dětské prádlo aj.) Jemné barvy (lehce zašpiněné prádlo, všechny druhy)
Citlivé barvy (lehce zašpině- né prádlo, všechny druhy
40 °C  Mírné 58 Hlavní praní, máchání, mírné odstřeďování (nemačkavý efekt)
8
30 °C 
30
Hlavní praní, máchání, mírné odstřeďování
Sušení pro umělá vlákna

VLNA / HEDVÁBÍ
Vlna
9
40 °C
 Mírné 50 Hlavní praní, máchání, mírné odstřeďování
Velmi jemné prádlo (záclony, hedvábí, viskóza aj,)
10
30 °C 
45
Hlavní praní. máchání, nemačkavý efekt nebo odčerpání vody
Sušení pro jemné prádlo SPECIÁLNÍ PROGRAMY

Mírné máchání


Máchání, nemačkavý efekt nebo odčerpávání
Mírné odstřeďování
Odčerpávání a mírné odstřeďování
Odčerpávání
Odčerpávání
Poznámky:Poznámky:Poznámky:Poznámky:Poznámky:
Ochrana proti zmačkání: podívejte se na efekt snadného žehlení na následující straně.
Speciální programySpeciální programySpeciální programySpeciální programySpeciální programy
Krátký program na 30 minut (program 8 pro umělá vlákna) – krátký program je určen na praní lehce zašpiněného prádla, trvá pouze 30 minut, šetří čas a energii. Nastavíte-li si tento program (8 na 30°), je zatížení pračky maximálně 3 kg prádla, můžete prát společně různé druhy prádla (s výjimkou vlny a hedvábí). Při tomto druhu praní doporučujeme použít tekutý prací prostředek.
CZCZCZCZCZ
88888

========8========

Speciální programy – individualizaceSpeciální programy – individualizaceSpeciální programy – individualizaceSpeciální programy – individualizaceSpeciální programy – individualizace
se nastaví pro zvolený program
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
se nastaví pro zvolený program
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
.
Nastavení teplotyNastavení teplotyNastavení teplotyNastavení teplotyNastavení teploty
Stisknutím tlačítka
maximální přípustná teplota. Tato teplota se může podle potřeby snížit opětovným stisknutím tlačítka.Při nastavení OFF se prádlo vypere ve studené vodě.
Výše uvedené platí pro všechny druhy pracích programů. Nastavení odstřeďováníNastavení odstřeďováníNastavení odstřeďováníNastavení odstřeďováníNastavení odstřeďování
Stisknutím tlačítka
nejvyšší přípustná rychlost odstřeďování.Opětovným stisknutím tohoto tlačítka můžete snížit rychlost odstřeďování až na hodnotu OFF (odstřeďování je vypnuto). Obnovit odstřeďování na původní hodnotu můžete opětovným stiskem tohoto tlačítka. Vypnutí odstřeďování se vám objeví
na displeji přeškrtnutím symbolu odstřeďování
Výše uvedené platí pro všechny druhy programů s výjimkou programu 10 a odčerpávání.
NastaveníNastaveníNastaveníNastaveníNastavení
Různá nastavitelnost pracích programů pračky Vám umožňuje udržet si Vaše prádlo hygienicky čisté a bílé tak, jak odpovídá Vašim představám.
Pro volbu různých nastavení postupujte takto:
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
1. Pomocí tlačítka MODE jste informováni o nastavení pračky, aktivní symbol se rozsvítí na displeji. 2. K volbě tohoto nastaveni stiskněte tlačítko SELECT, dokud se na displeji neobjeví nápis ON (pro předvolbu se Vám objeví čas zbývající do začátku praní a pro volbu sušení se objeví stupeň sušení – údaje
v následující tabulce).
3. K potvrzení volby stiskněte opět tlačítko MODE – symbol nastavení již nebliká. Zvolený druh nastavení poznáte podle toho, že příslušný symbol Vaší volby je osvětlen. (je označen čtvercovým orámováním).
NastaveníNastaveníNastaveníNastaveníNastavení
PůsobeníPůsobeníPůsobeníPůsobeníPůsobení
Návod k použitíNávod k použitíNávod k použitíNávod k použitíNávod k použití
AktivníAktivníAktivníAktivníAktivní s programy:s programy:s programy:s programy:s programy:
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Start může být odložen až o 24 h.
(Tlačítko SELECT) několikrát stiskneme, dokud nám nenaskočí požadovaná
PředvolbaPředvolbaPředvolbaPředvolbaPředvolba (odložený počátek(odložený počátek(odložený počátek(odložený počátek(odložený počátek praní)praní)praní)praní)praní)
hodnota.
OFF = není nastaveno odložení.
VšechnyVšechnyVšechnyVšechnyVšechny
SkvrnySkvrnySkvrnySkvrnySkvrny
Bělící cyklus k odstranění odolných skvrn.
Nezapomeňte, že musíte vložit bělící prostředek do přihrádky 4 (viz str. 11). Nelze použít současně s nastavením SNADNÉ ŽEHLENÍ.
2, 3, 4, 5,2, 3, 4, 5,2, 3, 4, 5,2, 3, 4, 5,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,6, 7, 9,6, 7, 9,6, 7, 9,6, 7, 9, máchánímáchánímáchánímáchánímáchání
Péče
Péče
Péče
Péče
Péče
:
Redukuje pomačkání prádla a usnadňuje tak žehlení.
Při tomto nastavení se používají programy 5, 6, 7, 10 a jemné máchání, voda se neodčerpává a prádlo zůstává ležet ve vodě, bliká symbol
- k ukončení tohoto chodu praní stiskněte tlačítko START/RESET;
- odčerpejte vodu pomocí tlačítka
Nelze kombinovat s funkcí SKVRNY.
Snadné žehleníSnadné žehleníSnadné žehleníSnadné žehleníSnadné žehlení
Nelze kombinovat s funkcí ZKRÁCENÍ PRANÍ.
Super WashSuper WashSuper WashSuper WashSuper Wash
Pro sněhobílé a čisté prádlo.
Zkrácené praníZkrácené praníZkrácené praníZkrácené praníZkrácené praní
Zkracuje dobu trvání procesu praní o cca 30 %.
Nelze kombinovat s funkcí SUPER WASH.
a stiskněte tlačítko START/RESET.
VšechnyVšechnyVšechnyVšechnyVšechny s výjimkous výjimkous výjimkous výjimkous výjimkou 1, 2, 8, 91, 2, 8, 91, 2, 8, 91, 2, 8, 91, 2, 8, 9 odčerpáváníodčerpáváníodčerpáváníodčerpáváníodčerpávání
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 75, 6, 75, 6, 75, 6, 75, 6, 7
1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 75, 6, 75, 6, 75, 6, 75, 6, 7
Zvyšuje působení procesu máchání.
Doporučuje se při plném zatížení pračky a při zvýšeném dávkování pracího
prostředku
Extra mácháníExtra mácháníExtra mácháníExtra mácháníExtra máchání
1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 75, 6, 75, 6, 75, 6, 75, 6, 7 máchánímáchánímáchánímáchánímáchání
(Tlačítko SELECT) stiskněte vícekrát, dokud nenaskočí na displej požadovaná
Toto umožňuje provedení procesu sušení.
teplota sušení: - na žehlení - suché - extra suché - 40 minut
: lehce zavlhlé, snadné žehlení.
: k uložení do skříně.
: absolutně suché prádlo, doporučuje se pro ručníky, osušky, župany.
SušeníSušeníSušeníSušeníSušení
Po ukončení sušícího programu následuje krátké ochlazení.
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
VšechnyVšechnyVšechnyVšechnyVšechny s výjimkous výjimkous výjimkous výjimkous výjimkou programu 10programu 10programu 10programu 10programu 10 OdčerpáváníOdčerpáváníOdčerpáváníOdčerpáváníOdčerpávání
99999
CZCZCZCZCZ

========9========

SušeníSušeníSušeníSušeníSušení
Tabulka doby sušeníTabulka doby sušeníTabulka doby sušeníTabulka doby sušeníTabulka doby sušení
Typ vláknaTyp vláknaTyp vláknaTyp vláknaTyp vlákna
Druh prádlaDruh prádlaDruh prádlaDruh prádlaDruh prádla
MaximálníMaximálníMaximálníMaximálníMaximální hmotnosthmotnosthmotnosthmotnosthmotnost várky (kg)várky (kg)várky (kg)várky (kg)várky (kg)
Extra suchéExtra suchéExtra suchéExtra suchéExtra suché
Do skříněDo skříněDo skříněDo skříněDo skříně K žehleníK žehleníK žehleníK žehleníK žehlení
Bavlna, plátno
Prádlo různých rozměrů
4
130
120
110
Bavlna
Froté ručníky
4
130
120
110
Trikot, bavlna
Ložní prádlo, košile
2.5
90
80
70
Umělá vlákna
Pyžama, ponožky, aj.
1
65
60
60
Nylon
Jemné prádlo, dámské punčochy aj.
1
65
60
60
Vlna
Svetry
1
80
70
60
Údaje uvedené v tabulce jsou pouze orientační
U bavlněných výrobků do 1kg zvolte sušící program pro syntetická vlákna.U bavlněných výrobků do 1kg zvolte sušící program pro syntetická vlákna.U bavlněných výrobků do 1kg zvolte sušící program pro syntetická vlákna.U bavlněných výrobků do 1kg zvolte sušící program pro syntetická vlákna.U bavlněných výrobků do 1kg zvolte sušící program pro syntetická vlákna.
Pokud je várka prádla k praní a sušení větší než maximální možné množství prádla v jedné várce, proveďte program praní a po ukončení prádlo rozdělte a část prádla vložte do bubnu pro další sušení.Nyní postupujte podle pokynů platných pouze pro sušení a tento postup použijte u zbývajícího prádla.
Pouze sušeníPouze sušeníPouze sušeníPouze sušeníPouze sušení
Knoflík volby programů otočte do polohy požadovaný druh a stupeň sušení.
pro nastavení sušení podle typu vlákna a zvolte poté
Důležité:Důležité:Důležité:Důležité:Důležité:
- Cyklus odstřeďování je během sušení proveden tehdy, pokud je program nastaven pro bavlněné prádlobavlněné prádlobavlněné prádlo.bavlněné prádlobavlněné prádlo - Pokud zvolíte funkci „bez odstřeďování“, nemůže být zvolen žádný program sušení.
Pokud chcete prádlo usušit, musíte nejprve nastavit nejvyšší rychlost odstřeďování a teprve poté můžete nastavit požadovanou hodnotu sušení.
CZCZCZCZCZ
1010101010

========10========

Prací prostředky a prádloPrací prostředky a prádloPrací prostředky a prádloPrací prostředky a prádloPrací prostředky a prádlo
Zásobník na prací prostředkyZásobník na prací prostředkyZásobník na prací prostředkyZásobník na prací prostředkyZásobník na prací prostředky
Dobré výsledky praní také závisí na správném dávkovaní pracího prostředku, příliš vysoké dávkování pracím prostředkem neznamená, že praní bude účinnější. Naopak může způsobit nahromadění pracího prostředku uvnitř pračky a dochází také k většímu znečištění životního prostředí.
4
MAX
1
Otevřete zásobník na prací prostředky a následujícím způsobem jej naplňte pracím prostředkem či aviváží:
2
3
Přihrádka 1: prací prostředek pro předepírkuPřihrádka 1: prací prostředek pro předepírkuPřihrádka 1: prací prostředek pro předepírkuPřihrádka 1: prací prostředek pro předepírkuPřihrádka 1: prací prostředek pro předepírku (nepoužívejte tekutý prášek!)(nepoužívejte tekutý prášek!)(nepoužívejte tekutý prášek!)(nepoužívejte tekutý prášek!)(nepoužívejte tekutý prášek!)
Před přidáním prášku se ujistěte, že není nasazena přídavná přihrádka 4.
Přihrádka 2: prací prostředek pro hlavní praníPřihrádka 2: prací prostředek pro hlavní praníPřihrádka 2: prací prostředek pro hlavní praníPřihrádka 2: prací prostředek pro hlavní praníPřihrádka 2: prací prostředek pro hlavní praní (prášek nebo tekutý prací prostředek)(prášek nebo tekutý prací prostředek)(prášek nebo tekutý prací prostředek)(prášek nebo tekutý prací prostředek)(prášek nebo tekutý prací prostředek)
Tekutý prací prostředek by měl být přidám až krátce před zahájením pracího programu
Přihrádka 3: další prostředky (aviváž aj.)Přihrádka 3: další prostředky (aviváž aj.)Přihrádka 3: další prostředky (aviváž aj.)Přihrádka 3: další prostředky (aviváž aj.)Přihrádka 3: další prostředky (aviváž aj.) Aviváž nesmí přesahovat mřížku.
Přídavná přihrádka 4: bělící prostředekPřídavná přihrádka 4: bělící prostředekPřídavná přihrádka 4: bělící prostředekPřídavná přihrádka 4: bělící prostředekPřídavná přihrádka 4: bělící prostředek
!!! Nepoužívejte prostředky pro ruční praní, neboť by!!
mohly vytvářet příliš velké množství pěny.....
BěleníBěleníBěleníBěleníBělení
! Normální ! Normální ! Normální bělící prostř! Normální ! Normální edky se používají pro pevné bílé prádlo, jemné jemné jemné jemné jemné bělící prostředky potom pro prádlo barevné, jemné a pro vlnu.
MAX
MAX
Přiloženou přídavnou přihrádku 4 vložíme do přihrádky 1. Bělící prostředek nesmí při dávkování přesáhnout danou hodnotu, která je v přihrádce 4 označena symbolem „max“. (viz obrázek)
Pokud chcete nastavit pouze program „bělení“, přidejte bělící prostředek do přihrádky 4 a nastavte program „jemné máchání“ . Aby docházelo k bělení během pracího cyklu, přidejte také prací prostředek a máchadlo, zvolte si požadovaný program a nastavení SKVRNY (viz str. 9).
Pokud použijete přídavnou přihrádku 4, nelze současně využít program předepírky. Bělící cyklus nelze využít k programu 10 a ke krátkému programu 30° (viz str. 8).
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Rozdělení prádlaRozdělení prádlaRozdělení prádlaRozdělení prádlaRozdělení prádla
• prádlo rozdělte podle:
- typu vlákna / symbolu na štítku
- a barvy: oddělte bílé a barevné prádlo • vyprázdněte všechny kapsy
• doporučená hmotnost pro jednu várku suchého
prádla by neměla být překročena:
odolné prádlo: max 5 kg
syntetické oděvy: max 2.5 kg
jemné prádlo: max 2 kg
vlna: max 1 kg
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Kolik váží různé části prádla?Kolik váží různé části prádla?Kolik váží různé části prádla?Kolik váží různé části prádla?Kolik váží různé části prádla?
1 prostěradlo 400-500 g 1 povlak na polštář 150-200 g 1 ubrus 400-500 g
1 župan 900-1.200 g 1 ručník 150-250 g
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Speciální prádloSpeciální prádloSpeciální prádloSpeciální prádloSpeciální prádlo
Záclony: Záclony: Záclony: ZZáclony: Záclony: áclony vložte do povlaku na polštář nebo do síťového pytle. Perte je jednotlivě, nepřekračujte polovinu jedné várky prádla. Nastavte si program 10, který automaticky neobsahuje program odstřeďování. Prošívané bundy a větrovky: Prošívané bundy a větrovky: Prošívané bundy a větrovky: Prošívané bundy a větrovky: Prošívané bundy a větrovky: Pokud jsou naplněny husím nebo kachním peřím, lze je prát v pračce. Oděvy obraťte naruby a vložte do pračky pouze 2/3 kg prádla, dvakrát až třikrát zopakujte cyklus máchání a poté nastavte cyklus mírného
odstřeďování.
Sportovní boty:Sportovní boty:Sportovní boty: Sportovní boty:Sportovní boty: Odstraňte všechny nečistoty. Sportovní boty můžete prát společně s džínami nebo s jinými odolnými oděvy, nikdy je však neperte společně s bílým prádlem.
Vlna: Vlna: Vlna: Použijte speciální prací prostředek. DbejteVlna: Vlna:
na to, aby maximální hmotnost jedné várky nepřesáhla 1 kg.
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Péče
Péče
Péče
Péče
Péče
Woolmark Platinum CareWoolmark Platinum CareWoolmark Platinum CareWoolmark Platinum CareWoolmark Platinum Care
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Prádlo je jemné jako při praní v rucePrádlo je jemné jako při praní v rucePrádlo je jemné jako při praní v rucePrádlo je jemné jako při praní v rucePrádlo je jemné jako při praní v ruce
Ariston vytváří nový standart vyššího výkonu,
který je schválen společností Woolmark v podobě prestižního označení Woolmark Platinum Care. Pokud se nachází na Vaší pračce logo Woolmark Platinum Care, vypere tento přístroj bezpečně a účinně i ty oděvy, které jsou určeny pouze k ručnímu praní (M.00221).:
Pro všechny oděvy označené „k ručnímu
praní“ nastavte program 9 a použijte speciální
prací prostředek.
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
1111111111
CZCZCZCZCZ

========11========

Bezpečností předpisy a upozorněníBezpečností předpisy a upozorněníBezpečností předpisy a upozorněníBezpečností předpisy a upozorněníBezpečností předpisy a upozornění
!!! Pračka se sušičkou byla zkonstruována a vyrobena!!
v souladu s platnými mezinárodními a bezpečnostními předpisy. Následující upozornění vycházejí z pravidel bezpečnosti a měla by být pozorně přečtena.
Obecná bezpečností opatřeníObecná bezpečností opatřeníObecná bezpečností opatřeníObecná bezpečností opatřeníObecná bezpečností opatření
• Toto zařízení je navrženo pro neprofesionální
použití v domácnostech.Jeho funkce nesmí být
nijak měněny.
• Tato pračka se sušičkou by měla být obsluhována
pouze dospělými osobami a v souladu s pokyny
uvedenými v tomto návodu k obsluze.
• Nikdy se pračky nedotýkejte, pokud jste naboso
nebo pokud máte mokré či vlhké ruce nebo nohy.
• Netahejte za kabel síťového přívodu, chcete-li
vytáhnout vidlici ze zásuvky.Uchopte samotnou
zástrčku a vytáhněte ji.
• Neotvírejte dávkovač pracího prostředku, pokud je
přístroj v provozu.
• Nenamáčejte ruce do odtékající vody, může být
velmi horká.
• Neotvírejte plnící dvířka násilím: mohlo být dojít
k poškození mechanizmu zabezpečovacího
systému dvířek,tento by mohl být poškozen.
• Při vzniklých poruchách pračky se nepokoušejte
sami opravit její vnitřní části.
• Nedovolte dětem, aby se pohybovaly
v bezprostřední blízkosti přístroje během provozu.
• Během pracího cyklu mohou být dvířka pračky
zahřátá na vysokou teplotu.
• Pokud musí být pračka přemístěna na jiné místo,
přesunujte ji s pomocí dvou nebo tří osob a s
nejvyšší opatrností.Nepřemisťujte ji nikdy sami,
přístroj je velice těžký.
• Ujistěte se, že je buben pračky úplně prázdný,
dříve než ji naplníte prádlem.
• Během sušení mohou být dvířka pračky horká.
• Nesušte v pračce žádné prádlo vyrobené
z hořlavých materiálů
• Zařízení nepoužívejte ani k sušení pěnové pryže,
nebo podobných elastomerů, gumových materiálů.
• Ujistěte se, že během sušení je vodovodní
kohoutek otevřený.
• Tato pračka se sušičkou může být použita pouze
pro sušení oděvů, které byly předtím vyprány
ve vodě.
CZCZCZCZCZ
Odvoz a likvidace pračkyOdvoz a likvidace pračkyOdvoz a likvidace pračkyOdvoz a likvidace pračkyOdvoz a likvidace pračky
• Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní
předpisy, obalový materiál může být znovu
recyklován.
• Likvidace starého přístroje: před likvidací přístroje
odřízněte síťový kabel a odstraňte plnící dvířka
tak, aby pračka nebyla v použitelném stavu.
Úspora energie a respektování životníhoÚspora energie a respektování životníhoÚspora energie a respektování životníhoÚspora energie a respektování životníhoÚspora energie a respektování životního prostředíprostředíprostředíprostředíprostředí
Technologie chránící životní prostředíTechnologie chránící životní prostředíTechnologie chránící životní prostředíTechnologie chránící životní prostředíTechnologie chránící životní prostředí
Myslíte si, že k praní je použito málo vody? Díky nové technologii ARISTON stačí poloviční množství vody pro maximální čistotu: Opatření k ochraně životního prostředí.
Úspora pracího prostředku, vody, energie a časuÚspora pracího prostředku, vody, energie a časuÚspora pracího prostředku, vody, energie a časuÚspora pracího prostředku, vody, energie a časuÚspora pracího prostředku, vody, energie a času
• Do pračky dávejte vždy doporučenou várku
prádla.Při plném využíti vaší pračky můžete ušetřit
až 50 % energie.
• Cyklus předepírky se doporučuje pouze u silně
znečištěného prádla.Pokud budete dodržovat toto
doporučení, můžete ušetřit prací prostředek, čas,
vodu a 5-15 % energie
• Pokud skvrny před zahájením cyklu odstraníte
odstraňovačem skvrn nebo změkčíte prádlo
namočením do vody, nemusíte prát při extrémně
vysoké teplotě. Místo programu 90 °C nastavíte
60 °C, místo programu 60 °C nastavíte 40 °C.
Tím můžete ušetřit až 50 % energie.
• Prací prostředek dávkujte v závislosti na tvrdosti
vody, stupni znečištění a množství prádla.Ušetříte
tím nejen životní prostředí, ale i finanční
prostředky: Aby se prací prášky biologicky
rozkládaly, obsahují přísady, které zatěžují životní
prostředí. Také aviváž by se měla používat
v přiměřeném množství.
• Pokud budete prát pozdě odpoledne nebo
v časných ranních hodinách, přispíváte tím
k tomu, že elektrický systém není zatížen v době
špičky.
K dodržení toho požadavku slouží nastavení „předvolby“.
• Pokud má být prádlo sušeno v sušičce, zvolte
nejvyšší rychlost odstřeďování. Čím sušší je
prádlo, tím nižší je spotřeba energie potřebná
k jeho vysušení.
1212121212

========12========

Čištění a údržbaČištění a údržbaČištění a údržbaČištění a údržbaČištění a údržba
Odpojení přívodu vody a energieOdpojení přívodu vody a energieOdpojení přívodu vody a energieOdpojení přívodu vody a energieOdpojení přívodu vody a energie
• Po každém praní uzavřete kohout pro přívod
vody.Tím omezíte opotřebení vodního systému
pračky.
• Během čištění vašeho přístroje odpojte pračku
ze zdroje el.energie.
Čištění pračkyČištění pračkyČištění pračkyČištění pračkyČištění pračky
Vnější a pryžové části pračky mohou být čištěny měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě s přídavkem mycího prostředku. Nepoužívejte rozpouštědla, nebo abrezivní prostředky.
Čistění dávkovače pracího prostředkuČistění dávkovače pracího prostředkuČistění dávkovače pracího prostředkuČistění dávkovače pracího prostředkuČistění dávkovače pracího prostředku
1
Lehce nadzdvihněte lehce zásuvku a vysuňte ji dopředu.Umývejte ji pravidelně pod tekoucí vodou – viz obrázek
2
Péče o dvířka a bubenPéče o dvířka a bubenPéče o dvířka a bubenPéče o dvířka a bubenPéče o dvířka a buben
• Dvířka pračky nechávejte vždy lehce pootevřená,
aby nedocházelo k vytváření nepříjemného
zápachu.
Čištění čerpadlaČištění čerpadlaČištění čerpadlaČištění čerpadlaČištění čerpadla
Váš přístroj je vybaven samočistícím čerpadlem, které nevyžaduje žádnou údržbu. Někdy se může stát, že do záchytné komory čerpadla se mohou dostat malé předměty (mince, knoflíky).
Tato komora slouží k ochraně čerpadla a nachází se v dolní části pod čerpadlem.
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
!!! Ujistěte se, že prací cyklus byl ukončen!!
a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Přístup k záchytné komoře (filtr) viz obrázek:
1. Pomocí šroubováku otevřete kryt na spodním okraji pračky
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
2.Odšroubujte uzávěr proti směru hodinových ručiček: je zcela normální, když vyteče trochu vody.
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
3. Pečlivě vyčistěte vnitřek filtru
4. Znovu našroubujte uzávěr
5. Připevněte kryt. Ujistěte se, že úchytky jsou na správných místech, než kryt upevníte stisknutím.
Péče
Péče
Péče
Péče
Péče
Péče
Péče
Péče
Péče
Péče
Kontrola hadice pro přívod vodyKontrola hadice pro přívod vodyKontrola hadice pro přívod vodyKontrola hadice pro přívod vodyKontrola hadice pro přívod vody
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Zkontrolujte přívodovou hadice alespoň jednou ročně.Pokud je poškozená, prasklá, musí být vyměněna. Silný tlak během praní by mohl vést k prasknutí hadice.
!!! Nikdy nepoužívejte opotřebovanou hadici.!!
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
1313131313
CZCZCZCZCZ

========13========

Poruchy a jejich odstraněníPoruchy a jejich odstraněníPoruchy a jejich odstraněníPoruchy a jejich odstraněníPoruchy a jejich odstranění
Může se stát, že vaše pračka přestane fungovat. Dříve než se obrátíte na servisní středisko, ujistěte se, že se nejedná o maličkost, kterou můžete sami odstranit. Jako rada vám poslouží následující seznam.
Poruchy:Poruchy:Poruchy:Poruchy:Poruchy:
Možné příčiny/řešeníMožné příčiny/řešeníMožné příčiny/řešeníMožné příčiny/řešeníMožné příčiny/řešení
Pračka nezahájila praní.Pračka nezahájila praní.Pračka nezahájila praní. •Pračka nezahájila praní.Pračka nezahájila praní. Zařízení není zapojeno do sítě, nebo je zapojeno nedostatečně,
není přívod energie.
• Vypadl proud.
Prací program nebyl zahájen.Prací program nebyl zahájen.Prací program nebyl zahájen. • Plnící dPrací program nebyl zahájen.Prací program nebyl zahájen. vířka nejsou řádně zavřena(displej signalizuje: DOOR).
• Tlačítko nebylo stisknuto.
• Tlačítko START/RESET nebylo stisknuto.
• Není otevřen přívod vody.
• Byl navolen program („předvolba“, viz str. 9).
Do pračky není přiváděna vodaDo pračky není přiváděna vodaDo pračky není přiváděna vodaDo pračky není přiváděna vodaDo pračky není přiváděna voda ••• Přívodní hadice není připojena na vodovodní kohoutek.••
(displej signalizuje H2O).(displej signalizuje H2O).(displej signalizuje H2O). •(displej signalizuje H2O).(displej signalizuje H2O). Hadice je zlomená.
• Odstávka vody.
• Nedostatečný tlak vody.
• Nebylo stisknuto tlačítko START/RESET.
Pračka neodčerpáváPračka neodčerpáváPračka neodčerpává •Pračka neodčerpáváPračka neodčerpává Hadice pro odvod vody není připevněna v předepsané výšce a neodstřeďuje vodu.a neodstřeďuje vodu.a neodstřeďuje vodu.a neodstřeďuje vodu.a neodstřeďuje vodu. 65-100 cm od podlahy (viz str. 5).
• Konec hadice je pod vodou (viz str. 5).
• Systém odvodu vody není vybaven odvzdušňovacím systémem.
Pokud nebude po těchto kontrolách problém odstraněn, zavřete
přívod vody, vypněte přístroj a obraťte se na servisní středisko.
Pokud bydlíte v horním poschodí, může být problém způsoben
odvodem vody(tvoří se vakuum v sifonu) a pračka neustále nasává
a odčerpává vodu. K řešení tohoto problému lze zakoupit
v obchodě speciální ventily.
Sušička prádla nepumpujeSušička prádla nepumpujeSušička prádla nepumpuje •Sušička prádla nepumpujeSušička prádla nepumpuje Program nemá nastaveno pumpování: u některých programů musí a neodstřeďuje.a neodstřeďuje.a neodstřeďuje.a neodstřeďuje.a neodstřeďuje. být tato funkce zapnuta ručně (viz str. 8).
• Byla nastavena funkce „lehké žehlení“: k ukončení programu
zmáčkněte tlačítko START/RESET (viz str. 9).
• Přítoková hadice je zlomená (viz str. 5).
• Přítoková část je ucpaná.
Pračka velice silně vibruje běhemPračka velice silně vibruje běhemPračka velice silně vibruje během •Pračka velice silně vibruje běhemPračka velice silně vibruje během Nebyl správně připevněn buben při instalaci pračky (viz str. 4). odstřeďování.odstřeďování.odstřeďování. •odstřeďování.odstřeďování. Pračka nestojí rovně. (viz str. 4)
• Pračka stojí velmi těsně mezi stěnou a nábytkem. (viz str. 4)
Pračka netěsní.Pračka netěsní.Pračka netěsní. •Pračka netěsní.Pračka netěsní. Hadice pro přívod vody není správně našroubovaná (viz str. 4).
• Zásobník na prací prostředky je zanesený (viz str. 13).
• Odpadní hadice nebyla řádně připevněna (viz str. 5).
Vytváří se příliš mnoho pěny.Vytváří se příliš mnoho pěny.Vytváří se příliš mnoho pěny. •Vytváří se příliš mnoho pěny.Vytváří se příliš mnoho pěny. Prací prostředek není vhodný pro pračky (měl by být označen
„pro aut. pračky“, „pro ruční praní a pračky“ atd.).
• Použili jste příliš vysoké dávkování pracího prostředku.
Sušička nesuší prádlo.Sušička nesuší prádlo.Sušička nesuší prádlo. •Sušička nesuší prádlo.Sušička nesuší prádlo. Pračka není řádně zapojena do sítě, nebo je zapojena
nedostatečně (zkontrolovat zástrčku).
Sušička nesuší prádlo.Sušička nesuší prádlo.Sušička nesuší prádlo. •Sušička nesuší prádlo.Sušička nesuší prádlo. Došlo k výpadku el. proudu.
• Dvířka pračky nejsou řádně zavřena.
• Vypadl proud.
• Je nastavena předvolba (časové posunutí startu, viz str. 9).
CZCZCZCZCZ
1414141414

========14========

Zákaznický servisZákaznický servisZákaznický servisZákaznický servisZákaznický servis
Dříve než se obrátíte na zákaznický servis:Dříve než se obrátíte na zákaznický servis:Dříve než se obrátíte na zákaznický servis:Dříve než se obrátíte na zákaznický servis:Dříve než se obrátíte na zákaznický servis:
• Zkontrolujte, zda problém nemůžete vyřešit sami (str.12)
• Nastartujte znovu program, abyste se ujistili, že porucha byla opravdu odstraněna.
• Pokus se nejedná o tento případ, kontaktujte autorizovaný zákaznický servis na telefonní číslo, které je
uvedené v záručním listě.
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
!!! Neobracejte se v žádném případě na neautorizované techniky.!!
Při kontaktu zákaznického servisu udejte prosím následující:Při kontaktu zákaznického servisu udejte prosím následující:Při kontaktu zákaznického servisu udejte prosím následující:Při kontaktu zákaznického servisu udejte prosím následující:Při kontaktu zákaznického servisu udejte prosím následující: • Druh poruchy
• Druh přístroje
• Sériové číslo
Tyto údaje naleznete na zadní straně přístroje na typovém štítku.
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Prací prostředky
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Péče
Péče
Péče
Péče
Péče
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Odstranění závad
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
1515151515
CZCZCZCZCZ

========15========

Seznam servisních středisek je uvedenSeznam servisních středisek je uvedenSeznam servisních středisek je uvedenSeznam servisních středisek je uvedenSeznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách:na internetových stránkách:na internetových stránkách:na internetových stránkách:na internetových stránkách:
http://www.merloni.cz
http://www.indesit.cz
http://www.ariston.cz
Servisní modrá linka: 810 800 023Servisní modrá linka: 810 800 023Servisní modrá linka: 810 800 023Servisní modrá linka: 810 800 023Servisní modrá linka: 810 800 023
Merloni Merloni Merloni Merloni Merloni Elettrodomestici s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika
www.merloni.com
Merloni Merloni Merloni Merloni Merloni Elettrodomestici spa Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano - tel. (0732) 6611 - Italy
11/2004 - 195042868.01 D

========16========For more information, please download the instructions above.

Category Washer-dryer
Full name ARISTON AMD 129
Model AMD 129
Size of file 751 KB
Number of pages 16 pages
format file is in pdf
Language(s) Washer-dryer ARISTON AMD 129 Česky - Czech Česky - Czech